Article

COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE.

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
O'zbek xalq qo'shiqlari. Toshkent: O'z FAnashriyoti
 • M Alaviya
Alaviya, M. (1959). O'zbek xalq qo'shiqlari. Toshkent: O'z FAnashriyoti.
O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari
 • A Ashirov
Ashirov, A. (2008). O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari. Toshkent. Sharq nashriyoti.
Poeticheskiy stroy russkiy narodnoy liriki
 • V I Eremina
Eremina, V.I. (1972). Poeticheskiy stroy russkiy narodnoy liriki. -Moskva: Nauka.
Description of ethnographisms in English translations of folklore texts on Uzbek wedding and lament ceremonies
 • R R Kasimova
Kasimova, R.R. (2018). Description of ethnographisms in English translations of folklore texts on Uzbek wedding and lament ceremonies. Dissertation for the defense of the Scientific Degree Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences. (pp.262). Tashkent.
O'zbek xalq afsonalarining badiiyati
 • M Rahmonova
Rahmonova, M. (2009). O'zbek xalq afsonalarining badiiyati. Toshkent: Fan.
O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti
 • O Safarov
Safarov, O. (2007). O'zbek xalq og'zaki ijodi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
Relikti domusulmaskix verovaniy i obryadov u uzbekov Xorezma
 • G P Snesarev
Snesarev, G.P. (1969). Relikti domusulmaskix verovaniy i obryadov u uzbekov Xorezma. (p.50). Moscow: Nauka.
Bo'zlardan uchgan g'azal-ay. O'zbek xalq yig'ilari va yo'qlovlari. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar
 • O Safarov
 • D O'raeva. -Buxoro
(2004). Bo'zlardan uchgan g'azal-ay. O'zbek xalq yig'ilari va yo'qlovlari. To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar: O.Safarov, D.O'raeva. -Buxoro: "Buxoro".
Kelinoy qo'shiqlari / Xalq qo'shiqlari va termalari. Yozib oluvchi va nashrga tayyorlovchi: O.Sobirov. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san
 • M Tuzuvchi
 • Jo'raev. -Toshkent
Tuzuvchi, nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi M.Jo'raev. -Toshkent: Fan. 14. (1981). Kelinoy qo'shiqlari / Xalq qo'shiqlari va termalari. Yozib oluvchi va nashrga tayyorlovchi: O.Sobirov. -Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
Ranglar ma'no tashiydi. O'z AS №38. 19-sentjabr
 • A Ashirov
Ashirov, A. (2008). Ranglar ma'no tashiydi. O'z AS №38. 19-sentjabr`.
Birning ming jilvasi" turkumidan. Yoshlik jurnali
 • Sh Turdimov
Turdimov, Sh. (1987). Rango-rang dunyo "Birning ming jilvasi" turkumidan. Yoshlik jurnali, 8 (2-3), Toshkent. 23. (n.d.). Retrieved from http.www.4chakra.ru.