'n Analise van die skrifbeskouing van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika, met spesifieke verwysing na die hantering van die Ou Testament /

Articlewith4 Reads
Source: OAI

    Abstract

    Proefskrif (M.A.)--Universiteit van Port Elizabeth, 1993. Bibliografie.