PosterPDF Available

II Forum Młodych Filologów - Conference Programme 22.10.2020

Poster

II Forum Młodych Filologów - Conference Programme 22.10.2020

PROGRAM
W poszukiwaniu refleksji filologicznej
II Forum Młodych Filologów
22 października 2020
9.30-13.30
organizowane przez:
Wydział Neofilologiczny Ateneum–Szkoły Wyższej
w Gdańsku,
Sopockie Towarzystwo Naukowe
oraz
Instytut Oceaonologii Państwowej Akademii Nauk
Komitet naukowy:
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Dziekan
Wydziału Neofilologicznego Ateneum-Szkoły
Wyższej
prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, IOPAN,
Sopockie Towarzystwo Naukowe
dr hab. Tymon Zieliński, prof. IOPAN,
Sopockie Towarzystwo Naukowe
mgr Arkadiusz Janczyło, Ateneum-Szkoła
Wyższa
Komitet organizacyjny:
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Ateneum-
Szkoła Wyższa
dr hab. Tymon Zieliński, prof. IOPAN,
Sopockie Towarzystwo Naukowe
mgr Arkadiusz Janczyło, Ateneum-Szkoła
Wyższa
mgr Aleksandra Sikora, Ateneum-Szkoła
Wyższa
mgr inż. Anna Obrębska, Ateneum-Szkoła
Wyższa
PROGRAM
PROGRAM
Powitanie uczestników i sesja plenarna
9.35-9.45 dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Dziekan Wydziu Neofilologicznego AteneumSzkoly Wyższej w Gdańsku
„Forum Młodych Filologów jako platforma inspiracji i wymiany myśli naukowej”
9.45-9.55 dr hab. Tymon Zieliński, prof. IOPAN, IOPAN, Prezes Sopockiego Towarzystwa Naukowego
„Dokąd zmierza świat nauki?”
10.00-10.20 mgr Monika Rakowska, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Problemy w tłumaczeniu musicalu The Last Ship analiza tłumaczenia własnego wybranych
fragmentów”
Analiza problemów w tłumaczeniu tekstów scenicznych w oparciu o zagadnienie sceniczności
tłumaczonego tekstu oraz poprzez pryzmat istnienia wielu dyskursów muzycznych. Analizie
został także poddany wpływu kontekstu społecznego, relacji społecznych i sposobów
komunikacji pomiędzy agentami na tłumaczenie. Założeniem dla prezentowanego tłumaczenia
jest próba wystawienia go w realiach polskich. Muzyka a strategie tłumaczeniowe jej rola w
celu zachowania oryginalnego charakteru, rytmu oraz napięcia dramatycznego.
10.25-10.45 mgr Filip Filipowski, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Odniesienia kulturowe w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie serialu telewizyjnego
The Sopranos
Prezentacja omawia wpływ strategii tłumaczeniowej aspektów kulturowych i historycznych na
odbiór serialu w języku i kulturze docelowej. Przedstawione zostaną również propozycje
tłumaczeń kluczowych zagadnień kulturowych wersji oryginalnej w oparciu o różne założenia
odnoszące się do kontekstu kulturowego odbiorcy.
Sesja młodych filologów
10.50-11.10 lic. Robert Potrac, Ateneum–Szkoła Wyższa
„W poszukiwaniu refleksji filologicznej u Sapkowskiego”
Tłumaczenie literatury to wyzwanie i skrupulatna praca. Łatwiej w niej o zawiłe i bogato
uplecione zdania. Tłumacz otrzymuje złożony, skomplikowany kulturowo, emocjonalnie
nacechowany produkt. Musi też zachować równowagę między atrakcyjnym odwzorowaniem
utworu, a udostępnieniem jej szerszej publiczności. Musi uważnie kontrolować pokusę
przemalowania książki własnymi barwami. Adaptacje książkowe dają większą swobodę, kiedy w
tłumaczeniu wierność ze źródłem jest wyższym priorytetem.
11.15-11.35 mgr Agnieszka Łazor, Uniwersytet Gdański
„Elementy preromańskie w języku hiszpańskim
Elementy preromańskie w języku hiszpańskim świadectwem niezwykle bogatej historii oraz
różnorodności wielu plemion, które zamieszkiwały obok siebie, wpływając jedne na drugie
zarówno pod względem ekonomicznym i kulturowym, jak i lingwistycznym. Z drugiej strony są
świadectwem długoletniego współżycia z rzymianami, których język zdominował języki
preromańskie i doprowadził do ich zaniknięcia.
PROGRAM
11.40-12.00 Jarosław Racieniewki, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Teoria znaku w Tarocie”
Celem prezentacji jest omówienie problematyki związanej z symboliką zawartej w kartach
Tarota. Tarot ukazuje magiczną funkcję języka, która polega na kreowaniu otaczającej
rzeczywistości, wpływania na jej kształt poprzez symbole/znaki. Rozważania będą oparte na
teorii znaku (semiotyki) oraz zostaną podane znaczenia przykładowych symboli w kartach, jak i
ich etymologiczne odpowiedniki, które na przestrzeni lat się zmieniły. Nie zabraknie również
przykładowego rozkładu kart, który ukaże, jak karty ze sobą „współpracują".
12.05-12.25 mgr Luca Corso, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Dwujęzyczność: mity kontra rzeczywistość”
Abstrakt Badania zaczynają się od definicji dwujęzyczności. Biorąc pod uwagę wymienione
chronologicznie definicje trzech autorów można wyodrębnić dwa aspekty. Jednym z nich jest to,
jak ogólne może być pojęcie dwujęzyczności, a drugim, jak wymagania związane z tym
zjawiskiem obniżyły się z upływem czasu. W drugiej części przedstawionych jest siedem mitów
dotyczących dwujęzyczności w porównaniu z rzeczywistością próbując w ten sposób
odpowiedzieć na pytanie, czy należy uczyć drugiego języka dziecko w wieku przedszkolnym.
12.30-12.50 lic. Ines Mikucki, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Dwujęzyczność w aspekcie teoretycznym i praktycznym”
Prezentacja przedstawia zagadnienia teoretyczne dwujęzyczności w wymiarze praktycznym w
kontekście języka niemieckiego i jego roli jako drugiego języka. Celem wystąpienia jest ukazanie
zagadnienia dwujęzyczności oraz jego wpływu na rozwój dzieci oraz na proces dydaktyki
języków. Omówione będą zarówno pozytywne i negatywne aspekty dwujęzyczności oraz sposób,
w jaki rodzice i nauczyciele mogą efektywnie uczestniczyć w tym procesie.
12.55-13.15 mgr Natalia Podlecka, Ateneum–Szkoła Wyższa
„Amerykański indywidualizm według Emersona i Thoreau”
Indywidualizm jest dziś częścią amerykańskiej tożsamości. Ze względu na krótką historię Stanów
Zjednoczonych naród amerykański stworzył własne zwyczaje i tradycje. Dlatego istnieje wiele
pism filozoficznych i politycznych dotyczących cech Amerykanina i poglądów na temat idealnych
wersji młodego kraju. Jakkolwiek różne mogą być te poglądy, istnieją motywy pojawiające się
wielokrotnie w czasie, a indywidualizm jest jednym z najpopularniejszych tematów. Wystąpienie
omawia prace dwóch przedstawicieli ruchu transcendentalnego w USA, Ralpha Waldo Emersona
i Henry'ego Davida Thoreau, oraz ich rozumienie indywidualizmu w kontekście życia
społecznego. Badanie opiera się na analizie eseju „Self-reliance” Emersona oraz fragmentów
książki Thoreau Walden i jego eseju „Civil Disobedience”.
Ok. godz. 13.30 zakończenie konferencji
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.