Chapter

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta osana koulutusta - Johdanto

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

johdantoteksti Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen aikana eri korkeakouluissa toteutettujen TKI-toimintaa ja koulutusta integroivien työelämäpedagogiikan uudistamiskokeilujen esittelyihin.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.