ChapterPDF Available

Büyüme, İstihdam, Dış Ticaret Bağlamında Covid-19 Pandemisinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları; Ekonomi Politikaları ve Destekler

Authors:
İmtyaz Sahb / Publsher • Yaşar Hız
Genel Yayın Yönetmeni / Edtor n Chef • Eda Altunel
Editörler / Editors • Doç. Dr. Mustafa Mete
Kapak & İç Tasarım / Cover & I nterior Design • Gece Kitaplığı
Birinci Basım / Frst Edton • © Eylül 2020
ISBN • 978-625-7243-51-3
© copyright
Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı’na aittir.
Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, izin
almadan hiçbir yolla çoğaltılamaz.
The rght to publsh ths book belongs to Gece Kitaplığı.
Ctaton can not be shown wthout the source, reproduced n any way
wthout permsson.
Gece Kitaplığı / Gece Publishing
Türkiye Adres / Turkey Address: Kızılay Mah. Fevzi Çakmak 1. Sokak
Ümit Apt. No: 22/A Çankaya / Ankara / TR
Telefon / Phone: +90 312 384 80 40
web: www.gecekitapligi.com
e-mail: gecekitapligi@gmail.com
Baskı & Cilt / Printing & Volume
Sertifika / Certificate No: 47083









 1


-

 33



 55

-

 83


 101


 121


 131



 159



 175



 195

-


 217

-

2019
 231




-


 265


-

 285



 301



 317

-


 335




 355


 375


 393



 411


 433



 453
Bölüm 40







Neslihan ÇELİK1
       
0000-0002-2329-1782
Neslihan Çelik
286 .
.287
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar



-

    

    -


-
  -


   -

-
 


       
    
-

 
         -
     

-
-


 
-

Neslihan Çelik
288 .
 Seçilmiş Ülke ve Bölgelerde Büyüme (reel GSYİH, yıllık % değişim)
2019 


   
   
ABD   
Almanya   
Fransa   
İtalya   
İspanya   
Japonya   
Birleşik Krallık   
Diğer Gelişmiş Ülkeler   


  
Çin   
ASEN-5   
Rusya   
Brezilya   
Meksika   
Türkiye*   
   


  

Gelişmiş Ekonomiler   
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte
Olan Ülkeler
  
  -
World Economic Outlook Update  
World Economic Outlook
-

-

  

: Seçilmiş Ülkeler için Reel GSYİH Büyüme Tahmini (Yıllık % değişim)
2019 2020 2021
   
   
   
   
   
   
.289
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar
   
   
Kaynak: OECD (2020a). Interim Economic Assessment Coronavirus: Living
with Uncertainty. September, ISBN:9789264408401 (PDF)


-
      
         
         -



-

 



-

-
-




-

Neslihan Çelik
290 .
: OECD-Toplam İşsizlik Oranı (%)
Kaynak: OECD (2020b). OECD Unemployment Rates, News Release: April
2020. Paris, 9 June.
-

     

-


-




-






-
-
-

.291
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar
      -
        

-
 
-

-
-

      
-

     


: Küresel Ticarette Büyüme
% 2.Dünya Savaşı sonrası en düşük seviye (2009)
Kaynak: World Bank (WB) (2020). Global Economic Prospects, June. DOI:
10.1596/978-1-4648-1553-9. ISSN: 1014-8906

-
-
-

         

Neslihan Çelik
292 .
       
  
     -


     

 :Sektörel Düzeyde Küresel Ticaret
Kaynak: UNCTAD (2020). Global Trade Update, June. UNCTAD/DITC/
INF/2020/2
-
     



.293
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

-


:Covid 19’la ilgili medikal ürünlerde ticaret
Kaynak: UNCTAD (2020). Global Trade Update, June. UNCTAD/DITC/
INF/2020/2
          
         -


-
    

-
   

    


-



-

-
Neslihan Çelik
294 .


 
-

        -


  -

-

-


-
-


-
-
-
  

-
 

-
  
      -
-
   
-
 
       
  

-
-

 
.295
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar





-

-

-
  




       
       
-

-



    -
-


       

-







-
-

-
        
Neslihan Çelik
296 .
 
    


-


-
        -
      
-



      


      -


          





-


      

 
        


-

-
-

    -

.297
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar


 
-



-

 OECD ülkeleri içindeki payı (%)
 

firmalara mali destek 100
iş/gelir kaybedenlere gelir desteği 97
karantinadaki işçilere gelir desteği 92
bakım ihtiyaçlarına yardım 89
işte tutma planları 89
çalışanların Covid’e maruz kalmasını azaltma 86
ücretli hastalık izninin uzatılması 81
evde kalan çalışanlara yardım 73
işten çıkarma düzenlemesinde değişiklikler 24
: OECD, COVID-19 Employment and social policy responses
by countryEmployment Outlook 2020 : Wor-
ker Security and the COVID-19 Crisis
       -
    
-


-
     -



       -
-

      
-


-
Neslihan Çelik
298 .

      

-



-

-
-
-
      
  
  -

.299
İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar

Emergency Economic Measures to Cope with COVID-19
Cabinet Decision on April 7, 2020, Amended on April 20, 2020 (Sum-
mary)-

Covid-19 Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi(2020), Pakete İlişkin Tedbirler ve
Ekonomiyi İlgilendiren Diğer Tedbirler
   European Council conclusions,   

). Financing the Recovery plan for Europe

  Coronavirus Response Investment Initiative 
 

       -

Press Release

Press Release,
Unemployment by sex and age – monthly data
 

News Release Euro Indicators,
ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Up-
dated estimates and analysis,

Policy Brief,
World Economic
Outlook Update
World Economic Outlook
Fiscal Monitor,Policies to Support People During the COVID-19
Pandemic
Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response
to the COVID-19 Pandemic  

). Economic Impact Payment Information Center: EIP Eligibility and
General Information, -


Neslihan Çelik
300 .
Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu
Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Ted-
birler. -

). Covid-19: 10 things the EU is doing to en-
sure economic recovery -
-
  

Interim Economic Assessment Coronavirus: Living with Uncer-
tainty
). OECD Unemployment Rates, News Release: April 2020.

). COVID-19 crisis response in ASEAN Member States
OECD Economic Surveys: Korea 2020
 ). Policy Responses to Coronavirus (COVID-19),Job retention
schemes during the COVID-19 lockdown and beyond,  
-
  

Employment Outlook 2020 : Worker Security and the COVID-19
Crisis. 
Dış Ticaret İstatistikleri (2019-2020 Ocak-Temmuz
Dönemi) Genel Ticaret Sistemi-
-

Haber Bülteni,
       Haber Bülteni. 
33855
Türkiye’de Yeni Koronovirüs Salgınınn Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin
Azaltılması Hakkında Kanun (2020),    Resmi Gazete,

Global Trade Update
Hard times forecast for global job recovery in 2020, warns UN
labour agency chief. -

 World Trade Statistical Review,

Global Economic Prospects

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Emergency Economic Measures to Cope with COVID-19 Cabinet Decision on
Cabinet Office (2020). Emergency Economic Measures to Cope with COVID-19 Cabinet Decision on April 7, 2020, Amended on April 20, 2020 (Summary) https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020/20200420_eco-nomic_measures.pdf (Erişim tarihi:20.08.2020)
European Council conclusions
  • European Council
European Council (2020). European Council conclusions, 17-21 July. EUCO 10/20
Coronavirus: Commission proposes to provide €81.4 billion in financial support for 15 Member States under SURE, Press Release
European Commission (2020c). Coronavirus: Commission proposes to provide €81.4 billion in financial support for 15 Member States under SURE, Press Release, 24 August.
Coronavirus: the Commission mobilises all of its resources to protect lives and livelihoods
European Commission (2020d). Coronavirus: the Commission mobilises all of its resources to protect lives and livelihoods, Press Release, 2 April.
Unemployment by sex and age -monthly data
  • Eurostat
Eurostat ( 2020a). Unemployment by sex and age -monthly data. https://appsso. eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en (Erişim tarihi: 30.08.2020)
ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis
  • Eurostat
Eurostat (2020b). News Release Euro Indicators, 137/2020 -16 September ILO (2020a). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis, 30 June.
COVID-19: Public employment services and labour market policy responses
  • Ilo
ILO (2020b). COVID-19: Public employment services and labour market policy responses.Policy Brief, August.
A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, World Economic Outlook Update
  • Imf
IMF (2020a). A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery, World Economic Outlook Update, June.
The Great Lockdown, World Economic Outlook
  • Imf
IMF (2020b). The Great Lockdown, World Economic Outlook, April.
Fiscal Monitor,Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic
  • Imf
IMF (2020c). Fiscal Monitor,Policies to Support People During the COVID-19 Pandemic, 978-1-51353-751-1 (paper),April. F