Conference PaperPDF Available

Cobb–Douglas functions for branches of state government and health care of Ukraine in 2007–2009

Authors:

Abstract

У галузі державного управління за 2009 р. найкращі значення залишків (регресії) мали Київщина, Одещина, Львівщина, Запоріжчина, Крим, Кіровоградщина, Чернігівщина, Полтавщина, а найгірші – Закарпаття, Київ, Рівненщина, Донеччина, Волинь, Вінниччина, Севастополь, Луганщина. У галузі охорони здоров’я (та надання соціальної допомоги) за 2009 р. найкращі значення залишків мали також Одещина, Севастополь, Київ, Миколаївщина, Луганщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина, Волинь, а найгірші – також Рівненщина, Івано-Франківщина, Київщина, Крим, Чернівеччина, Черкащина, Житомирщина.
Економіка, організація і управління підприємствами, галузями та комплексами
Горбачук В. М., к.ф.-м.н.
с. н. с. Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Рощупкін І. Ю.
студент кафедри фінансів НУ „Києво-Могилянська академія”
ФУНКЦІЇ КОББА–ДУГЛАСА ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ У 2007–2009 РР.
Виробнича функція Кобба–Дугласа
baLKcY
ˆ
, де
K
та
L
обсяг капіталу
(capital) та праці (labor) відповідно,
a
,
b
,
c
деякі параметри [1], дає оцінку
Y
ˆ
для валової доданої вартості (ВДВ; yield)
Y
кожного регіону. Маючи щороку по
27 регіональних спостережень
L
абл. 2, 4),
Y
,
K
(табл. 3, 5), за допомогою MS
Excel знайдемо оцінки значень параметрів для галузей державного управління L й
охорони здоров’я (та надання соціальної допомоги) N (табл. 1).
2
R
та
SD
означає
коефіцієнт детермінації та стандартне відхилення (standard deviation) відповідно.
Таблиця 1. Параметри залежності
LbKacY lnlnlnln
для галузей L та N
Рік
2008
cln
a
b
ba
2
R
cln
a
b
ba
2
R
cln
a
b
ba
2
R
L
0,15
0,85
1,00
0,93
3,02
0,15
0,79
0,94
0,94
0,16
0,73
0,89
0,93
0,06
0,09
0,26
0,07
0,09
0,08
0,10
N
0,42
0,66
1,08
0,97
1,77
0,36
0,71
1,08
0,98
0,35
0,79
1,13
0,99
0,06
0,09
0,18
0,05
0,08
0,04
0,07
У галузі L за 2009 р. найкращі значення залишків
)
ˆ
/ln(
ˆ
lnln YYYY
мали
Київщина, Одещина (0,18), Львівщина, Запоріжчина, Крим, Кіровоградщина,
Чернігівщина, Полтавщина, а найгірші – Закарпаття, Київ, Рівненщина (-0,15),
Донеччина, Волинь, Вінниччина, Севастополь, Луганщина (табл. 3). У кращих
регіонів галузі L вища віддача праці, бо частка зарплати у ВДВ (
YL/
) помітно
менша, ніж у гірших (табл. 3). Реформа галузі L має пов’язувати рівні зарплат і
результатів, забезпечуючи конкурентоспроможні соціальні пакети працівникам.
Таблиця 2. Середньомісячна заробітна плата
W
(в розрахунку на одного штатного
працівника, грн.), зайняті
N
(тис. осіб) [2], середньорічна заробітна плата
NWL 12
(млн грн.) у галузі державного управління регіонів України
W
N
L
Регіон (Р) / Рік (Р)
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Вінниччина (Вн)
1512
2157
2119
39,3
40,0
40,3
59,4
86,3
85,4
Волинь (Вл)
1580
2164
2130
23,0
23,4
23,1
36,3
50,6
49,2
Дніпропетровщина (Дп)
1725
2471
2383
58,6
59,2
63,2
101,1
146,3
150,6
Донеччина (Дч)
1758
2456
2372
71,7
71,7
75,0
126,0
176,1
177,9
Житомирщина (Жт)
1562
2198
2114
36,1
37,6
36,9
56,4
82,6
78,0
Закарпаття (Зк)
1760
2415
2362
23,0
24,5
24,1
40,5
59,2
56,9
Запоріжчина (Зп)
1696
2406
2311
34,8
35,2
35,9
59,0
84,7
83,0
Івано-Франківщина (ІФ)
1675
2314
2254
21,5
22,7
23,9
36,0
52,5
53,9
Київ (Кв)
3730
5091
4771
110,6
120,4
120,8
412,5
613,0
576,3
Київщина (Кщ)
1583
2253
2124
43,5
46,2
41,8
68,9
104,1
88,8
Кіровоградщина (Кг)
1503
2084
2063
24,1
25,3
25,7
36,2
52,7
53,0
Крим (Км)
1826
2608
2575
40,3
45,0
44,9
73,6
117,4
115,6
Луганщина (Лг)
1703
2353
2303
48,1
49,5
49,1
81,9
116,5
113,1
Львівщина (Лв)
1764
2397
2377
56,6
56,0
57,1
99,8
134,2
135,7
Миколаївщина (Мк)
1567
2203
2195
28,2
28,8
29,0
44,2
63,4
63,7
Одещина (Од)
1802
2470
2399
56,5
54,7
56,9
101,8
135,1
136,5
Полтавщина (Пл)
1561
1970
2201
32,6
37,4
33,5
50,9
73,7
73,7
Рівненщина (Рв)
1504
2079
2095
24,1
24,0
24,2
36,2
49,9
50,7
Севастополь (Св)
1821
2446
2285
22,9
22,1
23,1
41,7
54,1
52,8
Сумщина (См)
1584
2213
2148
27,6
28,6
28,7
43,7
63,3
61,6
Тернопільщина (Тр)
1407
1958
1864
22,1
22,8
24,5
31,1
44,6
45,7
Харківщина (Хк)
1711
2391
2309
58,1
58,2
62,0
99,4
139,2
143,2
Херсонщина (Хс)
1548
2184
2178
23,1
23,5
23,7
35,8
51,3
51,6
Хмельниччина (Хм)
1518
2124
2118
33,7
33,1
33,2
51,2
70,3
70,3
Черкащина (Чк)
1614
2261
2221
27,9
27,4
27,9
45,0
62,0
62,0
Чернівеччина (Чв)
1704
2403
2371
18,2
17,6
18,1
31,0
42,3
42,9
Чернігівщина (Чг)
1556
2157
2095
30,2
32,6
32,0
47,0
70,3
67,0
У галузі N за 2009 р. найкращі значення залишків
YY ˆ
lnln
мали також
Одещина (0,08), Севастополь, Київ, Миколаївщина, Луганщина, Тернопільщина,
Дніпропетровщина, Волинь, а найгірші також Рівненщина (-0,20), Івано-
Франківщина, Київщина, Крим, Чернівеччина, Черкащина, Житомирщина (табл.
5). Маючи у галузі N віддачу праці у 2-3 рази вищу, ніж будь-який інший регіон,
Київ має значний експортний потенціал у цій галузі.
За винятком Криму, Севастополя, Тернопільщини, у кращих регіонів галузі N
вища віддача праці, бо частка зарплати у ВДВ (
YL/
) менша, ніж у гірших (табл.
5). Галузь N є стабільнішою, ніж галузь L, і виявляє вищий коефіцієнт
2
R
.
Реформа галузі N теж має пов’язувати рівні зарплат і результатів, забезпечуючи
конкурентоспроможні соціальні пакети працівникам державних закладів галузі.
Розвиток експортного потенціалу Криму у галузі N потребує реструктуризації.
Таблиця 3. ВДВ
Y
(млн грн. у фактичних цінах) [3], основні засоби
K
(млн грн.)
[2], значення залишків
YY ˆ
lnln
і відношень
YL/
у державному управлінні
Y
K
YY ˆ
lnln
YL/
(%)
Р/Р
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Вн
1598
1931
1996
1853
2250
2375
0,05
-0,13
-0,10
3,72
4,47
4,28
Вл
778
1084
1071
495
555
645
-0,05
-0,07
-0,11
4,67
4,67
4,59
Дп
2348
3016
3133
1796
1757
1910
-0,01
-0,06
-0,03
4,31
4,85
4,81
Дч
2659
3264
3353
3405
3111
2558
-0,17
-0,21
-0,13
4,74
5,40
5,31
Жт
1361
1862
1781
886
984
1101
0,05
-0,01
-0,02
4,14
4,44
4,38
Зк
880
1211
1155
730
787
901
-0,08
-0,14
-0,19
4,60
4,89
4,93
Зп
1383
1939
2050
994
955
1077
0,01
0,02
0,08
4,27
4,37
4,05
ІФ
845
1287
1328
693
792
894
-0,01
0,01
-0,01
4,26
4,08
4,06
Кв
9305
11905
9756
8690
10602
13997
-0,07
-0,09
-0,19
4,43
5,15
5,91
Кщ
3270
3997
3708
1695
1922
1875
0,66
0,47
0,53
2,11
2,60
2,39
Кг
895
1380
1408
551
647
816
0,08
0,11
0,07
4,05
3,82
3,77
Км
2010
2883
2771
1154
1318
1489
0,17
0,11
0,08
3,66
4,07
4,17
Лг
1663
2123
2278
1107
1229
1328
-0,10
-0,18
-0,08
4,93
5,49
4,96
Лв
2285
3391
3306
1333
1597
1696
0,02
0,14
0,12
4,37
3,96
4,11
Мк
1074
1565
1572
888
981
1071
0,02
0,03
0,01
4,11
4,05
4,05
Од
2480
3393
3475
1256
1376
1532
0,09
0,16
0,18
4,11
3,98
3,93
Пл
1227
1770
1843
673
856
1045
0,07
0,05
0,06
4,15
4,16
4,00
Рв
784
1095
1133
777
954
1040
-0,11
-0,14
-0,15
4,62
4,56
4,47
Св
622
941
947
128
146
186
-0,19
-0,06
-0,09
6,70
5,74
5,57
См
970
1430
1463
850
872
1036
-0,07
-0,04
-0,04
4,51
4,43
4,21
Тр
713
1072
1125
622
706
787
-0,04
-0,02
-0,04
4,36
4,16
4,06
Хк
2387
3325
3307
8826
2279
2534
-0,22
0,04
0,02
4,16
4,19
4,33
Хс
844
1202
1246
655
715
843
0,00
-0,02
-0,03
4,24
4,27
4,14
Хм
1176
1633
1692
1317
1389
1427
-0,08
-0,06
-0,04
4,35
4,31
4,16
Чк
1028
1415
1508
568
666
717
0,03
0,01
0,05
4,38
4,38
4,11
Чв
660
1078
1069
649
737
903
-0,12
0,02
-0,06
4,70
3,92
4,01
Чг
1223
1805
1772
981
1078
1169
0,08
0,08
0,07
3,84
3,90
3,78
Таблиця 4. Середньомісячна заробітна плата
W
(в розрахунку на одного штатного
працівника, грн.), зайняті
N
(тис. осіб) [2], середньорічна заробітна плата
NWL 12
(млн грн.) у галузі охорони здоров’я регіонів України
W
N
L
Р/Р
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Вн
812
1085
1199
54,1
54,2
52,4
43,9
58,8
62,8
Вл
799
1075
1212
29,4
29,2
29,1
23,5
31,4
35,3
Дп
874
1211
1336
95,0
93,4
92,0
83,0
113,1
122,9
Дч
869
1171
1299
121,9
121,3
119,0
105,9
142,0
154,6
Жт
813
1083
1224
41,3
41,3
39,4
33,6
44,7
48,2
Зк
842
1113
1254
31,3
31,9
31,6
26,4
35,5
39,6
Зп
883
1172
1302
54,2
54,3
53,1
47,9
63,6
69,1
ІФ
815
1108
1244
38,7
38,8
38,0
31,5
43,0
47,3
Кв
1231
1663
1765
70,5
73,6
75,7
86,8
122,4
133,6
Кщ
925
1263
1313
56,4
56,8
56,4
52,2
71,7
74,1
Кг
831
1115
1256
31,2
31,0
30,4
25,9
34,6
38,2
Км
978
1306
1460
75,6
91,2
89,7
73,9
119,1
131,0
Лг
806
1112
1233
63,6
61,8
61,2
51,3
68,7
75,5
Лв
786
1056
1184
84,3
83,6
81,4
66,3
88,3
96,4
Мк
867
1173
1328
31,9
32,0
30,7
27,7
37,5
40,8
Од
874
1209
1314
73,0
71,0
70,1
63,8
85,8
92,1
Пл
833
1142
1264
46,8
45,1
45,4
39,0
51,5
57,4
Рв
818
1104
1243
35,4
35,3
34,5
29,0
39,0
42,9
Св
931
1263
1597
9,9
9,8
11,3
9,2
12,4
18,0
См
806
1075
1208
34,6
34,7
34,0
27,9
37,3
41,1
Тр
747
1006
1149
31,2
31,2
30,1
23,3
31,4
34,6
Хк
835
1129
1264
78,1
77,8
76,7
65,2
87,8
96,9
Хс
825
1109
1244
29,9
30,2
29,8
24,7
33,5
37,1
Хм
798
1079
1232
38,4
38,7
37,2
30,6
41,8
45,8
Чк
818
1093
1220
40,1
39,6
38,5
32,8
43,3
47,0
Чв
822
1078
1215
24,0
24,3
24,3
19,7
26,2
29,5
Чг
785
1058
1174
38,2
37,8
36,1
30,0
40,0
42,4
У кризовому 2009 р. роль праці (
b
) в охороні здоров’я стала вищою, ніж у
державному управлінні. Маючи також вищу роль капіталу (
a
), охорона здоров’я
виявляє збільшувану віддачу від масштабу (
ba
), ніж державне управління, але
нижчу роль технологій (
cln
). Реформа галузей державного управління та охорони
здоров’я може передбачати перекваліфікацію працівників галузі L у працівників
галузі N, здатних успішно здійснювати імпортозаміщення та експорт галузі N.
Таблиця 5. ВДВ
Y
(млн грн. у фактичних цінах) [3], основні засоби
K
(млн грн.)
[2], значення залишків
YY ˆ
lnln
і відношень
YL/
у галузі охорони здоров’я
Y
K
YY ˆ
lnln
YL/
(%)
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2009
Вн
1078
1356
1567
929
1037
1165
0,02
0,02
0,01
4,08
4,34
4,01
Вл
570
718
857
505
586
672
0,05
0,04
0,06
4,12
4,37
4,12
Дп
2525
3248
3799
2258
2482
2764
0,08
0,11
0,07
3,29
3,48
3,24
Дч
3260
4136
4792
3441
3702
4014
0,00
0,04
-0,01
3,25
3,43
3,23
Жт
750
943
1100
741
853
956
-0,07
-0,08
-0,06
4,48
4,74
4,38
Зк
704
897
1064
781
911
1077
0,01
0,01
0,02
3,74
3,96
3,72
Зп
1426
1793
2099
1580
1840
2079
0,03
0,03
0,03
3,36
3,55
3,29
ІФ
718
926
1110
1000
1202
1384
-0,19
-0,19
-0,17
4,39
4,64
4,26
Кв
5997
7839
9274
15413
25238
28477
0,12
0,09
0,09
1,45
1,56
1,44
Кщ
1151
1485
1737
1079
1248
1642
-0,09
-0,10
-0,13
4,53
4,83
4,26
Кг
583
739
873
594
717
730
-0,06
-0,07
-0,02
4,45
4,68
4,37
Км
2817
3588
4225
4229
4940
5287
0,01
-0,08
-0,10
2,62
3,32
3,10
Лг
1431
1827
2148
1168
1350
1618
0,11
0,11
0,07
3,58
3,76
3,51
Лв
2137
2719
3170
2533
2808
3200
0,02
0,06
0,03
3,10
3,25
3,04
Мк
752
949
1119
732
819
936
0,07
0,07
0,09
3,68
3,96
3,64
Од
1745
2232
2716
1485
1809
1981
0,06
0,05
0,08
3,66
3,85
3,39
Пл
1051
1342
1596
1098
1368
1479
0,01
0,00
0,02
3,71
3,84
3,60
Рв
633
802
948
970
1072
1193
-0,25
-0,22
-0,20
4,57
4,86
4,52
Св
258
325
402
170
194
266
0,33
0,31
0,15
3,57
3,81
4,49
См
660
835
993
702
804
872
-0,05
-0,05
-0,01
4,23
4,47
4,14
Тр
543
682
809
422
482
567
0,09
0,06
0,07
4,29
4,60
4,28
Хк
1874
2363
2811
1727
1889
2183
0,06
0,07
0,04
3,48
3,72
3,45
Хс
687
876
1019
833
909
1052
0,00
0,03
0,04
3,59
3,82
3,64
Хм
739
943
1122
748
868
1029
-0,03
-0,04
-0,03
4,15
4,43
4,08
Чк
758
950
1105
871
949
1050
-0,11
-0,09
-0,07
4,33
4,56
4,25
Чв
429
543
662
583
626
682
-0,18
-0,14
-0,07
4,60
4,82
4,46
Чг
671
846
983
656
750
853
-0,05
-0,06
-0,03
4,47
4,73
4,31
Література
1. Фактори економічного зростання в Україні та сусідніх державах. В.
Горбачук, В. Зеленюк (ред.) – Київ: American Councils; Альтерпрес, 2004. – 200 с.
2. Статистичний збірник „Регіони України” 2010. Ч. 1. К.: Держкомстат,
2010. 367 с.
3. Валовий регіональний продукт за 2001–2009 роки. – К.: Держкомстат,
2011. 155 с.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.