BookPDF Available

Abstract

Sborník obsahuje rozšířené abstrakty účastníků osmnáctého ročníku mezinárodní vědecko-odborné konference Trendy ve vzdělávání 2020 konané pod záštitou rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslava Millera, M. A., Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. a primátora statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka, MPA dne 18. května 2020 na PdF UP v Olomouci.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
Full-text available
Monografie pojednává o dlouhodobém a živém problému situace učitele na začátku jeho kariéry. Z hlediska tématu spadá text do kategorie pedeutologie. Cílem knihy je aktualizovat aktuálně publikované výsledky týkající se učitelů v počátečním stadiu s odkazem na výsledky výzkumu Oldřicha Šimoníka z 90. let. Monografie vychází z teoretických konceptů, které v úvodní kapitole uvádějí mladého učitele do kontextu společenských změn a z výsledků empirických průzkumů na pozadí profesionalizačního kontinua. Zjištění se odrážejí v kapitole „Souhrnná doporučení“ pro podporu adaptačního procesu začínajících učitelů. V závěru studie ukazuje, že problémy a potřeby začínajícího učitele, jak byly identifikovány výzkumem, ve skutečnosti ilustrují situaci v celém vzdělávacím systému.
Conference Paper
Full-text available
Vegetation has a significant cooling effect on local climate and contributes to the retention of water in the landscape. Surprisingly, this significant environmental topic is completely omitted from the Czech science curriculum. To introduce this topic into the curriculum it is necessary to first educate the future science teachers. Our paper presents results of a pilot study that introduced pre-service teachers to the cooling effect of vegetation via a hands-on project and assessed the improvement of their understanding of the key concepts using a pre and post-test.
Article
Full-text available
The emergence of additive manufacturing and 3D printing technologies is introducing industrial skills deficits and opportunities for new teaching practices in a range of subjects and educational settings. In response, research investigating these practices is emerging across a wide range of education disciplines, but often without reference to studies in other disciplines. Responding to this problem, this article synthesizes these dispersed bodies of research to provide a state-of-the-art literature review of where and how 3D printing is being used in the education system. Through investigating the application of 3D printing in schools, universities, libraries and special education settings, six use categories are identified and described: (1) to teach students about 3D printing; (2) to teach educators about 3D printing; (3) as a support technology during teaching; (4) to produce artefacts that aid learning; (5) to create assistive technologies; and (6) to support outreach activities. Although evidence can be found of 3D printing-based teaching practices in each of these six categories, implementation remains immature, and recommendations are made for future research and education policy.