Article

A válság marketingje - marketing válsága? A 21. század marketingkihívásai - lesznek-e válaszok?

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

A tanulmány arra keresi a választ, hogy abban az új világgazdasági helyzetben, amelyet a globális kihívások és a válság okoztak, milyen szerepe lehet a marketingnek. Röviden áttekinti a marketing krízishelyzetekből való kilábalásának szakaszait, és felveti azokat a dilemmákat, amelyek a jövő marketingje számára egyelőre megválaszolhatatlanok. A tanulmány nem ad recepteket a kihívásokra, csak körvonalazza azokat a lehetőségeket, amelyek kiutat jelenthetnek a jövőben a marketing számára. A lehetséges kiutakat csak a klímaváltozás és a válság esetében elemzi.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.