PresentationPDF Available

Presentatie Zijn integriteitstrajecten wel genoeg?

29-11-2019
Hearts & Minds - zijn integriteitstrajecten
wel genoeg? 1
Hearts & Minds
in de publieke en de private sector
vrijdag 29 november 2019
Helpen integriteitstrajecten altijd?
1
Inleiding
Wat gaan we doen?
1. ‘Theoretische’ achtergrond: hoe kunnen we nadenken over de verhouding
tussen het publieke en private domein, en wat zou de rol van Hearts &
Minds daarin kunnen zijn?
2. ‘Praktische’ kant: hoe werkt Hearts & Minds op de werkvloer in
verschillende organisaties (publiek, privaat), hoe ga je om met
macht(smisbruik) in het kader van Hearts & Mind?
2
Duopresentatie, niet weergegeven
3
Verstand of gevoel?
Wet of recht?
4
Rechtsstatelijkheid
als organisatiedeugd
Rechtsstatelijkheid is niet alleen een juridisch begrip
(cerebrale constructie), maar ook een moreel en
sociaalwetenschappelijk begrip.
Idee achter de rechtsstaat: voorkomen van
willekeurige machtsuitoefening (door de overheid),
om individu te beschermen.
Geinternaliseerde norm: je houdt je ook aan het
recht als niemand kijkt (Kohlberg, Piaget, Selznick).
Je ziet rechtsstatelijke waarden en beginselen als
‘handleiding’ voor gedrag van de organisatie, of die
nu tot de overheid hoort of niet.
5
Verantwoordelijke machtsuitoefening
Responsiviteit: open staan voor menselijke waardigheid en individu
én
Bureaucratische waarden: gelijkheid, objectiviteit, neutraliteit
Tegelijk is rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst…
Daarvoor heb je een volwassen organisatie met volwassen medewerkers nodig.
Brenninkmeijer: “Regels zijn regels is niet genoeg!”
6
1
2
3
4
5
6
29-11-2019
Hearts & Minds - zijn integriteitstrajecten
wel genoeg? 2
Kan dat?
Premisses H&M:
Pathological is “het ergst”
‘zorg dat het probleem
verdwijnt’ i.p.v.
‘los het op, of voorkom het’
Wat te doen als oninteger
gedrag de norm/opdracht is?
7
Extreem: toxic culture
Campbell en Göritz (2014)
Ook wel: bedorven organisatie (Van Duyne)
Hofhouding, folie a deux, narcisme en erger (Kets de Vries)
Onethische cultuur versterkt zichzelf en lost misstanden niet op, maar
bevordert ze.
Bij de overheid (‘rechtsstaat’): doelverschuiving, goal dis placement
(Merton).
Redenen o.m.: invloed (bepaalde) personen (aan de top), organisatie
in zwaar weer (toch niets te verliezen).
Kan leiden tot: netwerkcorruptie, (anti)favoritisme, uitsluiting,
pesten, ‘graaien’, intimideren klagende burgers en meldende
medewerkers.
OnderzoekFNV (2018)
9
Minder extreem, even
toxic
:
van ‘gewone’ fout naar integriteitsprobleem
Overheidinstatie (-medewerker) maakt een fout
Verkeerde berekening (overduidelijke telfouten)
Burger dient keurig bezwaarschrift in
Overheid weigert in alle toonaarden fout te herstellen
Escalatie
Oninteger gedrag: zwartmakerij, oneerlijkheid naar rechter (die
doorziet dat lang niet altijd…)
Stukken in de krant
Belastinggeld verspild
Etc. etc.
10
Conclusie (2007)
organisatiedeugd is niet genoeg
1
1
Er zijn wetten nodig
En goede handhaving/toezicht
En goed geequipeerde rechters
En goede politieke controleurs
En goede journalisten/public watchdogs
En: melders!
7
8
9
10
11
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.