ArticlePDF Available

Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την καθοδήγηση της επιστήμης και τη συμβολή των κατοίκων

Authors:
  • Hellenic Agricultural Organization - "DIMITRA" - Institute of Mediterranean Forest Ecosystems

Abstract

Φέτος συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ιστορική καταστροφική πυρκαγιά που τον Αύγουστο του 2017 έπληξε τα Κύθηρα και έκαψε – μαζί με τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Νοεμβρίου της ίδιας αντιπυρικής περιόδου - περίπου το 1/12 του νησιού και το 1/3 των δασικών του εκτάσεων. Στις αρχές του 2019, σχεδιάστηκε, υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση ένα έργο έρευνας και εφαρμογής με τίτλο «Καινοτόμα δράση για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα με την κινητοποίηση και συνεργασία του πληθυσμού, πιλοτικά σε 3 οικισμούς».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ
167
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2020
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει
ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαι σθη-
το ποιεί τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που
αγαπούν την Ελλάδα, για τη φυσική κλη ρονομιά
της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την
προστασία της.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑ ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210-3224944, 210-3314563, FAX: 210-3225285
E-mail: info@eepf.gr - Ιστοθέση: www.eepf.gr
ΤΕΥΧΟΣ
167
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Νίκος Πέτρου
Αντιπρόεδροι: Αλέξια Νικηφοράκη
Γεν. Γραμματέας: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Σπύρος Μησιακούλης
Ταμίας: Γιάννης Πεχλιβανίδης
Έφορος Εκδηλώσεων: Ντόναλντ Μάθιους
Μέλη: Σοφία Καινούργιου, Χρήστος Κατσαρός,
Χρισ τίνα Παπαζήση, Ιωάννης Πεχλιβανίδης
Αναπλ. Μέλος: Άγγελος Σωτηρόπουλος
Επίτιμος Πρόεδρος: Γιώρ γο ς Σ φή κα ς
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σμαρά γδα Αδαμαντιάδου, Μίλτος Γκλέτ σος,
Χρήσ τος Κατσαρός, Ντόναλντ Μάθιους,
Νίκος Πέτρου, Σταμάτης Σκαμπαρδώνης,
Μαρία Ρουσσομουστακάκη.
Εκδότης - Υπεύθυνος ύλης
Σταμάτης Σκαμπαρδώνης, Νίκης 20, 105 57 Αθήνα
Τα ενυπόγραφα άρθρα αντιπροσωπεύουν
τις απόψεις των συγγραφέων
και όχι αναγκαστικά της Εταιρίας.
Επιμέλεια έκδοσης: Σταμάτης Σκαμπαρδώνης
Σελιδοποίηση - επεξεργασία
Άρης Βιδάλης
Τιμή Τεύχους 4 ΕΥΡΩ
Στα μέλη διανέμεται δωρεάν.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα
1
9
5
1
Kωδικός 014064 ISSN 1107-681X
ƧƭƭƩƯƫƬƩƧƵƣƫƳƫƣ
ƲƳƱƴƵƣƴƫƣƴƵƩƴƷƶƴƩƴ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εξώφυλλο: Αλεπού (
Vulpes vulpes
) στο Νησί Ημαθίας
σε μεσημεριανή της βόλτα (φωτογραφία Γεώργιος
Ζησόπουλος).
Σημαντική επιτυχία της Εταιρίας μας για την
προστασία του Καλλίδρομου ......... Ν. Πέτρου 3
Στα μέρη του Βαλκανικού Λύγκα ........J. Hoffman 6
Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα Κύθηρα
με την καθοδήγηση της επιστήμης
και τη συμβολή των κατοίκων
. .Γ. Ξανθόπουλος, Α. Νικηφοράκη, Μ. Αθανασίου,
........ Γ. Μάντακας, Κ. Καούκης, Κ. Τσαγκάρη,
..........Α. Σολωμού, Γ. Καρέτσος, Μ. Γκλέτσος 11
Η εφαρμογή της κυκ λικής οικονομίας σ την Ελ λάδα
To ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-GREECE ....... 16
Πρέσπα και η Διασυνοριακή Συνεργασία: τρεις χώρες,
γύρω από δυο λίμνες, με ένα κοινό όραμα
..................... J. Henderson, M. Σολάκη 19
Τα φύκη και όσα (δεν) γνωρίζουμε γι’ αυτά
................................ Α. Τσιριγώτη 23
Η κλιματική κρίση στη μετα-κορωνοϊό . Κ. Καρτάλης 26
Το έργο FoodSHIFT2030 – Κέντρα διατροφικών
συστημάτων που καινοτομούν
...........Χ. Τσούτη, Κ. Βαλτά, Ε. Βογιατζιδάκη,
....................Α. Ρίβιου, Ε. Κωνσταντίνου 28
«Έκθεση Πισσαρίδη»: οι προτεραιότητες για το
περιβάλλον και την κυκλική οικονομία
................................Α. Δεμερτζής 35
Δέκα χρόνια οικονομικής δράσης - Πήραμε ρίσκα
και βγήκαμε νικητές ........... Σ. Μησιακούλης 38
Ανάλυση προτεινόμενης τροποποίησης
του καταστατικού της ΕΕΠΦ .................. 40
Βιβλιοπωλείο της ΕΕΠΦ
.........................................54
LIFE NATURA Themis .......................... 55
Η διαχείριση της
Posidonia oceanica
-
POSBEMED2 .....................Χ. Αγάογλου 56
«Green Key» .................................. 58
«Γαλάζια Σημαία» .............. Δ.Ν. Βουρδουμπά 59
«Νέοι Δημοσιογράφοι» ..............
Χ. Θεοδωρίκα
60
Λειτουργία Δικ τύων Π.Ε. της ΕΕΠΦ
για τη σχολική χρονιά 2020-2021… ............ 61
Εγγραφές μελών - Δωρεές ...................... 63
¼ÕÐØÔÚîÑÍÉÓÒÖÉÌÂÏÕÓ¾ÂÙÓ¿ÏÊÂÂÑ¿ÕÉÏÊÔÕÐ-
ÓÊ̽ÌÂÕÂÔÕÓÐÇÊ̽ÑÚÓÌÂÈÊ¡ÑÐÚ ÕÐÏÁÈÐÚÔÕÐ
ÕÐÚ ¼ÑÍÉËÆÕÂ ÁÖÉÓÂÌÂÊ ¼ÌÂÄÆ±îÂÛ¾îÆ
ÕÊØÑÚÓÌÂÈʼØÕÐÚÐÚ;ÐÚÌÂÊÕÐÚ¢ÐÆîÃÓ¾ÐÚÕÉØ
¾ÅÊÂØÂÏÕÊÑÚÓÊ̽ØÑÆÓÊ¿ÅÐÚ±ÑÆÓ¾ÑÐÚÕÐÕÐÚ
ÏÉÔÊÐÁÌÂÊÕÐÕ×ÏÅÂÔÊÌÒÏÕÐÚÆÌÕ¡ÔÆ×ÏÊÈ¡
ÔÊÈ¡ÉÇÁÔÉÆÑÐÚÍÒÏÆÊÕÊØÑÍÉȼØÕÉØÌÂÊÉÅÂÔÊ̽
ÃÍ¡ÔÕÉÔÉÆÑÂϼÓÙÆÕÂÊÂÏÌÂÊÂÌ¿îÉƾÏÂÊÐÓÂÕ¡
ÔÆÑÐÍÍ¡ÔÉîƾÂÕÐÚÏÉÔÊÐÁÕÂÊÔÕ¡îÆÏÂÚÑÐÍƾî-
îÂÕÂÕ×Ï ÌÐÓîÒÏÕ×ÏżÏÅÓ×ÏÌÂÊÖ¡îÏ×ÏÑÐÚ
Ì¡ÉÌÂÏÈÊÂÏÂÖÚî¾ÛÐÚÏÔÆÌÂÕоÌÐÚØÌÂÊÆÑÊÔ̼-
ÑÕÆØÑ¿ÔÐÆÁÌÐÍÂîÑÐÓƾÏÂȾÏÆÊÕÐÌÂÌ¿¤̾Ï-
ÅÚÏÐØÏÂÆÑÂÏÂÍÉÇÖƾîÊÂÕ¼ÕÐÊÂÌÂÕÂÔÕÓÐǽƾ-
ÏÂÊÚÑÂÓÌÕ¿ØÌÂÊÐÊÂÓÌÆÕ¼ØîÊÌÓ¿ÕÆÓÆØÑÚÓÌÂÈʼØ
ÑÐÚ¼ÙÐÚÏÔÚîÃƾÔÕÐîÆÕÂËÁÑÆÓÊÍÂîÃÂÏÐî¼ÏÉØ
Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στα
Κύθηρα με την καθοδήγηση της επιστήμης
και τη συμβολή των κατοίκων
Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος1, Αλέξια Νικηφοράκη2, Δρ Μιλτιάδης Αθανασίου,
Γεώργιος Μάντακας1, Κωνσταντίνος Καούκης1, Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη1, Δρ
Αλεξάνδρα Σολωμού1, Δρ Γεώργιος Καρέτσος1, Μίλτος Γκλέτσος2
ÕÉØÂÏÕÊÑÚÓÊ̽ØÑÆÓÊ¿ÅÐÚ ÕÐÚ ÂÑÐÕÆÍÐÁÏ
ÔÂǽÑÓÐÆÊÅÐÑоÉÔÉÊÌ¿ÏÂÂÏ¡ÈÌÉÈÊÂÏÂ
îÆÊ×ÖƾÉÑÊÖÂÏ¿ÕÉÕÂÈÊÂ Ì¡ÕÊÕ¼ÕÐÊÐÌÂÊÕÐÌÚ-
ÓÊ¿ÕÆÓÐÏÂÆËÂÔÇÂÍÊÔÕƾ¿ÕÊÅÆÏÖÂÌÊÏÅÚÏÆÁÔÆÊ
ÉÛ×½ÂÏÖÓÒÑ×ÏƾÏÂÊÆÑÊÕÂÌÕÊ̽
ÏÕÂÑÐÌÓÊÏ¿îÆÏÉÔÆÂÚÕ½ÕÉÏÂÏ¡ÈÌÉÉÍ-
ÍÉÏÊ̽ÕÂÊÓ¾ÂÓÐÔÕÂÔ¾ÂØÕÉØÁÔÉØîÆ
ÕÉÔÚîÃÐͽÌÂÊ¡ÍÍ×ÏÇÐÓ¼×Ï¿Ñ×ØÉÑÊÕÓÐѽ
ÈÙ×Ó¾ÐÚÆÓÊÐÚÔ¾ÂØÚÖ½Ó×ÏÌÂÊÏÕÊÌÚÖ½Ó×Ï
îÆÕÉÏÐÑоÂÚѼÈÓÂÄÆÕÓÊÆÕ¼ØîÏÉî¿ÏÊÐÔÚÏÆÓ-
ÈÂÔ¾ÂØÕÐÏïÆ̼îÃÓÊÐÕÐÚÐŽîÐØÚÖ½-
Ó×ÏÕÐïÂÔÂÓÙƾÐÆÊÓÂÊ¡Ì¡ËÆ̾ÏÉÔÆî¾ÂÔÆÊ-
Ó¡ÅÓ¡ÔÆ×ÏÈÊÂÕÉÏÆÑÐÁÍ×ÔÉÕ×ÏÌÂÕÂÔÕÓÐÇÒÏ
ÑÐÚÑÓÐÌ¡ÍÆÔÂÏÐÊÑÚÓÌÂÈʼØÕÐÚÌÂÊÕÉÖ×-
Ó¡ÌÊÔÉÏÉÔÊÐÁ ÌÂÊÌÂÕоÌ×ÏÂѼÏÂÏÕÊÔÆ îÆÍÍÐ-
ÏÕÊÌÐÁØÌÊÏÅÁÏÐÚØ§ÐÔÚÏÕÐÏÊÔÕÊÌ¿¿ÓÈÂÏÐÌÂÊÉ
ÆÑÊÔÕÉîÐÏÊ̽ÆÑÊÕÓÐѽÑÐÚÔÚÈÌÓÐÕ½ÖÉÌÂÏ¿Ñ×Ø
ÑÓмÃÍÆÑÆÕÐîÏÉî¿ÏÊÐ ÔÚÏÆÓÈÂÔ¾ÂØÂϼÍÂÃÂÏ
ÌÂÊÅÊÂî¿ÓÇ×ÔÂÏÔÚÏÐÍÊÌ¡ ÕÐÑ;ÔÊÐÕÐÚÑÓÐ-
1. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Ελληνικός Γεωρ-
γικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
2. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Εικόνα 1. Πυρκαγιά στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας Κυθήρων στις 6 Αυγούστου 2020,
κοντά σε κατοικίες (Φωτογραφία: Ανάργυρος Ρούσσος)
11
Περιγραφή του έργου
ÕÊØÂÓÙ¼ØÕÐÚÔÙÆÅÊ¡ÔÕÉÌÆÚÑÐÃͽÖÉÌÆÔÕÐ
Ó¡ÔÊÏÐ§ÂîƾÐÕÐÚ ¬ÑÐÚÓÈƾÐÚÆÓÊáÍÍÐÏÕÐØ
ÌÂÊϼÓÈÆÊÂØÌÂÊÆÈÌÓ¾ÖÉÌÆÑÓÐØÙÓÉîÂÕÐÅ¿ÕÉÔÉ
¼ÏÂ¼ÓÈÐ¼ÓÆÚÏÂØÌÂÊÆÇÂÓîÐȽØîÆÕ¾ÕÍÐ¨ÂÊÏÐ-
Õ¿îÂÅÓ¡ÔÉÈÊÂÕÉÏÑÓ¿ÍÉÄÉÕ×ÏÅÂÔÊÌÒÏÑÚÓÌÂ-
ÈÊÒÏÔÕÂÁÖÉÓÂîÆÕÉÏÌÊÏÉÕÐÑоÉÔÉÌÂÊÔÚÏÆÓ-
ÈÂÔ¾ÂÕÐÚÑÍÉÖÚÔîÐÁÑÊÍÐÕÊÌ¡ÔÆÐÊÌÊÔîÐÁØ©
ÕÐ¼ÓÈÐÂÚÕ¿ÔÚÏÕÐÏÊÔÕ½ØƾÏÂÊÉÆÏÒÕÐ
ï¤¼ÙÆÊÕÐÏÓ¿ÍÐÕÐÚ ÆÑÊÔÕÉîÐÏÊÌÐÁÚÑÆÁÖÚ-
ÏÐÚ§Ð¼ÓÈÐËÆ̾ÏÉÔÆÕÐÏÑÓ¾ÍÊÐÂÓÙÊ-
Ì¡ÑÓÐÃÍÆÑ¿îÆÏÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÚÍÐÑоÉÔ½ØÕÐÚ½ÕÂÏ
î½ÏÆØÂÍÍ¡ÆËÂÊÕ¾ÂØÕÉØÑÂÏÅÉî¾ÂØÕÐÚÌÐÓÐ-
ÏÐÜÐÁÑÐÚÅÆÏÆѼÕÓÆÄÆÏÂȾÏÐÚÏÅÓ¡ÔÆÊØÔÕÐÚØ
ÙÓ¿ÏÐÚØÑÐÚƾÙÂÏÔÙÆÅÊÂÔÕƾÅ¿ÖÉÌÆÑÂÓ¡ÕÂÔÉ
î¼ÙÓÊÕÊØÐÚϾÐÚ§Ð¼ÓÈÐ¼ÙÆÊÔÚÏÐÍÊÌ¿
ÑÓÐÝÑÐÍÐÈÊÔî¿ ÆÚÓÒ îÆ ÙÓÉîÂÕÐÅ¿ÕÉÔÉ
ÂÑ¿ÕÐÓ¡ÔÊÏÐ§ÂîƾÐî¼ÕÓÐ¨ÂÊÏÐÕ¿îÆØÅÓ¡-
ÔÆÊØîÆÕÐÚØÑÐ;ÕÆØ©ÑÐÚÆÏÕ¡ÔÔÆÕÂÊÔÕÐÙÓÉîÂ-
ÕÐÅÐÕÊÌ¿ÑÓ¿ÈÓÂîîÂ¨ÚÔÊÌ¿ÑÆÓÊáÍÍÐÏÌÂÊÌÂÊ-
ÏÐÕ¿îÆØÑÆÓÊÃÂÍÍÐÏÕÊ̼ØÅÓ¡ÔÆÊØ©
Στόχος του έργου
ÑÊž×ËÉÕÐÚ¼ÓÈÐÚƾÏÂÊÉÆÏÉî¼Ó×ÔÉÌÂÊÌÊÏÉ-
ÕÐÑоÉÔÉÕÐÚÑÍÉÖÚÔîÐÁÕ×ÏÚÖ½Ó×ÏÈÊÂÕÊØÅÂ-
ÔÊ̼ØÑÚÓÌÂÈʼØîÆÔÕ¿ÙÐÕÉÏÌÂÍÁÕÆÓÉÑÓ¿ÍÉÄÉ
ÕÉîƾ×ÔÉÑÊÖÂÏÒÏÌÂÕÂÔÕÓÐÇÒÏÌÂÊÕÉÃÆÍÕ¾×ÔÉ
ÕÉØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØî¼Ô×ÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉØÕÐÚÑÓÐÃͽîÂ-
ÕÐØ×ØÔÚîÃÐͽÔÕÐÏÆÚÓÁÕÆÓÐÂÏÕÊÑÚÓÊÌ¿ÔÙÆÅÊÂ-
Ôî¿ÕÐÚÏÉÔÊÐÁÌÂÊÑÊÍÐÕÊ̽ØÆÇÂÓîÐȽØÕÐÑÊÌÒÏ
ÅÓ¡ÔÆ×ÏÔÆÕÓÆÊØÆÑÊÍÆÈî¼ÏÆØÑÆÓÊÐÙ¼ØÐÊÌÊÔîÐÁØ
Εικόνα 2. Κατανομή του αριθμού των πυρκαγιών της περιόδου 2000-2019 στα Κύθηρα σε τάξεις μεγέθους και
της συνολικής καμένης έκτασης ανά τάξη μεγέθους. Γίνεται εμφανές ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της
συνολικής καμένης έκτασης οφείλεται σε έναν πολύ μικρό αριθμό πυρκαγιών.
ÈÓ¡îîÂÕÐØ¨§Â˾ÅÊ ÈÊÂ ÕÉÏÂÏÂȼÏÏÉÔÉÕ×ÏÚ-
Ö½Ó×Ï©§Ð ÑÓ¿ÈÓÂîîÂÂÚÕ¿ÑÆÓÊÆÍ¡îÃÂÏÆÕÐÚØ
ÑÂÓÂÌ¡Õ×ÕÐîƾØÑÓÐÕÆÓÂÊ¿ÕÉÕÂØ
 î¼ÕÓÂÈÊÂÕÉÏÑÚÓÐÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂÕÐÚÏÉÔÊÐÁ
 ÚÑÐÔÕ½ÓÊËÉÕÉØÂÏ¡ÑÕÚËÉØÕÉØÇÚÔÊ̽ØÃÍ¡ÔÕÉ-
ÔÉØ±ÔÉîÆÊÂ̼ØÂÏÂÅÂÔÒÔÆÊØ
 ÑÆÓÊÃÂÍÍÐÏÕÊ̽ÆÌѾÅÆÚÔÉ
 ÐÓÈ¡Ï×ÔÉÆÖÆÍÐÏÕÊÌÒÏÐî¡Å×Ï
 ÚÊÐÖÆÔ¾ÂÑÆÓÊÐÙÒÏ
 ÂÏÂÔÚÈÌÓ¿ÕÉÔÉÈÆ×ÓÈÊÌÒÏÅÓÂÔÕÉÓÊÐÕ½Õ×Ï
ÅÉîÊÐÚÓȾÂ ÃÐÕÂÏÊÌÐÁ ̽ÑÐÚ ÌÂÊ ÕÓ¡ÑÆÛÂØ
ÔÑÆÓî¡Õ×Ï
ÆÂÚÕ¿ÕÐÑ;ÔÊÐÉÛ½ÕÉÔÆ½ÅÉÂÑ¿
ÕÊØÂÓÙ¼ØÕÐÚÕÉÔÚÏÅÓÐî½ÆÊÅÊÌÒÏÆÑÊÔÕÉ-
î¿Ï×ÏÌÂÊÔÚÈÌÆÌÓÊî¼ÏÂÕ×ÏÆÓÆÚÏÉÕÒÏÕÐÚÏ-
ÔÕÊÕÐÁÕÐÚÆÔÐÈÆÊÂÌÒÏ ïÂÔÊÌÒÏ¤ÊÌÐÔÚÔÕÉî¡-
Õ×Ïï¤ÕÐÚÍÍÉÏÊÌÐÁÆ×ÓÈÊÌÐÁ¤ÓÈÂÏÊÔîÐÁ
¨ï§¥©îÆÕÐÏÐÑоÐÚѼÈÓÂÄÆ¼ÏÂÂÌ¿îÂ
îÏÉî¿ÏÊÐÔÚÏÆÓÈÂÔ¾ÂØÕÐÑ;ÔÊÐÕÐÚÂÏ×Õ¼Ó×
îÏÉîÐϾÐÚÌÂÊ¿Ñ×ØÆËÆÍÊÔÔ¿ÕÂÏÕÐîÆÈ¡ÍÐÑÓ¿-
ÈÓÂîîÂÆÓÙ¿îÆÏÐÊÙ×Ó¾ØÌ¡ÑÐÊÐ¾ÅÊÐ¿ÇÆÍÐØÔÕÐ
ÏÉÔ¾ÐÊ ÆÓÆÚÏÉÕ¼ØÂÚÕоîÆîÆÈ¡ÍÉÆîÑÆÊÓ¾ÂÔÆ
ÂÏÕÊÌƾîÆÏÂ¿Ñ×ØÅÊÂÙƾÓÊÔÉÅÂÔÊÌÒÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏ
ÅÂÔÊ̽ÐÊÌÐÍÐȾÂÃÊÐÑÐÊÌÊÍ¿ÕÉÕÂÂÑÐÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉ
ÅÊÂÕÂÓÂÈî¼Ï×ÏÅÂÔÊÌÒÏÐÊÌÐÔÚÔÕÉî¡Õ×ÏÅÂÔÊ̽
îÆÕÆ×ÓÐÍÐȾÂÌÍÑîÐÊÓ¡ÔÕÉÌÂÏÕÉÈÏÒÔÉÕÐÚØ
ÈÊÂÏÂËÆÌÊϽÔÐÚÏÔÕÉÏÐÓÖ½ÌÂÕÆÁÖÚÏÔÉÐÊÅÓ¡-
ÔÆÊØÂÑÐÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉØÕÐ¾ÅÊÐÑ;ÔÊÐÌÂÊÔÆÂÚ-
Õ¿Õ×ÏÕÐî¼×ÏÑÓÐÕÆÓÂÊ¿ÕÉÕÂØÈÆÏϽÖÉÌÆÌÂÊî¾Â
ϼÂÑÓ×ÕÐÃÐÚ;Â¼ÏÂÌÂÊÏÐÁÓÈÊÐ¼ÓÈÐÑÐÚËÆÙ×-
Ó¾ÛÆÊÈÊÂÕÐÏÌÂÊÏÐÕ¿îÐÙÂÓÂÌÕ½ÓÂÕÐÚ
12
ÕÐÚÏÉÔÊÐÁÔÚÏÆÙ½Ø ÅÊ¡ÅÓÂÔÉîÆ
ÕÐÚØÌÂÕоÌÐÚØƾÏÂÊ¼ÏÂÂÑ¿ÕÂÌÂÊ-
ÏÐÕ¿îÂÔÕÐÊÙƾÂÕÐÚ¼ÓÈÐÚ¯ÕÔÊƾÏÂÊ
ÅÚÏÂÕ¿ÐÊÌ¡ÕÐÊÌÐÊÏÂÔÚîáÍÍÐÚÏîÆ
ÊżÆØÈÊÂÕÉÍÁÔÉÑÓÐÃÍÉî¡Õ×ÏÑÐÚÐÊ
¾ÅÊÐÊÂÏÂÈÏ×Ó¾ÛÐÚÏ×ØÅÊÌ¡ÕÐÚØ ÌÂÊ
îÆÑÓÂÌÕÊ̼ØÅÓ¡ÔÆÊØ ÈÊÂ ÕÉîƾ×ÔÉ
Õ×ÏÌÊÏÅÁÏ×ÏÔÕÐÚØ ÐÑоÐÚØîÑÐÓƾ
ÏÂÆÌÕÆÖÐÁÏÔÆÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉÑÚÓÌÂÈÊ¡Ø
ÏÐ;ÈÐÊØîÆÂÚÕ¿ÕÐÏÕÓ¿ÑÐÆÑÊÅÊÒ-
ÌÆÕÂÊÉÑÓ¿ÍÉÄÉÏÂȾÏÆÊ¨ÊÅÊÐÌÕÉԾ©
î¼ÓÐÚØÕ×ÏÌÂÕоÌ×ÏÑÐÚÖÂÔÚÏÆÙ¾-
ÔÐÚÏÕÊØÅÓ¡ÔÆÊØÌÂÊîÆÕ¡ÕÉÏÐÍÐÌͽ-
Ó×ÔÉÕÐÚ¼ÓÈÐÚ
Επιλογή 3 οικισμών
ÕÐËÆ̾ÏÉîÂÕÐÚ¼ÓÈÐÚ¼ÈÊÏÆÂÏÂÈÏÒ-
ÓÊÔÉÌÂÊÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉÕÐÚÑÓÐÃͽîÂÕÐØ
Õ×ÏÅÂÔÊÌÒÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏ ÔÕÂ ÁÖÉÓÂ
ÈÆÏÊÌ¿ÕÆÓÂÌÂÊÆÑÊÍÐȽÕÓÊÒÏÐÊÌÊÔîÒÏ
ÑÊÍÐÕÊ̽ØÆÇÂÓîÐȽØÆËÆÊÅÊÌÆÚî¼Ï×Ï
ÕÐÑÊÌÒÏÅÓ¡ÔÆ×ÏÑÓ¿ÍÉÄÉØÕÐÑ;-
ÔÊÐÂÚÕ½ØÕÉØ ÅÓ¡ÔÉØ ÔÚÈÌÆÏÕÓÒÖÉ-
ÌÂÏÔÕÂÕÊÔÕÊÌ¡ÔÕÐÊÙƾÂ ÈÊÂÕÊØÅÂÔÊ-
̼ØÑÚÓÌÂÈʼØÔÕÐÏÉÔ¾ÂÑ¿ÕÉïÂÔÊ̽
¬ÑÉÓÆÔ¾ÂÌÂÊÕÐÚÓÐÔÃÆÔÕÊÌ¿ÒîÂ
ÕÂÐÑоÂÌÂÊ ÂÏÂÍÁÖÉÌÂÏÔÆáÖÐØ
ÂÓ¡ÍÍÉÍÂÔÚÈÌÆÏÕÓÒÖÉÌÂÏÑÆÓÊÈÓÂ-
ÇÊÌ¡ÔÕÐÊÙƾÂ ÈÊÂÑÂÓÆÍÖÐÁÔÆØÔÉîÂ-
ÏÕÊ̼ØÑÚÓÌÂÈʼØÌÚÓ¾×ØÂÑ¿ÕÂ¼ÔÂ
ÂÛÊ̽ØÏÉî¼Ó×ÔÉØ ÑÆÓÊ-
ÍÂîÃÂÏÐî¼Ï×ÏÌÂÊ¡ÓÖÓ×ÏÔÆÆÇÉîÆÓ¾-
ÅÆØÂÌ¿îÉÌÂÊÕÉØÅÆÌÂÆÕ¾ÂØÕÐÚ
Εικόνα 3. Πυκνό πευκοδάσος με βαθύ βελονοτάπητα κοντά στο Γερακάρι Κυθήρων (Φωτογραφία: Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος)
Εικόνα 4. Χάρτης δασικής καύσιμης ύλης των Κυθήρων
13
ÔÆØÌÂÊÓÊ̼ØÔÚÏÖ½ÌÆØžÏÆÊÑÓÐÃͼÄÆÊØÈÊÂÕÉÏ
ÕÂÙÁÕÉÕÂÆË¡ÑÍ×ÔÉØÕÉØ ÑÚÓÌÂÈÊ¡ØÕÉÏ ¼ÏÕÂÔ½
ÕÉØÌÂÊÕÐî½ÌÐØÇÍ¿ÈÂØ
ÆáÔÉÕÐÚØÕÁÑÐÚØÌÂÁÔÊîÉØÁÍÉØÌÂÊÔÕÉ
ÔÚϼÙÆÊÂîÆáÔÉÕÂîÐÏÕ¼ÍÂÌÂÁÔÊîÉØÁÍÉØÑÐÚ
ÂÏÂÈÏ×Ó¾ÔÕÉÌÂÏ ÈÊÂÕÂÁÖÉÓÂ ¼ÈÊÏÆÙÂÓÕÐÈÓ¡-
ÇÉÔÉÕÉØ ÌÂÁÔÊîÉØÁÍÉØÔÆ ¿ÍÐÕÐ ÏÉÔ¾ÊÌ¿ÏÂ
 ÙÂÓÕÐÈÓ¡ÇÉÔÉ¼ÈÊÏÆ îÆÕÉ ÙÓ½ÔÉÅÐÓÚÇÐ-
ÓÊÌÒÏÆÊÌ¿Ï×ÏÌÂÊÐÓÖÐÇ×ÕÐÙÂÓÕÒÏÌÂÊÂÌÐÍÐÚ-
Ö½ÖÉÌÆÂÑ¿ÆÓÈÂÔ¾ÆØÑÆžÐÚÈÊÂÕÉÏÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉ
ÕÐÚÂÑÐÕÆͼÔîÂÕÐØ
Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τον
πληθυσμό
ÂÓ¡ÍÍÉÍÂîÆÕÂÑÂÓÂÑ¡Ï×ÂÑ¿ÕÉÏÂÓÙ½ÕÐÚ¼Ó-
ÈÐÚËÆ̾ÏÉÔÆÌÂÊÉÑÓÐÔÑ¡ÖÆÊÂÔÚÏÆÓÈÂÔ¾ÂØîÆ
ÕÐÚØÕÐÑÊÌÐÁØÇÐÓƾØÌÂÊÕÐÏÑÍÉÖÚÔî¿îÆÔÕ¿-
ÙÐÕÉÃÆÍÕ¾×ÔÉÕÉØÑÓ¿ÍÉÄÉØÕ×ÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏ
ÑÓÐÔÑ¡ÖÆÊÂÆÑÊÌÆÏÕÓÒÖÉÌÆÔÕÐÚØÐÊÌÊÔîÐÁØÑÐÚ
ÆÑÊͼÙÖÉÌÂÏÐÊÐÑоÐÊ½ÕÂÏÂÐÂÓÂáØîÆÕÐ
ÆÓÂÌ¡ÓÊÃÐÚÍÐÑ¿ÕÂîÐØÌÂÊÈÕÐÂÄ¡ÍÊîÆ
ÆÑÊÍÆÈî¼ÏÆØÌÂÕÐÊ̾ÆØÂÑ¿ÕÉÒÓÂÆ ÂÚÕÐÁØ
¼ÈÊÏÆÔÆÊÓ¡ÔÚÏÂÏÕ½ÔÆ×Ï îÆÌÂÕоÌÐÚØÈÊÂ ÕÉÏ
ÆÚÂÊÔÖÉÕÐÑоÉÔÉÌÂÊÆÏÉî¼Ó×Ô½ÕÐÚØÆÏÕÓÊÌ¡
Ö¼îÂÕÂÔÕÊØÐîÊ;ÆØÂÚÕÒÏÕ×ÏÔÚÏÂÏÕ½ÔÆ×ÏÌÂÊ
ÔÕÊØÔÚÛÉÕ½ÔÆÊØÑÐÚÂÌÐÍÐÁÖÉÔÂÏ½ÕÂÏÐÊÂÊÕ¾ÆØ
Õ×ÏÅÂÔÊÌÒÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏÌÂÖÒØÌÂÊÐÊÍ¿ÈÐÊ ÌÂÊ
ÕÓ¿ÑÐÊÈÊÂÏÂÕÊØÂÑÐÇÁÈÐÚîÆÐÊ̾ÏÅÚÏÐÊÑÐÚÔÚ-
ÏÆÑ¡ÈÐÏÕÂÊÈÊÂÕÉÛ×½Õ×ÏÌÂÕоÌ×ÏÌÂÊÕÊØÑÆÓÊ-
ÐÚÔ¾ÆØÕÐÚØÌÂÊÐÆÏÅÆÅÆÊÈî¼ÏÐØÕÓ¿ÑÐØÂÏÕ¾ÅÓÂ-
ÔÉØÔÆÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉÑÚÓÌÂÈÊ¡Ø
ÆÕÐÏÕÓ¿ÑÐÂÚÕ¿ÃÓ¼ÖÉÌÆÕÐÇÐÓÕ¾ÐÕ×ÏÑÚÓÌÂ-
ÈÊÒÏÑÐÚ¼ÙÐÚÏÏÂÂÏÕÊîÆÕ×ѾÔÐÚÏÐÊÑÚÓÐÔÃÆÔÕÊ-
̼ØÅÚÏ¡îÆÊØÕ¿ÔÐ×ØÑÓÐØÕÐÏÂÓÊÖî¿¿ÔÐÌÂÊ×Ø
ÑÓÐØÕÐÏÙÓ¿ÏÐÌÂÊÕÐÏÙÒÓÐÆÌŽÍ×ÔÉØÂÍÍ¡ÌÂÊ
ÕÊØÆÑÊÌÓÂÕÐÁÔÆØÔÚÏÖ½ÌÆØÌÂÖÒØÌÂÊÕÐÆѾÑÆÅÐ
ÌÂÕÂÔÕÓÐÇÒÏÊÌ¿ÏÂÂÏ¡ÍÚÔÉÐŽÈÉÔÆÔÆ
ÔÉîÂÏÕÊÌ¡ÔÚîÑÆÓ¡ÔîÂÕÂÕÂÐÑоÂÆÏÔ×îÂÕÒÖÉ-
ÌÂÏÔÆ¼ÏÂÐÍÐÌÍÉÓ×î¼ÏÐÑÂÓÂÅÐÕ¼ÐÑÐÚîÑÐÓƾ
ÏÂÃÐÉÖ½ÔÆÊÔÉîÂÏÕÊÌ¡ÈÊÂÕÉîÆÍÍÐÏÕÊ̽ÅÊÂÙƾ-
ÓÊÔÉÕ×ÏÅÂÔÊÌÒÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏÔÕÐÏÉÔ¾
Χαρτογράφηση καύσιμης ύλης, πρόβλεψη
συμπεριφοράς πυρκαγιάς
ïÆÁÕÆÓÐÔÉîÂÏÕÊÌ¿î¼ÍÉîÂ ÕÐÚ¼ÓÈÐÚÒÔÕÆ ÏÂ
ÆÑÊÕÆÚÙÖƾÉ ÌÂÍÁÕÆÓÉ ÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂÂÑ¿ÕÊØ ÅÂÔÊ-
̼ØÑÚÓÌÂÈʼØî¼Ô× ÂÏÂÈÏÒÓÊÔÉØÕ×Ï ÑÆÓÊÐÙÒÏ
¿ÑÐÚÐ ̾ÏÅÚÏÐØÂÑ¿ ÕÉÏÌÂÁÔÊîÉ ÁÍÉƾÏÂÊ ÂÚ-
ËÉî¼ÏÐØ½ÕÂÏÉÂËÊÐÍ¿ÈÉÔÉÑÆÓÊÈÓÂǽÌÂÊÙÂÓ-
ÕÐÈÓ¡ÇÉÔÉÂÚÕ½Ø¼Ô×ÔÚÔÕÉîÂÕÊÌÒÏÆÓÈÂÔÊÒÏ
ÑÆžÐÚÂÏÂÈÏ×Ó¾ÔÕÉÌÂÏÐÊÕÁÑÐÊÃÍ¡ÔÕÉÔÉØÌÂÊ
ÍÂîáÏÐÏÕÂØÚÑ¿ÄÉ ÕÉÏ ÌÂÕ¡ÔÕÂÔÉÔÕÉÏ ÐÑоÂ
ÃÓ¾ÔÌÐÏÕÂÊÂÏÕÊÔÕÐÊÙ½ÖÉÌÂÏ îÆîÐÏÕ¼ÍÂÌÂÁÔÊ-
îÉØÁÍÉØÑÐÚ ¼ÙÐÚÏÅÉîÊÐÚÓÈÉÖƾÂÑ¿ ÕÐÚØ ÆÊ-
ÅÊÌÐÁØÆÑÊÔÕ½îÐÏÆØÈÊÂÕÉÏÍÍ¡ÅÂ½ÑÐÚÅÉîÊ-
ÐÚÓȽÖÉÌÂÏÆÊÅÊÌ¡ÈÊÂÕÂÁÖÉÓÂ¿ÕÂÏÕÂÈÆÏÊÌ¡
îÐÏÕ¼ÍÂÅÆÏÕ¾ÓÊÂÛÂÏÊÌÂÏÐÑÐÊÉÕÊÌ¡ÊÌ¿ÏÂ
ÊÂÕÉÏÑÓ¿ÃÍÆÄÉÕÉØÂÏÂîÆÏ¿îÆÏÉØÔÚîÑÆÓÊÇÐ-
Ó¡ØîÊÂØÑÚÓÌÂÈÊ¡ØÔÆîÊÂÑÆÓÊÐÙ½ÙÓÉÔÊîÐÑÐÊƾ-
ÕÂÊ¼ÏÂÆÊÅÊÌ¿ÔÁÔÕÉîÂÔÆÉÍÆÌÕÓÐÏÊÌ¿ÚÑÐÍÐÈÊÔÕ½
ÑÙ%HKDYH3OXVÕÐÐÑоÐîÆáÔÉ ÕÐîÐÏÕ¼ÍÐ
ÌÂÁÔÊîÉØÁÍÉØÕÉÏÕÐÑÐÈÓÂǾÂÌÂÊÕÊØÆÑÊÌÓÂÕÐÁ-
Εικόνα 5. Ομάδα εθελοντών εκπαιδευόμενη στην καταγραφή των χαρακτηριστικών κατοικιών ως προς τον κίνδυνο
που διατρέχουν σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς (Φωτογραφία: Σταύρος Σοφρωνάς).
14
Βελτίωση της ασφάλειας των κατοικιών
ÃÆÍÕ¾×ÔÉÕÉØÂÔÇ¡ÍÆÊÂØÕ×ÏÌÂÕÐÊÌÊÒÏÑÐÚÃÓ¾-
ÔÌÐÏÕÂÊÌÐÏÕ¡ ÔÆÃÍ¡ÔÕÉÔÉÂÑÐÕÆÍƾÔÉîÂÏÕÊ̽
ÑÓÐÕÆÓÂÊ¿ÕÉÕÂÕÉØ ÑÓ¿ÍÉÄÉØÌÂÊÔÕÐÊÙƾÐ ÑÐÚ
ÑÓÐ×ÖƾÕÂÊîÆ¼îÇÂÔÉÔÕÐÑ;ÔÊÐÕÐÚ¼ÓÈÐÚÚ-
ÈÌÆÌÓÊî¼ÏÂÌÂÕ¡ ÕÉÅÊ¡ÓÌÆÊÂÕ×ÏÔÚÏÂÏÕ½ÔÆ×Ï
ÑÐÚÑÓÐÂÏÂǼÓÖÉÌÂÏÅÉîÊÐÚÓȽÖÉÌÂÏÐî¡ÅÆØ
ÌÂÕоÌ×ÏÐÊ ÐÑоÆØ ÆÖÆÍÐÏÕÊÌ¡ÌÂÕ¼ÈÓÂÄÂÏÑÆ-
ÓÊÔÔ¿ÕÆÓÆØÂÑ¿ÌÂÕÐÊ̾ÆØÔÕÐÚØÂÏ×Õ¼Ó×ÐÊ-
ÌÊÔîÐÁØÂÌÐÍÐÚÖÒÏÕÂØÔÚÈÌÆÌÓÊî¼ÏÉîÆÖÐÅÐÍÐ-
ȾÂÊÌ¿ÏÂÆáÔÉÂÚÕ½ÕÉÏÌÂÕÂÈÓÂǽÌÂÊ
îÆÕÉÃнÖÆÊÂÆÏ¿Ø ÆÊÅÊÌÐÁÍÐÈÊÔîÊÌÐÁÂËÊÐÍÐ-
ȽÖÉÌÆÂÑ¿ÕÐÆÓÆÚÏÉÕÊÌ¿ÑÓÐÔ×ÑÊÌ¿Ð̾ÏÅÚÏÐØ
ÌÂÕÂÔÕÓÐǽØÑÐÚÅÊÂÕÓ¼ÙÆÊîÊÂÌÂÕÐÊ̾ÂÔÆÑÆÓ¾-
ÑÕ×ÔÉÑÓÐÔ¼ÈÈÊÔÉØîÊÂØÑÚÓÌÂÈÊ¡Ø§ÂÂÑÐÕÆͼ-
ÔîÂÕÂÂËÊÐÍÐȽÖÉÌÂÏÔÕÉÔÚϼÙÆÊÂîÆÆÑÊÔ̼ÄÆÊØ
ÔÕÐÑÆžÐÂÕ¿ÑÊÏÈÊÂÌ¡ÖÆÌÂÕÐÊ̾ÂÅÉîÊÐÚÓȽ-
ÖÉÌÆîÊÂÂÏÂÇÐÓ¡ÈÊÂÕÐÏÌÂÕ¡ÍÍÉÍÐÕÓ¿ÑÐÂÏÕ¾-
ÅÓÂÔÉØÕ×ÏÊÅÊÐÌÕÉÕÒÏÔÆîÊÂÕ¼ÕÐÊÂÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉ
îÂÛ¾îÆÑÓÐÕ¡ÔÆÊØÈÊÂÃÆÍÕ¾×ÔÉÕÉØÂÏÖÆÌÕÊÌ¿ÕÉ-
Õ¡ØÕÉØ¤ÊÂÏÂÇÐÓ¼ØÂÚÕ¼ØÕÚÑÒÖÉÌÂÏÔÆÇ¿ÓîÆØ
ÐÊÐÑоÆØÅ¿ÖÉÌÂÏÔÕÊØÐî¡ÅÆØÆÖÆÍÐÏÕÒÏÈÊÂÏÂ
îÐÊÓÂÔÕÐÁÏÑÓÐÔ×ÑÊÌ¡ÔÕÐÚØÌÂÕоÌÐÚØ
ÕÉÏÑÂÓÐÁÔÂÇ¡ÔÉ¿ÍÂÕÂÂÏ×Õ¼Ó×ÂËÊÐÑÐÊ-
ÐÁÏÕÂÊÈÊÂÕÉÏÆÌÑ¿ÏÉÔÉÆÏ¿ØÑÓÐÍÉÑÕÊÌÐÁÔÙÆÅÊ-
ÂÔîÐÁÈÊÂÕÐÚØÂÏ×Õ¼Ó×ÕÓÆÊØÐÊÌÊÔîÐÁØÐÐÑоÐØ
ÖÂÑÆÓÊÍÂîáÏÆÊÂÏ¡ÍÚÔÉÂÑÆÊͽØÂÑ¿ÑÚÓÌÂÈʼØ
ÌÂÊÑÓÐÕ¡ÔÆÊØîƾ×ÔÉØÂÚÕ½ØÆÓÈÂÔ¾ÂÂÚÕ½ÃÓ¾-
ÔÌÆÕÂÊÔÆÆ˼ÍÊËÉ
Διάδοση των αποτελεσμάτων
§¼ÍÐØÐÔÙÆÅÊÂÔî¿ØÕÐÚ¼ÓÈÐÚÊž×ØÌÂÕ¡ÕÉÏÕÆ-
ÍÆÚÕ¾ÂÇ¡ÔÉÕÐÚÑÆÓÊÍÂîáÏÆÊÅÓ¡ÔÆÊØÈÊÂÕÉÅÊ-
¡ÅÐÔÉÕ×ÏÂÑÐÕÆÍÆÔî¡Õ×ÏÔÕÐÔÁÏÐÍÐÕÐÚÏÉÔÊÐÁ
ÇÐÓƾØÌÂÊÑÐ;ÕÆØÌÂÊÑÆÓÂÊÕ¼Ó×ÆÏÉî¼Ó×ÔÉÌÂÊ
ÆÚÂÊÔÖÉÕÐÑоÉÔÉÕÐÚ ÔÚÏ¿ÍÐÚ ÕÐÚÑÍÉÖÚÔîÐÁ
ÔÙÆÕÊÌ¡îÆÕÉÏÑÓ¿ÍÉÄÉîÆÔÕ¿ÙÐÏÂÌÂÕÂÏÐÉÖƾ
ÂÑ¿¿ÔÐÕÐÅÚÏÂÕ¿ÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÚØÉÔÉîÂÔ¾ÂÌÂÊ
ÕÐÑÆÓÊÆÙ¿îÆÏÐÕÉØÑÓ¿ÍÉÄÉØÕ×ÏÑÚÓÌÂÈÊÒÏÂÍ-
Í¡ÌÂÊÐÊÕÓ¿ÑÐÊÈÊÂÕÉÏÂÑÐÕÆÍÆÔîÂÕÊ̽ÚÍÐÑо-
ÉÔÉî¼ÕÓ×ÏÑÓ¿ÍÉÄÉØÔÆÂÕÐîÊÌ¿ÆѾÑÆÅÐÌÂÊÔÆ
ÆѾÑÆÅÐÌÐÊÏ×ϾÂØÓÐÇÂÏÒØ ¿ÍÂÕÂÂÏ×Õ¼Ó×
ƾÏÂÊÑÓÐÔÂÓîÐÔî¼ÏÂÔÕÂî¼ÕÓÂÑÓÐÔÕÂÔ¾ÂØÂÑ¿
ÕÉÏÑÂÏÅÉî¾ÂÕÉØÏ¿ÔÐÚÕÐÚÌÐÓÐÏÐÜÐÁÊÌ¿ÏÂ
ÊÂÕÐÏÔÌÐÑ¿ÂÚÕ¿ÆÕÐÊî¡ÛÆÕÂÊÆÊÅÊÌ¿ÕÆÕÓÂÔ¼ÍÊÅÐ
¼ÏÕÚÑÐÈÊÂÕÉÏÑÓ¿ÍÉÄÉÔÕÂÁÖÉÓÂÆÏÉîÆÓ×ÕÊ-
Ì¿þÏÕÆÐÂÍÍ¡ÌÂÊÆÑÊÑͼÐÏÚÍÊÌ¿ÑÐÚÖÂÕÓÐÇÐ-
ÅÐÕ½ÔÆÊÕÂÌÂÊÕÉÏÆÌѾÅÆÚÔÉÌÕ¿ØÂÑ¿
ÕÉÏÂËÊÐÑоÉÔÉÕ×ÏÕÐÑÊÌÒÏÑÓÐÃͼÑÐÏÕÂÊ
ÐîÊ;ÆØÔÆîÂÖÉÕ¼ØÈÚîÏÂÔ¾ÐÚÍÚÌƾÐÚÌÂÊÉîÆÓ¾-
ÅÆØÈÊÂÕÐÆÚÓÁÌÐÊÏ¿¯ÏÂØÂÑ¿ÕÐÚØÌÆÏÕÓÊÌÐÁØ
ÔÕ¿ÙÐÚØÂÚÕÒÏÕ×ÏÅÓ¡ÔÆ×ÏƾÏÂÊÏÂÑÓÐ×ÖÉÖƾÉ
îÆÍÍÐÏÕÊ̽îÆÕ¡ÕÉͽËÉÕÐÚ¼ÓÈÐÚÔÚÏÆÓÈÂÔ¾Â
îÆÕÂËÁÑÐÍÊÕÒÏÌÂÊÕÐÑÊÌÒÏÇÐÓ¼×ÏÈÊÂÂÔÇÂͼ-
ÔÕÆÓÂÁÖÉÓÂîÆáÔÉÕÂÅÉîÊÐÚÓÈÉÖ¼ÏÕÂÆÓÈÂ-
ÍƾÂÙ¡ÓÕÆØÂÏÂÇÐÓ¼ØÌÍƾÅÆØîÆÖÐÅÐÍÐȾÂÌÂÊ
ÕÉÏÌÕÉÖƾÔÂÆîÑÆÊÓ¾Â
Εικόνα 6. Ενημέρωση των κατοίκων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και συζήτηση στην πλατεία του
χωριού Μυλοπόταμος στις 9 Ιουλίου 2020 (Φωτογραφία: Μαρία Μανασή)
15
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.