Technical ReportPDF Available

Abstract

Technické řešení se týká kompletní krmné směsi pro kuřata ve druhé fázi výkrmu, ve které je novou komponentou podíl moučných červů nahrazující příslušný podíl sójového extrahovaného šrotu.
Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitného vzoru
splňuje podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zák. č. 478/1992 Sb.
UŽITNÝ VZOR
(11) Číslo dokumentu:
34 143
(13) Druh dokumentu: U1
(51) Int. Cl.:
A23K 50/75
(2016.01)
A23K 10/20
(2016.01)
(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA
ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ
(21) Číslo přihlášky: 2020-37332
(22) Přihlášeno: 13.03.2020
(47) Zapsáno: 30.06.2020
(73) Majitel:
Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole, CZ
Underground Food s.r.o., Brno, Soběšice, CZ
(72) Původce:
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D., Kojetín, Kojetín I-
Město, CZ
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D., Velké Němčice,
CZ
Ing. Jakub Novotný, Žatec, CZ
Ing. Andrea Roztočilová, Brno, Veveří, CZ
Ing. Petr Kouřil, Brno, Slatina, CZ
Bc. Silvie Satrapová, Brno, Kohoutovice, CZ
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Brno, Soběšice, CZ
Ing. Petr Toman, Ph.D., Brno, Veveří, CZ
(74) Zástupce:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Burešova 618/4,
602 00 Brno
(54) Název užitného vzoru:
Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem
moučných červů
CZ 34143 U1
CZ 34143 U1
- 1 -
Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů
Oblast techniky
5
Technické řešení se týká kompletní krmné směsi pro kuřata ve druhé fázi výkrmu, ve které je
novou komponentou podíl moučných červů nahrazující příslušný podíl sójového extrahovaného
šrotu.
10
Dosavadní stav techniky
Do roku 2050 je očekáváno zvýšení spotřeby živočišných produktů o 60 až 70 % (Makkar et al.,
2014), korelující s nárůstem lidské populace, která se podle odhadů zvýší na 9 miliard lidí. Tento
nárůst spotřeby potravin bude vyžadovat obrovské zdroje, přičemž krmivo je nejnáročnější
15
z hlediska omezené dostupnosti přírodních zdrojů, pokračujícím klimatickým změnám
a konkurenci „jídlo-krmivo-palivo“ (Makkar et al., 2014). Pro výrobu 1 kg živočišných produktů
je v závislosti na druhu zvířat a podmínkách chovu potřeba 2 15 kg rostlinných materiálů.
Obecně se uvádí, že 40 50 % z globální sklizně obilovin je použito pro výrobu krmiv (Profetas
2018). Náklady na konvenční zdroje krmiva (jako je sójová moučka a rybí moučka) jsou velmi
20
vysoké, a navíc jejich dostupnost bude v budoucnosti omezena (Makkar et al., 2014). Tato
situace nejspíše zvýší globální konkurenci v oblasti bílkovin pro lidskou spotřebu, pro výrobu
krmiv pro domácí a hospodářská zvířata a bude stimulovat rozvoj alternativních a zároveň
udržitelných zdrojů bílkovin pro zajištění potravinové bezpečnosti. Proto by chov hmyzu jako
zdroj potravin a krmiv mohl být jedním z možných alternativních řešení, které zdůraznila také
25
FAO (Food and Agricultural Organization) při OSN (Van Huis et al., 2013).
Larvy potemníka moučného (Tenebrio molitor L.) obsahují v sušině v průměru 47 60 %
dusíkatých látek. Díky poměrně vysokému obsahu bílkovin může toto krmivo nahrazovat použití
sóje a sójových produktů ve výživě zvířat.
30
Reference
Aviagen Group (2019): Nutrition Specifications [online]. Aviagen Group 2019 [cit. 2020-01-20].
Available at: http://en.aviagen.com/ross-308
35
Makkar H. P., Tran G., Heuzé V., Ankers P. (2014): State-of-the-art on use of insects as animal
feed. Animal Feed Science and Technology, 197: 133.
Profetas. 2018. Background; social transitions; results.
40
Dostupné z: www.profetas.nl [cit. 2019-09-20].
Van Huis A, Van Itterbeeck J, Klunder H. (2013): Edible Insects: Future Prospects for Food and
Feed Security. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
45
Podstata technického řešení
Podstata technického řešení je v zajištění bílkovinné komponenty krmné směsi prostřednictvím
podílu moučných červů.
50
CZ 34143 U1
- 2 -
Příklady uskutečnění technického řešení
Tabulka 1 přináší uskutečnění technického řešení, tedy složení konkrétní krmné směsi s podílem
dvou a pěti hmotnostních procent moučných červů.
5
Tabulka 1 Složení krmné směsi s podílem 2 a 5 hmotnostních % moučných červů
Komponenta
Podíl komponent (hmotnostní %)
2 % červů
5 % červů
Sójový extrahovaný šrot
31,16
27,54
Pšenice
28,90
29,14
Kukuřice
27,79
28,99
Řepkový olej
4,55
3,76
Minerální krmivo pro výkrm kuřat*
3,00
3,00
Mouční červi
2,00
5,00
L-Lysin hydrochlorid
0,81
0,81
Monokalciumfosfát
0,66
0,59
L-Threonin
0,50
0,50
DL-Methionin
0,35
0,35
Velmi jemně mletý vápenec
0,28
0,32
*Složení minerálního krmiva a jeho množství ve směsi se může lišit podle jednotlivých výrobců.
10
Krmná směs (pro druhou fázi výkrmu kuřat od 11. do 24. dne věku) byla vybilancována
a sestavena podle technologického návodu Ross 308 (Aviagen, 2019). Směs splňuje požadavky
na vyrovnaný příjem živin a je v souladu s normou potřeby živin daného druhu a kategorie
zvířete.
15
Hmotnostní podíl pšenice, kukuřice a moučných červů byl šrotován kladívkovým šrotovníkem
při použití 3 mm síta. Krmná směs byla vytvořena tak, že byl hmotnostní podíl pšenice, kukuřice,
sójového extrahovaného šrotu, moučných červů, minerálních krmiv a ostatních doplňků
(uvedených v tabulce 1) a řepkového oleje smíchán v horizontální míchačce do vytvoření
homogenní směsi.
20
NÁROKY NA OCHRANU
25
1. Krmná směs pro výkrm kuřat ve formě negranulované nebo granulované či ve formě
drcených granulí, vyznačující se tím, že obsahuje až 31,16 % hmotn. sójového extrahovaného
šrotu, 2 až 5 % hmotn. moučných červů (Tenebrio molitor L.), a že dále obsahuje pšeničný šrot
30
v množství až 29,14 % hmotn., kukuřičný šrot v množství až 28,99 % hmotn., rostlinný olej
v množství max. 5 % hmotn., a přídavek minerálních krmiv a vitamínů a aminokyselin
v množství do 6 % hmotn.
35
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.