BookPDF Available

Sans for bevægelse: livsnerven i pædagogisk arbejde

Authors:

Abstract

I mange år har fokus på bevægelse ligget på den fysiske del og i mindre grad på, at bevægelse også indeholder en sanselig, følelsesmæssig og relationel dimension. Sans for bevægelse undersøger ud fra et fænomenologisk og eksistentielt perspektiv, hvordan bevægelse og pædagogik er tæt sammenvævet. Den inspirerer til, hvordan pædagoger og lærere kan forstå og arbejde med bevægelse og de erfaringer og meningsforståelser, som følger med bevægelse. Bogen behandler en række pædagogiske temaer gennem en nær anknytning til praksis. Forfatterne kommer blandt andet ind på: Leg, Empati, Lidenskab, Bevægelsesglæde, Handicap, Energi osv. Bogen henvender sig primært til pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på pædagoguddannelser, og alle med interesse for bevægelse og pædagogik.
A preview of the PDF is not available
... They also described how the pupils express joy and enjoy bodily activity. Lund and Jensen (2020) underlined the importance of rst-hand experiences-joy and movement in pedagogical work. Positive feelings activate and motivate us. ...
Article
Full-text available
This study conveys how young adults reflect upon their childhood experiences and memories of outdoor play, friluftsliv and outdoor places. Inspired by a phenomenological approach, we conducted walking interviews in nature areas where they used to play as children, revisiting the same informants and places as in a research project 14 years earlier. Today the respondents emphasise the experience of freedom encompassing joy, wonder and communication with surrounding nature and people, associating it with autonomy and self-determination. Joy, wonder and communication in someone’s experience are subjective existential categories often used to characterise friluftsliv in outdoor education. Personally meaningful to the young adults, these experiences have become important parts of who they are today. These results differ from previous research on outdoor play as it highlights freedom, joy and wonder. Based on this, we argue for facilitating self-directed outdoor play, and emphasize conscious choice of location for outdoor pedagogical work.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.