ArticlePDF Available

Understanding Of Love In The Bible And In The Kor’an/ Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'ın Sevgi Anlayışı

Authors:

Abstract

The Bible and The Kor’an says basically the same thing about God’s Love, neigbourhood and brotherhood love, whereas they mentione different ideas about sexual love. Firstly, they announce that man should love God more than the other loved objects like parents, husband-wife and children.The most important manifestation of God’s Love is to obey his rules and to love each other. Secondly, they also indicate brotherhood and neighbourhood love. According to them, God has created entire food and favour for everyone. There is no discrimination between the believer in God or unbeliever in him. So, man should love man without considering who he/she is. Thirdly, while Old Testament mentions sexual love very much, New Testament doesn’t tell us anything about that. However, The Kur’an has expressed that sexual love is a reality of man and it should occur within the marriage
Thesis
Full-text available
Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta kardeşlik konusunu ele aldığımız bu çalışmada kardeşlik olgusunun önemini genel anlamda ortaya koyup, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki kardeşlik anlayışını inceledik. Yahudilik ve Hıristiyanlığın kardeşlik konusuna yüklediği anlamı, bu anlam çerçevesinde ortaya çıkan çeşitli kardeşlik yaklaşımlarını irdelemeye çalıştık. Bu bağlamda çalışmamızda, “kardeş - kardeşlik” kavramlarını ve kardeşliğin çeşitli kavramlarla olan ilişkisini ele alıp inceledik. Kardeşlik, hemen bütün dinlerde bulunan ortak bir olgudur. Bu olgu, dinlerde daha çok, “kan, soy, din ve insan” kardeşliği bağlamında değerlendirilmektedir. Biz de, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kan, soy, din ve insan kardeşliği anlayışlarını tahlil edip, kardeşlikten kaynaklanan görevleri ve bu olguya aykırı olan hususları inceledik. Netice olarak kardeşlik, dinlerde çok önemli bir yer tutmaktadır. Yahudilik ve Hıristiyanlık, kardeşliği, soyut bir kavram olmaktan çıkarıp, günlük hayata aktarılan, somut ve aksiyoner bir olgu seviyesine çıkarmışolmakla birlikte, uygulamada birtakım farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar da, söz konusu bu dinlerin etki alanı, hitap ettiği kitlenin ve kendi temel karakterlerinin birbirinden farklı olmasıyla açıklanmaktadır.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.