ChapterPDF Available

SERT PEYZAJ TASARIM ELEMANLARINDA GÜNCEL KULLANIM YAKLAŞIMLARI

Authors:
A preview of the PDF is not available
Conference Paper
Full-text available
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru küreselleşmenin de etkisiyle şehirler büyük bir değişim içerisine girmiştir. Nüfus artışı sonucunda çarpık yapılaşma estetik anlayışın kaybolmasına ve şehirlerin beton yığını haline dönüşmelerine yol açmıştır. Şehir estetiği toplumun nefes almasını sağlayan, bölge değerlerine sahip çıkan ve şehrin karmaşık yapısını düzenli hale getiren günümüzün sosyal bir ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki şehir estetiği anlayışında belirli bir standardın, sınırlamanın ve denetimin olmadığı veya eksik olduğu görülmektedir. Diğer ülkelerdeki yapılaşmalar da incelendiğinde şehir estetiğinin belirli bir plan dâhilinde gelişen bir anlayış olduğu ortadadır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek verilerle Türkiye için şehir estetiği önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğru planlama ve uygulamalarla Türkiye’de şehir estetiği olgusunun geliştirilebileceği ve belirli standartlarla denetimi sağlanabileceği anlaşılmaktadır.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.