ArticlePDF Available

“Фольклор чудес”

Authors:
  • Інститут народознавства НАН України

Abstract

“Фольклор чудес” // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 398.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.