Chapter

Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

Authors:
  • Akademia Sztuki Wojennej/War Studies University
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie jest istotne dla każdego człowieka, bowiem każda jednostka jest biernym bądź aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego. Ergo, wpływ ten jest bezpośredni na bezpieczeństwo każdego z nas. Czynniki kształtujące stan bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (użytkownik, pojazd i otoczenie drogi) to elementy, które decydują o poziomie przedmiotowego bezpieczeństwa. Najwięcej do powiedzenia ma standardowo „czynnik ludzki” – to na niego statystyki nieubłaganie wskazują jako na sprawcę większości zdarzeń. Wśród użytkowników drogi największy wpływ ma kierowca, potem pieszy, a na końcu pozostali uczestnicy. Z kolei w pojeździe istotną rolę odgrywają urządzenia bezpieczeństwa biernego (pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz elektroniczne urządzenia wspomagające pracę kierowcy, tj. ABS, ASR, ESP, a także urządzenia układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia). Natomiast w otoczeniu drogi największą rolę przypisuje się infrastrukturze drogowej, przed warunkami ruchu czy warunkami atmosferycznymi.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.