ArticlePDF Available

Znaczenie i wpływ odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na ochronę w procesie karnym prawa małoletniego do ochrony przed wtórną wiktymizacją oraz prawa do przygotowania się do udziału w przesłuchaniu

Authors:

Abstract

Małoletni przesłuchiwany w procesie karnym ma prawo do tego, aby zostać przygotowanym do tej czynności procesowej oraz by organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości wykonywały swoje obowiązki, chroniąc go przed wtórną wiktymizacją. Niestety, jak wynika z badań aktowych, mimo ciągłej nowelizacji przepisów oraz poświęcania większej uwagi na znaczenie zeznań małoletniego w procesie karnym, w dalszym ciągu prawa małoletniego nie są respektowane, a organy procesowe nie zawsze radzą sobie z przesłuchaniem małoletniego. Celem artykułu jest pokazanie, jak ważna jest rola odpowiedniej edukacji sędziów i prokuratorów na temat przesłuchiwania małoletnich już na etapie studiów prawniczych.






























  





Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel















1




















1




    


 




























  
 






   

     



 


Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel









10












11








 


 
 

10
  


11 



 











































Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel





































  




 
 

































     




 





Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel







































 

   
 
 

















     






















 








 






Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel



  


  




















 



  





 














  



 


 



























 














Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel






































    





 









































Katarzyna Osiak-Krynicka, Piotr Wróbel


       
       







    
   


        


         




    
     
      




 




 
















ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.