ArticlePDF Available

Operacija Oluja: Završetak humanitarne katastrofe i genocida u Jugoistočnoj Europi

Authors:

Abstract

Operacija Oluja bila je jedinstvena i najodlučnija bitka Hrvatske borbe za nezavisnost (1991-1995). U kolovozu 1995. Republika Hrvatska započela je najveću kopnenu bitku u Europi poslije Drugoga svjetskog rata. Vojska te mlade demokracije — brojčano manja i slabije naoružana, ali hrabrija i uvježbanija — odnijela je kako moralnu tako i vojnu pobjedu u sukobu Davida i Golijata. Okončala je golemu humanitarnu katastrofu i genocid. Dovela je do oslobođenja trećine hrvatskoga teritorija i omogućila Daytonski sporazum koji je donio mir u taj dio Jugoistočne Europe. Ova kvalitativna društvenoznanstvena studija utemeljena na intervjuima s američkim veleposlanikom u Hrvatskoj tijekom ratnih godina, vojnim i političkim zapovjednicima u bitci, uglednim znanstvenicima, dužnosnicima snaga sigurnosti i obavještajne službe, te članovima humanitarne pomoći i novinarima, ispituje političke i povijesne uzroke rata i njegove posljedice. Članak dokumentira događaje koji su doveli do rata i obuhvaća izvanrednu vojnu operaciju, pružajući strateške i političke spoznaje o potrebi suradnje među demokratskim saveznicima.
DOI: 10.20472/SS.2021.10.1.003
OPERACIJA OLUJA: ZAVRŠETAK HUMANITARNE KATASTROFE I GENOCIDA U
JUGOISTOČNOJ EUROPI
DOROTHY S. MCCLELLAN, NIKOLA KNEZ
Sažetak:
Operacija Oluja bila je jedinstvena i najodlučnija bitka Hrvatske borbe za
nezavisnost (1991-1995). U kolovozu 1995. Republika Hrvatska započela je
najveću kopnenu bitku u Europi poslije Drugoga svjetskog rata. Vojska te mlade
demokracije — brojčano manja i slabije naoružana, ali hrabrija i uvježbanija —
odnijela je kako moralnu tako i vojnu pobjedu u sukobu Davida i Golijata.
Okončala je golemu humanitarnu katastrofu i genocid. Dovela je do
oslobođenja trećine hrvatskoga teritorija i omogućila Daytonski sporazum koji
je donio mir u taj dio Jugoistočne Europe. Ova kvalitativna društveno-
znanstvena studija utemeljena na intervjuima s američkim veleposlanikom u
Hrvatskoj tijekom ratnih godina, vojnim i političkim zapovjednicima u bitci,
uglednim znanstvenicima, dužnosnicima snaga sigurnosti i obavještajne službe,
te članovima humanitarne pomoći i novinarima, ispituje političke i povijesne
uzroke rata i njegove posljedice. Članak dokumentira događaje koji su doveli
do rata i obuhvaća izvanrednu vojnu operaciju, pružajući strateške i političke
spoznaje o potrebi suradnje među demokratskim saveznicima.
Ključne riječi:
rat, humanitarna katastrofa, genocid, Jugoslavija, Hrvatska borba za
nezavisnost, hrvatski Domovinski rat, Balkan, demokracija, ljudska prava,
Velika Srbija, veleposlanik Peter Galbraith, Haški sud, Operacija Oluja
JEL Klasifikacija: D74, K33, K42
Autori:
DOROTHY S. MCCLELLAN, Texas A&M University-Corpus Christi, Sjedinjene
Američke Države, email: dorothy.mcclellan@tamucc.edu
NIKOLA KNEZ, predsjednik tvrtke iFilms, direktor Hrvatskog Filmskog Instituta,
predsjednik društva 21st Century Society for Human Rights & Education,
Sjedinjene Američke Države, email: nikola@ifilms-fx.com
Citati:
DOROTHY S. MCCLELLAN, NIKOLA KNEZ (2021). Operacija Oluja: Završetak
humanitarne katastrofe i genocida u Jugoistočnoj Europi. International Journal
of Social Sciences, Vol. X(1), pp. 39-73., 10.20472/SS.2021.10.1.003
1. Uvod
U doba sveopće prijevare,
govoriti istinu predstavlja revolucionarni čin.
George Orwell
Na dvadeset petu obljetnicu završetka okrutnoga rata u bivšoj Jugoslaviji
(1991-1995) postoji dobar razlog da se procijene naučene lekcije kao i trajni
izazovi što stoje pred demokratskom izgradnjom država u Jugoistočnoj Europi.
Ljudi na cijeloj zemaljskoj kugli sjećaju se rata koji je šokirao savjest
modernoga svijeta svojim hotimičnim pokoljem, primitivizmom i bezbrojim
grozotama. Predsjednik Bill Clinton jednom je rekao kako je bacanje Srbije na
koljena bio preduvjet da ih se dovede za mirovni stol i tako okonča sukob
(Cohen 1996, str. 32). Operacija Oluja, najveća europska kopnena bitka poslije
Drugoga svjetskog rata (Riley 2010, str. 216), koju je provela Republika
Hrvatska, ispunila je taj zahtjev. Kao jedinstvena odlučna bitka hrvatskoga
Domovinskog rata, Operacija Oluja je okončala golemu humanitarnu katastrofu i
genocid koje su počinili srpska vojska i četnički teroristi. To je dovelo do
oslobođenja trećine hrvatskoga teritorija koji je osvojio neprijatelj i omogućilo
Daytonski sporazum koji je donio mir u to područje (CIA 2002, str. 374-377).
Uspjeh ove značajne vojne akcije u Hrvatskoj došao je nakon četiri godine
okrutne borbe. Izvanredni ljudi te mlade demokracije — brojčano manji i slabije
naoružani, ali hrabriji i uvježbaniji — odnijeli su kako moralnu tako i vojnu
pobjedu u sukobu Davida i Golijata. Operacija Oluja pruža strateške i političke
spoznaje o potrebi suradnje između demokratskih saveznika. Ovaj članak — kroz
intervjue s diplomatskim, političkim, vojnim, obavještajnim i sigurnosnim
dužnosnicima, kao i s povjesničarima, znanstvenicima i zapovjednicima u
Operaciji Oluja — dokumentira ključne faktore koji se tiču najvažnije bitke
protiv dugotrajnoga srpskog tlačenja i agresije.
Kako Peter Galbraith, američki veleposlanik u Hrvatskoj (1993-1998) ističe u
jednom intervjuu, Sjedinjene Države su duboko cijenile spremnost Hrvatske „da
prolije krv i uloži svoja dragocjena sredstva u okončanje humanitarne
katastrofe“, omogućujući tako Daytonski sporazum koji je donio mir u
jugoistočnu Europu. Galbraith nastavlja: „Međutim, Dayton nikada nije bio
zamišljen kao strateški plan za ustrojstvo države. Bio je zamišljen kao sredstvo
da se okonča rat i donese mir u to područje...“ (4. travnja 2019). Ovaj članak
potvrđuje da je još, dvadeset pet godina nakon potpisivanja Daytonskoga
sporazuma, potrebno napraviti strateški plan. Neka ovdje započne taj proces.
2. Široki ciljevi projekta
Kao akademik programa Fulbright (2002-2004, te 2012), dr. Dorothy McClellan,
profesorica Kaznenog prava na sveučilištu Texas A&M Corpus Christy, počela je
međunarodni projekt u suradnji sa filmskim redateljem Nikolom Knezom,
direktorom Hrvatskog filmskog instituta, predsjednikom Hrvatskog društva za
ljudska prava i predsjednikom tvrtke iFilms LLC, kako bi istraživala izazove pred
demokratskom izgradnjom država u tom poslijeratnom društvu. Tijekom rada na
Fulbrightovom projektu i poslije toga, fokus njihovog rada se usredotočio na
prisilnu repatrijaciju nakon Drugog svjetskog rata i ubojstva Hrvata koja su
uslijedila u Jugoslaviji, te na Domovinski rat 1991-1995 i njegove posljedice.
Glavni ciljevi ovoga članka su:
Dokumentirati povijesnu borbu Hrvatske da stvori neovisnu,
demokratsku državu kao odgovor na izazove koje je postavljala
nametnuta ideologija „Velike Srbije“.
Istražiti odlučnu ulogu Operacije Oluja u okončanju nedavnoga rata na
Balkanu.
Privući pozornost na neriješena pitanja koja otežavaju punu
demokratsku budućnost regije.
Tražiti podršku međunarodne vanjske politike za smanjivanje ruskog
utjecaja u regiji i ojačavanje veza s provjerenim demokratskim
saveznicima u svjetlu sve veće nestabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Pokazati snagu pravedne stvari za uspješan otpor zlu i njegov poraz.
Ovaj članak ima cilj pravilno postaviti zapise o aktualnim događajima koji su
doveli do bitke koja je okrenula kotač povijesti, te artikulirati i postulirati
moguće ishode borbe kroz desetljeća da se zbaci jaram srpske hegemonije.
3. Pov ijesni, politički i ideološki korijeni borbe
Stoljećima je Hrvatska neuspješno nastojala ostvariti sudbinu kao potpuno
neovisna država, utjelovljujući temeljna načela slobode i potrage za srećom. Na
kraju Prvoga svjetskog rata i svršetka Habsburškoga Carstva, Hrvatska se suočila
s brutalnim i snažnim političkim, ekonomskim i kulturalnim podjarmljivanjem
od strane Srbije (Ramet 2006, str. 36-38). Uzastopni pokušaji hrvatskoga
političkoga vodstva da traži istinsku suradnju sa susjednim državama pali su kao
žrtve srpske težnje prema ekspanziji i otvorenom zagovaranju ideologije „Velike
Srbije“ (Ramet 2006, str. 38-40). Izvori dokumentiraju da je srpska vlada u
Beogradu dopuštala, financirala i nametala brutalnu politiku i praksu prema
hrvatskom narodu. To uključuje atentat na hrvatske političke vođe, pljačkanje
sela i ubijanje disidentskih intelektualaca i građana s namjerom da se uništi
hrvatski narod i njihova bogata kultura.
Imperijalistička ideologija Velike Srbije očitovala se za vrijeme Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca (1918-1929) (vidjeti izvatke iz pisanja Jovana Cvijića u: Beljo
1998; Ramet 2006, str. 36-38) i poslije za vrijeme jednostrano proglašene
diktature Kraljevine Jugoslavije (1929-1941) (Ramet 2006, str. 130-153). Oba ta
režima, pod nadzorom srpske monarhije Karađorđevića, prisilno su promovirala
imperijalističko-genocidni dokument Načertanije, ideološki memorandum koji je
naglašavao uništenje Hrvata kao imperativ srpske teritorijalne ekspanzije (Ilija
Garašanin, Načertanije, 1844, u: Beljo 1998; Ramet 2006, str. 32-40).
Popis hrvatskih pritužbi bio je dugačak i ticao se svih aspekata građanskog i
političkog života — gospodarstva, politike, obrazovanja, kulture i ljudskih prava
(Šulyak 1977, str. 110-132). Povijesni dokazi obiluju prikazivanjem onoga što je
srpska politika promovirala:
Raspuštanje stoljetnoga Hrvatskog Sabora i ukidanje općina, pokrajina,
škola i pravosudnog sustava (Šulyak 1977, str. 106-111; Radić u:
Vukmanić 1995 a, b, c, d).
Samovoljno i hirovito vojno nametanje porezā (Šulyak 1977, str. 112-113
i 116-132; Radić u: Vukmanić 1995 a, b, c, d).
Nacionalizaciju državnoga vlasništva uključujući šume, rudnike, javne
zgrade i monetarni fond (Radić u: Vukmanić 1995 a, b, c, d).
Sustavno nijekanje hrvatskoga jezika i arogantnu krađu hrvatske kulture
(vidjeti Vuk Karadžić, Srbi svi i svuda, 1849, u: Beljo 1998).
Dopuštanje i financiranje srpskoga paravojnog terorizma na hrvatskom
tlu (vidjeti Nikola Stojanović, Do istrage naše ili vaše u: Beljo 1998;
Šulyak 1977, str. 105-106).
Kršenje ljudskih prava, zabranu slobode govora, pravo zbora, dogovora i
glasovanja (Šulyak 1977, str. 110-115; Radić u: Vukmanić 1995 a, b, c,
d).
U razdoblju od 1918. do 1941, hrvatski politički vođe u zemlji i emigraciji
podnosili su bezbrojne peticije i memorandume s nakanom da informiraju
utjecajne vlade o teškom stanju, ali uzalud (Šulyak 1977, str. 72-96 i 116-200).
Pritužbe bi se saslušale i zanemarile, zahtjevi za pomoć i intervenciju površno
razmotrili i odložili. Hrvatski narod se ostavljao da sâm trpi brutalna
ponižavanja te institucionalno i državno tlačenje. Pomanjkanje morala kod
vodećih europskih država bilo je zloglasno i očitovalo se u nezakonitim
ugovorima i nijekanju tlačenja na glavnim međunarodnim forumima (Šulyak
1977, str. 135-186). U svibnju 1919. Stjepan Radić je uložio peticiju Pariškoj
mirovnoj konferenciji, zahtijevajući kraj srpskoga tlačenja i kršenja ljudskih
prava. Ona je uključivala 150.000 potpisa skupa s opaskom da je vlada
Karađorđevića nezakonito zaplijenila 450.000 potpisa. Pritužbe su se
zanemarile, zahtjevi za pomoć i intervenciju površno razmotrili i odložili.
20. lipnja 1928. srpski zastupnik Puniša Račić u beogradskoj Skupštini izvršio je
masovni atentat na hrvatske zastupnike. Ubio je tri istaknuta hrvatska političara
— vidovite demokrate Stjepana Radića, Pavla Radića i Đuru Basaričeka — te
ranio dva hrvatska zastupnika — Ivana Pernara i Ivana Granđu. Stjepan Radić je
bio politički vođa i mislilac čiji govori i učeni članci ispunjavaju četiri sveska
(vidjeti Vukmanić, Miroslav 1995, a, b, c, d). Srpski kralj Aleksandar bio je
uvelike odgovoran za podupiranje ubojstava (Hrvatsko gledište 2008; London
Times 1928 (1) str. 1 i (2) str. 17; Kulundžić 1967, str. 22; Šulyak 1977, str. 49-51
i 109-110). Brutalno uklonivši oporbu, on je 6. siječnja 1929. proglasio
diktaturu i promijenio ime države u Jugoslavija.
Nakon desetljeća kažnjivog tlačenja uz potporu države, to se smatralo
formalnim nijekanjem hrvatskoga nacionalnog identiteta (Šulyak 1977, str.
34-51).
16. veljače 1931. hrvatskoga povjesničara i političara Milana Šufflaya brutalno
su iz zasjede ubili članovi organizacije jugoslavenskog režima Mlada Jugoslavija,
skupine koju je financirao i štitio srpski kralj Aleksandar. Zastrašivanja
građanskog pučanstva i ubojstva intelektualaca disidenata, pod
pokroviteljstvom jugoslavenske države, bile su uobičajene pojave i nastavljale
su se. Albert Einstein i Heinrich Mann u pismu Međunarodnoj Ligi za ljudska
prava u Parizu (Ligue des droits de l'homme) osudili su ubojstvo dr. Šufflaya
pred globalnom kulturalnom zajednicom. Njihovo pismo u kojem se zahtijevala
zaštita hrvatskih znanstvenika pojavilo se na prvoj stranici The New York Timesa
6. svibnja 1931, izravno optužujući srpskoga kralja Aleksandra za suučesništvo u
zločinu (Cohen i Riesman 1996, str. 10-11).
Za vrijeme Drugoga svjetskog rata Zagreb je bio glavni grad Nezavisne Države
Hrvatske. U razdoblju toga rata sudbina Hrvatske ležala je u neizvjesnostima
užasne političke i vojne drame koja se odvijala. To su bila složena vremena.
Može se tvrditi da nijedan drugi narod uvučen u Drugi svjetski rat nije doživio
toliko mnogo sukoba suprotstavljenih interesa unutar svojih granica kao malena
država Hrvatska, taj lijepi kutak zemlje duž obale Jadranskoga mora.
U proljeće 1941. Hrvatsku je okupirala Njemačka sa sjevera i Italija s juga.
Njemačka je bombardirala i zauzela Beograd 6. travnja 1941. (Redžić 2005, str.
9; Tomasevich 1975, str. 55). Srbija se predala 17. travnja (Ramet 2006, str.
138-140). Srpska kraljevska obitelj pobjegla je u London (National Archives, RG
84). Jugoslavenska vojska u Srbiji jednostavno se raspala. 10. travnja 1941.,
John James Meily, američki konzul u Zagrebu, izvijestio je o događajima kako su
se zbivali: „U podne, pročelnik hrvatske vlade izvijestio je konzulat SAD-a u
Zagrebu da se Hrvatska formalno otcijepila od Jugoslavije. Jugoslavija, koja se
dotada sastojala od Hrvatske, Srbije i Slovenije, bila je pod vlašću srpske
diktature koju je Hrvatska sada fornmalno odbacila“ (Šulyak 1977, str. 168-170).
10. travnja 1941. pukovnik Slavko Kvaternik proglasio je rođenje Nezavisne
Države Hrvatske u ime dr. Ante Pavelića, prognanoga revolucionarnog vođe
hrvatskih ustanika (ustaša). U odgovoru na srpsko tlačenje, mladi odvjetnik
Pavelić izdavao je novine Hrvatska straža i osnovao ustašku organizaciju s ciljem
da se raspadne Jugoslavija i ustanovi Nezavisna Država Hrvatska (Mužić 1991,
str. 26-28). Godine 1934. Pavelić je organizirao uspješni atentat na kralja
Aleksandra u Marseilleu.
Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske (1941) oduševljeno je pozdravio hrvatski
narod kao pobjedu nakon 23 godine srpske genocidne politike (vidjeti Stevan
Moljević, Homogena Srbija, 1941, u: Beljo 1998). Pavelić se vratio u Hrvatsku
14. travnja 1941., četiri dana makon proglašenja hrvatske neovisnosti. On je
iskoristio narodnu glad za slobodom i svjetski sukob da definira svoju ulogu u
povijesti. Dok su ga njegovi sljedbenici u početku smatrali savršenim
revolucionarom i domoljubom, na kraju su ga općenito osuđivali zbog
ultranacionalizma, zbog uvođenja rasnih zakona protiv Srba i Židova (Glenny
2001, str. 318; Tomasevich 1975, str. 10; Tomasevich 2001, str. 32), ukratko,
zbog njegove politike ugađanja Njemačkoj, što je od Hrvatske učinilo
marionetsku državu Trećega Reicha (Banac 1988, str. 4; Njemački vojni sud
1950, str. 1302-03; Frucht 2005, str. 429; Graubard 1993, str. 153).
Ako je Njemačka bila iznenađena proglašenjem samostalnosti Hrvatske, Italija
je bila bijesna. Mussolini nije želio samostalnu Hrvatsku. Dvanaest talijanskih
divizija, 200.000 talijanskih vojnika Druge talijanske armije, umarširalo je u
Hrvatsku kroz Sloveniju i preko jadranske obale (Bosworth 2005, str. 112-13;
Rodogno 2006, str. 95). To je potaknulo izravne diplomatske pregovore između
hrvatske nove vlade i Talijana, što je dovelo do Rimskog sporazuma kojim je
Italiji prepušten dio dalmatinske obale (Thomas & Mikulan 1995, str. 10).
Potpisivanje sporazuma donijelo je privremeno olakšanje napetosti, ali
popločalo je put dugotrajnoj tragediji hrvatskoga naroda. Italija je željela da
Hrvatska postane njezinom kolonijom. Njemačka je prihvatila hrvatsku
neovisnost očekujući da će Hrvatska biti uključena u područje Reicha da bi
suzbila talijansku ekspanziju (Pavlowitch 2008, str. 15). U 19. stoljeću hrvatski
političar i pisac Ante Starčević je rekao: „Hrvati žele biti oslobođeni
podjarmljivanja, a ne da jedno podjarmljenje zamijene za drugo“ (Starčević
1999, str. 15). Međutim, u vrtlogu svjetskih sukoba, upravo to se dogodilo.
Srpska država i njihovi teroristi četnici, ekstremna desna nacionalistička
gerilska snaga, krenuli su u napade na neutvrđenu granicu novostvorene
Nezavisne Države Hrvatske. Četnici i Srbi pridružili su se Titovim komunističkim
partizanima s namjerom da hrvatski narod skupo plati zbog uništenog sna o
Velikoj Srbiji (Tomasevich 1975, str. 226; Roberts 1973, str 26; Ramet 2006, str.
145-155). Skršen je bio hrvatski san o neovisnosti star trinaest stoljeća.
Napadnuta sa sjevera, juga i istoka, Hrvatska je postala zemljom za ubijanje
(Tomasevich 2001, str. 60).
Godine 1945., samo nekoliko dana nakon svršetka Drugoga svjetskog rata, Tito i
njegovi partizani u Jugoslaviji krenuli su u istrjebljivanje muškaraca, žena i
djece koje su smatrali neprijateljima režima. Masovni pokolj počeo je prisilnom
repatrijacijom hrvatskih i slovenskih civila i vojnika koji su bili pobjegli u
Austriju tražeći azil odmah po okončanju rata da bi se spasili od pobjedničkih
komunista (Grahek-Ravančić 2006, str. 32; Jareb i Omrčanin 1977-1978, str. 51).
Izbjeglice su bile prevarene vjerujući da ih šalju u američku sigurnu zonu u
Italiji. Umjesto toga natovareni su u vlakove i poslani natrag u Jugoslaviju
(Tolstoy 1986, str. 11, 111-112, 394-395); Prcela i Živić 2001. str. 306, 390-394;
McClellan i Knez 2018, str. 65-73). Golem broj njih pobijen je odmah po njihovu
povratku, a drugi su umirali na prisilnim marševima smrti i u masovnim
strijeljanjima po cijeloj zemlji (Prcela i Guldescu 1995, str. 370-379; Tolstoy
1986, str. 198-200; Tolstoy 1979, str. 360; Epstein 1973; Geiger 2013, str. 77-80;
Willoughby u: Prcela i Guldescu 1995, str. 125-535; Pinter 2018; vidjeti također
Beljo 1985 i 1995).
Tito je odmah poslije Drugoga svjetskog rata ustanovio Socijalističku
Federativnu Republiku Jugoslaviju koja se sastojala od šest republika i dvije
autonomne pokrajine: to su socijalističke republike Hrvatska, Srbija, Slovenija,
Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, te autonomne
pokrajine Vojvodina i Kosovo. Međutim, po Ustavu iz 1974. Jugoslavija je
postala federalnim savezom s konfederativim karakteristikama. To je svakoj
republici dalo pravo na secesiju ili otcjepljenje od federacije.
Nakon pada Berlinskoga zida 1989. republike i pokrajine u Sovjetskom Savezu
tražile su neovisnost, otcjepljenje i samoodređenje. Države u Istočnoj Europi
provele su relativno mirnu tranziciju prema neovisnosti. Ali u slučaju
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije nije bilo tako. Počeo je jačati
srpski nacionalizam i fašizam. Srbi su bili nadmoćni u donošenju vojnih i
političkih odluka s namjerom da se odupru pokretima za neovisnost.
Komunistička partija Hrvatske u veljači 1990. donijela je zakon o višepartijskim
izborima, omogućujući narodu da ima pluralističku demokraciju. Godine 1991.
hrvatski narod je izrazio svoju volju na referendumu koji je s velikom većinom
(93,5%) glasovao za političku neovisnost i otcjepljenje od Jugoslavije. Uskoro
zatim to su učinile Slovenija, Bosna i Hercegovina te Makedonija. Ratoborna
rekacija srpskog političkog i vojnog vrha protiv Hrvatske što je namjeravala
uspostaviti suverenu državu bila je brza i brutalna. Pokušali su zauzeti cijelu
Hrvatsku.
Srpska ideologija odrazila se u Memorandumu Srpske akademija nauka i
umetnosti (vidjeti Memorandum u: Beljo 1998), proglašavajući koncept srpske
rasne nadmoćnosti koji će se poslije pretvoriti u ratni pohod Srba s etničkim
čišćenjem koje je poprimilo oblik genocida, silovanja i spolnog porobljavanja.
Memorandum je zasijao sjeme srpske hegemenije i agresije proglašavajući ideju
da su Srbi bili žrtve, iako su zapravo oni bili većina stanovništva i imali
nadmoćnost u donošenju vojnih i političkih odluka. U samosažalnoj prozi koja
podsjeća na Mein Kampf, s ratobornim namjerama, Memorandum je zagovarao
radikalnu političku akciju, poričući rast novoga političkog pokreta (vidjeti
Memorandum u: Beljo 1998). Srpski mediji odigrali su ključnu ulogu u
promoviranju lažne priče o ugroženosti Srba koja je vodila do opravdanja srpske
agresije. Srbi su bili odlučni oduprijeti se pokretima za neovisnost. Činjenica je
da je glavni grad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Beograd,
pridonio srpskom osjećaju dominacije nad drugim republikama.
Kao što Peter Galbraith, američki veleposlanik u Hrvatskoj (1993-1998), sažeto
kaže po prvi put, dvadeset pet godina nakon što je počeo rat:
Mislim da je važno pogledati unatrag na hrvatski rat, ja bih ga nazvao
hrvatskim ratom za neovisnost 1991-1995, i vidjeti da je to prije svega bio
rat za neovisnost, ali i obrambeni rat. Jugoslavenska Narodna Armija i srpski
teroristi, koji su kontrolirali 30% hrvatskog teritorija u Krajini i Istočnoj
Slavoniji, napali su Hrvatsku, a podupirala ih je, plaćala i njima upravljala
zemlja koja će postati strana država, naime Srbija (intervju, 4. travnja
2019).
4. Metodologija
U tradiciji kvalitativnog istraživanja društvenih znanosti (Alasuutari 2010, str.
139-155), rabeći metodologiju usmene povijesti (Charlton et al. 2007),
surađivali smo s dr. Miroslavom Međimorcem da obavimo intervjue sa hrvatskim i
bosanskim vojnim i političkim prvacima u hrvatskom Domovinskom ratu,
snimajući ih ljeti 2013. Tražili smo od tih pojedinaca da opišu svoja ratna
iskustva, i da ponude svoje najznačajnije poglede na događaje oko Operacije
Oluja, kazujući što je ona predstavljala za konačni ishod rata. Osim toga,
pripremili smo filmske intervjue s uglednim povjesničarima, znanstvenicima,
dužnosnicima obavještajne i sigurnosne službe, te s vođama humanitarne
pomoći i novinarima čije profesionalno iskustvo pruža političku i povijesnu
analizu rata i njegovih posljedica. Svaki intervju trajao je dva do tri sata.
Većina ih je vođena na tlu Hrvatske, nekoliko njih u Bosni i Hercegovini. U
travnju 2019. autori su, u ustanovi Army and Navy Club and Library u
Washingtonu, vodili dugačak intervju s Peterom Galbraithom, američkim
veleposlanikom Sjedinjenih Država u Hrvatskoj od 1993-1998. Pripremajući se za
intervju, on je proveo nekoliko sati prije dolaska na naš sastanak pregledavajući
svoje diplomatske dnevnike te osobne i profesionalne papire koji se nalaze u
arhivima ustanove Library of the National Defense University at Fort Lesley J.
McNair, Washington, D.C. Izvanredna je točnost, jasnoća i potankost njegovih
komentara u devedeset minuta snimljenog intervjua. Izvadci iz svih spomenutih
intervjua uključeni su u ovaj članak.
Dokumentarni film je sada integralni dio i moćno sredstvo za pristup širokom
slušateljstvu, pa je glavno obilježje ove studije bilo proizvesti film o Operaciji
Oluja koji se oslanja na te intervjue. Budući da su intervjui vođeni na raznim
jezicima (engleski, bošnjački i hrvatski), pokrenuli smo proizvodnju verzije na
engleskom i verzije na hrvatskom jeziku kako bi dokumentarni film stigao do
širokog međunarodnog slušateljstva. Film je 24. studenoga 2019. dobio dvije
Remi nagrade na smotri WorldFest International Film Festival Houston u travnju
2020. — jednu za filmsku produkciju, drugu za scenarij.
Dokumentarni film Operation Storm bio je središte zanimanja na konferenciji
„Uloga Hrvatske u Jugoistočnoj Europi — Rast nestabilnosti u regiji“, održanoj
24. listopada 2019. na Capitol Hillu, Washington, D.C. Sponzori su bili Hrvatski
odbor u Kongresu, Hrvatsko veleposlanstvo i Nacionalna federacija američkih
Hrvata. Fulbrightova zaklada pozvala je autore da 27. listopada 2019. održe
prezentaciju pod naslovom „Operacija Oluja: Završetak humanitarne katastrofe
i genocida u Jugoistočnoj Europi“ na 42. obljetnici osnutka udruge Fulbright
Association Conference u Washingtonu. Film je imao premijeru 27. listopada
2019. u New Yorku (Tavelić Center, Manhattan). Operaciju Oluja vidjelo je više
od 157.000 gledatelja tijekom prva dva mjeseca nakon što je bila postavljena
na YouTube u kolovozu 2020.
5. Operacija Oluja i njezine posljedice
Prema riječima generala Atifa Dudakovića, zapovjednika Petoga korpusa Armije
Bosne i Hercegovine (ARBIH),
Još u ranim 1990-im godinama bili smo svjedoci krvavih terorističkih
akcija. Srbi u Hrvatskoj su na javnim cestama podigli barikade, blokirali
promet i napali iz zasjede autobus pun hrvatskih policajaca te ih
poubijali. Prve teroriste vodio je takozvani Kapetan Dragan, Srbin s
australskom putovnicom. Tko su bili ti ljudi? Dobro je poznato da je
Beograd stajao iza provokatora, posebice osobe iz kruga oko Slobodana
Miloševića.
Kako Miroslav Tuđman, ravnatelj Hrvatske obavještajne službe 1993-2000, član
Hrvatskoga Sabora i sin prijašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana,
objašnjava:
Izvor rata u Jugoslaviji imao je korijene u ideji Velike Srbije. Srbi su
Jugoslaviju smatrali prolaznom fazom političke evolucije u procesu
stvaranja velike srpske države u kojoj su svi drugi narodi, koji su bili na
tom teritoriju, bili samo prolazne socijalne skupine bez prava na
vlastitu slobodnu državu.
Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila je umjetna politička
tvorevina koja se prostirala preko širokih područja Srednje i Jugoistočne
Europe. Dvadeset dva milijuna stanovnika Jugoslavije, koji su se u Drugom
svjetskom ratu borili na suprotnim stranama, razvili su jednim prema drugima
duboku ogorčenost, pripadali su različitim vjerama, i uza sve to, bili su prisiljeni
živjeti u zajedničkoj državi.
Dr. Ante Nazor objašnjava:
Jugoslavija se oslanjala na tri stupa. Prvi je bio autoritet Josipa Broza
Tita kao doživotnog predsjednika. Drugi je bio Savez komunista
Jugoslavije, monolitne stranke koja u političkom sistemu nije
dozvoljavala ideje demokracije ili pluralizam stranaka. Treći oslonac
bila je tajna policija i Jugoslavenska Narodna Armija (intervju, kolovoz
2013).
Dudaković se prisjeća:
Devedesetih godina bio sam major u Jugoslavenskoj Armiji. Kada
analiziram razloge ovoga rata, sjećam se srpskih mitinga, pojavljivanja
četnika pod vodstvom Šešelja, srpskih demonstracija na Kosovu, u Crnoj
Gori i Vojvodini. Tu se otvoreno pozivalo Srbe da se naoružaju. Pitao
sam se protiv koga se oni spremaju u rat? Iz kojega razloga idu u rat?
Svijet mora znati da je agresija protiv Hrvatske stvorena i počela u
Srbiji (iz intervjua u kolovozu 2013).
Godine 1991. bilo je vidljivo da su Britanci, Francuzi i Rusi dali zeleno svjetlo
Srbima da transformiraju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju u
Jugoslaviju. U lipnju 1991. državni sekretar James Baker posjetio je Beograd i
potvrdio političkoj vlasti da SAD podržava „teritorijalni integritet
Jugoslavije“ (Cohen 1992; Bethlehem i Weller 1997, xxvii; Cohen u: Meštrović
1996, str. 38). Upozorio je Slovence i Hrvate da „hladan prijam čeka svaku
akciju prema neovisnosti ili otcjepljenju“ (Cohen 1992; Cohen u: Meštrović
1996, str. 38).
Uspkos Bakerovu upozorenju, godine 1991 narod Hrvatske izrazio je svoju volju
na referendumu koji je nadmoćno bio za političku neovisnost. 25.lipnja 1991.
Hrvatski Sabor proglasio je neovisnost Hrvatske i odvajanje od Jugoslavije.
Ubrzo zatim isto su učinile Slovenija, Bosna i Hercegovina te Makedonija.
Ratoborna reakcija srpske političke i vojne vlasti protiv Hrvatske, koja je
namjeravala uspostaviti suverenu državu, bila je brza i brutalna. U srpnju 1991.
oružane snage Srbije i Crne Gore zajedno s četnicima, ekstremnim desnim
krilom nacionalističkih snaga, podmuklo su napale Republiku Hrvatsku,
pokušavajući da je čitavu okupiraju (Armatta 2010, str. 160-165 i 196; Hoare
2010, str. 111-136).
Kao što Tuđman objašnjava u intervjuu:
25. lipnja 1991. Hrvatska i Slovenija proglasile su neovisnost. Pod
pritiskom međunarodne zajednice primjena te odluke bila je odgođena
za tri mjeseca. Točno tri mjeseca poslije, 25. rujna 1991, Ujedinjeni
Narodi su pozvali države članice da proglase embargo na uvoz oružja u
Sloveniju i Hrvatsku. To je predložio Budimir Lončar, jugoslavenski
veleposlanik u Ujedinjenim Narodima. Taj politički potez Ujedinjenih
Naroda dao je zeleno svjetlo Jugoslavenskoj Narodnoj Armiji i Srbiji da
uporabe silu protiv demokratskih republika koje su zagovarale
neovisnost i autonomiju, sve s namjerom da sačuvaju Jugoslaviju kao
umjetnu tvorevinu komunističkog režima. Ta odluka pokrenula je rat u
bivšoj Jugoslaviji. Rodila se politička odgovornost međunarodne
zajednice.
General Dudaković sjeća se u intervjuu:
Iznenada su počele borbe na teritoriju Republike Hrvatske. Srbi su
napali brojna hrvatska sela, i te akcije nazvane su u jugoslavenskom
tisku operacijama „čišćenja“. U vojnom rječniku ne postoji termin
čišćenje“, ali postoje izrazi „napad“, „obrana“ i „okupacija“. Bilo je
očigledno da opisuju etničko čišćenje domaćeg hrvatskog stanovništva
od strane srpskih terorista i četnika. Blokirali su ceste, napadnut je
integritet Hrvatske i Hrvatska je ostala praktički paralizirana.
Saborski zastupnik Tuđman konstatira:
Rat u bivšoj Jugoslaviji započela je Jugoslavenska Narodna Armija pod
političkim vodstvom Slobodana Miloševića. Rat je bio organiziran,
potpomognut i vođen iz Beograda, glavnoga grada Republike Srbije.
Napad na nebranjene gradove Vukovar i Dubrovnik, na teritoriju
Republike Hrvatske, počeo je operacijom kodnog naziva „RAM“. Ta
vojna operacija imala je dvije frontalne linije napada. Njihov je cilj bio
prepoloviti Republiku Hrvatsku na dva dijela.
Novoproglašena Republika Hrvatska nije uopće posjedovala vojsku niti su
hrvatskim državljanima bile dopuštene dozvole za posjedovanje oružja da bi
branili vlastit život i domovinu. Embargo Ujedinjenih naroda na uvoz oružja
ostavio je nenaoružano hrvatsko, bošnjačko i kosovarsko stanovništvo na milost i
nemilost dobro naoružanog srpskog napadača. Jugoslavenska Narodna Armija,
četvrta po veličini u Europi, oslobođena je svih međunarodnih pritisaka i
omogućeni su joj osvajanje teritorija, teroriziranje civilnog pučanstva i
počinjenje strašnih zločina, uključujući i zločin genocida.
Prema riječima povjesničara Nazora:
Na samom početku rata, časnici NATO-a predviđali su da će Hrvatska, u
slučaju napada, biti prisiljena predati se za dva tjedna. Zahvaljujući
hrabrosti i požrtvovnosti Hrvatske vojske, usprkos krajnje nepovoljnim
okolnostima Domovina se uspješno obranila. Godina 1991. bila je
kritična za našu obranu i za stvaranje moderne Republike Hrvatske.
Zadnji mjeseci 1991. svjedočili su o najžešćim sukobima u ratu.
Kulminacija je bila u borbama za vojarne, u opsadi Dubrovnika i bitci za
Vukovar. Srbi su započeli etničko čišćenje hrvatskih civila i većina ne-
Srba bila je ubijena ili prognana s okupiranih područja u početku 1993.
Dr. Slobodan Lang, savjetnik hrvatskoga predsjednika Tuđmana za humanitarna
pitanja (1993-2000), sjeća se:
Posjetio sam Kissingera i zatražio da poduzme korake za sprječavanje
srpske agresije na Hrvatsku. Rekao mi je: „Doktore, vi ste naivni.
Europa nije spremna zaustaviti ovaj rat. Vi nemate nikakvih saveznika.
Vaša jed in a nada j e razvi ti sposobn os t da se sami ob ra nite.“
Hrvatska je bila prisiljena braniti se na više fronta. Od Slavonije do dalmatinske
obale suočavala se s iznimno kritičnim situacijama. Obrana grada Vukovara
simboličan je odgovor Hrvatske na agresiju. Srbija je napala Vukovar sa snagom
od 80.000 vojnika, 1.600 tenkova i oklopnih vozila, 980 topovskih cijevi, 350
protuavionskih topova i 750 raketnih bacača. Obrana grada brojila je samo
1.850 lagano naoružanih dragovoljaca. Tijekom osamdeset sedam dana opsade,
Vukovar je iščupan iz srca Hrvatske. Bila je to herojska borba koja se često
uspoređivala s bitkom za Staljingrad.
Dr. Edward Slavko Jambrušić, odvjetnik međunarodnoga prava, suradnik Centra
za istraživanje međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa pri Haškoj
akademiji, piše:
Jasno je da je to bio opravdan odgovor na srpsku agresiju, čin
samoobrane koji je bitno i neotuđivo pravo, pojedinačno i zajedničko
pravo država da odgovore na agresiju, kako predviđa Članak 51 Povelje
Ujedinjenih naroda. Doista, prema članku 7 Povelje UN-a, država koja
se brani aktivni je sudionik s Vijećem sigurnosti UN-a u zajedničkom
zakonitom pothvatu s ciljem da se zaustavi agresija i uspostavi mir i
sigurnost (intervju 4. travnja 2019; vidjeti također Jambrušić 2010, str.
20-25).
Tu je mlada hrvatska država dokazala svoj ugled, hrabrost i odlučnost u borbi
protiv brojčano nadmoćnijeg neprijatelja. Tek kad je Vukovar potpuno porušen,
srpske snage ušle su u grad i počinile masovni zločin nad hrvatskim civilima. Kao
odgovor na taj užas, Hrvatska je stvorila vojsku sposobnu da zaustavi srpsku
agresiju. Srpske jedinice pretrpjele su goleme gubitke i bile onesposobljene za
daljnji prodor na hrvatski teritorij.
Prema riječima veleposlanika Galbraitha,
Ogromni zločini počinjeni su protiv Hrvata i svega u Hrvatskoj,
primjerice, osamdeset sedam dana trajala je opsada grada Vukovara,
sitematski je uništen grad, i zatim su masovno pobijeni bolesnici
Vukovarske bolnice i bačeni u masovnu grobnicu na Ovčari, etnički su
očišćeni Hrvati u području Krajine, bombardiran je Zagreb čemu sam
osobno svjedočio, granate su padale blizu mojeg ureda! Bilo je mnogo,
mnogo zločina počinjenih protiv Hrvatske (intervju, 4. travnja 2019).
Tu đman objašnjava:
Kad su srpsko vodstvo i Jugoslavenska Narodna Armija shvatili da više ne
mogu prodirati na hrvatski teritorij kao što su planirali, pristali su na
prekid vatre. Hrvatsko vodstvo, zbog velikih gubitaka koje su pretrpjeli i
pomanjkanja materijalnih tehničkih sredstava, bilo je također
zainteresirano za prekid vatre. To je dovelo do potpisivanja Sarajevskog
sporazuma za dovođenje mirovnih snaga Ujedinjenih Naroda. Plan
američkog predstavnika Cyrusa Vancea potpisan je 2. siječnja 1992.
Hrvatska je iskoristila taj prestanak borbe kako bi izgradila
prefesionalnu vojsku za obranu od daljnjih gubitaka u sljedećem
ratovanju.
Hrvatska je prihvatila plan Cyrusa Vancea dopuštajući dovođenje 10.000 vojnika
u sklopu Mirovnih snaga Ujedinjenih Naroda na hrvatski teritorij koji su bili
okupirali Srbi. UNPROFOR je osnovan u veljači 1992. kao privremena mjera za
stvaranje uvjeta mira i sigurnosti potrebnih za pregovore o općem rješenju
jugoslavenske krize. Uloga trupa Ujedinjenih Naroda bila je osigurati da teritorij
nazvan „Zaštićena područja Ujedinjenih Naroda“ postane i ostane
demilitariziran i da svi ljudi koji žive u tim područjima budu zaštićeni ne bojeći
se oružanih napada. Uloga promatrača Ujedinjenih naroda trebala je zajamčiti
vršenje dužnosti lokalnih policijskih snaga bez diskriminacije prema osobama
bilo koje nacionalnosti ili kršenja bilo kojih ljudskih prava (Armatta 2010, str.
194-196).
Usprkos sigurnosnim zonama Ujedinjenih Naroda te Sarajevskom sporazumu i
Vanceovim sporazumima, srpska je vojska krenula u brutalne napade na
Hrvatsku. Tuđman konstatira:
Cijela godina 1993. obilježena je snažnim napadima srpske vojske iz
Benkovca, Knina i Obrovca duž južne hrvatske obale. To je spriječilo sav
normalan promet duž Jadranske magistrale, ostavljajući otvoren samo
morski put za opskrbu civilnoga stanovništva Dubrovnika i drugih obalnih
gradova i otoka. Trebala je cijela godina da se nakon Operacije
Maslenica ponovno otvori kopneni put. Srbi su bili uništili glavni most.
Tako je Hrvatska sastavila pontonski most i počela izgradnju stalnoga
mosta.
General Rajko Rakić, zapovjednik Splitskoga korpusa, smiješi se ponosno dok
govori o generalu Anti Gotovini:
Generala Antu Gotovinu nisam poznavao do njegova dolaska na mjesto
novog zapovjednika Operacijske zone Split. Izgledao je mlado,
energično i bezbrižno. Vidjeli smo pred sobom mlada čovjeka s novim
idejama. Preuzimajući zapovjedništvo od svojeg prethodnika, rekao je:
„Došao sam osloboditi Knin i znam kako ću to učiniti.“ Bila je to izjava
koju smo najmanje očekivali, ali najviše željeli. Pitao sam se tada kako
taj zapovjednik planira osloboditi Knin.
21. siječnja 1993. načelnik Glavnog stožera, general Janko Bobetko, pojavio se
u stožeru. Pregledao je sve planove i rekao: „Ja ću odlučiti kada će točno
početi ova vojna operacija.“ General Rakić nastavlja:
Tijekom sljedećih četiri-pet dana ofenzivnih operacija hrvatska je
vojska oslobodila okolicu Zadra, područje blizu Obrovca i zračnu luku
Zemunik. To je omogućilo nastavak operacija razminiranja i oslobođenja
sela Škabrnja gdje su Srbi masakrirali cijelo civilno stanovništvo.
Zapadne države, na čelu s Velikom Britanijom, nisu bile sklone dopustiti da
pontonski most bude u službi UNPROFOR-a. Čak su prijetile sankcijama preko
Vijeća sigurnosti, ali general Gotovina je bio uporan. Posjetio je zapovjednika
UNPROFOR-a i osobno ga proveo preko mosta. To je snimila služba Hrvatske
televizije. Gotovina je najavio: „Ako zapovjednik UNPROFOR-a može preko
mosta, svim njegovim trupama koje idu na jug prema Dubrovniku te Bosni i
Hercegovini treba također dopustiti da se njime služe.“ I od toga trenutka dalje
UNPROFOR se služio pontonskim mostom.
Tuđman objašnjava da su se odnosi između Hrvatske i Sjedinjenih Država
mijenjali i razvijali tijekom rata:
Službena suradnja između Hrvatske i Sjedinjenih Država odvijala se na
dvije razine — vojnoj i političkoj. Odnos između vojnih i obavještajnih
službi bio je izvrstan. Amerika je pružila pomoć u obuci i ustroju
Hrvatske vojske. Američki dronovi korišteni su za skupljanje
informacija. Suradnja na političkoj razini bila je složenija zbog
unutarnjih sporova u NATO-u i suprotstavljenih interesa nekih članica
Europske Unije. Godine 1994. Sjedinjene Države su sve jasnije
razumijevale stanje u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini; ponudile su
veliku političku podršku Hrvatskoj, prepoznajući da je Hrvatska slijedila
politiku u skladu s međunarodnim zakonima. Predsjednik Tuđman sastao
se barem u osam prigoda s američkim predsjednikom Billom Clintonom
(intervju, kolovoz 2013).
Povjesničar Mate Kovačević podsjeća nas:
Britanska i francuska diplomatska politika podupirala je opstanak
Jugoslavije kao jedinstvene države ili kao skupine srpskih država koje će
nastati na okupiranim dijelovima Hrvatske te Bosne i Hercegovine
(intervju, rujan 2013).
Tu đman u svojem intervjuu konstatira:
Nakon tri godine mandata UNPROFOR-a ništa se nije ostvarilo. Republika
Hrvatska odlučila je okončati misiju. U razgovoru između predsjednika
Tuđmana i američkoga podpredsjednika Ala Gorea u Kopenhagenu,
postignut je sporazum da snage Ujedinjenih Naroda napuste hrvatski
teritorij. Ta rezolucija bila je naznaka dobrih odnosa između Amerike i
Hrvatske.
General Rakić u intervjuu izvješćuje:
U studenom 1994. načelnik stožera, general Janko Bobetko, održao je
sastanak u Splitu koji je trajao čitav dan. General je bio vrlo temeljit,
svjestan zapovjednik, zanimao se za svaku pojedinost Operacije
Maslenica. Želio je da stanje na fronti od Velebita do Dinare ostane
stabilno. Tražio je točne informacije kako o vojnoj strategiji i
sredstvima, tako i o vremenskom rasporedu operacije.
Zbog oštrih zimskih uvjeta i niskih temperatura, hrvatski vojnici nisu mogli
ostati na Dinari duže vrijeme. Postrojbe 4. gardijske brigade, 114. brigade i
pomoćne 6. domobranske pukovnije stigle su u dogovorenim razmacima; njima
nije bio dopušten boravak dulji od tri do pet dana. Nekoliko elitnih vojnika
pokušalo je dulje ostati, ali umrli su od izloženosti pogibli. Preminuli su na licu
mjesta.
General Rakić u intervjuu potvrđuje:
Morali smo također izgraditi drvene kuće koje su helikopteri Hrvatske
vojske prevezli na Dinaru tako da su vojnici imali sklonište koje će im
omogućiti da izdrže one uvjete. Tijekom cijelog rata na Dinari i
Livanjskom polju postojalo je pozitivno suparništvo između brigada
Hrvatske vojske. One su se međusobno natjecale koja može osloboditi
više okupiranog teritorija. General Gotovina, općenito govoreći, uvijek
je iskorištavao prednost prijašnjeg iskustva.
General Josip Čuletić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 1996-2001,
kaže:
Helikopterske jedinice iz Zemunika odigrale su ključnu ulogu u svim
borbama oko planine Dinare. Helikopteri su letjeli do ponoći,
skupljajući ranjene vojnike iz područja borbe i prevozeći opskrbu.
Generalal Rakić objašnjava:
Bez njihove podrške bila bi to nemoguća zadaća. Hrvatsko ratno
zrakoplovstvo nikada prije nije obavljalo takve misije. Hrabrost i
junaštvo tih pilota zaslužuje priznanje i veliku pohvalu.
Zimska vojna operacija 1994. započela je usred velike mećave što je otežavalo
odrediti visinu na polju. Oluja je trajala osam dana. Operacija nije počela na
klasičan način frontalnim napadom. Umjesto toga hrvatske specijalne snage
ubacile su se iza neprijateljskih linija i spremale napad iz neprijateljskog
zaleđa. Tako su Hrvati krenuli u napad služeći se taktikom diverzije i zatim
udarili iz višestrukih smjerova. Napadima i povlačenjem do sljedećeg cilja
iznenadili su neprijatelja i omogućili postizanje potpune pobjede. Trebalo je
gotovo osam mjeseci teške borbe da se oslobodi to močvarno područje.
Američki veleposlanik izvješćuje u intervjuu:
Bio sam pozvan da odletim dolje na sastanak koji se održavao između
Izetbegovića i Tuđmana zajedno s njihovim najvišim dužnosnicima u
Splitu. To je bio vrlo kritičan sastanak. Sklopili su sporazum o
zajedničkim vojnim akcijama u Bosni. Nisam bio izravno uključen u te
pregovore, ali sam razgovarao s Miomirom Žužulom koji je u to vrijeme
bio hrvatski veleposlanik u Sjedinjenim Državama i blizak Tuđmanov
savjetnik. Predložio sam mu da u zajedničku deklaraciju uđe navod da
„Bosna i Hercegovina zahtijeva pomoć Hrvatske u obrani Bosne“. Zašto
je taj navod bio važan? Zato što bi se pred međunarodnim zakonom
opravdalo izravno vojno miješanje Hrvatske u Bosni. Zato što prema
međunarodnim zakonom, naravno, ne možete stupiti na teritorij druge
države ako niste pozvani. A ovo je bio poziv, i to poziv utemeljen na
bitnom pravu o samoobrani u Povelji Ujedinjenih Naroda. Tako je to ušlo
u deklaraciju. Već se naziralo da bi to moglo okončati rat u Bosni i
spasiti Bihać. Ondje je bilo 160.000 stanovnika, od kojih bi se barem
40.000 muškaraca i dječaka izvrgnulo opasnosti da budu masakrirani.
Pobjedonosna vojna Operacija Bljesak u zapadnoj Slavoniji uništila je čitav
korpus srpske vojske. Ta pobjeda uvelike je podignula moral hrvatskih vojnika
na planini Dinari.
General Rakić u intervjuu konstatira:
Nakon svake izgubljene bitke srpska vojska je provodila razne odmazde
nad hrvatskim civilima u Kninu, Banja Luci i drugim mjestima diljem
Bosne i Hercegovine. U mnogo slučajeva razorene su crkve. U selu
Presnače Srbi su ubili katoličkog svećenika i časnu sestru; biskup
Komarica je započeo štrajk glađu u znak prosvjeda protiv toga
zvjerstva. Sve pobjede Hrvatske vojske omogućila je Splitska
deklaracija. Činilo se da se ništa ne može učiniti bez Hrvatske vojske.
Kad govorim o generalu Gotovini, moram reći da je u vojne operacije
ulagao cijelo svoje biće, svoj duh, svoje srce. Bio je uistinu pravi
zapovjednik koji je živio među svojim vojnicima.
Usred hrvatskih vojnih upjeha, predsjednik Bosne i Hercegovine, Alija
Izetbegović, poslao je čestitku predsjedniku Tuđmanu s pozivom da oslobodi
Sarajevo koje je bilo pod opsadom srpske vojske.
Prema Galbraitovim riječima u travnju 2019,
Postojala je sve veća zabrinutost da je srpski plan bio podijeliti
Sarajevo, zapravo odsjeći središte grada od zračne luke. To je dovelo do
prvih zračnih udara NATO-a, kad su Srbi odgovorili uzimajući mirovne
snage Ujedinjenih Naroda kao taoce, zapravo vežući neke od njih
lancima na mjestima koja su mogla biti bombardirana. Hoću reći, to je
bio pravi zločin prema međunarodnim zakonima. Ali zbog toga su
Ujedinjeni Narodi bili neskloni odobriti zračne udare NATO-a, a NATO
nesklon da ih poduzima. Zapravo, postojala je tajna nagodba između
generala Ujedinjenih Naroda i Srba da ne će biti bombardiranja i Srbi su
to prihvatili kao zeleno svjetlo da očiste kartu Bosne i „zauzmu“ sve
sigurnosne zone.
Prema riječima povjesničara Kovačevića,
Nakon potpisivanja Splitske deklaracije između Tuđmana i Izetbegovića,
iznenada se pojavila elitna britanska trupa u području Tomislavgrada.
Njihova je namjera bila okupirati zonu oko planine Dinare da bi
zaustavili napredovanje hrvatskih borbenih snaga prema Kninu. Na
sreću, Britanci su bili prisiljeni napustiti to područje. Svi smo pomislili:
„Krasan pokušaj.“
Povjesničar Nazor ovako opisuje kritično stanje:
Srpska agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je u punom zamahu. Snage
Bosne i Hercegovine nisu bile sposobne uspostaviti uspješnu obranu. Da
im Hrvatska vojska nije pritekla u pomoć, cijelu Bosnu i Hercegovinu
okupirala bi srpska vojska.
„Ljudski gubitci bili su golemi“, kaže Jakob Bienenfeld, predsjednik Židovske
vjerske zajednice „Bet Israel” u Hrvatskoj.
Rat između Bošnjaka i Srba bio je nesmiljen. Vjerujem da je poginulo
između 250.000 i 300.000 ljudi. Rat je bio primitivan i krvav. Ali
Hrvatska je odgovorila nudeći utočište Židovima i Muslimanima.
Povjesničar Nazor nastavlja:
Za vrijeme srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, u Hrvatsku je
prebjeglo barem 200.000 Bošnjaka kojima su Hrvati spasili život kad su
bili prisiljeni pobjeći iz vlastite zemlje pred srpskim vojnicima. Hrvatska
država ih je primila. I to je također značajan sastavni dio uloge koju je
Hrvatska odigrala u obrani Bosne i Hercegovine.
Gospodin Bienenfeld objašnjava:
Mene je izabralo Vijeće židovske zajednice da izbavimo Židove iz
opsjednutog Sarajeva. Ne bismo smjeli zaboraviti da je najveća pomoć
u tim naporima došla izravno od hrvatskoga ministra obrane Gojka
Šuška, generala Praljka i Hrvatske vojske. Bio je to rat u kojem su Židovi
trpjeli zajedno sa hrvatskim narodom zbog srpske agresije. Židovska
zajednica u Hrvatskoj bila je stavljena pod zaštitu cijelog hrvatskoga
političkog vodstva na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom i
ministrom obrane Gojkom Šuškom. Tijekom rata hrvatski je narod
pokazao veliku brigu za židovsko pučanstvo, što je očevidno iz činjenice
da je Hrvatska država ponudila hrvatsko državljanstvo svim Židovima iz
Bosne i Hercegovine. To je značilo da je svatko od nas koji smo došli u
Hrvatsku bio srdačno dočekan. To je našoj židovskoj zajednici pružilo
veliko povjerenje u Hrvatsku državu. U ovom ratu Hrvatska može biti
veoma ponosna na svoje postupanje prema židovskom narodu.
Bienenfeld aludira na razdoblje Drugoga svjetskog rata kada je Nezavisna
Država Hrvatska, pod Pavelićevom vlašću, a pod pritiskom Njemačke, prihvatila
rasne zakone koji su diskriminirali Židove što je dovelo do njihova uhićenja ili
deportiranja.
Dr. Dinko Čutura, povjesničar i ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva, opisuje
početni odgovor Ujedinjenih Naroda na masovnu humanitarnu tragediju:
Godine 1993. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih Naroda uspostavilo je šest
sigurnosnih zona u Bosni i Hercegovini. To su bila područja Sarajeva,
Srebrenice, Žepe, Tuzle, Goražda i Bihaća. Od međunarodnih snaga u
Bosni i Hercegovini zahtijevalo se da se njihova vojska posveti
uspostavljanju mira i da zatim jamči sigurnost i stabilnost u regiji.
Međutim, to se nije dogodilo. Umjesto toga počinjen je masovni genocid
u Srebrenici 1995 (intervju, rujan 2013).
U Srebrenicu, zaštićenu zonu Ujedinjenih Naroda, prodrla je Jugoslavenska
Narodna Armija, sa srpskom vojskom i četnicima, počinivši genocid nad
muslimanskim pučanstvom. Više od 8.000 bilo je pobijeno tijekom dva dana
pokolja. Tadeusz Mazowiecki, specijalni izvjestitelj Ujedinjenih Naroda rekao
je:
Zbog događaja u Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko tjedana, a
posebice zbog činjenice da su Ujedinjeni Narodi dopustili pad
Srebrenice i Žepe, zajedno s užasnom tragedijom koja je pogodila narod
u tim „sigurnosnim zonama“ koje su bile zaštićene međunarodnim
sporazumima, osjećam dužnost izraziti kako više ne vidim mogućnosti
da nastavim djelovati kao specijalni izvjestitelj u ovo vrijeme. Neke
države, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, prikrivale su i uništavale
dokaze srpskog pokolja nad pučanstvom Srebrenice (Mazowiecki 1995;
Osser & de Saint-Exupery 1995).
Prema Galbraithovim riječima u intervjuu, „Nema dvojbe da je dokaz onoga što
se dogodilo u Srebrenici promijenio razmišljanje u Washingtonu.“
Miomir Žužul, hrvatski veleposlanik u Ujedinjenim Narodima 1993-1996,
objašnjava:
Pad Srebrenice pokazao je potpunu nemoć međunarodne zajednice.
Žalostan zločin genocida od strane Srba koji su za dva dana pobili više
od osam tisuća stanovnika bio je drugi najgori i najveći zločin u Europi
poslije Drugoga svjetskog rata (intervju, rujan 2013).
Galbraith nastavlja:
Ali Mladić, kao Mladić, doista zločinac, sadist i okrutan čovjek, nije bio
zadovoljan samim zauzimanjem Srebrenice.
Richard Holbrooke, pomoćnik državnoga sekretara za europska i euroazijska
pitanja 1994-1996, podsjeća nas:
Bilo je i drugih srpskih zvjerstava u tom užasnom mjesecu srpnju 1995.
Srbi su napali muslimansku enklavu Bihać. Washington još nije bio
siguran što bi sljedeće učinio. Hrvatska i njezino vodstvo shvatili su da
će samo moćna vojna akcija prisiliti Srbe da povuku svoju vojsku i
sjednu za mirovni stol (Holbrooke, str. 32)
Bihać je bio pod opsadom srpskih vojnih snaga dvije i pol godine. Iako je Bihać
bio jedna od šest sigurnosnih zona pod zaštitom Ujedinjenih Naroda, njihovih
160.000 žitelja, izbjeglica i prognanih osoba bilo je izloženo oružanim
napadima, gladovanju, pokušajima trovanja i prijetnjama izvršenja genocida,
vjerojatno u većim razmjerima nego u slučaju Srebrenice.
Mario Bujanović, član Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine za grad
Bihać, izvješćuje:
Grad Bihać bio je okružen srpskim snagama. Prvi dani bili su teški i
neizvjesni. Bilo je mnogo ranjenih. Bihać je bio na rubu opstanka. Grad
Bihać se uspješno branio pod srpskom opsadom jer je dobivao veliku
pomoć iz Hrvatske. Hranu, lijekove i oružje redovito je isporučivalo
Hrvatsko zrakoplovstvo (intervju, kolovoz 2013).
Marijan Mihić, također član Hrvatskog vijeća obrane Bosne i Hercegovine, u
intervjuu na području Bihaća izvijestio je:
Glavno uporište Srba oko Bihaća bila je vojarna Grabska iz koje je
svakoga dana bombardiran grad koji je trpio velika razaranja. Stojimo
na liniji fronte grada Bihaća koju je branio Drugi hrvatski odred na
dužini od četrdeset dva kilometra. Desno od nas bio je gradski vodovod
koji su Srbi uništili. Grad Bihać bio je bez vode (intervju, kolovoz 2013).
Dr. Roman Jurić, također član Hrvatskog vijeća obrane, opisao je stanje stvari:
Život i opstanak tijekom tisuću dvjesta i jednog dana u okruženju i pod
opsadom bilo je teško životno iskustvo koje su građani Bihaća podnijeli
za vrijeme domovinskog i oslobodilačkog rata. To iskustvo uključivalo je
svakodnevno granatiranje, ubijanje, strah za život, gubitak voljenih
osoba, glad, patnju, uništenje tijela i duše (intervju, kolovoz 2013).
Ante Marijanović konstatira:
Tko zna kakva bi bila sudbina Bihaća i gradova u okolici — Velike
Kladuše, Buzima, Cazina i Bosanske Krupe — da nas nije spasila Hrvatska
država i Hrvatska vojska. Vjerojatno bi to bila humanitarna katastrofa s
bezbrojnim žrtvama (intervju, kolovoz 2013).
Bernardo Jurlina, hrvatski ministar u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike za vrijeme rata, konstatira:
Grad Bihać se uspješno branio pod srpskom obranom jer je primao
veliku pomoć iz Hrvatske. Hranu, lijekove i oružje redovito je
isporučivalo Hrvatsko zrakoplovstvo (intervju, kolovoz 2013).
Prema riječima Emdžada Galijaševića, gradonačelnika Bihaća:
U vrijeme srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu, pomoć koja je stizala
iz Hrvatske imala je ključnu važnost za opstanak Bihaća i Cazina. Kao
gradonačelnik Bihaća želio bih izraziti zahvalnost predsjedniku Tuđmanu
i hrvatskom ministru obrane za njihovu potporu bez koje građani ovoga
područja ne bi preživjeli opsadu (intervju, kolovoz 2013).
Dr. Čutura objašnjava:
Teritorij Bihaća i Cazina branili su Peti korpus Armije Bosne i
Hercegovine i Hrvatsko vijeće obrane. Srbi su žestoko napadali to
područje i potpuno ga opkolili. Hrvatsko vijeće obrane uspješno je
držalo liniju fronte od četrdesetak kilometara protiv srpskog napadača.
Kako veleposlanik Galbraith konstatira:
Čak bi gore bilo stanje da su bosanski Srbi i hrvatski Srbi zauzeli Bihać. I
što bi učinili da su to uspjeli? Ako bi učinili isto što su učinili u
Srebrenici, vidjeli bismo četrdeset tisuća ubijenih muškaraca i dječaka.
General Krešimir Ćosić, zamjenik ministra obrane, dodaje:
Godine 1994. američka veleposlanica u Ujedinjenim Narodima,
Madeleine Albright, upozorila je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih Naroda i
čitav svijet da je grad Bihać pod srpskom opsadom. Moramo biti
zahvalni njoj i njezinoj hrabrosti u izlaganju o stanju civila koji su
živjeli pod katastrofalnim nehumanim uvjetima (intervju, rujan 2013).
General Dudaković objašnjava:
Poslao sam hitan poziv u pomoć političkim i vojnim vlastima u Zagrebu i
zamolio ih da razumiju kako je stanje s kojim smo se suočavali u Bihaću
bilo žurno i krajnje ozbiljno. Objasnio sam da je potrebno poduzeti
radikalne mjere kako bi se spasilo pučanstvo grada i okolice.
NATO je izvršio zračni napad na srpsku zračnu bazu Udbina. Zapovjednik
UNPROFOR-a, britanski general Rose, suprotstavio se posvemašnjem uništenju
Udbine. Upozorio je Srbe prije napada, dajući Srbima vremena da maknu
zrakoplove iz baze. Samo nekoliko sati nakon napada NATO-a, zračna baza
postala je ponovno operativna i Srbi su nastavili zračne udare na hrvatsko
stanovništvo. General Rose se usprotivio jačanju napada NATO-a na Srbe. Kao
odgovor na napade, Srbi su blokirali sve kontrolne točke za promet civila,
zaustavili letove na sarajevsku zračnu luku, zarobili francuske, kanadske i
ukrajinske vojnike koji su postali taocima, i upotrijebili ih kao ljudski štit da
suzbiju moguće buduće zračne napade NATO-a (vidjeti izvješće Petera Jenningsa
na televiziji ABC, Mirovni promatrači: Kako Ujedinjeni Narodi nisu uspjeli u
Bosni, 1995).
Povjesničar Kovačević potvrđuje:
Dobro je poznato da su u nekoliko slučajeva britanski i francuski piloti
spremno informirali Srbe o svojim preventivnim udarima. Štoviše, bacili
su mnoge bombe u Jadransko more, a ne na određene ciljeve. Samo su
američki piloti točno izvršavali zadane misije. Jednog američkog pilota
oborili su i zarobili Srbi, ali spasio se zahvaljujući hrvatskim
specijalcima.
Miroslav Tuđman objašnjava:
Da bi se razumjelo stanje u Bosni i Hercegovini bitno je istaknuti
neslaganje među svjetskim velikim sila. Postojao je aktivan sukob
između Sjedinjenih Država i drugih članica NATO-a glede vojne
intervencije u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su zastupali vojnu
intervenciju, dok su druge članice NATO-a bile protiv toga.
Dr. Davor Marijan potvrđuje Tuđmanov stav:
Međunarodna zajednica nije bila spremna za vojnu akciju. Bila je već
pomirena s padom Bihaća i prihvaćanjem srpske okupacije na 80%
teritorija Bosne i Hercegovine.
Tu đman izvješćuje:
Lord Owen, predsjedatelj Kontaktne skupine koja je nadzirala krizu,
govorio je s hrvatskim i bosanskim predstavnicima. On je izjavio: „Ne
očekujte da ćete preko diplomacije dobiti ono što niste bili sposobni
vojno postići.“
General Rakić se sjeća:
General Gotovina je došao u moj ured i rekao: „Rajko, pripremi mi
vojnu kartu. Napravi plan za napredovanje hrvatskih vojnih snaga prema
Glamoču.“ Pogledao sam ga i rekao mu: „Mogu to učiniti, ali ja sam
profesionalni vojnik i nikada nisam vidio nijednu vojnu operaciju u
povijesti ratovanja s razdijeljenim vlastitim snagama — kad jedan dio
vojske ide na zapad, a drugi na istok.“ General Gotovina je odgovorio:
„Samo napravi to, Rajko. Sve će biti dobro.“ Ja sam odgovorio:
„Generale, ako to uspije, zauzet ćete počasno mjesto u povijesti
ratovanja.“ I tako je bilo!
Predsjednik Franjo Tuđman i Alija Izetbegović potpisali su deklaraciju o primjeni
Washingtonskog sporazuma. Najvažniji dio njihova sastanka bio je sporazum o
vojnoj suradnji. Na temelju toga sporazuma hrvatske su snage krenule u
Operaciju Ljeto 1995. Cilj operacije bio je da se razbije moć srpske vojske i
četnika u području Livna, osvoji Grahovo i Glamoč, i zaustave srpski napadi na
sigurnosnu zonu Bihać. Operacijom Ljeto 1955 stvoreni su uvjeti za drugu vojnu
fazu. Druga vojna faza bit će Operacija Oluja.
Dr. Ivo Lučić, povjesničar i bivši ravnatelj Hrvatske obavještajne službe,
konstatira:
Čim je Hrvatska vojska pobijedila na planini Dinari u zaleđu Knina,
Srbima je postalo jasno da ne mogu dulje držati grad Knin pod
okupacijom. U tim okolnostima Milošević je naredio srpskim vođama u
Kninu da se pripreme za povlačenje iz Knina i da sa sobom povedu cijelo
srpsko stanovništvo (intervju, rujan 2013).
Kako izvješćuje CIA Report: „Vojska Republike Hrvatske iz godine 1995. nije bila
ista vojska kakva je bila 1991. Iskoristila je četverogodišnje razdoblje
postojanja da stvori profesionalnu vojsku od 75.000 ljudi svrstanih u osam
brigada s dodatkom od još 140.000 ljudi u Zboru narodne garde“ (CIA 2002).
General Rakić se sjeća:
General Gotovina došao je na sastanak na Brijunima i stavio kartu pred
predsjednika Tuđmana i generale. Na sastanku se vodila žestoka
rasprava o tome postoje li dovoljne snage da se oslobodi Knin. Gotovina
je bio uvjeren da su njegove postrojbe spremne jer su osam mjeseci
uspješno ratovale na bojišnici i pobijedile u svakoj bitci. Gotovina je
rekao predsjedniku Tuđmanu: „Moji vojnici ne mogu više čekati. Oni
vide Knin pred sobom. Spremni smo napasti, ali potrebna nam je vaša
zapovijed da to učinimo.“ Predsjednik Tuđman je stao kraj Gotovine,
položio ruku na kartu i rekao: „Ovo je pred nama. Svi vi učinite kako
Gotovina preporučuje.“
Vel eposlanik Gal braith objašn java:
Dobio sam poruku, poruku koju sam želio, da kažem Tuđmanu kako
Sjedinjene Države uistinu nemaju prigovora. Pošao sam dolje i posjetio
ga na Brijunima. Moja poruka je bila: „Mi cijenimo vašu voljnost da
prolijete krv i uložite sredstva da bi se prekinula opsada Bihaća. Želimo
vas upozoriti da ne tražite našu pomoć ako stvari ne pođu u dobrom
smjeru. Bit ćete prepušteni sami sebi što uključuje, kako sam
preporučio, važna upozorenja da trebate štititi civilno stanovništvo,
voditi računa o ljudskim pravima i osigurati sve da ne naškodite osoblju
Ujedinjenih Naroda.“ Naravno, Tuđman je to veoma jasno razumio. Iako
sam rekao „Ovo nije zeleno svjetlo“, on je odgovorio „Da, da, to nije
zeleno svjetlo“. Ali to je bilo zeleno svjetlo, naravno, i ja sam to znao,
a znali su i ljudi u Washingtonu.
Stajalište predsjednika Tuđmana bilo je jasno. Hrvatska vojska ne će mirno
promatrati dok Srbi i četnici izvode agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a
UNPROFOR pritom okreće leđa. Međunarodna zajednica bila je odgovorna da
spriječi širenje sukobā, novu tragediju i još više izbjeglica. Hrvatska je u to
vrijeme bila sigurno utočište za 600.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine!
Veleposlanik Galbraith opisuje što se dogodilo:
21. srpnja otišao sam dolje na Brijune na poziv predsjednika Tuđmana
da mu se pridružim na večeri s turskim predsjednikom Demirelom.
Nakon večere ministar obrane Gojko Šušak povukao me u stranu da mi
kaže kako se predsjednik Tuđman odlučio za vojnu akciju kroz Krajinu
da bi se prekinula opsada Bihaća.
4. kolovoza 1995. Hrvatska je vojska počela Operaciju Oluja, vojnu ofenzivu
velikih razmjera na područjima koja su okupirali Srbi (Marijan 2010, str. 76-77).
Operacija Oluja bila je sastavljena od četiri zasebna dijela, označena brojevima
od 1 do 4 koje su dobile razne postrojbe na temelju pojedinačnih područja
odgovornosti. Hrvatska je pokrenula vojsku od 130.000 ljudi (Thomas 2006, str.
55). Predviđalo se da će za provođenje plana trebati četiri do pet dana.
General pukovnik Ante Gotovina bio je zadužen za plan Oluja 4 koji je bio glavni
sastavni dio Operacije Oluja. Uključivao je planinu Dinaru, najgrublji teritorij
odakle će napasti neprijatelja. Pod zapovjedništvom generala pukovnika
Gotovine bio je Splitski korpus koji je brojio 30.000 vojnika. Specijalne snage
bile su raspoređene na planini Velebit pod zapovjedništvom generala pukovnika
Markača. Snagama Gospićkog korpusa od 25.000 vojnika, koji je bio zadužen za
treći dio operacije, zapovijedao je brigadir Norac. Vojskom Karlovačkog korpusa
od 15.000 vojnika zapovijedao je general bojnik Ivan Basarac. Bjelovarskim
korpusom Hrvatske vojske zapovijedao je general bojnik Luka Džanko.
Operacija Oluja počela je u zoru 4. kolovoza 1995. i proglašena je završenom
uvečer 7. kolovoza. Sama operacija uslijedila je nakon neuspješnih pokušaja
mirovnih snaga Ujedinjenih Naroda i diplomatskih napora da se okonča sukob.
Koordinirani napadi Hrvatskoga zrakoplovstva, izvedeni 4. kolovoza, imali su cilj
prekinuti zapovijedanje srpskom vojskom, nadzor i komunikacije. Tri sata prije
napada Tuđmanov šef kabineta izvijestio je o tome Mirovne snage Ujedinjenih
Naroda da bi se izbjegle civilne žrtve.
Operacija Oluja bila je strateška pobjeda u Bosanskom ratu, djelotvorno je
okončala srpsku opsadu Bihaća i dovela Hrvatsku vojsku, Hrvatsko vijeće obrane
i Armiju Bosne i Hercegovine u položaj da promijeni vojnu ravnotežu snaga u
Bosni i Hercegovini.
Hrvati su brzo zauzeli Knin, srpski administrativni štab. Predviđajući hrvatsko
zazimanje grada, Milošević je naredio da u slučaju hrvatske vojne akcije civilno
stanovništvo mora otići i uputiti se u Srbiju. Gotovo 200.000 Srba poslušalo je
njegovu direktivu. Srpski politički vođe vjerovali su da će se masovni egzodus
civila smatrati znakom kršenja međunarodnih zakona (Marijan 2010, str.
160-169).
Operacija Oluja imala je silan utjecaj na rat u Bosni, osobito kad je bio
oslobođen grad Bihać i bila poražena srpska vojska. Sto šezdeset tisuća
iscrpljenih, potresenih i izgladnjelih stanovnika grada Bihaća pozdravilo je svoje
hrvatske osloboditelje. Oluja je bila posljednja velika bitka u Hrvatskom ratu za
neovisnost i glavni faktor okončanja rata u Bosni. Bila je to odlučna pobjeda
Hrvatske vojske koja je na fronti od 670 kilometara napala srpsku vojsku. Bitka
je povedena da se opet uspostavi hrvatski nadzor nad teritorijem od 11.500
četvornih kilometara, što predstavlja 18,4% Hrvatske.
Čutura zaključuje:
Operacija Oluja bila je dobro planirana. Pokretanje tenkova preko
planinskoga lanca Dinare i njihov silazak u grad Knin predstavljaju
vrhunac umijeća modernog ratovanja. Nigdje u bitci bilo kada u vojnoj
povijesti nisu se tenkovi pojavili iz smjera odakle se nisu očekivali, kao
što je bilo ovdje. Operacija Oluja se sada proučava na vojnim
akademijama u cijelom svijetu, uključujući ugledni West Point.
Kako je američki general James Mattis rekao hrvatskom ministru obrane u
Pentagonu 2018: „Oluja je operacija koja se proučava u američkoj vojsci da se
pokaže kako dobro vođena, dobro uvježbana snaga s dobrim političkim
vodstvom može promijeniti tijek povijesti. Mi visoko poštujemo našega
prijatelja i saveznika. Hrvatska je malena zemlja, ali udara snagom iznad svoje
težine, kako mi kažemo, boksa iznad svoje težine“ (Mattis, 12. srpnja 2017;
Vukić 2017).
General Rakić ponosno izjavljuje:
Operacija Oluja vodila se na fronti dugoj 640 kilometara. Pokrivala je
11.000 četvornih kilometara okupiranoga hrvatskog teritorija. Hrvatska
je vojska potpuno oslobodila to područje za četiri dana. Bila su dva
osnovna vojna cilja. Jedan je bio stići na Kninsku tvrđavu, drugi je bio
osloboditi grad Bihać. Oba su postignuta u rekordnom vremenu.
Povjesničar Nazor zaključuje:
Oluja se ne smije jednostavno promatrati kao vojna operacija koja je
najviše oslobodila Hrvatsku, nego također kao operacija koja je imala
humanitarni karakter, jer je spasila stanovništvo Bihaća od gotovo
sigurnog genocida. Operacija je omogućila međunarodnoj zajednici da
spasi čast nakon katastrofa u Srebrenici i Prijedoru kad su snage
Ujedinjenih Naroda pasivno stajale dok su tisuće civila bili masakrirani.
Da su srpske snage ušle u Bihać, dogodio bi se genocid daleko većih
razmjera nego u Srebrenici. Zahvaljujući Operaciji Oluja, i trima
bitkama koje su za njom slijedile, srpska vojska je poražena i napokon
su uspostavljeni uvjeti da počne mirovni proces. Daytonski sporazum,
koji je potpisan u Sjedinjenim Državama i potvrđen u Parizu, bio je
rezultat mirovnih pregovora kojima je završio rat. Nažalost, jedan od
uvjeta Daytonskoga sporazuma bilo je davanje više od 49% bosanskoga
teritorija Srbima.
Ovo je Galbraithova promišljena prosudba:
Operacija Oluja je bila prekretnica u ratovima bivše Jugoslavije,
prekretnica hrvatskoga rata koji je počeo 1991. i rata u Bosni. Ona je
predstavljala odlučan poraz srpske strane u sukobu, strane koja
započela rat; ona je poslije toga za nekoliko mjeseci dovela do mirovnih
sporazuma kojima je završen rat, to jest, do Erdutskoga sporazuma koji
je okončao rat u Hrvatskoj i omogućio mirnu reintegraciju posljednjeg
komada teritorija pod srpskom okupacijom, uključujući Vukovar, i doveo
do Daytonskog sporazuma kojim je završen rat u Bosni.
Prema riječima dr. Langa:
Kad je Hrvatska vojska oslobodila Bihać, došao sam u taj grad istoga
dana. Međunarodne snage bile su potpuno zbunjene i nisu znale što bi
učinile. Nijedan jedini incident nije se dogodio u Kninskoj bolnici nakon
ulaska Hrvatske vojske, za razliku od Vukovarske bolnice koju je
potpuno razorila srpska vojska i pobila njezine bolesnike u masovnom
pokolju na Ovčari.
Višnja Starešina, dopisnica s Haškoga suda, objašnjava:
Glavnina međunarodne diplomatske zajednice pozdravila je Operaciju
Oluja, priznajući je kao jedino rješenje završetka rata u Bosni i
Hercegovini. Međutim, protiv nje su bili britanski diplomati i zemlje
povezane s britanskom krunom. Naši diplomati i novinari dobili su
čestitke u Ženevi. Čak je i osoblje Haškog suda ispijanjem šampanjca
pozdravilo Operaciju Oluja i njezin uspješan završetak (intervju,
kolovoz 2013).
Žužul nas podsjeća:
Da nije bila izvedena Operacija Oluja, više od 40.000 ljudi bilo bi
pobijeno u genocidu. Snage Ujedinjenih Naroda ništa ne bi učinile da to
spriječe. Genocid se dogodio u Ruandi, u Vukovaru, zatim u Srebrenici,
a Ujedinjeni Narodi su samo stajali i šutke promatrali. Svijet nije bio
sposoban suočiti se sa genocidom. Operacija Oluja je prva vojna
intervencija u povijesti čovječanstva koja je spriječila genocid.
General Dudaković se slaže:
Vrijednost Daytonskoga sporazuma bila je u tome što je zaustavljeno
ubijanje i užasni rat. Operacija Oluja porazila je srpsku vojsku. Oluja je
oslobodila zapadnu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, Daytonskim
sporazumom stvorena je nažalost Republika Srpska. Ta republika nastala
je etničkim čišćenjem i užasnim ratnim zločinima, pod vodstvom
zločinaca koji su osuđeni na Međunarodnom Haškom sudu.
Povjesničar Kovačević tuži se:
Nažalost, po Daytonskom sporazumu Bosna i Hercegovina je bila
podijeljena, dajući 51% teritorija Bošnjacima i Hrvatima, a 49%
bosanskim Srbima.
Galbraith odgovara na tu kritiku:
Usprkos svim kritikama na račun Daytonskoga sporazuma, on nikada nije
bio zamišljen kao strateški plan za organizaciju zemlje. Bio je zamišljen
kao sredstvo okončanja rata, i mjeren tim standardom, on je
predstavljao uspjeh.
Tu đman dodaje:
Nakon Daytonskoga sporazuma 100.000 Srba dragovoljno je napustilo
Sarajevo, 27.000 njih je napustilo Hrvatsku u pratnji američkoga
veleposlanika, a između 50.000 i 80.000 ih je napustilo istočni dio
Hrvatske kad su shvatili da ta područja nikada ne će postati dijelom
Velike Srbije.
Dudaković izražava žaljenje:
Žao mi je što nismo oslobodili Banja Luku. Dijeljenje Bosne i
Hercegovine popola stvorilo je nerješivu političku krizu. Zbog toga sada
imamo borbu za prevlast bez ikakve mogućnosti dogovora.
Gotovo dvadeset pet godina nakon rata, u intervjuu koji duboko otkriva stvari,
Galbraith konstatira:
Poraz Banja Luke bio bi odlučan poraz fašističkoga režima bosanskih Srba
koji su bili upleteni u genocid i masovna ubijanja. Ukratko, ne bi bilo
Daytona. Ne bi bilo podjele Bosne. Bio bi to odlučan poraz ubilačke i
fašističke strane. I to je bila teška misija. I na kraju, zbog toga što je to bila
teška misija, Holbrook i ja složili smo se da ćemo se držati uputa koje smo
dobili. Tako smo pošli i rekli Tuđmanu da ne ide dalje, da ne zauzme Banja
Luku. Godinama poslije, čak i danas, pitam se je li to bila pravedna odluka.
6. Zaključci
Kako dr.Lang objašnjava:
Bio sam savjetnik za humanitarna pitanja u vladi predsjednika Tuđmana.
Tu đman je pokazivao izvanredan stupanj razumijevanja i skrbi.
Imenovao je Hebranga ministrom zdravstva, Granića ministrom
izbjeglica i prognanih osoba, a Kostovića ministrom za ratne
zarobljenike i nestale osobe. Nijedna vlada u povijesti nije poduzela
takve protumjere da se suoči s tim problemima. Da smo napisali knjigu
o humanitarnim razmjerima modernog ratovanja 1996, nitko u Hrvatskoj
ne bio bio optužen za ratne zločine. Hrvatska bi bila središte svjetske
pozornosti za dobročinstva (intervju, rujan 2013).
Čutura tvrdi:
Hrvatska vojska učinila je ono što je međunarodna zajednica trebala
učiniti. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni Narodi nisu obavili svoj
posao da zaštite civilno stanovništvo, što je bila njihova prvenstvena
zadaća. Možda smo ih postidjeli i zbog toga su se naši hrvatski generali
suočili s optužbama na Međunarodnom Haškom Sudu (intervju, kolovoz
2013).
Prema riječima dr. Langa:
Operacija Oluja bila je vojna operacija svjetske klase. Važno je reći da
je ideja o sprječavanju ratnoga zločina genocida došla iz Hrvatske.
Zahvaljujući tome, danas postoji stalni savjetnik za sprječavanje
genocida pri Ujedinjenim Narodima. Idejno i praktično ta ideja proizlazi
iz obrambene strategije Hrvatske vojske; predsjednik Franjo Tuđman
prvi je primijenio načelo sprječavanja i suprotstavljanja genocidnoj
prijetnji u svijetu. Izniman i zapanjujući je taj hrvatski doprinos
sigurnosti u svijetu.
Jakob Bienenfeld tvrdi da je Hrvatska, za razliku od upitna ponašanja u Drugom
svjetskom ratu, bila iznimno svjesna svoje moralne odgovornosti prema
manjinama. Zapravo,
Gojko Šušak, hrvatski ministar obrane, dobio je priznanje međunarodne
židovske organizacije JOIN. Generali Praljak, Gotovina i Tuta odigrali su
veliku ulogu u zaštiti Židova. To je povijesna istina koju treba ponavljati
tisuće puta jer je hrvatski narod pokazao da je vlada, nakon ostvarenja
vlastite države, usvojila visoke standarde u odnosu prema manjinama i
poštivanju ljudskih prava (intervju, rujan 2013).
Akademik Josip Pečarić, profesor matematike, glas je stava većine Hrvata:
Kao nagradu za spašavanje 160.000 ljudi u Bihaću, donošenje mira u
Bosnu i Hercegovinu i završetak rata, svjetske sile optužile su hrvatske
generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, lažno ih tereteći za ratne
zločine. Pravorijek Haškoga suda bio je u početku dugotrajna osuda. To
je jedini slučaj u ljudskoj povijesti da su ljudi koji su branili svoj dom,
spašavali druge, okončali nasilne okupacije, borili se protiv terorista i
stvorili uvjete za mirno rješenje sukoba, kažnjeni zbog toga. Hvala Bogu
da je strašna presuda poništena 2015. i naši su generali potpuno
oslobođeni krivice.
Starešina, dopisnica sa Haškoga suda, tvrdi:
Haški sud je usredotočio optužbe na generala Gotovinu koji je bio
simbol nove Hrvatske vojske. Izgrađena prema zapadnim standardima —
djelotvorna, disciplinirana i proaktivna — Hrvatska vojska pobijedila je
Jugoslavensku Armiju u svim vojnim operacijama. Haški sud zlorabio je
generala Gotovinu kao sredstvo da osudi neovisnu Hrvatsku državu.
U veljači 2015, u zaključku slučaja genocida Hrvatska-Srbija, dvadeset godina
nakon svršetka rata, Međunarodni sud pravde u Haagu odbacio je srpsku tužbu u
kojoj se tvrdilo da je Operacija Oluja značila genocid (BBC News 2015),
odlučivši da Hrvatska nije imala posebnu namjeru iskorijeniti srpsku manjinu u
zemlji (Međunarodni sud pravde 2015, str. 4, 141, 142). Sud je također prihvatio
da je Hrvatska vojska ostavila pristupačne putove za bijeg civila (Međunarodni
sud pravde 2015, str. 131, 139).
Starešina, dopisnica sa Haškoga suda, primjećuje:
Tijekom petogodišnjega rata, napredne snage u svijetu tražile su načine
da se zaustavi srpska agresija i okonča projekt Velike Srbije utemeljen
na etničkom čišćenju i genocidu. Operacija Oluja pokazala je da se
srpska vojna mašinerija može zaustaviti. Teško je bilo i zamisliti da će
zapovjednici Operacije Oluja biti prisiljeni suočiti se s Međunarodnim
haškim sudom iz optuženičke klupe. Optužujući njih, sud nije uspio
pokazati bitnu razliku između agresora, ratnog zločinca, i žrtve koja se
zakonito branila od zločina. On nije uspio optužiti srpske generale koji
su vodili agresivni rat protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I na kraju,
godine 2015, pravda je pobijedila. Hrvatski generali su oslobođeni
krivice. U ožujku 2019, dvadeset četiri godine poslije događaja,
Apelacijsku sud Ujedinjenih Naroda podržao krivicu Radovana Karadžića
za genocid, bivšeg vođe bosanskih Srba, i povećao mu doživotnu kaznu
zbog njegove uloge u Srebrenici.
Operacija Oluja, najveća europska kopnena bitka poslije Drugoga svjetskog
rata, bila je krunski dragulj hrvatskoga Domovinskog rata. Pokazala je
izvanrednu organizacijsku, taktičku i stratešku blistavost političkog i vojnog
vodstva, koje je spojilo znanost i improvizaciju. Hrvatski vojnici i časnici
pokazali su golemu hrabrost i odlučnost. Njihovi herojski napori bacili su na
koljena Srbiju, što je američki predsjednik Bill Clinton smatrao preduvjetom da
Srbi pristanu doći za mirovni stol. Pukovnik Andrew Leslie, koji je zapovijedao
UN-ovom operacijom za uspostavljanje povjerenja u području Knina, ocijenio je
Operaciju Oluja kao primjer iz udžbenika koji bi dobio „pet plus“ prema
standardima NATO-a (Dunigan 2011, str. 194).
Izvlačeći duboko ganutljive riječi iz Shakespearea, dr. Lang sumira svoj osjećaj
povijesnoga značenja Operacije Oluja:
Hrvati su veoma skromni, ali trebali bi kazivati djeci o svojoj velikoj
pobjedi, o trijumfu nad zlom. Od danas do svršetka svijeta, hrvatski
vojnici pamtit će se kao „nas malo, nas malo sretnih, nas šačica braće“.
Zastupnik Miroslav Tuđman, sin predsjednika Tuđmana, konstatira:
Kao što je predsjednik Franjo Tuđman tako spremno rekao nakon
završetka Operacije Oluja: „Na današnji dan možemo reći da je
Hrvatska prestala nositi svoj povijesni križ. Nije riječ jednostavno o
oslobođenju teritorija, nego o stvaranju temelja za slobodnu i neovisnu
Hrvatsku u budućim stoljećima.“
U svjetlu sve veće nestabilnosti na Zapadnom Balkanu, postoji široka podrška za
smanjenje ruskog utjecaja u regiji, za jačanje veza s pouzdanim saveznicima i
za objedinjavanje iskusnih diplomatskih, političkih i vojnih stručnjaka da se
suoče s prijetnjama miru u cijeloj Jugoistočnoj Europi i usmjere se prema
inicijativama demokratske vanjske politike.
References
Alasuutari, Pertti (2010). The Rise and Relevance of Qualitative Research. International Journal of
Social Research Methodology. 13 (2): 139-155. https://doi.org/10.1080/13645570902966056
Armatta, Judith (2010). Twilight of impunity: The war crimes trial of Slobodan Milosevic. Durham,
North Carolina: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822391791
Banac, Ivo (1988). With Stalin Against Tito: Cominformist Splits in Yugoslav Communism. Cornell
University Press, p. 4; ISBN 0-8014-2186-1. https://doi.org/10.7591/9781501720833
BBC News, UN Court Dismisses Croatia and Serbia Genocide Claims. BBC News. London, England. 3
February 2015.
Beljo, A. (ed.) (1998) Greater Serbia: From ideology to aggression. Zagreb: Croatian Information
Centre.
Available at http://www.hic.hr/books/greatserbia/index.htm [Accessed 30 April 2020]
Beljo, A. (1995). Yu-genocide: Bleiburg, death marches, UDBA (Yugoslav Secret Police). Toronto: Northern
Tribu n e Publishing.
Beljo, A. (1985). Yugoslavia genocide: A documented analysis. Toronto: Northern Tri b une Publishing.
Bethlehem, D. and Weller, M. (1997). The Yugoslav crisis in international law. Cambridge: Cambridge
University Press.
Bosworth, Richard J.B. (2005). Mussolini's Italy. New Work: Allen Lane.
Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis (2002). Balkan battlegrounds: A
military history of the Yugoslav conflict, 1990-1995. Washington, D.C.: Central Intelligence Agency.
OCLC 50396958.
Charlton, Thomas L.; Myers, Lois E.; Sharpless, Rebecca (Eds.) (2007). History of oral
history: Foundations and methodology. Lanham, MD: Altamira Press.
Cohen, P. (1992). The U.S. Role in Catalyzing and Sustaining Serbian Aggression, Report to Clinton-Gore
Trans i tion Team, [online] December 17, 1992. Available at:
http://www.siliconinvestor.com/readmsgs.aspx?subjectid=26815&msgnum=3655&batchsize=10&bat
chtype=Next [Accessed 20 August 2020].
Cohen, Philip J. and Riesman, David (1996). Serbia's secret war: Propaganda and the deceit of history.
Texas A&M University Press.
Croatian Viewpoint (2008). 80th Anniversary of Serbian Assassination of Croatian MPs in Belgrade.
Available at: http://croatianviewpoint.com/HousingFrameOne. php?
ShowThisPage=AssassinationOfCroatianMPsIn1928 [Accessed 25 July 2020]
Deutschland Military Tribunal (1950). Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals
under Control Council Law no. 10 : Nuernberg Oct. 1946 – April 1949 Vol. 11 The High Command
case. The Hostage case. Case 12. US v. von Leeb. Case 7. US v. List. Washington, D.C.: United
States Government Printing Office. OCLC 247746272.
Dunigan, Molly (2011). Victory for hire: Private security companies' impact on military effectiveness.
Palo Alto, California: Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9780804777414
Epstein, J. (1973). Operation Keelhaul : The story of forced repatriation from 1944 to the present.
Old Greenwich, Connecticut: Devin-Adair.
Frucht, Richard C. (2005). Eastern Europe: An Introduction to the People, Lands, and Culture. p. 429.
ABC- CLIO; ISBN 1-57607-800-0.
Galbraith, Peter W. (2006). Negotiating Peace in Croatia: A Personal Account of the Road to Erdut. In
Brad K. Blitz (ed.). War and change in the Balkans: Nationalism, conflict and cooperation.
Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-67773-8.
Geiger, V. (2013). Human Losses of Croats in World War II and the Immediate Postwar Period Caused by
the Chetniks (Yugoslav Army in the Fatherland) and the Partisans (People's Liberation Army and the
Partisan Detachment of Yugoslavia/Yugoslav Army) and the Yugoslav Communist Authorities:
Numerical Indicators. Review of Croatian History. Croatian Institute of History. 8 (1) pp. 77–121
[online] Available at: https://hrcak.srce.hr/103223?lang=en [Accessed 6 March 2020].
Glenny, Misha (2001). The Balkans: Nationalism, war, and the Great Powers 1804-1999, London: Penguin
Books.
Grahek-Ravančić, M. (2006). Controversies about the Croatian Victims at Bleiburg. Review of Croatian
History 2/1, pp. 27 - 46. Available at: http://docplayer.net/27204513-Controversies-about-
thecroatian- victims-at-bleiburg-and-in-death-marches.html [Accessed: 1 June 2020].
Graubard, Stephen R. (1993). Exit from Communism. p. 153. New Brunswick: Tran s acti o n Publishers.
ISBN 1-56000-694-3.
Hoare, Marko Attila (2010). The War of Yugoslav Succession. In Ramet, Sabrina P. (ed.).Central and
Southeast European politics since 1989. Cambridge, England: Cambridge University Press.
pp. 111–136. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803185.010
Holbrooke, Richard (1999). To End a War. New York: Modern Library. ISBN 978-0-375-75360-2.
International Court of Justice (2015). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia). The Hague: International Court of Justice. Archived from
the original (PDF) on 12 July 2020.
Jareb, J. and Omrčanin, I. (1977-1978). The End of the Croatian Army at Bleiburg, Austria in May 1945
According to English Military Documents, Journal of Croatian Studies, Vo l. XVIII-XIX. https://
doi.org/10.5840/jcroatstud1977/7818/197
Jennings, Peter (1995). The Peacekeepers: How the U.N. Failed in Bosnia. 04/24/1995 [Accessed at:
https://www.youtube.com/watch?v=j2JErUZRLRE&t=5s]
Knez, Nikola (2019). Operation Storm. Texas & Zagreb: iFilms LLC and The Croatian Film Institute.ISBN-
13-978-0-9793254-2-7 [Accessed at
https://www.youtube.com/watch?v=yZcQAY48CJs&feature=youtu.be and at
https://www.youtube.com/watch?v=nKoUo8vzRnc] Approximately 157,000 views November 4,
2020.
Kulundžić, Zvonimir (1967). Atentat na Stjepana Radića. Zagreb:
Stvarnost. London Times (22 June 1928). The Belgrade Shootings—Croat
Anger.
London Times (22 June 1928). Tragedy in Belgrade.
Marijan, Davor (2010). Storm. Zagreb, Croatia: Croatian Memorial Documentation Centre of the Homeland
War of the Government of Croatia. ISBN 978-953-7439-25-5.
Mattis, James (July 12, 2017). Remarks by Secretary Mattis in an Honor Cordon Welcoming Croatian
Defense Minister Damir Krsticević to the Pentagon. U.S. Department of Defense. Available at:
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/ Article/1245735/remarks-by-
secretary- mattis-in-an-honor-cordon-welcoming-croatian-defense-minis/ [Accessed 8 January
2020].
Mazowiecki, Tadeusz (September 21, 1995). A Letter of Resignation. The New York Review of Books
[Accessed on 8 October 2020 at: https://www.nybooks.com/articles/1995/09/21/a-letter-of-
resignation/
McClellan, Dorothy and Knez, Nikola (2016). Prosecuting Rape, Sexual Enslavement, and Genocide in
Time of War: Southeastern Europe 1991-1995, International Journal of Social Sciences, Vol. 5,
No. 4, pp. 79-102. https://doi.org/10.20472/SS2016.5.4.005
McClellan, Dorothy and Knez, Nikola (2018). Post-World War II Forced Repatriations to Yugoslavia:
Genocide's Legacy for Democratic Nation Building, International Journal of Social Sciences, Vol.
VII, No. 2 pp. 62-91. https://doi.org/10.20472/SS2018.7.2.004
Meštrović, Stjepan Gabriel (1996). Genocide after emotion: The postemotional Balkan War.
Routledge. Mužić, Ivan (1991). Pavelić I Stepinac. Split: Logos.
National Archives, Holocaust Era Assets. RG 84: Yugoslavia. State Department and Foreign Affairs
Records of the Foreign Service Posts [Accessed August 2020 at
https://www.archives.gov/research/holocaust/finding-aid/civilian/rg-84-
yugoslavia.html#:~:text=King%20Peter%20and%20his%20ministers%20went%20to%20London,Ger
mans%20were%20communists%20led%20by%20partisan%20leader%20Tito.]
The New Yor k Times (6 May 1931). Einstein Accuses Yugoslavian Rulers in Savant's Murder.
Osser, Bernard and de Saint-Exupery, Patrick (September 21, 1995). The UN’s Failure: An Interview with
Tadeusz Mazowiecki translated from the French by Mark Romano. The New Yor k Review of Books.
[Accessed 8 October 2020 at https://www.nybooks.com/articles/1995/09/21/the-uns-failure-an-
interview-with-tadeusz- mazowiec/
#:~:text=In%201989%20Tadeusz%20Mazowiecki%2C%20a%20founding%20member%2
0of,Commission%20on%20Human%20Rights%20in%20the%20Yugoslavian%20conflict.]
Pavlowitch, Stevan . (2008). Hitler's new disorder: The Second World War in Yugoslavia. New Yo r k :
Columbia University Press.
Pinter, Z. (2018). Roman Leljak--Istrazivac Koji je Zaduzio Hrvate [An Investigator Who Has Overwhelmed
Croatians]. Croative Kultura i Politika [online] Available at: https://croative.net/roman-
leljakistrazivac- zaduzio-hrvate/ [Accessed 23 April 2020].
Prcela, J. and Guldescu, S. (eds.) (1970). Operation slaughterhouse: Eyewitness accounts of postwar
massacres in Yugoslavia. Philadelphia: Dorrance.
Prcela, J. and Guldescu, S. (eds.) (1995). Operation slaughterhouse: Eyewitness accounts of postwar
massacres in Yugoslavia. Philadelphia: Dorrance.
Prcela, J. and Živić, D. (2001). Hrvatski holokaust [Croatian Holocaust] (in Croatian). Zagreb:
Hrvatsko društvo političkih zatvorenika.
Ramet, Sabrina (2006). The three Yugoslavias: State-building and legitimation, 1918-2005. New
York: Indiana University Press.
Redžić, Enver (2005). Bosnia and Herzegovina in the Second World War. Abingdon: Frank Cass. https://
doi.org/10.4324/9780203309513
Reuters (19 August 1990). Roads Sealed as Yugoslav Unrest Mounts. The New York Times. Roberts,
Walter R. (1973). Tito, Mihailovic, and the Allies, 1941-1945. Rutgers University Press.
Rodogno, Davide (2006). Fascism's European empire: Italian occupation during the Second World War.
Cambridge University Press.
Riley, Jonathon (2010). Decisive battles: From Yorktown to Operation Desert Storm. London, England:
Continuum International Publishing Group.
Starčević, Ante (1999). Izabrani politički spisi. Zagreb: Golden Marketing. (Collected Political Speeches).
Sudetić, Chuck (2 April 1991). Rebel Serbs Complicate Rift on Yugoslav Unity. The New Yor k Ti me s.
Sudetić, Chuck (26 June 1991). 2 Yugoslav States Vote Independence to Press Demands. The New Yo r k
Times.
Sudetić, Chuck (29 June 1991). Conflict in Yugoslavia: 2 Yugoslav States Agree to Suspend Secession
Process. The New Yo rk Times.
Sudetić, Chuck (18 November 1991). Croats Concede Danube Town's Loss. The New York Times.
Sudetić, Chuck (3 January 1992). Yugoslav Factions Agree to U.N. Plan to Halt Civil War.The New York
Times.
Šuljak, N. Dinko (1977). Croatia's Struggle for Independence: A Documentary History. Arcadia, California:
Croatian Information Service.
Thomas, Nigel (2006). The Yugoslav Wars (1): Slovenia & Croatia 1991-1995. Oxford, England: Osprey
Publishing.
Thomas, Nigel; Mikulan, Krunoslav (1995). Axis Forces in Yugoslavia 1941-45: Men-at-arms. Illustrated by
Darko Pavlovic. London: Osprey.
Tolstoy, N. (1986). The minister and the massacres. London: Century Hutchinson Ltd.
Tolstoy, N. (1977). Victims of Ya lta : The secret betrayal. New York: Charles Scribner's Sons.
Tomasevich, Jozo (1975). War and revolution in Yugoslavia, 1941-1945: The Chetniks. Stanford: Stanford
University Press.
Tomasevich, Jozo (2001). War and revolution in Yugoslavia, 1941-1945 Occupation and collaboration.
Stanford: Stanford University Press.
Vuk ić, Ina (2017). Serbia Forces Croatian Operation Storm into Intense False Memory Battlefield.
Available at: https://projektvelebit.com/serbia-forces-croatian-operation-storm-into-intense-false-
memory- battlefield/ [Accessed 6 January 2020].
Vukmanić, Miroslav (Ed.) (1995a). Stjepan Radić: Izabrani politicki Spisi. Opatija: Menora.
(Selected Political Documents).
Vukmanić, Miroslav (Ed.) (1995b). Stjepan Radić: Izabrani politicki govori. Opatija: Menora.
(Selected Political Speeches).
Vukmanić, Miroslav (Ed.) (1995c). Stjepan Radić: Izabrani politicki katekizam. Opatija: Menora.
(Selected Political Catechism
Vukmanić, Miroslav (Ed.) (1995d). Stjepan Radić: Financijalna znanost. Opatija: Menora. (Contemporary
Financial Science).
Yambruš ić, Edward Slavko (2010). Peace at the price of justice and human dignity: Reflections on the
Hague Trib u nal & judicialization of international conflicts. Zagreb: Croatian Cultural Council.
Interviews
Jakob Bienenfeld, President of Bet Israel Congregation of Croatia
Mario Bujanović, Member of the Croatian Defense Council in Bosnia and Herzegovina, city of
Bihać General Kresimir Ćosić, Deputy Minister of Defense
General Atif Dudaković, Commander, Fifth Corps of the Army of Bosnia and Herzegovina (ARBIH)
Peter Galbraith, United States Ambassador to Croatia 1993-1998
Emdzad Galijasević, Mayor of the city of Bihać
Dr. Roman Jurić, Member of the Croatian Defense Council in Bosnia and Herzegovina
Bernardo Jurlina, Croatian Minister of Minister of Labor, Social Welfare and Family, Special Croatian
Envoy to Bihać
Mate Kovacević, Historian and Journalist
Dr. Slobodan Lang, Humanitarian Advisor to Croatian President Tudjman 1993-2000
Dr. Ivo Lucić, Historian and Former Chief of the Croatian Security Information
Service Dr. Davor Marijan, Historian and Veteran
Dr. Ante Marjanović, Member of the Croatian Defense Council in Bosnia and
Herzegovina Marijan Mihić, Member of the Croatian Defense Council in Bosnia and
Herzegovina
Dr. Sc. Ante Nazor, Historian, Director of the Croatian Center of the Homeland
War Dr. Sc. Josip Pecarić, Academician, Professor of Mathematics
General Rajko Rakić, Chief of Staff for General Ante Gotovina's Split
Corps Visnja Starešina, Hague Tr ibun a l Correspondent
Dr. Sc. Miroslav Tudjman, Director of the Croatian Intelligence Agency 1993-2000, currently Member of
Croatian Parliament, and son of former Croatian President Franjo Tudjman
Dr. Edward Slavko Yambrušić, International lawyer, fellow of the Center for the Research of International
Law and International Relations of the Hague Academy
Miomir Žužul, Croatian Ambassador to the United Nations 1993-1996
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
This paper examines the long-term challenges to democratic nation building that have resulted from the forced repatriation of hundreds of thousands of Croatian civilians and military personnel to Yugoslavia at the end of World War II. Data suggest that violations of the Geneva Conventions led to the death of many of these asylum seekers at the hands of Tito's Partisans in death marches and mass executions. Through analysis of historical documents, newly released evidence of mass graves, and interviews with survivors/witnesses, confessed perpetrators, military officials and scholars, we examine the atrocities in the context of international human rights law, with discussion of subsequent promulgation of protocols for the protection of refugees, asylum seekers, and prisoners of war from crimes against humanity and genocide.
Article
Full-text available
This paper addresses the experiences and concerns of the 20,000-50,000 women who were rapedand sexually enslaved in the war in Southeastern Europe and are still awaiting prosecution of theirvictimizers. Through interviews with survivors and experts, we document the challenges faced bythose seeking official status as victims of war crimes entitled to moral, spiritual, and financialassistance. The paper examines the record of the U.N.'s International Criminal Tribunal for theformer Yugoslavia (ICTY) and the courts of Bosnia-Herzegovina and Croatia in combating impunityfor conflict-related sexual violence by successfully prosecuting the crimes. Our findings suggest thatthe ICTY's application of the concepts of 'joint criminal enterprise' and 'moral equivalency' resulted ina limited record of successful prosecution and an uncertain political future for the region. (PDF) PROSECUTING RAPE, SEXUAL ENSLAVEMENT, AND GENOCIDE IN TIME OF WAR: SOUTHEASTERN EUROPE 1991-1995. Available from: https://www.researchgate.net/publication/310789496_PROSECUTING_RAPE_SEXUAL_ENSLAVEMENT_AND_GENOCIDE_IN_TIME_OF_WAR_SOUTHEASTERN_EUROPE_1991-1995 [accessed Oct 22 2020].
Book
The history of the Second World War in Yugoslavia was for a long time the preserve of the Communist regime led by Marshal Tito. It was written by those who had battled hard to come out on top of the many-sided war fought across the territory of that Balkan state after the Axis Powers had destroyed it in 1941, just before Hitler's invasion of the USSR. It was an ideological and ethnic war under occupation by rival enemy powers and armies, between many insurgents, armed bands and militias, for the survival of one group, for the elimination of another, for belief in this or that ideology, for a return to an imagined past within the Nazi New Order, or for the reconstruction of a new Yugoslavia on the side of the Allies. In fact, many wars were fought alongside, and under cover of, the Great War waged by the Allies against Hitler's New Order which, in Yugoslavia at least, turned out to be a “new disorder.” Most surviving participants have since told their stories; most archival sources are now available. This book uses them, as well as the works of historians in several languages, to understand what actually happened on the ground. The book poses more questions than it provides answers, as the author attempts a synoptic and chronological analysis of the confused yet interrelated struggles fought in 1941-5, during the short but tragic period of Hitler's failed “New Order,” over the territory that was no longer the Kingdom of Yugoslavia and not yet the Federal Peoples' Republic of Yugoslavia, but that is now definitely “former Yugoslavia.”
Book
Five major groups fought one another in Bosnia and Herzegovina during the Second World War: The German and Italian occupiers, the Serbian Chetniks, the Ustasha of the Independent State of Croatia, the Bosnian Muslims, and the Tito-led Partisans. The aims, policies, and actions of each group are examined in light of their own documents and those of rival groups. This work shows how the Partisans prevailed over other groups because of their ideological appeal, superior discipline, and success in winning the support of large numbers of uncommitted Bosnians, particularly the Bosnian Muslims.