Book

Wie herdenken wij op 4 mei? Visuele gids

Authors:
  • Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute & University of Groningen

Abstract and Figures

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en Nederland werd bevrijd. Op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale Herdenking niet alleen de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook die van oorlogssituaties en vredesmissies nadien: in totaal zo'n 300.000 omgekomen slachtoffers, bijna 20.000 militairen, 10.000 verzetsmensen en 270.000 overige burgerslachtoffers. De overgrote meerderheid van de slachtoffers viel tijdens de Tweede Wereldoorlog: ongeveer 250.000 in Europa, waaronder meer dan 100.000 Joodse slachtoffers en 30.000 buiten Europa. Dit boek laat in meer dan 150 visualisaties zien wie deze slachtoffers waren en wanneer, hoe en waar ze omkwamen. [The year 2020 marks 75 years since World War II ended and the Netherlands was liberated. On May 4th during the National Commemoration, Dutch society commemorates not only the Dutch victims of the World War II, but also those of war situations and peace missions afterwards: in total about 300,000 fatalities, nearly 20,000 military, 10,000 resistance, and 270,000 other civilian casualties. The vast majority of victims fell during World War II: about 250,000 victims in Europe, among which more than 100,000 Jewish, and 30,000 outside Europe. This book shows in more than 150 infographics who these victims were and when, how and where they died.] https://uitgeverijpluim.nl/boeken/wie-herdenken-wij-op-4-mei
Content may be subject to copyright.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.