ChapterPDF Available

Przygotowanie małoletniego pokrzywdzonego do udziału w przesłuchaniu w postępowaniu karnym

Chapter

Przygotowanie małoletniego pokrzywdzonego do udziału w przesłuchaniu w postępowaniu karnym

Abstract

Przesłuchanie małoletniego w postępowaniu karnym jest jedną z najtrudniejszych czynności procesowych. W celu uzyskania wiarygodnego materiału dowodowego, konieczne jest jej staranne przygotowanie. Jednym z najważniejszych etapów przygotowania przesłuchania, jest przygotowanie do niego małoletniego pokrzywdzonego. Celem niniejszego artykułu jest opisanie, na czym polega ta czynność oraz jak ogromne ma ona znaczenie, zarówno dla małoletniego jak i wymiaru sprawiedliwości.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Diagnoza psychologiczna wykorzystywania seksualnego dzieci: Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna: 21-47
  • A Budzyńska
Budzyńska A (2010) Diagnoza psychologiczna wykorzystywania seksualnego dzieci: Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna: 21-47. Gadomska A (2008) Przygotowanie do przesłuchania małoletniej ofiary w charakterze świadka: Prokuratura i Prawo 7-8: 181-197.
Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego: Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych
  • K Osiak
Osiak K (2018) Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a Kodeksu Postępowania Karnego: Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, M. Maciąg, K. Maciąg (red.): 125-140.
Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w przesłuchaniu: Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja
  • J Zmarzlik
Zmarzlik J (2010) Przygotowanie dziecka do uczestnictwa w przesłuchaniu: Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna: 58-79.
Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a swoboda wypowiedzi: Państwo i Prawo12
  • J Żylińska
Żylińska J (2019) Obecność osoby wymienionej w art. 51 § 2 k.p.k. przy przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności a swoboda wypowiedzi: Państwo i Prawo12: 112-127.