Chapter

Hyvinvointi-teemaiset TKI-hankkeet osana koulutusta LAB-ammattikorkeakoulussa

Authors:
  • LAB University of Applied Sciences
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan kolmea LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyössä toteutettua TKI-hanketta (BUKK, TTV ja Naapurit) korkeakoulutoimijoiden (opiskelija, opettaja ja TKI-toimija) sekä koulutus- ja TKI-toiminnan integroinnin näkökulmista.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.