ArticlePDF Available

Consciousness in the Universe is Tuned by a Musical Master Code, Part 3: A Hydrodynamic Superfluid Quantum Space Guides a Conformal Mental Attribute of Reality

Authors:
  • BION Institute
A preview of the PDF is not available
... Deze ruimte-eenheden zijn ook de verzamelpunten van de krachtvelden van de zwaartekracht, donkere energie, zero-point energie, elektromagnetische straling etc. De ruimte-eenheden integreren daarmee dus ook informatie: die is opgeslagen aan de rand van elke fractale unit: bij het zwarte gat heet dit thans de 'event horizon'. Op deze wijze gaat Informatie, net als Energie, niet verloren [30,31,32,37]. ...
... 12) en ook dat van van DNA in hersencellen [20,22]. Gezien de zeer complexe samenstelling van het brein, met behalve de neuronen tenminste 6 andere celtypen, is een effectieve en samenhangende (coherente) aaneenschakeling van elektromagnetische activiteit nodig, met name bij sommige integrale hersenfuncties zoals attentie en bewustzijn [15,30,31,32,37]. Hierbij zou elektromagnetische sturing middels een coherent patroon van EM-frequenties van bio-fotonen en fononen (geluidsgolven) een essentiële rol kunnen spelen [7,8]. ...
... Ons bewustzijn is op deze wijze impliciet een fundamentele eigenschap van het universum zelf, vanwege deze uitwisseling en integratie van actieve informatie [4,15]. Meijer postuleert [4,15,[30][31][32]37] dat het bewustzijn in ons brein gecoördineerd wordt door middel van EM-velden en dus foton genererende velden die collectief ontstaan uit de elektrische actiepotentialen die in de neuronen worden gevormd ( fig.15 A). ...
Article
Full-text available
Samenvatting Muziek is een samenspel van Energie en Informatie. Energie zit in de frequenties van de opeenvolgende of samengestelde tonen terwijl de volgorde van tonen non-materiele informatie omvat. De auteurs poneren de visie dat onze werkelijkheid immer een combinatie is van drie funderende aspecten: Massa, Energie en Informatie en zij laten zien hoe fundamenteel Informatie hierin is. Informatie stuurt de ontwikkeling en de vormen van deeltjes, terwijl energie dit proces aandrijft. Dit is één van de nieuwe inzichten die voortkomen uit de kwantumfysica. Inform -atie vindt men namelijk niet alleen in ruimtelijke vormen en patronen in de natuur, maar ook in groeivormen van planten, in de samenstelling van DNA, maar ook in muziekcomposities. De kwantumfysica lijkt een nieuw perspectief te bieden voor een beter begrip van het brein en het bewustzijn. Informatie is in beginsel namelijk overal in het universum aanwezig als een Universeel bewustzijn. Het menselijk bewustzijn is er onderdeel van. Het kosmisch bewustzijn is fysisch te beschrijven met het bekende holografische principe, uitgaande van een vierde ruimtelijke dimensie. Daarbij formuleren fysici deze extra dimensie als een sub-kwantum informatie-domein, waaruit de evolutionaire ontwikkeling van het universum wordt gestuurd. Dat betreft dus ook de sturing van ecosystemen en van elk samenstellende deel ervan. Deze sturing geschiedt door middel van resonantie van kwantum-trillingen met het Zero-point energieveld waarin alle Informatie is opgeslagen. Bij uitwisseling van informatie speelt het resonantie mechanisme, ook in ons brein, een cruciale rol, Dit informatieconcept is eerder, door de kwantumfysicus David Bohm, natuurfilosofisch en axiomatisch voorgesteld als de niet-materiele impliciete orde ('implicate order'), die vormgeeft aan de actuele expliciete fysieke werkelijkheid. Door de tijd heen gaf de implicate order ook richting en vorm aan de biologische evolutieprocessen. De auteurs gaan nog een stapje verder met het uitgangspunt dat ook de mensheid zèlf participeert in de evolutie. In die visie neemt de mensheid deel aan een cyclisch opererend en zelflerend universum. Deze kwantum-informatie in het universele bewustzijn wordt gezien als het basismechanisme voor het ontstaan van eerste leven in de evolutie, en daar mee is de kwantumtheorie ook in de biologie doorgedrongen. Het bestaan van dit alles omvattende kwantuminformatieveld biedt ook mogelijke verklaringen voor meer intuïtieve communicatie met medemens, plant en dier en mogelijk ook voor buiten
... Since DNA comprises a large part (about 1.5% of the nucleus mass) its harmonized oscillations could create moving sound interference patterns within the nucleus. This brings us to the ideas of cymatics, according to which moving sound patterns in tissues are responsible for structuring of the organism and driving organized motility of cellular components and proteins, reviewed in references (Meijer and Geesink 2016;Meijer et al. 2020) . In this way the genome could move itself using cymatic propulsion and control the movements of proteins inside the nucleus. ...
Preprint
Full-text available
This paper continues the series of papers on DNA resonance signaling. Previously the authors proposed that DNA is involved in the work of mind directly and immediately via the network of optical fibers. The authors proposed the mechanism of signal transduction in DNA via a sequence-specific resonance between the clouds of delocalized charges in the base stack. It was computationally demonstrated that certain repetitive patterns of delocalized charge clouds were evolutionarily enriched in various genomes. Here, the authors propose that natural quantum computation in DNA in living cells is based on the tautomerization of basepairs and involves coordinated oscillations of hydrogen-bond protons and aromatic electrons. The authors expand the ORCH-OR theory to include the collapse of the wave function of aromatic electrons in purines and propose that such collapses and expansions produce the experience of consciousness and the perception of time. The above mechanisms are supported by an observation that the majority of the psychoactive drugs are aromatic and the suggestion that they modify the aromaticity of DNA by binding to it. Quantum mechanical considerations for the collapse of aromaticity by double proton transfer in basepairs are discussed in terms of the collapse of the wave function, loss of delocalization, and the dynamic balance between coherence and decoherence in DNA.
... 1.Denying, when only doubt has been established 2. Double standards in the application of criticism 3. The tendency to discredit rather than investigate 4. Presenting insufficient evidence or proof 5. Assuming criticism requires no burden of proof 6. Making unsubstantiated counter-claims 7. Counter-claims based on plausibility rather than empirical evidence 8. Suggesting that unconvincing evidence provides grounds for completely dismissing a claim So, holders of majority views can be excessively impatient towards minority intellectual opinions and characterize themselves as skeptics but rather are engaged in the defense of preconceived ideological positions. One sees this in the, often biased, treatment of, so called, Psi phenomena, that are presently confirmed in metanalysis of literature as statistically highly significant observations (Radin, 2006), not to speak of near death experiences (NDE's), as faithfully reported by literally thousands of cases over the whole world that raises fundamental questions on the very nature of consciousness (Greyson, 2019, Meijer, 2019. ...
Preprint
Full-text available
The current science scene displays its own basic problems, by some called the “inflation in science”. The particular, evidently counter-productive, elements are generally very well realized by individual scientists, but often are not openly discussed in the scientific community. These calamities include the lack of basic analysis of the current scientific world itself, with its major influences of corrupt science policies, commercial interests, and the power of traditional views as well as the lack of openness to novel approaches. All this seems related to the bare fact that scientists often claim a basic objectivity but in fact are influenced by subjective human attitudes, no different from any other fields in society. In this paper some major problems are listed and some potential solutions suggested.
Article
Full-text available
Our earlier work showed that the band pattern of electromagnetic (EMF) wave frequency eigenstates of both inanimate and animate systems can be described by a Pythagorean-like (acoustic) math equation. The distribution patterns of discrete EMF-frequencies were revealed by acoustic-like scaling of about 500 EMF experimental frequency data of typical inanimate and 600 of such data of animate materials. Just in between the detected coherent eigenstate bands, decoherent (disordered) states are located. The discrete distribution of wave bands confirms that energy in nature is quantized and should be interpreted in the framework of quantum physics and quantum biology. It is shown here that these eigenstate patterns can be analytically approached by invariant vibrations of vector bundles or component winding numbers and expressed in normalised Chern numbers, thereby implying toroidal geometry with fractal properties. It is inferred therefore that the particular winding wave energies of phonon/electron quasi-particles (bio-solitons/polarons) can be positioned at nested torii, in an entangled mode, and are arranged according to an alternating order of coherent and disentangled (decoherent) stacks. Twelve fundamental topological invariants could be derived: These topological invariant values are virtually identical with the coherent frequency values found by scaling of EMF/energy data from reported studies on EMF exposure of Life systems and physics studies of various typical inanimate systems. The latter include superconductor properties, EPR (entanglement) studies, Quantum Hall effects, distribution of energies of Boson Einstein condensates as well as the full range of Elementary Particles of the Standard model. In contrast, we found that Fermions can also be 2 associated with the decoherent zones. A remarkable fit with this series of topological invariants was also revealed for a number of experimentally determined frequency values of zero-point energy, confirming the idea that all of these vibration patterns could be related to, or even be guided by, a primordial quantum field. We show with the Wong model, that the latter may also be instrumental in life supporting coherent vibrations in life systems that operate via structured water, and macromolecules such as proteins and DNA. The here proposed generalized model of toroidal organized quantum information supports the notion that the current 2D Standard Model and 2D modalities of String Theory could benefit from introducing a proposed musical quantum code in nature based on 3D toroidal geometry, also considering that both theories find a background in the all-pervading ZPE quantum metric, revealed in the present study.
Chapter
Full-text available
This paper continues the series of papers on DNA resonance signaling. The authors previously proposed that DNA is involved in the work of the mind directly and immediately via the network of optical fibers. The authors proposed the mechanism of signal transduction in DNA via a sequence-specific resonance between the clouds of delocalized charges in the base stack. It was computationally demonstrated that certain repetitive patterns of delocalized charge clouds were evolutionarily enriched in various genomes. Here, the authors propose that natural quantum computation in DNA in living cells is based on the tautomerization of basepairs and involves coordinated oscillations of hydrogen-bond protons and aromatic electrons. The authors expand the ORCH-OR theory to include the collapse of the wave function of aromatic electrons in purines and propose that such collapses and expansions produce the experience of consciousness and the perception of time. The above mechanisms are supported by an observation that the majority of the psychoactive drugs are aromatic and the suggestion that they modify the aromaticity of DNA by binding to it. Quantum mechanical considerations for the collapse of aromaticity by double proton transfer in basepairs are discussed in terms of the collapse of the wave function, loss of delocalization, and the dynamic balance between coherence and decoherence in DNA.
Preprint
Full-text available
(Este artigo faz parte de um projeto da Trans/Form/Ação: revista de filosofia da Unesp. Trata-se do Dossiê Filosofia Autoral, a ser publicado em 2022.) A sentiência, definida como a capacidade de se ter experiência de sensações básicas como fome e sede, calor e frio, é um fenômeno psicobiológico, envolvendo padrões dinâmicos de ondas eletroquímicas, em sistemas vivos, tanto em animais quanto em plantas. O processo de sentir pode ser estudado em duas modalidades: a) Identificação e análise dos padrões temporais universais que caracterizam a sentiência, cujo estudo seria a Sentiômica; b) Identificação e relato da variedade de experiências conscientes qualitativas, na perspectiva de primeira pessoa, cujo estudo seria a Qualiômica. A Qualiômica é, sem dúvida, um desafio para a ciência convencional, como afirmado no “problema difícil da consciência” (Chalmers, 1995), pois a perspectiva de primeira pessoa não é acessível aos métodos de medição e às explicações científicas convencionais. A Sentiômica, enfocando padrões dinâmicos que definem a capacidade de sentir, é, portanto, suscetível de um tratamento empírico e experimental. Neste artigo, propomos contextualizar pressupostos e problemas filosóficos da Sentiômica e apresentar algumas das suas diversas aplicações, com foco na relação entre Sentiômica, música e consciência.
Preprint
Full-text available
Resumo: A sentiência, definida como a capacidade de sentir (por exemplo, ter experiência de sensações básicas como fome e sede, calor e frio), é um fenômeno psicobiológico, envolvendo padrões dinâmicos de ondas eletroquímicas, em sistemas vivos, tanto em animais quanto em plantas. O processo de sentir pode ser estudado em duas modalidades: a) Identificação e análise dos padrões temporais universais que caracterizam a sentiência, cujo estudo seria a Sentiômica; b) Identificação e relato da variedade de experiências conscientes qualitativas, na perspectiva de primeira pessoa, cujo estudo seria a Qualiômica. A Qualiômica é, sem dúvida, um desafio para a ciência convencional, como afirmado no "problema difícil da consciência" (Chalmers, 1995), pois a perspectiva de primeira pessoa não é acessível aos métodos de medição e às explicações científicas convencionais. A Sentiômica, enfocando padrões dinâmicos que definem a capacidade de sentir, é, portanto, suscetível de um tratamento empírico e experimental. Neste artigo, propomos contextualizar pressupostos e problemas filosóficos da Sentiômica e apresentar algumas das suas diversas aplicações, com foco na relação entre Sentiômica, música e consciência. Palavras-chave: Sentiômica. Qualiômica. Sentiência. Consciência. Cognição Musical. INTRODUÇÃO 'Sentiência' refere-se à capacidade de sentir, ou seja, de se ter experiência consciente de formas qualitativas (qualia). A Sentiômica, enquanto ciência do sentir, enfoca os "genes do sentimento", isto é, os padrões dinâmicos capazes de gerar sentimentos. Faz parte da fundamentação da Sentiômica a suposição de que esses padrões sejam universais e possam, portanto, ser registrados e analisados na perspectiva da terceira pessoa, que caracteriza o método científico tradicional. Uma vez que esses padrões se expressam para alguém, eles são experimentados na perspectiva de primeira pessoa. Enquanto cada espécie e cada indivíduo biológicos, em sua singularidade, vivenciam diferentes experiências na perspectiva de primeira pessoa, os padrões dinâmicos geradores dos diferentes sentimentos seriam suscetíveis de uma abordagem "objetiva" (isto é, uma objetividade cientificamente construída, com uso de modelos formais), pois haveria um núcleo comum às várias espécies biológicas e indivíduos singulares. Por "pessoa" entende-se aqui todo sistema consciente que expresse os padrões dinâmicos do sentir, como plantas, colônias de seres unicelulares, e, certamente, indivíduos de todas as espécies animais, sendo que, em cada um desses sistemas, as experiências geradas (qualia) seriam específicas a suas respectivas estruturas. Em suma, os padrões geradores seriam universais, enquanto as expressões experienciais conscientes seriam singulares.
Article
Full-text available
Individual consciousness is considered as an expression of an underlying, non-local, quantum field, that exhibits holographic properties. This paper pays special attention to the interfacing of this field of universal consciousness and our personal brain in relation to potential afterlife. We postulate a toroidal event horizon workspace of the brain that allows symmetric 4-D to 3-D quantum information flux and holographic 2-D personal memory integration. The geometry of a 3-D brain being embedded in a 4-D realm may explain the phenomena of functional brain binding, qualia, intuition, serendipity, synchronicity, extra-sensory perception, and well-established Psi-phenomena. Brain function is conceptualized as guided by zero-point energy field (ZPE) derived pilot waves that support consciousness also in the absence of neuronal activity, such as in near death experiences (NDE). Its toroidal organization exhibits quaternionic dynamics and thereby allows an opening to 4-D geometry and thus to universal consciousness and ZPE. This personal holographic workspace, that is associated but not reducible to the brain, collects active information in a 2-D "brain event horizon", an internal and fully integral model of the self. At death of the material body, this personal knowledge mental domain uncouples from the body, yet it is conserved because quantum information can never be destroyed. In NDE this uncoupling is only temporal but reveals universal consciousness in a fully transparent manner, since in this condition non-neuronal information processing is maintained by fractal semi-harmonic frequencies from ZPE that reflect an entangled personal register of each conscious being. The proposed concept, therefore contradicts the tentative, promissory materialist solution to the mind-body problem. Instead, it substantiates the notion that brain can act as a kind of 'receiver' by filtering of (sub)conscious states, through holographic resonance of universal consciousness with specific coherent oscillation domains in the body. Yet, it is recognized that our self-consciousness can also act as a damping filter for information from this universal knowledge field. The latter aspect of a " dual filter theory" is apparently removed at states of modified brain function such as NDE, deep meditation and use of psycho-mimetic drugs, that expose us to an unknown cosmic perspective. The presence of a mental field-receptive resonant workspace, might be termed our "supervening double", (or "soul", not implying religious doctrine), and provides an interpretation framework for widely reported, but poorly understood transpersonal conscious states. It even implies that death should not be seen as a transition to another state of existence, but rather that all of us are already belong to such an eternal domain in our present life. Therefore, the present model implies the potential for the survival of individual life, qualifying us as designated survivors and eternal beings. 2
Article
Full-text available
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) The physicality of subjectivity is explained through a theoretical conceptualization of guidance waves informing meaning in negentropically entangled non-electrolytic brain regions. Subjectivity manifests its influence at the microscopic scale of matter originating from de Broglie 'hidden' thermodynamics as action of guidance waves. The preconscious experienceability of subjectivity is associated with a nested hierarchy of microprocesses, which are actualized as a continuum of patterns of discrete atomic microfeels (or "qualia"). The mechanism is suggested to be through negentropic entanglement of hierarchical thermodynamic transfer of information as thermo-qubits originating from nonpolarized regions of actin-binding proteinaceous structures of nonsynaptic spines. The resultant continuous stream of intrinsic information entails a negentropic action (or experiential flow of thermo-quantum internal energy that results in a negentropic force) which is encoded through the non-zero real component of the mean approximation of the negentropic force as a 'consciousness code.' Consciousness consisting of two major sub-processes: (1) preconscious experienceability and (2) conscious experience. Both are encapsulated by nonreductive physicalism and panexperiential materialism. The subprocess (1) governing "subjectivity" carries many microprocesses leading to the actualization of discrete atomic microfeels by the 'consciousness code'. These atomic microfeels constitute internal energy that results in the transfer intrinsic information in terms of thermo-qubits. These thermo-qubits are realized as thermal entropy and sensed by subprocess (2) governing "self-awareness" in conscious experience.
Article
Full-text available
Gravitomagnetic equations result from applying quaternionic differential operators to the energy–momentum tensor. These equations are similar to the Maxwell’s EM equations. Both sets of the equations are isomorphic after changing orientation of either the gravitomagnetic orbital force or the magnetic induction. The gravitomagnetic equations turn out to be parent equations generating the following set of equations: (a) the vorticity equation giving solutions of vortices with nonzero vortex cores and with infinite lifetime; (b) the Hamilton–Jacobi equation loaded by the quantum potential. This equation in pair with the continuity equation leads to getting the Schrödinger equation describing a state of the superfluid quantum medium (a modern version of the old ether); (c) gravitomagnetic wave equations loaded by forces acting on the outer space. These waves obey to the Planck’s law of radiation.
Article
Full-text available
We summarize our recently introduced Projective Consciousness Model (PCM) (Rudrauf et al., 2017) and relate it to outstanding conceptual issues in the theory of consciousness. The PCM combines a projective geometrical model of the perspectival phenomenological structure of the field of consciousness with a variational Free Energy minimization model of active inference, yielding an account of the cybernetic function of consciousness, viz., the modulation of the field’s cognitive and affective dynamics for the effective control of embodied agents. The geometrical and active inference components are linked via the concept of projective transformation, which is crucial to understanding how conscious organisms integrate perception, emotion, memory, reasoning, and perspectival imagination in order to control behavior, enhance resilience, and optimize preference satisfaction. The PCM makes substantive empirical predictions and fits well into a (neuro)computationalist framework. It also helps us to account for aspects of subjective character that are sometimes ignored or conflated: pre-reflective self-consciousness, the first-person point of view, the sense of minenness or ownership, and social self-consciousness. We argue that the PCM, though still in development, offers us the most complete theory to date of what Thomas Metzinger has called “phenomenal selfhood.”
Article
Full-text available
A macro-quantum model is developed to describe spontaneous processes in terms of computable equations. The resultant macro-quantum wave equation (Schrödinger-type equation) is solved via a Madelung transformation to yield a complex-valued solution whose real part gives the macro-quantum potential energy. We show that the mechanism responsible for spontaneous phase differences is a pilot-wave force attributed to the internal thermo-quantum energy. Its functionality contributes to the phase synchrony in the emergence of ‘long-range order’ occurring by means of the actualized phase differences of the spontaneous processes. Macroscopic pilot-wave theory is used to describe how informational patterns carry ‘meaning’ via a‘consciousness code’ arising from thermo-quantum fluctuations. The resultant negentropic entanglement of the actualized phase differences according to panexperientialism acts as a ‘conscious pilot’ that provides stability through a pilot-wave guided negentropic action emerging from macro-quantum potential energy. In view of the above, the thermo-quantum consciousness is a process based on Aristotelian doctrine of causes. The material cause as uncertainty in the brain expressed through the wave function, naturally leads to pilot-wave guided negentropic action as the efficient cause of conscious recall that actualizes spontaneous potentiality as its formative cause, with inner experiences as the final cause. It is the final cause that is expressed in memory after consciousness and their interrelationship with uncertainty in the brain, that forms a relational holon.
Article
Full-text available
The concept of an Universal Knowledge Field was previously also framed as Universal Consciousness, Cosmic Consciousness, Universal Mind, Universal Memory, Universal Intelligence, Holographic Memory, Collective Consciousness, Implicate order and the Plenum, among many other terms. The concept that information can take a universal character and that all information is present in a general knowledge field can be treated from a number of backgrounds and perspectives
Article
Full-text available
In this mini-review we describe our recent work, summarizing 13 publications, integrating their concepts and picturing potential perspectives. The history of the discovery of the generalized music (GM)-scale is highlighted in relation to the areas of bio-field research and quantum biology. The central message is that nature may be guided by a discrete pattern of electromagnetic frequencies, as expressed in photon/electron (polariton) and phonon/electron (polaron or soliton) activities. This guiding is based upon a physical coherence principle that is coupled to entanglement, acts in a local and non-local way, and is embedded in a toroidal geometry. We performed meta-analysis studies on biomedical, cancer and neurological literature, revealing the discrete EMF frequency pattern in a consistent manner. This novel biophysical principle exhibits a mathematical background and was also applied to brain function (consciousness research) and 3-dimensional protein folding in integrates cells. Strikingly, this life algorithm could also be detected in various non-animate systems. Among others we discovered a very similar pattern such as energy/frequency distributions in entanglement (EPR) experiments, frequencies of the currently known elementary particles in the standard model as well as in frequency patterns of spectral energy gaps that promote superconducting properties. The latter aspect provides an interesting bridge between life systems and pure physical phenomena. Finally some potential applications in quantum computing and health technology are treated on the basis of a toroidal model approach.
Article
Although theories regarding the role of sequence-specific DNA resonance in biology have abounded for over 40 years, the published evidence for it is lacking. Here, the authors reasoned that for sustained resonance signaling, the number of oscillating DNA sequences per genome should be exceptionally high and that, therefore, genomic repeats of various sizes are good candidates for serving as resonators. Moreover, it was suggested that for the two DNA sequences to resonate, they do not necessarily have to be identical. Therefore, the existence of sequences differing in the primary sequence but having similar resonating sub-structures was proposed. It was hypothesized that such sequences, named HIDERs, would be enriched in the genomes of multicellular species. Specifically, it was hypothesized that delocalized electron clouds of purine-pyrimidine sequences could serve as the basis of HIDERs. The consequent computational genomic analysis confirmed the enrichment of purine-pyrimidine HIDERs in a few selected genomes of mammals, an insect, and a plant, compared to randomized sequence controls. Similarly, it was suggested that hypothetical delocalized proton clouds of the hydrogen bonds of multiple stacked bases could serve as sequence-dependent hydrogen-bond-based HIDERs. Similarly, the enrichment of such HIDERs was observed. It is suggested that these enrichments are the first evidence in support of sequence-specific resonance signaling in the genome.