Article

Особливості народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х рр.

Authors:
  • Інститут народознавства НАН України
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Особливості народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920 х рр. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 24. – Київ, 2012. – С. 492-508.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.