BookPDF Available

Abstract

Publikace je dílem autorského kolektivu odborníků na kartografii a 3D tisk z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a speciálních pedagogů z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace zahrnuje témata: tyfomapy, výrobní technologie, tyflografika, znaky na tyflomapách, úrovně abstrakce, Braillovo písmo na mapách, multimediální technologie, TouchIt3D, TactileMapTalk, uživatelé tyflomap, prostorová orientace osob se zrakovým postižením, uživatelské testování a tyflomapy pro výuku zeměpisu.
A preview of the PDF is not available
Article
Full-text available
Interactivity in today’s society finds its way into many facets of life and can be used in various ways, including 3D printing. For example, various 3D models can be incorporated into museum exhibitions and serve as interactive media for visitors, deepening their experience. One of the advantages of haptic 3D models is the immediate haptic feedback. Such models can have various uses, from being a part of an interactive exhibition to providing assistance to people with visual impairment. This article describes the process of creating a haptic 3D model depicting Wenceslas Hill in Olomouc in the eighteenth century. The model has several surface elements printed from conductive material that react to touch. The interactive model itself is unchanged from its original modelled 3D version, meaning the shape of the object stays the exact same throughout modifications. The resulting model conveys additional information about the object or its parts by means of a web interface via a connected tablet device. To implement the desired functionality, TouchIt3D technology was used. This technology uses a combination of conductive and non-conductive materials for 3D printing. The conductive material serves to propagate an electrical signal caused by touching a chosen part of the model. A 3D printer with two extruders was used for printing the model, allowing simultaneous printing of two different materials. The model’s scalability is advantageous for potential use by people with visual impairment. The model shall serve as a tool for enriching historical knowledge about the object by using interactivity.
Book
Full-text available
Kolektivní monografie zpracovává aspekty přístupnosti v kontextu osob se zdravotním postižením či specifickými potřebami. Přístupný prostor není jen fyzický prostor, který je řešitelný úpravou po technické stránce. Přístupné prostředí je takové prostředí, kterési může užít každý člověk bez rozdílu. Být přístupný znamená být vybavený dostatečnými kompetencemi – jak komunikovat s jedinci se zdravotním postižením, jak reagovat, jak poskytovat osobní asistenci, průvodcovské služby, tlumočení apod. Informovanost co nejvyššího počtu lidí o dané problematice zajišťuje vyšší připravenost a možnost porozumění a přijetí jedinců se zdravotním postižením ve společnosti. Součástí publikace je interaktivní edukační materiál pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a jejich pedagogy (s možností stažení přes QR kód),který má potenciál k tomu, aby rigidní postoje a stereotypizované předsudky vůči osobám se zdravotním postižením byly postupně vymýceny.
Article
Vyd. 1. Na tit. listě vroč. 1997 Popsáno podle dotisku, rok původního vydání 1997
Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada
  • K Kroupová
  • Kol
KROUPOVÁ, K. a kol. Slovník speciálněpedagogické terminologie: vybrané pojmy. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5264-8.
Oční lékařství. Praha: Grada Publishing
  • P Kuchynka
  • Kol
KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1163-8.
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. Praha: Státní pedagogické nakladatelství
  • A G Litvak
LITVAK, A. G. Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
Pedagogika zrakovo postihnutých (Vybrané kapitoly). Bratislava: MABAG, spol. s r. o
  • J Lopúchová
LOPÚCHOVÁ, J. Pedagogika zrakovo postihnutých (Vybrané kapitoly). Bratislava: MABAG, spol. s r. o., 2008. ISBN 978-80-89113-53-8.