Article

Pazvantoğlu Osman ve Vidin’de Kurduğu Kütüphane

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Article
Full-text available
Elimination of the Ottoman Material Cultural Heritage in Bulgaria (1878-1908) Abstract The foundation of independent nation-states in the Balkans caused a deep break with and rejection of the Ottoman past and elimination of the Ottoman legacy. The elimination of the Ottoman legacy was considered as a precondition of the Europeanization in the process of construction a purely national identity and consolidation of the nation state in Bulgaria. Thus, Bulgarian modernization turned into “de-Ottomanization” movement from its beginning. However, the elimination of the Ottoman legacy was not merely an issue of modernization, but was a necessity inspired by religious fanaticism, nationalism and nation state model. Bulgarian intellectuals and statesmen considered the Ottoman rule as a period of slavery and tyranny in which the Christian Bulgarian culture was oppressed and its development was hindered. This perception gave rise to despising and demonizing of the Ottoman period and of the Turks and other Muslim peoples, institutions, traditions and religious or secular monuments associated with Ottoman rule. No longer was there a place for Oriental elements in the Bulgarian identity. Therefore, the nascent Bulgarian state tried to eliminate Turkish, Islamic and Oriental influences that penetrated into the political, administrative, social, economic, cultural, religious and demographic spheres. In this context, Ottoman material cultural heritage was put on the top of the agenda among the undesired elements of the past. As a result, numerous Ottoman monuments were demolished in the name of modernization of the cities. The destruction of the Ottoman monuments in Bulgaria started during the Ottoman-Russian War of 1877-1878 and continued through the period under examination notwithstanding the Berlin Agreement. In spite of the efforts and protests of the Sublime Porte and of the Ottoman commissaries, a large amount of mosques, masjids, minarets, madrasas, public baths, cemeteries, dervish lodges, tombs, inns, caravansaries and other buildings reminding the Ottoman past were destroyed by the Bulgarian municipalities under the pretext of rebuilding and planning of the cities. In fact, the destruction of Ottoman monuments was the result of a deliberate policy of the Bulgarian governments to emphasize the Christian Bulgarian character of the country. The mosques were the primary target of the religious fanaticism and nationalism. Thus, while most of the mosques in the cities were demolished, some others were converted into the churches, museums, schools, hospitals, printing-houses, warehouses, arsenals etc. in this period. For example, there were 44 mosques in Sofia before the war, but only one of them was spared. In conclusion, the most radical changes occurred in appearance, in physical structure and in architecture of the cities in the post-Ottoman Bulgaria. Keywords: Ottoman legacy, Bulgaria, Sofia, Ottoman monuments, cultural heritage, elimination.
Article
Bu calismada 18. Yuzyil sonunda Osmanli Imparatorlugu acisindan Eflak bolgesinin onemi ve bolgenin korunmasina dair alinan tedbirler incelenecektir. Eflak, 18. Yuzyil boyunca gerek Avusturya gerekse Rusya'nin yayilmaci politikalarini gerceklestirdigi bir alan olmustur. Osmanli sinir boyunda onemli bir tampon bolge gorevi goren Eflak ayni zamanda cesitli ticari mallar ile askeri ihtiyaclar ve Istanbul iasesi icin gerekli olan tuketim mallarini temin eden bir bolgedir. Dolayisiyla hem imparatorlugun iktisadi ihtiyaclarinin karsilanmasinda devamlilik saglanabilmesi hem de Balkanlarda giderek guc kazanan once Avusturya daha sonra ise Rusya gibi devletlerin bu bolgedeki faaliyetlerinin engellenebilmesi Eflak'in korunmasini gerektirmektedir. Eflak'in en yakin komsusu olan Vidin bolgesi, benzer bir sekilde 18. Yuzyilin sonunda Osmanli imparatorlugunun serhaddini olusturan hatta yer almaktadir. Bu donemde bolgede egemen olan Vidin ayani Pazvantoglu Osman'in Eflak uzerine cesitli saldirilar duzenlemesi sebebiyle Osmanli merkezi ozellikle Vidin'e Eflak'in huzurunun ve 'nizami' nin korunmasi ile ilgili oldukca fazla emir gondermistir. Bu 'nizam' Osmanli Imparatorlugunun, bolgedeki halkin guvenligini, refahini saglamak ve imparatorluk cikarlarini korumak icin aldigi tedbirlerden ibarettir. Bu calismada Vidin sicillerine yansidigi sekliyle Eflak 'nizami'nin icerigi incelenecektir.
Osman Pazvantoğlu of Vidin: Between Old and New”, The Ottoman Balkans
 • Rossitsa Gradeva
Pazvandoğlu Osman”, MEB İslam Ansiklopedisi, Cilt 9
 • Ahmet Eren
 • Cevat
Knigata i Nejnijat Chram: Istorija na Osmanski Biblioteki v Bulgarija
 • Orlin Sabev
Sabev, O. (2017). Knigata i Nejnijat Chram: Istorija na Osmanski Biblioteki v Bulgarija, Sofya: Avangard Prima.
Yüzyıl Osmanlı Yönetim Anlayışında “Sorun Çözme” Süreci ve Pazvantoğlu Osman”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Sayı 20, ss
 • Üstün Özdemir
 • Nagehan
Vidin Ayanı Pazvantoğlu Osman’ın Faaliyetleri ve Merkezi Hükümetle İlişkileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ali Yavuz
A Propos des Donateurs de Livres à la Bibliothèque d’Osman Pazvantoğlu à Vidin”, Sociétes et Cultures Musulmanes d’Hier et d’Aujourd’hui. Les Chantiers de la Recherche, Strasbourg, 30 juin - 3 juillet 1994. Actes de la IXe réunion des chercheurs sur la monde arabe et musulman
 • Stoyanka Kenderova
Daritelite na Knigi za Bibliotekata na Familia Pazvantoglu vav Vidin”, Biblioteka. Sayı 2, ss
 • Stoyanka Kenderova
Za Tsenata na Arabopismenata Kniga vav Vidin Prez XVIII v
 • Stoyanka Kenderova
İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni
 • Orlin Sabev
Sabev, O. (2006). İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni. İstanbul: Yeditepe.
Yüzyılda Vidin Şehrinin Sosyo-Ekonomik Panoraması
 • Üstün Özdemir
 • Nagehan
Paswan-oghlu”, Encyclopedia of Islam
 • Fehim Bajraktarevic
Pazvantoğlu Osman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
 • Kemal Beydilli
The Rebellion of Osman Pazvantoğlu and Dutch Diplomacy
 • Albert Peter Goudoever
 • Van
Goudoever, A. P. V. (1986). The rebellion of Osman Pazvantoğlu and Dutch Diplomacy: 1797-1802.
The Date of Construction of the Library of Osman Pazvantoğlu in Vidin: A note on the Chronogram of the Ottopman Inscription of the Library and Identily of its Poet
 • Machiel Kiel
Kiel, M. (1980). The Date of Construction of the Library of Osman Pazvantoğlu in Vidin: A Note on the Chronogram of the Ottopman Inscription of the Library and Identily of its Poet. Etudes Balkaniques, (2), 116-119.
The Ayanlık and Pasvanoğlu Osman Paşa of Vidin in the Age of
 • Robert W Zens
Zens, R. W. (2004). The Ayanlık and Pasvanoğlu Osman Paşa of Vidin in the Age of Ottoman Social Chance. Yayımlanmamış doktora tezi, University of Wisconsin, Madison.
Widin”, Encyclopedia of Islam, Cilt 6. Leiden: Brill. ss
 • Svetlana Ivanova
Za Izdaniata na Ibrahim Miuteferrika i Vidinskata Vakafska Biblioteka
 • Zorka Ivanova
Ivanova, Z. (2007). Za izdaniata na Ibrahim Miuteferrika i Vidinskata Vakafska Biblioteka. M. Lachev, N. Danova, S. Ivanova ve H. Temelski (Yay. Haz.). Istoriata i Knigite Kato Priatesltvo, içinde (ss. 229-248). Sofya: Gutenberg.
Bulgaristan’da Osmanlı maddi kültür mirasının tasfiyesi
 • Aşkın Koyuncu
Ottoman Libraries in Vidin
 • Mihaila Stajnova
Stajnova, M. (1979). Ottoman Libraries in Vidin. Etudes Balkaniques, (2), 54-69.
Paswan-oghlu. Encyclopedia of Islam içinde (c. 8, ss. 284-285)
 • F Bajraktarevic
Bajraktarevic, F. (2002). Paswan-oghlu. Encyclopedia of Islam içinde (c. 8, ss. 284-285). Leiden: Brill.
Pazvandoğlu Osman. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 34, ss. 208-210)
 • K Beydilli
Beydilli, K. (2007). Pazvandoğlu Osman. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 34, ss. 208-210). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Bulgaristan'da XVII -XIX
 • İ Cambazov
Cambazov, İ. (2011). Bulgaristan'da XVII -XIX. Asırlarda El Yazması Hadis Edebiyatı: Bulgaristan Ulusal Kütüphanesi Şarkiyat Şubesi Müdiresi Prof. Dr. Stoyanka Kenderova ile Mülakat. Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed Uluslararası Sempozyumu: Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar 7-8
Pazvandoğlu Osman, MEB İslam Ansiklopedisi içinde (c. 9, ss. 532-535)
 • A C Eren
Eren, A. C. (1964). Pazvandoğlu Osman, MEB İslam Ansiklopedisi içinde (c. 9, ss. 532-535). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
The Ottoman Balkans, 1750-1830, içinde (ss
 • R Gradeva
Gradeva, R. (2006). Osman Pazvantoğlu of Vidin: Between old and new. F. F. Anscombe (Yay. Haz.), The Ottoman Balkans, 1750-1830, içinde (ss. 115-161). Princeton: Markus Wiener Publishers.
Widin. Encyclopedia of Islam içinde (c. 6, ss
 • S Ivanova
Ivanova, S. (2002). Widin. Encyclopedia of Islam içinde (c. 6, ss. 205-208). Leiden: Brill.
Selim III' ün Hatt-ı Hümayunları
 • E Z Karal
Karal, E. Z. (1999). Selim III' ün Hatt-ı Hümayunları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Sociétes et Cultures Musulmanes d'Hier et d'Aujourd'hui. Les Chantiers de la Recherche, Strasbourg, 30 juin -3 juillet 1994. Actes de la IXe réunion des chercheurs sur la monde arabe et musulman, içinde (ss
 • S Kenderova
Kenderova, S. (1996), A Propos des Donateurs de Livres à la Bibliothèque d'Osman Pazvantoğlu à Vidin. M. Anastassiadou (Yay. Haz.). Sociétes et Cultures Musulmanes d'Hier et d'Aujourd'hui. Les Chantiers de la Recherche, Strasbourg, 30 juin -3 juillet 1994. Actes de la IXe réunion des chercheurs sur la monde arabe et musulman, içinde (ss. 182-185). Paris: Université des Sciences Humaines de Strasbourg & Centre National de la Recherche Scientifique.
Daritelite na knigi za Bibliotekata na Familia Pazvantoglu vav Vidin
 • S Kenderova
Kenderova, S. (2008). Daritelite na knigi za Bibliotekata na Familia Pazvantoglu vav Vidin. Biblioteka, (2), 17-30.
Za tsenata na Arabopismenata kniga vav Vidin Prez XVIII. Patiat Kam Knigite i Informatsiata: Lubileen Sbornik, Posveten na 65-Godishninata na Tatiana Lanakieva, içinde (ss
 • S Kenderova
Kenderova, S. (2009). Za tsenata na Arabopismenata kniga vav Vidin Prez XVIII. Patiat Kam Knigite i Informatsiata: Lubileen Sbornik, Posveten na 65-Godishninata na Tatiana Lanakieva, içinde (ss.70-93). Sofya: Sofya Üniversitesi.
Middle East Librarians Committee, MELCom International 39th annual conference
 • S Kenderova
 • À La Bibliothèque D'osman Pazvantoğlu
 • Vidin
Kenderova, S. (2017). La Bibliothèque D'osman Pazvantoğlu À Vidin. Middle East Librarians Committee, MELCom International 39th annual conference, Cambridge University Library | 3rd July -6th July 2017. Erişim adresi: https://www.melcominternational.org/wpcontent/content/past_conf/2017/2017_papers/Kenderova_MI_2017-1.docx adresinden erişildi.
Vidin. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 43, ss
 • M Kiel
Kiel, M. (2013). Vidin. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 43, ss. 103-106). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Vidin. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c.4, ss. 195-198)
 • Ö Mert
Mert, Ö. (1991). Vidin. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c.4, ss. 195-198). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Companion Guide to Religious Architecture in Bulgaria Christian
 • J Mineva Milcheva
 • K E Ve Aleksandrova
Mineva Milcheva, J. ve Aleksandrova, K. E. (2006). Companion Guide to Religious Architecture in Bulgaria Christian, Jewish, Muslim Monuments Part One: West Bulgaria. Sofia: Bulgarian National Heritage Ferdinandeum.
 • N Özdemir
Özdemir, N. (2014). Tuna Kıyısında Komşuluk: Eflâk 'nizamı' ve Vidin: 1790-1795. Asia Minor Studies, 2(4), 143-156.
Bulgaristan'daki Osmanlı Yazılı Kültürünü Inceleyen Bulgar Tarihyazımı
 • O Sabev
Sabev, O. (2010). Bulgaristan'daki Osmanlı Yazılı Kültürünü Inceleyen Bulgar Tarihyazımı. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 8(15), 263-280.
İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı
 • H G Topdemir
Topdemir, H. G. (2002). İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı. Ankara: Kültür Bakanlığı.
18. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Anlayışında "Sorun Çözme
 • N Üstündağ Özdemir
Üstündağ Özdemir, N. (2014b). 18. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Anlayışında "Sorun Çözme" Süreci ve Pazvantoğlu Osman. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 237-260.
Vidin Ayanı Pazvantoğlu Osman'ın Faaliyetleri ve Merkezi Hükümetle Ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi
 • A Yavuz
Yavuz, A. (2010). Vidin Ayanı Pazvantoğlu Osman'ın Faaliyetleri ve Merkezi Hükümetle Ilişkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Mutiny and Rebellion in the Ottoman Empire, içinde (ss
 • R W Zens
Zens, R. W. (2002) Pasvanoğlu Osman Paşa and the Paşalık of Belgrade: 1791-1807. J. Hathaway (Yay. Haz.), Mutiny and Rebellion in the Ottoman Empire, içinde (ss. 89-104). Madison: University of Wisconsin.