ArticlePDF Available

BOLESTI KOJE SU MIJENJALE SVIJET

Authors:

Abstract

Različite zarazne bolesti tijekom povijesti imale su dubok utjecaj na čovječan- stvo. Njihova pojava uništila je i devastirala cijela područja, uzrokovala broj žrtava koji je osjetno nadrastao i one u ratovima, a nakon pojave takvih bolesti mijenjao se i tijek povijesti. Najvažnije zarazne bolesti poznate su i zapisane u najranijim poznatim zapisima, od postanka svijeta bile su pratitelj ljudskoga roda, velik je njihov utjecaj na razvoj, patnju i smrt koju su tijekom stoljesa uzrokovale u ljudi. Boginje spadaju u najsmrtonosnije i najstrašnije virusne bolesti s kojima se su- očilo čovječanstvo. Pandemija španjolske gripe iz 1918. godine je najvesi globalni demografski po- tres koji je svijet ikada doživio. Jedna od najvažnijih transmisivnih (vektorskih) bolesti koje prenose komarci, a uzročnik su protozoe, jeste malarija. Uši prenose uzročnika pjegavog tifusa, rovovske groznice i rekurentne (povratne) groznice. Kugu u prirodnim žarištima prenosi štakorska buha i je- dna je od najopasnijih bakterijskih bolesti. Stalni pratilac stradanja, nesrese i patnje ljudi tijekom ratovanja bio je pjegavi tifus. Mnoge ljudske sudbine bile su povezane s tuberkulozom, ona je odu- vijek bila neizostavni dio života zajednice. Lepra je jedna od najstarijih i najstrašnijih bolesti. Bila je sinonim za stigmatizaciju i diskriminaciju zbog velikih deformacija na tijelu. Sifilis je stalni i neželjeni suputnik čovječanstva ves više od 400 godina. Od prve pojave, sifilis je bila stigmatizirana, sramotna bolest. Suvremena povijest kolere započela je 1817. godine. Kolera uzrokuje tešku klini- čku bolest uz ljudsku patnju i paniku, a narušava društvenu i gospodarsku strukturu te razvoj zajed- nice gdje god se pojavi. Vidljivo je da su kroz čitavu povijest zarazne bolesti imale znatan utjecaj na razvoj i prosperitet čovječanstva. Povijest ljudskog roda zabilježila je mnoge važne ratove i bitke, ali možda su se najvese bitke vodile, a mnoge se još vode, upravo protiv zaraznih bolesti.
Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.




Review scientific paper









             

  



    






     
      






    
       
      
     

   
     
      













      



     

     
      

     
       
 


 
       


  
      

       


     














       
 
 





      


 





    


   

   


    





       


     






      
        



Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.




   

     
       








 





       

 
      

     


      
     
       

 
 


  


  
     


     

   


 


      
   
       


  
      








     

   

    

       
   
 



  



    
         





     


 
     



       
      


     


  









     






   


       
 

       
      
  














    


        


      







     

   


       
  
 


    

Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.





      

   

     
 
       



      


    mountain peak..." (Meyer,
1961). The causative agent is maintained
among the wild rodent population, the vector
is rat flea, which spreads the causative agent
among rodents. Plague has disappeared from
Europe for a long time, but is still smoldering
in hotspots around the world, like Asia, Africa,
North and South America. It cannot be eradi-
cated because it is widespread in natural re-
servoirs. In many cases, it is shown to be a re-
emergent disease, which recurs after many
years and continues to pose a threat to public
health in many countries.

      
     

 

  
     
      
   


       

  

 

    


       






 


 








     


 
      
      

  


       
     

        






       
      

 
    

    






      





  


     



      





       
  

      





       




     





      
      


        




      










   
      


       

     
      
Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.









  

      




     



        
      








   

      
  

      




   


 
 
       



      


  

      
      


      




     
     

 


    

     

      
     



    


     





     
      






 
   



    


   



    
      
       









     

       

       

   
        

 
       
     
      

  
      
      
       


      



 


      



   

      



     




     
     

      

   
     






       
      
   
Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.







     
      
     




      

   


      






 

     


      



     
      

  


          

  

 

 

           

 

 

 

 

 




 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
          

 
 
 

 

 
 

               

 

 

 
 
 

 
 

    

Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka), Vol. XIX, No. 2, 217227, 2019.



 

 
 

 

 

         
     


 
 

 

 

    
        

 


 
 

  



Article
Sredinom 18. stoljeća na prostoru Hrvatsko-slavonske vojne krajine uspostavljeno je ukupno 11 krajiških pukovnija, vojnih, ali ujedno i teritorijalno-upravnih jedinica. Iako je glavna misao vodilja pri tom reformskom procesu koji su provodile središnje bečke vlasti bila u što većoj mjeri ujednačiti položaj krajišnika koji su nastanjivali taj golemi prostor koji se protezao uz granicu s Osmanskim Carstvom, pojedina krajiška područja su ipak u određenom pogledu zadržala svoju posebnost. U tome smislu Lička se pukovnija isticala kao jedino krajiško područje čije su se granice prostirale uz posjede čak dviju imperijalnih sila – Mletačke Republike i Osmanskog Carstva. Nadalje, radilo se o jednom od najslabije razvijenih krajiških područja u gospodarskom smislu, ponajviše zbog oskudice obradivog tla u tom brdovitom kraju. Međutim, karakteristično je također da je s toga teritorija potekao izuzetno kvalitetan vojni kadar koji je služio u habsburškoj vojsci. Vojna služba imala je i utjecaj na zdravlje ličkih krajišnika, što je i središnja tema ovoga rada. Na primjeru Ličke pukovnije razmotrit će se utjecaj zaraznih bolesti na živote krajišnika, kao i uloga ličkih krajišnika u sklopu habsburškog sanitarnog kordona tijekom 18. i 19. stoljeća.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.