Conference PaperPDF Available

Sayısal Tasarım Araçlarının Kışı mı Geliyor? | Is the Winter of Computational Design Tools coming?

Authors:

Abstract

Dijital medyanın çekiciliği ve artan kullanımı ile hesaplama ve bilgi teknolojilerinin kullanılabilirliği, tasarım sürecini ve yapım eylemini değiştirmektedir. CAD ve CAM mimari tasarımın erken aşamalarından başlayarak, mimari tasarımı ve tasarım eğitimini sorgulamaya zorlayan paradigmatik bir değişime sebep olmaktadır. Bugün, neredeyse tüm üniversitelerde, hesaplamalı veya dijital tasarım ve ilgili teknolojiler müfredatlara dahil edilmektedir. Öğrenciler üniversiteye gelmeden önce bile bu teknolojilerle tanışırlar ve çoğu bunları kullanma konusunda oldukça yeterlidir. Bu dönüşümde, yazılımın giderek daha kolay kullanılabilmesi ve erişilebilirliği önemli bir rol oynamaktadır. Hesaplamalı tasarımın öğretilme metodu, uygun müfredatın tasarlanması, uygun araçların seçimi ile ilgili tartışmaların çoğunun modası geçmiş ve uygulamamızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu değişikliğin etkisi artık birçok tasarımda ve yapılı çevrede görülebilir. Hesaplamalı teknolojiler, sadece yeni terimleri değil, aynı zamanda yeni tipolojileri de beraberinde getirmiştir. Öte yandan, bu alandaki örnek sayısı arttıkça ve araçlar sıradanlaştıkça, tasarımcılar da araçların potansiyellerinin ve sınırlarının daha fazla sorgulanmasını gerektiren yeni bir zorluk ile karşı karşıya kaldılar. Aynı zorluk hesaplamalı tasarım eğitimi için de geçerliliğini korumaktadır. Bir tarafta öğrenciler, hesaplamalı tasarım paradigması ile tanışmalı ve ilgili teknolojileri akıcı bir şekilde kullanabilmeli, diğer taraftan ise, tasarım araçlarının bir parçası olarak bu araçların sınırlarını ve potansiyellerini keşfetmeye teşvik edilmelidirler. Bu yıl dördüncü yıl hesaplamalı tasarım stüdyomuzda, özünde az tanımlı bir sorun olan “ikiliğin köprüsü” başlıklı proje, öğrencilerin dijital ve fiziksel modeller geliştirmeleri gereken bir dönem projesi olarak öğrencilere verilmiştir. Öğrencilerin bir köprünün ne olduğunu çok iyi biliyor olmaları ve çoğunun araç konusunda çok yetkin olmalarına karşın öğrencilerin problemi yeniden tanımlamada değil, formasyon sürecinde zorluk yaşadıkları görülmüştür. Bu makalede, bu üç aylık deneyim yukarıdaki tartışmanın bir parçası olarak örnekler ve analiz üzerinden derinlemesine tartışılmıştır.






            
                    
         






































         
           
            






























































































           
            



         
           




  


                   


                     
                 



             



        


        

           



        



         



         



              

    
 
 





      



        



          



      


           

         



        


      

          


               



     



       



            



               



         



        


  
  







 
  
 

   
 
 
 


                                  
                                
                                   
                         
                                    
                            
                            
                              
                                 
                                     
                          
                                      
                               
                            
                                    
                                     
                              
                                        
                                   
                                        
                            
                                       
                                 
                         
                                 
                                      
                             
      

 



 
  
 

   
 
 
 


         
  
       
          
           
          
        
              
         
      
         

          
       
 
              
  
           
   
  
   
 
          
            
  
  
    
        
            


             
                 



       
 
       
       
      
       

      
       
        
        
       
       
         
       
         

        
 
        
   
       
       

        
         
 

       
        
         
         
          
        
      


 
 
          
        
      

            


           
        
      
        
       

        

    
       
       
 

  
         
        
      
        
       

         
        
       
         
 





      
        
       
       
 
         



        


          
        


       

       


        
       





      

       
      
 
       
       
        
       
        

      
 

         
      
         
    

            
        




       
      
       
      

       
        

        

  
       
      
 
           
       

    

      
  

      

       
        
       
        
  
          
     
       
     
        
 
         


       
            
       
       
      
         
         
      
        
        
       




           
       
       
       
       

         
          
      
       
          
        
      



   
        
        

            
       
    

      
       
      
        
        
       
 
       


                     
                 
                      
                                   

          
                 
            
             
                
         
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.