PosterPDF Available

Get a grip on your internship!

Authors:

Abstract

Dit is een poster over het project Online Stagebegeleiding, die gepresenteerd wordt op het Kom over de Brug programma van de OnderwijsResearchDagen 2021 (7 juli). Het doel van het project was om de kwaliteit van stagebegeleiding te verhogen, door het zo goed mogelijk benutten van de spaarzame begeleidingstijd. Daarvoor gaven we stagiairs meer de regie over het begeleidingsproces met behulp van ondersteuning van de Stage-App. In de evaluatie wordt antwoord gegeven op twee onderzoeksvragen: 1) Hoe is de pilot met stagebegeleiding ondersteund door de Stage-App ervaren door deelnemende stagiairs en begeleiders? 2) Wat zijn de succesfactoren voor online stagebegeleiding en wat zijn mogelijke verbeterpunten?
De Stage-App kan meerwaarde bieden voor het leer-en
begeleidingsproces op de werkplek, maar alleen wanneer
student én docent beiden die meerwaarde vroeg (h)erkennen.
Meer weten?
Handreiking
didactiek
Animatie
Aanbevelingen
Onderzoeksvragen
Stage-App
Pilots
Meerwaarde zien ten
opzichte van startsituatie.
Gebruiksvriendelijkheid
van de technologie.
Bestaande communicatiekanalen
en momenten benutten.
Tevreden over begeleiding met
de app, maar ook zonder!
1. Hoe is de pilot met
stagebegeleiding ondersteund
door de Stage-App ervaren
door deelnemende stagiairs en
begeleiders?
2. Wat zijn de succesfactoren voor
online stagebegeleiding en wat
zijn mogelijke verbeterpunten?
GET A GRIP ON YOUR INTERNSHIP!
Esther van der Stappen (Avans), Ellen de Kwant (HU) & Machiel Bouwmans (HU)
http://stageapp.hu.nl
Registreren Reflecteren
Analyseren Begeleiden
Pilots in het najaar van 2020 bij 3 oplei-
dingen: Gezondheidszorg, Techniek &
Onderwijs.
-Bespreek de ontwikkeling van
reflectievaardigheden en het benutten
van het leerpotentieel in het team van
stagedocenten.
-Bed het gebruik van de Stage-App
expliciet in in het begeleidingsproces;
ondersteun begeleidingsgesprekken
met informatie uit de Stage-App.
-Creëer bewustzijn over beperkingen
van onderwijsinnovatie bij
afstandswerken.
Doel
Zien wat je
met de app
kan?
Het verhogen van de kwaliteit van
stagebegeleiding door het zo goed
mogelijk benutten van de spaarzame
begeleidingstijd. Hiervoor geven we
stagiairs meer de regie over het
begeleidingsproces met behulp van
ondersteuning van de Stage-App.
Broncode Evaluatie-
rapport
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.