ChapterPDF Available

Utgard

Authors:

Abstract

Over het model van de in 1913-1914 door Piet Smit in Rotterdam als Hercules voor de Steenkolenhandelsvereeniging (SHV) gebouwde Rijnsleepboot Utgard.
Slepen op de Rijn: de Utgard


 !
 "#$%&
'()
 
* +&,#&& 
   %&%&&
-&%&
, $&&
%&&.&&&  
 /
 01/

 #$%&
2
3
#4+3

5  
6#7/

 8 9
%&:
%&& 
*
(#$#.  
  
 ; 
< =

 

  4+
  7&>    
;
  57&>   
=
:
  
: $&> 
 /#$$&/ 
" /#$+&8
 
: 

:#$$& 
?+
  :3 
 
 
85#$7?3
)/9  
@: 
Wacht-am-
Rhein VIII  
6A</3,
6 
 
 Wacht-am-Rhein ?&?&&
  
#$%&   $&& @
#&/*,
5  ;
  #$$&#7#?
-+> 85
  "
    
 /  
  
  85
 
 
#7#?/8;
/
 
 ;, ;2
    
$&> :
  
  
@ : 
/ 6 
B3  
 (#74& 
;2,  :6*
 ;2: 
Citaat van G.H. Roentgen :
CD5EFG 
/9
Bijschriften:H
5/&&-
; 
* 
%&&
5/&##
  ;  
#7#?(#74&

5/85&&#
85/?&&#$7?
#7&? 5 
*
5/&#7
$&&,
/

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.