ArticlePDF Available

Abstract

Özet Türkiye'de ki e-ticaret sektörü her geçen yıl büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm Dünya'yı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi sebebiyle e-ticaret hacmi iki katına çıktı. E-ticarette ki bu büyüme, büyük, orta ölçekli şirketleri ve KOBİ'leri, işletmelerini e-ticaret odaklı büyüme hedeflerine yöneltti. Bu durum Türkiye'de birçok faaliyet alanının gelişmesine, ticaret süreçlerinin, alışveriş alışkanlarının, türketici davranışlarının değişmesine sebep oldu. Bu makale de, Türkiye'de ki güncel e-ticaret faaliyetlerinin durumu hakkında bilgi verilecektir. Abstract The e-commerce sector in Turkey continues to grow and develop year by year. E-commerce volume doubled due to the COVID-19 pandemic that emerged in 2020 and affected the whole world. This growth in e-commerce has driven large, medium-sized companies and SMEs to target e-commerce-oriented growth. This has led to the development of many areas of activity in Turkey, the change of trade processes, shopping habits and turketici behaviors. This article will also provide information about the status of current e-commerce activities in Turkey.
TÜRKİYE’DE Kİ E-TİCARETİN GÜNCEL DURUMU
Halit KAYA
ORCİD: 0000-0002-3280-2492 | hltky550@gmail.com
Özet
Türkiye’de ki e-ticaret sektörü her geçen yıl büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2020 yılında ortaya çıkan ve
tüm Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi sebebiyle e-ticaret hacmi iki katına çıktı. E-ticarette ki bu
büyüme, büyük, orta ölçekli şirketleri ve KOBİ’leri, işletmelerini e-ticaret odaklı büyüme hedeflerine yöneltti. Bu
durum Türkiye’de birçok faaliyet alanının gelişmesine, ticaret süreçlerinin, alışveriş alışkanlarının, türketici
davranışlarının değişmesine sebep oldu. Bu makale de, Türkiye’de ki güncel e-ticaret faaliyetlerinin durumu
hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: E-Ticaret, Türkiye, Tüketici, Alışveriş, İşletme
Abstract
The e-commerce sector in Turkey continues to grow and develop year by year. E-commerce volume doubled
due to the COVID-19 pandemic that emerged in 2020 and affected the whole world. This growth in e-commerce
has driven large, medium-sized companies and SMEs to target e-commerce-oriented growth. This has led to the
development of many areas of activity in Turkey, the change of trade processes, shopping habits and turketici
behaviors. This article will also provide information about the status of current e-commerce activities in Turkey.
Keywords: E-Commerce, Turkey, Consumer, Shopping, Business
Etik Beyanı: Bu çalışma “Araştırma ve Yayın Etiği” değerlerine uygun olarak hazırlanmıştır
Giriş
Türkiye’de ki e-ticaret sektörü her geçen yıl büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2020 yılında ortaya çıkan ve
tüm Dünya’yı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi sebebiyle e-ticaret hacmi iki katına çıktı. E-ticarette ki bu
büyüme, büyük, orta ölçekli şirketleri ve KOBİ’leri, işletmelerini e-ticaret odaklı büyüme hedeflerine yöneltti. Bu
durum Türkiye’de birçok faaliyet alanının gelişmesine, ticaret süreçlerinin, alışveriş alışkanlarının, türketici
davranışlarının değişmesine sebep oldu. Pandemi etkisi ile evlerinde zorunlu ikamet etmek zorunda kalan
insanlar tüm ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden yapmak zorunda kaldı. İnsani ihtiyaçlarının neredeyse
tümü e-ticaret üzerinden tedarik edildi. Tedarik zinciri süreçlerini ele aldığımızda üretim ile başlayan süreçte
son tüketiciye ulaşana kadar ki süreç pandemin ilk günlerinde ciddi sekteye uğradı. Hammadde ihtiyaçları,
bitmiş ürün bulmakta ki zorluklar, teslimatlarda yaşanılan sıkıntılar ciddi sorunlar oluşturdu. Tüm Dünya’da
olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret faaliyetleri iki katı arttı. Bu çalışmada, Türkiye’de ki oluşan talep, e-ticaret
odaklı güncel gelişmeler ve Türkiye’nin durumu hakkında bilgi aktarılacaktır.
1- E-ticaret Kavramı
E-ticaret, ticari faaliyetlerin alışılmış, geleneksel, bilinen tedarik şeklinden, bilgisayar, akıllı cep telefonu ve
gelişen iletişim teknolojilerinden faydalanılarak elektronik sipariş, tedarik ve dağıtım kanallarına geçmesidir. Bu
şekli ile ürün, hizmet almak, sipariş vermek, tedarik gibi unsurlar, insanların bizzat mağazaları, dükkânları
gezmeden internet aracılığyla alış veriş yapmalarını sağlamaktadır (Soydal, 2006). Bilgi ve iletişimde yaşanılan
teknolojik gelişmeler, bir sanayi dalı olmaktan çıkarak değişime uğramış, tüm sektörleri zincirleme etkileyen,
değişim ve gelişimin sürekli olduğu bir sanayiye dönüşmüştür (Canpolat, 2001). E-Ticaret yeni fırsatların
oluşması, yeni fırsatların doğması ve kuralların bütünüdür (Marangoz, 2011). İnternetin giderek yaygınlaşması
ve teknolojik gelişmelerin, firmaların ürün satışları, reklam ve diğer süreçler için internet siteleri açmalarına, bu
siteler sayesinden insanların beğendikleri ürünleri internet üzerinden satın almalarına sebep olmuştur. E-
ticaret gelişimi yönünden; dolaylı e-ticaret ve doğrudan e-ticaret olarak ayırmak mümkündür. Dolaylı e-ticarette
malın siparişi online olarak yapılmakta, fiziki elden teslimi ile kargo veya kurye hizmetleri ile sağlanmaktadır.
Doğrudan e-ticarette ise siparişin ödemesi, teslimi, takibi dijital platformlar ve programlar kültürel ve eğlenceli
görsel veya ürünler şeklinde işitsel mal ve hizmet sağlama şeklinde yapılır (Özel, 2013). İnternet satışlarının
gelişimi sonrası ödeme şekilleri değişkenlik göstermiş, para alış verişi farklı bir boyut kazanmıştır. E-ticaretin
Dünya çapında artışı yeni birçok iş kolunun açılmasına neden olmuştur. E-ticaretin etki alanı, her sektörü
etkileyebilen bir hal almıştır. E-ticaret kanallarının kullanımı bölgelere göre değişkenlik göstermektedir.
İnternet Dünya’da yaygın olarak kullanılmadan önce kapalı ağlar üzerinden yapılan e-ticaret süreçleri,
teknolojik ve dijitalleşme odaklı gelişimler ve internetin dünya çapında yaygınlaşması ile birlikte açık ağ özelliği
kazanmıştır.
Tablo 1: Geleneksel E–Ticaret ile İnternet Aracılığıyla Yapılan E–Ticaretin Karşılaştırılması.
Geleneksel E-Ticaret
İnternette Yapılan E-Ticaret
Sadece firma firma arası
Firma firma arası
Firma müşteri arası
Firma devlet ara
Müşteri - devlet arası
Sanayiye özgü kapalı gruplar
Açık pazar, global ölçek
Sınırlı sayıda katılımcı
Sınırsız sayıda katılımcı
Kapalı özel ağlar (Networkler)
Açık ağlar (Networkler)
Kim olduğu bilinen, güvenilir taraflar
Bilinen ve bilinmeyen taraflar
Networklerin güvenilir olması
Güvenlik ve onaylama gereksinimi duyulması
Pazarı bir topluluğu oluşturmakta
Network bir pazarı oluşturmakta
Kaynak: Özel, H. A. (2013). E-ticaret ve Türkiye’nin bilgi toplumundaki yeri. Akademik Bakış Dergisi, 38,
1-17.
3
Dünya genelinde perakende e-ticaret satışları, 2019 yılında 3,53 Trilyon dolar olmuştur. Bu rakamın 2020
yılında 6,54 Trilyon Dolara yükselmesi beklenmektedir ( www.eticaret.gov.tr/).
Yıllara göre değişim tablosunu incelediğimizde e-ticaret faaliyetlerinin hem operasyonel hemde ciro odaklı
devamlı bir büyeme trendin de olduğunu görmekteyiz.
Tablo 2: E-Ticaret Dünya Geneli Toplam Gelir
2014
1,33 Trilyon Dolar
2015
1,54 Trilyon Dolar
2016
1,84 Trilyon Dolar
2017
2,38 Trilyon Dolar
2018
2,98 Trilyon Dolar
2019
3,53 Trilyon Dolar
*2020
6,98 Trilyon Dolar
*Pandemi Etkisi
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Her geçen yıl büyüme ivmesi katlanarak devam eden e-ticaret, 2020 yılında tüm Dünya’yı etkisi altına alan
COVİD-19 Pandemisi hastalığı sebebiyle 2019 yılına oranlar iki katından fazla bir büyüme göstermiştir. Covid-
19 pandemisi sürecinde sipariş başına ortalama alınan ürün sayısı %60 artış gösterdi. Tüketicilerin %44’ü yeni
markaları denedi. Online alışveriş yapanların %43’ü online alışveriş konusuna daha olumlu olduklarını belirtti.
Tüketicilerin %40’ı, karantina öncesine göre, dijital teknloji ve e-ticaret konusunda daha rahat olduklarını
belirtti. Onine hediye mağazaları geçen senelere kıyasla brüt ürün değerinde yaklaşık %490 artış gösterdi
(www.worldef.net). E-Ticaret faaliyetleri kendi içinde türlere ayrılmıştır.
•İşletmeler arasında e-ticaret (Business to Business-B2B)
•İşletmeler ile tüketiciler arasında e-ticaret (Business to Cosumer-B2C)
•İşletmeler ile kamu idaresi arasında e-ticaret (Business to Goverment-B2G)
•Tüketiciler ile kamu idaresi arasında e-ticaret (Consumer to Goverment-C2G)
•Tüketiciler arasında e-ticaret (Consumer to Consumer -C2C)
•Devletlerarasında e-ticaret (Govermentto Goverment-G2G) (Akpunar, 2017).
Bu şekli ile hizmet veren ve müşteri tarafında gelişim ve değişim her geçen yıl devam etmektedir. Yeni
teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme faaliyet türleri de her zaman değişime olanak sağlayacaktır.
2- Türkiye’de ki Güncel Durum
Türkiye’de TÜBİTAK ve ODTÜ’nün çalışmaları neticesinde internet kullanılmaya başlandı.12 Nisan 1993
tarihinde Türkiye’de ilk internet bağlantısı gerçekleşti. 1997 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu,
elektronik ticaretin gelişmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile birlikte e-ticaret faaliyetleri
başlamış oldu. 1998 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu
oluşturuldu. Gelişimi açısından birçok faaliyet yürütülmüş, sonuç olarak 2015 yılında 6563 sayılı “Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir (Demirdöğmez vd. 2018). Bu süreç ile birlikte bir
çok online alişveriş sitesi faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’de faaliyete başlayan e-ticaret firmaları ve başlama
tarihleri tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Türkiye’de e-ticaret yapan firmaların başlama yılları
Firma
Başlama Tarihi
1997
1998
1998
2001
2001
2003
Trendyol
2010
2013
2016
Kaynak: www.blog.kmk.net.tr
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Türkiye genç nüfusu yoğun olan bir ülkedir. Türkiye’nin 15-24 yaş arasında ki genç nüfusu 12 Milyon 983 bin,
97 kişidir. Bu sayı, Türkiye nüfusunun %16,1’ine denk gelmekte olup Avrupa’nın en genç nüfusunu oluşturan
Türkiye, küresel anlamda da e- ticaret odaklı yüksek bir potansiyel barındırmaktadır (www.tubisad.org.tr/). 83
Milyon nüfuslu Türkiye’de, 62 milyon internet kullanıcı vardır. Bu rakam Türkiye’nin e-ticaret odaklı gelecekte
ki ivme artışının devam edeceğinin bir göstergesi. 2019 yılının Haziran ayı ile 2020 yılının Haziran ayı arasında
internet kullanıcı sayısı %4’lük bir artış göstermiştir. Bu oran 2,4 milyon kişiye denk gelmektedir.
Tablo 4: Türkiye’de İnternet Kullanımı
TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI
Toplam İnternet Kullanıcı Sayısı
İnternet Kullanıcılarının Nüfusa Oranı
Yıllık Büyüme
62,07 Milyon
74%
4 %, + 2,4 Milyon
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Son derece hızlı büyüyen bir pazarın Türkiye ekonomisine katkıları büyük olacaktır. Bu büyüme her geçen yıl
katlanarak devam etmektedir. 2020 yılının ilk altı ayında oluşan durumu gösteren tablo aşağıda ki gibidir.
5
Tablo 5: Türkiye’de İnternet Kullanıcılarının Online Alışveriş Analizi
İnternet Kullanıcılarının
81%
Online Mağazalardan ürün veya hizmet arıyor.
63%
En az bir kere online alışveriş yaptı.
36%
Alışveriş ve fatura ödemelerini online yapıyor.
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Türkiye’de aktif internet kullanıcılarının e-ticaret üzerinden alışveriş yapmaya yetenekli olduğunu görmek
mümkün. Türkiye’de ki 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının %81’i ayda en az bir kere online mağazaları
ziyaret ediyor. %63’ü ise ayda en az bir defa online alışveriş yapıyor. Pandemi süreci ile birlikte olağan e-ticaret
hacmi 2020 yılının ilk altı ayında ikiye katlandı.
Resim 1: 2019-2020 Türkiye’de E-Ticaret Hacmi Karşılaştırılması
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Türkiye’de e-ticaret sektörü ilk altı ayda 91,7 Milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Bunda, pandeminin etkisi tabi ki
büyük oldu. Sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlanması ile birlikte insanlar temel ve diğer bazı
ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden tedarik etmeye başladı. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasında gıda ve
süpermarket online alışverişleri %434’lük bir artış gösterdi. Bu süreç e-ticaret temelli yatırım yapan
firmalarının operasyonel olarak büyümesine, bu yönde yatırımlara henüz başlamamış olan firmalarında bu
süreici hızlandırmaya başlamasına sebep oldu. Sektörlere göre artış ve yıllara göre karşılaştırma tablosu aşağıda
ki gibi oldu.
Tablo 6: Sektörel E-Ticaret Artış Oranları
Sektör Artışları
2019
2020
Artış Oranı
Gıda ve Süpermarket
0,33 Milyar TL
1,8 Milyar TL
434%
Yazılım
0,76 Milyar TL
1,6 Milyar TL
116%
Ev ve Bahçe
1,1 Milyar TL
2,1 Milyar TL
95%
Elektronik
3,7 Milyar TL
5,9 Milyar TL
58%
Giyim
5,1 Milyar TL
7,4 Milyar TL
45%
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
2020’yılının ilk altı ayında e-ticaret hacmini kaybeden sektörlerde oldu. Bunlar, seyahat acenteleri, şirketleri ve
havayolu sektörüdür. Hem ciro hemde hacim olarak küçülen bu sektörler, pandemi döneminde ciddi bir
daralma yaşadı. Türkiye’de e-ticaretin yoğun olarak yapıldığı; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Konya,
Antalya, Bursa gibi iller bulunmaktadır. En yaygın e-ticaret alışverişlerinin yapıldığı illeri tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 7: E-Ticaretin En Yoğun Yapıldığı İller
E-Ticaretin En Yoğun Olduğu 3 İl
Oran
İstanbul
47%
Ankara
8%
İzmir
5%
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Bu iller özelinde, özelikle kargo hizmetlerinin gelişimi ve operasyon iyileştirmeleri odağında kargo ve kurye
şirketlerinin ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Teslimatların gecikmemesi, alıcısına zamanda ve hasarsız
teslimatların sağlanması adına birçok yeni süreç işletilmektedir. Birçok yeni kargo ve kurye şirketi bu dönemde
faaliyetlerine başlamış olup, yoğun e-ticaret gönderi yükünü hafifletmek adına müşteri odaklı hizmetler
sunmaktadır. Bu hizmetler, kargonun teslim edilme şekline, ödeme süreçlerine göre butik bir anlayış ile
sürdürülmektedir. Sosyal medya kullanmak e-ticaret firmaları için tüketiciye ulaşmak adına bir araçtır. Bu
durum geleneksel pazarlama dışında tüketiciye direkt ulaşmak adına önemli bir yere sahiptir. Türkecilerinin
kullandığı sosyal medya hesapları ve bu platformalarda verilen reklamlar veya tanıtımlar e-ticareti geliştirici
unsurlar olarak görülmektedir. Sosyal medya kanalları tüketici ile doğrudan temas kurarak, alışveriş süreçlerinii
destekleyici argümanlar sunmaktadır. En yüksek e-ticaret hacmine sahip ülkelere baktığımızda kullanıcı sayıları
ve online tüketici sayıları ekseninde genel durum aşağıda ki tabloda gösterilmiştir. Dünyada E-ticaret hacminin
en yüksek olduğu ülkelere ait sosyal medya kullanıcı oranları, online alışveriş oranları ve Türkiye'nin yerini
aşağıda ki tabloda görebiliriz.
Tablo 8: Ülkelerin Sosyal Medya Üzerinden Alışveriş Yapma Oranları
Ülke
Sosyal medya kullanıcı
sayısının nüfusa oranı
Online alışveriş yapanların
nüfusa oranı
Dünya
3,5 Milyar Kişi
2,8 Milyar Kişi
ABD
77%
65%
7
Çin
71%
46%
Birleşik Krallık
66%
73%
Japonya
61%
59%
Almanya
46%
70%
Türkiye
63%
49%
Kaynak: www.tubisad.org.tr/
Not: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Türkiye’de en aktif kullanılan sosyal medya platformunun aktif kullanıcılarının %92’si Youtube kullanıldığı
görülmektedir. Youtube’den sonra sırasıylar, İnstagram %84 ve Facebook %82 ile takip etmektedir. Türkiye’nin
bilgi toplumuna geçiş düzeyinin ölçütlerininde birisi de sosyal medya iletişimini kullanma düzeyidir (Dikkaya ve
Aytekin, 2018).
E-Ticaret işlemlerinde sepet tutaları da her sene değişkenlik göstermektedir. Güncel olarak baktığımızda,
Türkiye’de e-ticaret işlemlerinde ortalama sepet tutarı; 107,70 TL’dir. Ödeme yöntemlerinde ise kredi kartı
ödeme ortalaması, 178,80 TL, havale, ETF ile yapılan ödemeler; 63.20 TL, kapıdan ödeme sistemi ile yapılan
ödemelerin ortalaması ise; 70,60 TL’dir. Ödemelerin katagorize edilmiş haline baktığımızda Resim 2’de ki tablo
ortaya çıkmaktadır.
Resim 2: Türkiye E-Ticaret Sepet Tutarları
Kaynak: www.blog.ikas.com/
Türkiye’de genel ticaret oranları küçülürken, e-ticaret odaklı değişimde büyüme iki katına çıkmıştır.
Pandeminin etkisiyle alışveriş merkezlerinin ve birçok mağazanın kapanma veya sınırlı açık kalma süreçleri
karşısında firmalar e-ticaret satışlarına ağırlık vermiştir. Özellikle giyim ve gıda firmalarının e-ticaret faaliyetleri
bu dönemde artış göstermiştir. E-ticaret ödeme türlerine baktığımızda Ocak 2017- Nisan 2018 tarihleri
arasında, %82 kredi kartı ve banka kartı, %10 kapıda ödeme, %7 havale, %1 ise alışveriş kredisi kullanıldığını
görüyoruz (www.etid.org.tr).
3- Sonuç
Türkiye’nin genç nüfusu, dijitalleşmeye verdiği değer, her yıl gelişen haberleşme alt yapı yatırımları, e-ticaret
odaklı gelişmeler ve büyüme, online ticaret ekseninde Türkiye için her zaman avantajdır. Covid-19 Pandemisi ve
sonrasında yaşanılan global sağlık krizi, e-ticaret faaliyetleride plananlanan gelişimlerin çok daha önce olmasın
sebeep olmuştur. Türkiye bu süreçte online ticaret gelişimine hız kazandırmış, bir çok farklı iş kolunun pandemi
odaklı verdiği tepkiye olumlu bir ivme ile desteklemiştir. Özellikle insanların temel ve hayati ihtiyaçlarının
karşılanması yönünde üreticilerin, hizmet sağlayıcıların verdiği gelişim odaklı büyüme önemlidir. Mağazalar ve
alışveriş merkezleri gibi satış kanallarından ürün satın alanların oranları giderek azalırken, e-ticaret toplam
perakende satışları içinde ki payı artış göstermiştir. Bu süreçte lojistik odaklı taleplerin değiştiği
gözlemlenmiştir. Özellikle aynı gün teslimat yapma modeli gelişme göstermiş, bu dönemde birçok kargo ve
kurye şirketi kurulmuştur. Teslimatların zamanında yapılması, ürünlerin hasarsız bir şekilde alıcısına
ulaştırılması yine bu dönemde hem üretici hemde tüketici tarafında daha çok önem kazanmıştır. Bazı firmalar
kargo hizmetlerinden memnun olmadıklarından kendi kargo ağlarını kurarak müşterilerine sorunsuz hizmet
sunmak için faaliyetler yürütmektedir. Önümüzde ki yıllarda Türkiye’nin e-ticaret hacmi ve e-ihracat potansiyeli
artış gösterecektir. Yetkili devlet kurumlarının bu yönde ticareti kolaylaştırıcı, tüketicinin haklarını koruyucu
mevzuatsal güncellemelere ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Bilinçli tüketimin arttırılması için eğitimler ve
tanıtım kampanyanları artış gösterecektir. Bu kampsamda ürün satanların, ürünlerin satıldığı online
platformların, kargo şirketlerinin ve tüketicilerin afiş, broşür gibi eğitim materyalleri hazırlanmalı herkes e-
ticaret faaliyeteleri kapsamında bilinçlenmelidir. Belirli periyodlarla ülke genelinde anketler hazırlanarak
müşteriler için hizmet memnuniyet endeksleri oluşturulmalıdır. Türkiye’de e-ticaretin geliştirilmesi
geliştirilmesi adına yapılması gerekan bazı başlıklar mevcuttur. Bunlar;
Sektör ve idari yapı arasında ki koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi, iletişim kanallarının artması.
Dijital okuryazarlığının arttırılması ve bilinçli tüketicinin yetiştirilmesi
Teknik alt yapıların, ürünün çıkış ve teslimina kadar olan tüm süreçlerde iyileştirilmesi.
Mevzuatın güncel olması yanında, sektörün gelişimini ve büyümesini destekleyici şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir (Sema ve Keser, 2020).
E-ticaret sektöründe yeni trenlerden bahsetmemiz gerekirse bunlar;
Şirketler, fiziki mağaza açmak yerine mobil veya dijital kanallarla büyüme sürecine girecek.
E-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde esnek teslimat modelleri önem kazanacak. Bunlar, gece
teslimatı, kapıya bırakma, alıcının istediği saatte teslim gibi hizmetleri kapsayacak.
Ödeme sistemlerinde değişimler yaşanacak.
Tüketici davranışları ve taleplerine göre analizler yapılarak kişiye özel hizmetler sunulacak.
E-ticaretin gelişimi yanında, h-ticaret ( hızlı ticaret) büyüyecek.
Kargo ve kurye hizmetleri butik olacak. Alışveriş yapan tüketicinin ürünleri birkaç saat içinde teslim
edilebilecek.
Kaynakça
Akpunar, E. N. (2017). Türkiye'de elektronik dış ticaretin gelişimi ve istihdam ilişkisi. Harran Maarif Dergisi,
2(2), 18- 32.
Canpolat, Ö. (2001). E-ticaret ve Türkiye'deki gelişmeler.
9
Demirdöğmez, M., Gültekin, N., & TAŞ, H. Y. (2018). Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre gelişimi. OPUS
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 2216-2236.
Dikkaya, M., & Aytekin, İ. (2018). resel e-ticaret ve Türkiye. Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Dergisi-JEBPIR, 4(1-2), 66-88.
https://www.eticaret.gov.tr/ Erişim Tarihi: 05.12.2020
https://blog.ikas.com/ Erişim Tarihi: 05.12.2020
https://blog.kmk.net.tr/turkiyenin-en-buyuk-e-ticaret-siteleri-2020 Erişim Tarihi: 05.12.2020
https://worldef.net/2021-e-ticaret-stratejilerini-sekillendirecek-istatistikler/ Erişim Tarihi: 05.12.2020
http://etid.org.tr/haberler/E-ticarette-Odemeyi-Nasil-Yaptik?/140/ Erişim Tarihi: 09.12.2020
http://www.tubisad.org.tr/tr/images/pdf/dd-tusiad-eticaret-raporu-2019.pdf Erişim Tarihi: 07.01.2021
Marangoz, M. (2011). Girişimciler için sınırsız ticaret: E-ticaret.
Sema, A. Y.,KESER, H. Y. (2020)Ekonomide itici bir güç olarak e-ticaret
Soydal, H. (2006). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde e-ticaret. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (15), 539-552.
Özel, H. A. (2013). E-ticaret ve Türkiye’nin bilgi toplumundaki yeri. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1-17.
... Türkiye'nin nüfusunun genç olması dijitalleşmeye verilen önemi artırmaktadır. Haberleşme alt yapı yatırımları, e-ticaret sektöründe ki gelişmeler, Türkiye için avantaj niteliğindedir (Kaya, 2021).Özellikle e-ticaretin gelişimi ile birlikte müşteri talep ve davranışlarının da değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Müşteri, ücretini ödeyerek aldığı bir ürünün, hızlı, doğru, hasarsız ve zamanında kendisine ulaşmasını beklemektedir. ...
Article
Full-text available
Dünyada son 3 yıl içerisinde % 75 büyüme gösteren e-ticaret hacmi, 4 Trilyon dolara yaklaşan ve her yıl %40 artış gösteren bir yükselişle büyümeye devam ediyor. Pandemi süreci, büyüme oranlarının tahmin edilenden daha önce gerçekleşmesine sebep olmuştur. Türkiyede ise e-ticaret hacmi büyük bir potansiyele sahiptir. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son raporda; Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk yarısında, geçen yıla oranla %64'lük bir artış göstererek, 92 Milyar TL'ye çıkmıştır. E-ticarette ki bu büyüme, ürünlerin alıcılarına ulaştırmada lojistik süreçlerin ve kargo faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. E-ticaret üzerinden alışveriş yapan müşterilerin, hızlı ve sağlam bir şekilde ürünlerini teslim alması önemli bir süreçtir. Türk kargo sektörü e-ticaretin büyüme hızına yetişemedi. Teslimatlarda yaşanılan gecikmeler, ürünlerin hasarlanma oranlarının yükselmesi, müşteri hizmetleri tarafında ki yetersizlikler, ürünü satan veya ürünü teslim almayı bekleyen tüketici tarafında sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu durum sebebiyle satış oranlarının düşmesi, şikâyet sayılarının artış göstermesi Türkiye'de yerleşik e-ticaret şirketlerinin kendi lojistik süreçlerini yönetme isteğini doğurmuştur. Özelikle e-ticaret hacminin yoğun olduğu şehirler ile ilgili olarak kendi kargo dağıtım ve teslim ağlarını kurmaya başlayan şirketler, ürünleri alıcılarına daha erken ve özel teslim şekillerinde hizmetler sunmaktadır. Türkiyede yerleşik, Hepsiburada.com (hepsijet, 2016) ve Tredyol.com (trendyolexpres, 2018) e-ticaret şirketleri kendi alt yapılarını kurarak kargo hizmeti vermeye başlamışlardır. Bu şirketler kendi bünyelerinde bulunan datalar sayesinde, müşteri odaklılığı sorumluluğu gereği, müşteri talepleri, iyileştirmeler, özel teslim şekilleri, paketleme seçenekleri, ödeme biçimleri, birleştirme, analiz etme, hata ve telafi süreçlerini asgariye indirme gibi birçok süreci daha iyi yönetebilmektedir. Kargo teslim sürelerinde ki iyileştirmeler yanında aynı gün teslim seçenekleri ile internet üzerinden alışveriş yapan müşterilerin, satın aldığı ürünü aynı gün içerisinde teslim alması sağlanabilmektedir. Sürece baktığımızda sadece e-ticaret şirketleri değil, butik ürün satan firmalarında kendi kargo ağlarını kurduklarını görüyoruz. 2008 yılından beri e-ticaret faaliyetleri yürüten Sinoz Kozmetik markası, artan talepleri ve müşteri memnuniyeti kapsamında kendi kargo şirketlerini kurmuşlardır. ABSTRACT E-commerce volume, which has grown by 75% in the last 3 years in the world, continues with an increase approaching 4 trillion dollars and increasing 40% every year. The pandemic process has caused growth rates to occur earlier than expected. E-commerce volume in Turkey has a great potential. In the latest report announced by the Ministry of Commerce; Turkey's e-commerce volume increased by 64% in the first half of 2020 compared to the previous year and reached 92 Billion TL. This growth in e-commerce has once again revealed the importance of logistics processes and cargo activities in delivering products to their buyers. It is an important process for customers who shop through e-commerce to receive their products quickly and securely. The Turkish cargo sector could not keep up with the growth rate of e-commerce. Delays in deliveries, increased damage to products, inadequacies in customer service cause problems on the part of the consumer who sells the product or expects to receive the product. Due to this situation, the decrease in sales rates and the increase in the number of complaints led to the desire of e-commerce companies located in Turkey to manage their own logistics processes. Companies
Article
Full-text available
Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir gelişim gösterdi. İnternetin hayatımıza girmesinden sonra E-ticarette bu gelişimden payını aldı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Öyle ki bazı ülkelerde ana sektörlerden biri haline geldi. E-ticaret pazarı dünya da olduğu gibi ülkemizde de hızla büyüyor. Ülkemizdeki bu büyümenin nedenleri arasında, Türkiye’de satın alma gücünün artarak Avrupa seviyesine ulaşması ve buna bağlı olarak kişisel harcamaların artması. Dolayısıyla e-ticaret pazarının büyümesinin en önemli nedenlerinin başında, yaygın internet kullanımının olduğu söyle-nebilir. Türkiye’de, nüfusun %67‘sine tekabül eden 54 Milyon internet kullanıcısı var ve bunla-rın 51 Milyonu telefonlarından internete bağlanıyorlar. Öte yandan Türkiye’deki nüfusun %67’si, yani yaklaşık 54 Milyon internet kullanıcısının çok büyük bir kısmının kredi kartı kullanıcısı olması, e-ticaretin büyümesine katkı sağlayan diğer önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir. Türkiye’de 2018 Mart sonu itibariyle 63 milyon adet kredi kartı, 135 milyon adet banka kartı olmak üzere, top-lam 198 milyon adet kart sayısına ulaşılmıştır. 2018 yılının ilk üç aylık döneminde kredi kartlarıyla yapılan alışverişler %17 oranında artış göstermiştir. Bu çalışmanın amacı E-ticaretin Türkiye açı-sından yıllar itibariyle gelişmesini, özellikle son on yıl içerisindeki kazandığı ivmeyi gözler önüne sermektir. Çalışmamızın kaynakları, ikincil veriler ve bu konuda yapılan ve yıllar itibariyle açıkla-nan gerek kamu gerekse özel şirketlerin raporları olacaktır. Özellikle TÜİK, TÜBİSAD, DELOİTTE ve BKM verileri önemli oranda katkı sağlayacaktır. Çalışmamızın temelini rakamlar oluşturduğun-dan içerikte birçok tablo ve şekil kullanılacaktır. Anahtar Kelimeler:E-ticaret, İnternet, alışveriş, ticaret, satış
Article
Small and medium-sized entreprises have a locomotive role in all of the economies whichthey work in. These entreripes have a great role in both the areas employment and contributionto economy. Certainly, the new developments and changes in trade comprehension effected theseentreprises much more. Changes in the work rules, order and procerement models force theseentreprises to reengineer and the entreprises which can’t do that lost their competitiveness. Etrade,give a chance to competitive by presenting effective and cheap marketing to SME’s whichdon’t have the chance to work better by the traditional management model. In this paper, firstlythe “SME” term, then the terms of New Economy (internet, intranet, e-trade) explained andlastly the practices in the SME’s are examined.