Article

System edukacji przedszkolnej w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
'This book gives a comprehensive analysis and explanation of social and public services in five European countries. Despite Norway not being a member of the EU, these policy areas deliver a keen lesson in the Europeanization of public policy and the convergence of European states' approach to governance. It is a book that will become required reading on MPAs and public administration/public management courses.' - Andrew Massey, University of Exeter, UK. © Hellmut Wollmann and Gérard Marcou 2010. All rights reserved.
Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym
  • M Chomczyńska-Miliszkiewicz
Chomczyńska-Miliszkiewicz M. Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczn / M. Chomczyńska-Miliszkiewicz. -Lublin, 2002.
Warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia
  • S Guz
  • Wychowanie Przedszkolne
Guz S. Wychowanie przedszkolne. Warunki funkcjonowania oraz efekty kształcenia / S. Guz. -T. I. -Lublin, 1991.
Nowy słownik pedagogiczny
  • W Okoń
Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. -Wyd. Żak. -Warszawa, 1998.
Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-1998 / K. Szewior
  • K Szewior
Szewior K. Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969-1998 / K. Szewior. -Wrocław, 2006.
Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / U. Świętochowska
  • U Świętochowska
Świętochowska U. Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / U. Świętochowska. -Toruń, 2001.
Obecność wymiaru Męskość-Kobiecość w psychoterapii: Jak seksizm ingeruje w proces terapeutyczny? / E. Trzebiska // Męskość -Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej
  • E Trzebiska
Trzebiska E. Obecność wymiaru Męskość-Kobiecość w psychoterapii: Jak seksizm ingeruje w proces terapeutyczny? / E. Trzebiska // Męskość -Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. -Wyd. Instytutu Psychologicznego PAN, 1999.