Conference PaperPDF Available

Menadžment poslovnom izvrsnošću u skladu sa standardima

Authors:

Abstract

Rezime:Poslovna izvrsnost je termin koji se često koristi u poslovnoj komunikaciji i okruženju. U ovom radu se ukazuje na suštinski značaj poslovne izvrsnosti i njene uloge u poslovnim sistemima, prvenstveno kod pružanja usluga. Savremeni trendovi u poslovanju, zasnovani na međunarodnim standardima, preporučuju zadovoljstvo korisnika kao jedan od ciljeva koje treba ispuniti. Ovaj rad, ukazuje da je tendencija uspješnog poslovnog sistema da pomjeri granicu dalje i pokaže da se, pored zadovoljstva korisnika, može govoriti i o oduševljenju korisnika kao cilju pružanja usluga. Takođe se uzima u obzir značaj i razvoj organizacione kulture kao jedan od uslova uspješne primjene međunarodnih standarda koji su razvijeni ili su u fazi razvoja. Ključne riječi: Poslovna izvrsnost, Menadžment, Kvalitet, Usluge. JEL klasifikacija: M10 Abstract: Business excellence is a term often used in business communication and customer service related requirements. This paper aim to emphasize the importance of business excellence and its role in business systems, primarily in terms of high standard service delivery. Modern business trends, based on international standards, it not recommend only customer satisfaction as one of the goals to be met. This paper strives to move the border further and show that in addition to customer satisfaction, should also talk about customer delight as a goal of providing services. The importance and development of organizational culture is also taken into account as one of the conditions for successful applied international standards that have been developed or are in the development phase. Keywords: Bussiness excellence, Management, Quality, Services. JEL Classification: M10
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.