PresentationPDF Available

Juridische methoden

Authors:

Abstract

Masterclass juridische methoden
Juridische methoden
Hoe maak ik een juridisch advies?
Stap 1
Formuleren van de vraag of opdracht
Rechtsvraag:
– wat is rechtens aan de hand?
– Vertaling van feitelijke vraag of probleem naar
juridische termen;
– Vraag moet neutraal geformuleerd, dus geen
bepaalde uitkomst suggereren.
Stap 2
Zoeken naar rechtsbronnen:
• Wet;
• Jurisprudentie;
• Beginselen;
• Gewoonte;
• Literatuur.
Stap 2
• Wet
• Wetsgeschiedenis;
Memorie van toelichting;
• Handelingen;
Overige kamerstukken (brieven, etc).
Stap 3
• Jurisprudentie
Verzameling van rechterlijke uitspraken;
Veel tijdschriften;
Met annotaties:
commentaar van rechtsgeleerden;
www.rechtspraak.nl.
Stap 2
• Rechtsbeginselen
Vaak ongeschreven;
Hoog abstractieniveau;
Onderliggend aan positieve recht;
Kleuren dit positieve recht in;
Raakvlak recht en ethiek.
Stap 2
• Literatuur
Weergave stand van zaken;
Reflectie op het recht;
Uitleg en overzicht;
• Doctrine;
• Handboeken.
Stap 2
Zoeken naar meest toepasselijke wet en
daarin artikelen
Zoeken naar diverse interpretaties
daarover
Eerste grove selectie
Stap 3
Zoeken naar bijzondere informatie
Dossier samenstellen
Primaire stukken
• Krantenberichten
• Verslagen
• Correspondentie
Stap 4
• Interpretatie
Taalkundig
• Grammaticaal:
• Letterlijk
• Semantisch:
• Betekenis
Evaluatieve termen.
Stap 4
• Interpretatie
• Systematisch:
Plek van bepaling in systeem van
regelgeving;
• Historisch:
• Wetshistorie;
• Teleologisch;
Overige bronnen (wetenschap, etc.).
Stap 5
• Advies:
Logisch van opbouw;
Goed geargumenteerd;
• Argumentatiemethoden:
• Analogie:
`Lijkt op`;
A contrario:
`Lijkt niet op`.
Stap 5
Niet-juridische argumenten
Vertalen naar juridische relevantie:
Rechtssociologische argumenten;
Politieke argumenten;
Wetenschappelijke argumenten;
Speciale rol van adviezen.
Stap 5
• Retoriek
Hoe breng je iets?
• Overtuigen;
• Waarheidsgetrouw;
Conform de logica;
Begrijpelijk maar niet te simpel;
Pas op met drogredeneringen,
hineininterpretieren, etc.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.