ChapterPDF Available

Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Authors:

Abstract

Małoletni, który został pokrzywdzony przestępstwem nie działa samodzielnie w procesie karnym, lecz przez swoich przedstawicieli ustawowych, którymi w procesie karnym są, co do zasady jego rodzice lub opiekunowie. Jednakże, w sytuacji, gdy sprawcą przestępstwa na szkodę małoletniego jest jego rodzic lub małżonek rodzica, nie może być on reprezentowany przez rodzica niekrzywdzącego. Dla tego małoletniego ustanawia się wówczas kuratora procesowego. Celem artykułu jest próba przybliżenia instytucji kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego oraz ocena obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.