ArticlePDF Available

Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis: A Three-Year Experience. Nekrotizan Fasiit Tanısı Olan Yetişkin Hastaların Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Deneyim

Authors:
  • mogadishu somali turkish research and training hospital
  • Ankara City Hospital

Abstract and Figures

Abstract The aim of this study is to evaluate experiences about diagnosis, follow-up, and treatment of necrotizing fasciitis (NF) patients who admitted to our hospital. The records of patients who had a diagnosis of NF that referred to our hospital between 01.01.2017 and 01.01.2020 were retrospectively analyzed. Patients' demographic feature, additional disease, number of operations, length of hospital stays, and responses for treatment was evaluated. All of 20 patients with NF were followed up and treated at our hospital. We found 15 (75%) of the patients were male and 5 (25%) were female. The mean age of the patients was 53 (min: 28 - max: 80). While nine (45%) of patients had diabetes mellitus. Concerning the site of infection, 13 (65%) patients had abdominal wall - (NF of the anterior, lateral, and posterior regions), the four (20%) patients of NF involved the chest wall- (NF of the anterior and posterior regions), three (15%) patients’ perianal region with Fournier’s gangrene (secondary to NF). In 75%of patients received double antibiotic (ceftriaxone + metronidazole combination) therapy. Then, the majority of patients were exposed to lots of debridement and diversion colostomy, ranging from 1 to 6 surgeries (mean being two operations). Negative pressure wound closure was applied to 17 (85%) of the patients after debridement and three (15%) of the patients were treated with open dressing. Skin grafting was tackled in our hospital for 13 of these patients while four (31%) of the patients were treated with surgical flap methods. The length of hospital stay varies from 90 days to one day. This time was 37 (1-90). Mortality in this study was found to be 30%- one patient dying on the day of admission after the broad debridement. NF is a malady that is often related with mortality when it is not treated. In many patients, are immunosuppressed and that's why diagnosis can be delayed. In patients with early diagnosis, fast and broad debridement for treatment can achieve enough outcomes. Özet Hastanemize başvuran nekrotizan fasiit (NF)’li hastaların tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi değerlendirmekti. 01.01.2017 ve 01.01.2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran NF tanısı alan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, ameliyat sayıları, hastanede kalış süreleri ve tedaviye yanıtları değerlendirildi. Toplam 20 NF hastası takip ve tedavi edildi. Hastaların 15'i (%75) erkek, beşi (%25) kadın idi. Yaş ortalaması 53 (minimum: 28 - maksimum: 80) idi. Hastaların 9'unda (%45) diabetes mellitus vardı. Enfeksiyon yeri ile ilgili olarak, 13 (%65) hastada karın duvarı - (ön, lateral ve arka bölgelerin NF'si), dört (%20) NF hastasında göğüs duvarı- (ön ve arka bölgelerin NF'si) vardı ), üç (%15) hasta perianal bölge ile birlikte Fournier gangreni (NF'ye sekonder Fournier gangreni) mevcuttu. Hastaların %75'i ikili antibiyotik (seftriakson + metronidazol kombinasyonu) tedavisi aldı. Tanıdan sonra çoğunlukla 1 ila 6 ameliyat arasında değişen ortalama debridmanlara ve diversiyon kolostomisi yapıldı. Debridman sonrası 17 (%85) hastaya negatif basınçlı yara kapatma yöntemi uygulandı ve üç (%15) hastaya açık pansuman uygulandı ve sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bu hastaların 13'üne hastanemizde deri greftleme uygulandı, dördüne (%31) cerrahi flep yöntemi uygulandığı görüldü. Yatış günlerinin sayısı 1 gün ila 90 gün aralığında değişiyordu. Hastanede ortalama kalış süresi 37 (1-90) gün idi. Bu çalışmada mortalite %30 olarak bulundu - bir hastada yoğun debridmandan sonra yatışının birinci gününde mortalite gelişti. NF, tedavi edilmediğinde mortalite ile ilişkili bir hastalıktır. Birçok hastada, bağışıklık sistemi baskılanır ve bu nedenle tanı gecikebilir. Erken tanı alan hastalarda, tedavi için hızlı ve geniş debridman yeterli sonuçlara ulaştırabilir. Life and Medical Sciences; Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23. doi: 10.54584/lms.2022.3
Content may be subject to copyright.
Open Access Journal [doi: 10.54584/lms.2022.3] Research Article
and Medical Sciences
Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis:
A Three-Year Experience
Nekrotizan Fasiit Tanısı Olan Yetişkin Hastaların Değerlendirilmesi:
Üç Yıllık Deneyim
Abdifatah AHMED1 [ ], Nor ABDI YASIN1 [ ], Sadettin ER1 [ ]
1Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan Training and Research Hospital,
Mogadishu, Somalia.
Article Info: Received; 07.01.2020. Accepted; 02.02.2020. Published; 02.02.2020.
Correspondence: Sadettin Er; MD, Department of General Surgery, Mogadishu Somalia-Turkey Recep Tayyip Erdoğan
Training and Research Hospital, Mogadishu, Somalia. E-mail: ersadettin74@gmail.com
Cite as: Ahmed A, Abdi Yasin N, Er S. Assessment of Adult Patients with a Diagnosis of Necrotizing Fasciitis: A Three-Year
Experience. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23.
Abstract
The aim of this study is to evaluate experiences about diagnosis, follow-up, and treatment of
necrotizing fasciitis (NF) patients who admitted to our hospital. The records of patients who had a diagnosis
of NF that referred to our hospital between 01.01.2017 and 01.01.2020 were retrospectively analyzed.
Patients' demographic feature, additional disease, number of operations, length of hospital stays, and
responses for treatment was evaluated. All of 20 patients with NF were followed up and treated at our hospital.
We found 15 (75%) of the patients were male and 5 (25%) were female. The mean age of the patients was
53 (min: 28 - max: 80). While nine (45%) of patients had diabetes mellitus. Concerning the site of infection,
13 (65%) patients had abdominal wall - (NF of the anterior, lateral, and posterior regions), the four (20%)
patients of NF involved the chest wall- (NF of the anterior and posterior regions), three (15%) patients’ perianal
region with Fournier’s gangrene (secondary to NF). In 75%of patients received double antibiotic (ceftriaxone
+ metronidazole combination) therapy. Then, the majority of patients were exposed to lots of debridement
and diversion colostomy, ranging from 1 to 6 surgeries (mean being two operations). Negative pressure wound
closure was applied to 17 (85%) of the patients after debridement and three (15%) of the patients were
treated with open dressing. Skin grafting was tackled in our hospital for 13 of these patients while four (31%)
of the patients were treated with surgical flap methods. The length of hospital stay varies from 90 days to one
day. This time was 37 (1-90). Mortality in this study was found to be 30%- one patient dying on the day of
admission after the broad debridement. NF is a malady that is often related with mortality when it is not
treated. In many patients, are immunosuppressed and that's why diagnosis can be delayed. In patients with
early diagnosis, fast and broad debridement for treatment can achieve enough outcomes.
Keywords: Early diagnosis, Necrotizing fasciitis, Early treatment.
Özet
Hastanemize başvuran nekrotizan fasiit (NF)’li hastaların tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi
değerlendirmekti. 01.01.2017 ve 01.01.2020 tarihleri arasında hastanemize başvuran NF tanısı alan hastaların
kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, ameliyat sayıları,
©Copyright . Licenced by Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International ( ).
Ahmed A, et al. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23.
21
hastanede kalış süreleri ve tedaviye yanıtları değerlendirildi. Toplam 20 NF hastası takip ve tedavi edildi.
Hastaların 15'i (%75) erkek, beşi (%25) kadın idi. Yaş ortalaması 53 (minimum: 28 - maksimum: 80) idi.
Hastaların 9'unda (%45) diabetes mellitus vardı. Enfeksiyon yeri ile ilgili olarak, 13 (%65) hastada karın duvarı
- (ön, lateral ve arka bölgelerin NF'si), dört (%20) NF hastasında göğüs duvarı- n ve arka bölgelerin NF'si)
vardı ), üç (%15) hasta perianal bölge ile birlikte Fournier gangreni (NF'ye sekonder Fournier gangreni)
mevcuttu. Hastaların %75'i ikili antibiyotik (seftriakson + metronidazol kombinasyonu) tedavisi aldı. Tanıdan
sonra çoğunlukla 1 ila 6 ameliyat arasında değişen ortalama debridmanlara ve diversiyon kolostomisi yapıldı.
Debridman sonrası 17 (%85) hastaya negatif basınçlı yara kapatma yöntemi uygulandı ve üç (%15) hastaya
açık pansuman uygulandı ve sekonder iyileşmeye bırakıldı. Bu hastaların 13'üne hastanemizde deri greftleme
uygulandı, dördüne (%31) cerrahi flep yöntemi uygulandığı görüldü. Yatış günlerinin sayısı 1 gün ila 90 gün
aralığında değişiyordu. Hastanede ortalama kalış süresi 37 (1-90) gün idi. Bu çalışmada mortalite %30 olarak
bulundu - bir hastada yoğun debridmandan sonra yatışının birinci gününde mortalite gelişti. NF, tedavi
edilmediğinde mortalite ile ilişkili bir hastalıktır. Birçok hastada, bağışıklık sistemi baskılanır ve bu nedenle tanı
gecikebilir. Erken tanı alan hastalarda, tedavi için hızlı ve geniş debridman yeterli sonuçlara ulaştırabilir.
Anahtar Kelimeler: Erken tanı, Nekrotizan fasiit, Erken tedavi.
Introduction
Necrotizing fasciitis (NF) is a rare malady that results in high morbidity and mortality unless treated
in its early term. [1]. But, early period, it is difficult to distinguish from another superficial skin situations
like cellulitis [2]. In the presence of symptoms such as pain, fever and erythema, doctors should have a
high level of suspicion for referral to surgery [3]. NF is a quickly advancing soft tissue infection mainly
involving the superficial fascia and subcutaneous tissue. It is leaded to Streptococcus pyogenes or
synergistic infection of aerobic and facultative anaerobic bacteria. NF has been divided into three types
based on microbiological cultures. Type-I is polymicrobial and generally caused by an aerobic and an
anaerobic organism. Type-II caused by Streptococci only or with staphylococci [4]. Marine vibrio is the
cause of Type-III [5].
Material and Methods
Study Design
Mogadishu, Somalia, Turkey, Recep Tayyip Erdogan Research and Training Hospital after obtaining
the approval of the Ethics Committee, records of the NFA patients were analyzed retrospectively between
01/01/2017 and 01/01/2020. Age, gender, co morbidity, total number of surgeries, length of hospital
stays, fever, place of infection, laboratory results, microbiological cultures and timing. Thereafter, the
number and response to treatment were recorded.
Statistical Analysis
Data “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 21.0. Descriptive statistics
minimum for continuous variables and maximum, categorical variables frequency and percentage.
Operation characteristics and risk factors were compared. Statistical p <0.05 was considered significant.
Results
All of 20 patients with NF were followed up and treated at our hospital. We found 15 (75%) of the
patients were male and 5 (25%) were female. The mean age of the patients was 53 (Min: 28 - Max:
80). While nine (45%) of patients had diabetes mellitus. Concerning the site of infection, 13 (65%)
patients had abdominal wall - (NF of the anterior, lateral and posterior regions), the four (20%) patients
of NF involved the chest wall- (NF of the anterior and posterior regions), three (15%) patients’ perianal
region with Fournier’s gangrene (secondary to NF). Fever in 14 cases was observed on admission.
Leukocytosis was observed in 20 cases. The organisms isolated; Staphylococcus aureus 7 cases. Mixed
polymicrobial infection (coccobacillus) and Enterobacteriaceae like Klebsiella spp., Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa were identified in 11 cases. No growth was seen in bacterial culture of two
Ahmed A, et al. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23.
22
patients. In 75%of patients received double antibiotic (ceftriaxone + metronidazole combination)
therapy. Later they were tailored as per culture and sensitivity reports. Then, the majority of patients
were exposed to lots of debridement and diversion colostomy, ranging from 1 to 6 surgeries (mean being
two operations). Negative pressure wound closure was applied to 17 (85%) of the patients after
debridement and 3 (15%) of the patients were treated with open dressing and secondary surgical closure
methods. Skin grafting was tackled in our hospital for 13 of these patients while four (31%) of the
patients were treated with surgical flap methods. The length of hospital stay varies from 90 days to one
day. This time was 37 (1-90). Mortality in this study was found to be 30%- one patient dying on the day
of admission after the broad debridement. The above-mentioned results are summarized in .
Table 1. Demographic and statistical data of patients with necrotizing fasciitis. Total patients (n=20)
Age
Mean (Min-Max): 53 (28-80)
Gender
Male 15 (75%), Female 5 (25%)
Chest wall (%)
4 (20%)
Co-morbidities
Diabetic 9 (45%)
Sign
Fever 14 (70%)
Culture (%)
S. aureus 7 (35%), polymicrobial 11 (55%), No growth 2 (10%)
Length of hospital stay
Mean; 37 day (1-90 day)
Discussion
This situation was defined in a number of reports in the end 1800s, and it was Dr. B. Wilson who
first called the situation NF in 1952 liver function problems eats contaminated seafood or a wound is
contaminated with sea water containing Vibrio vulnificus [6]. Mucormycosis is an uncommon reason for
NF reported in a caesarean wound in young female patients. Fungal periorbital NF reported in an
immunocompetent adult NF has been reported following laparoscopic appendicectomy, cholecystectomy
and following medical termination of pregnancy [7]. A rare case of NF of the thigh because of the extent
of sigmoid colon cancer was reported. In one study, thirty-three patients were examined in the three-
year period. Predisposing factors included intravenous drug misuse (30%), diabetes (21%), and obesity
(18%).
We present twenty cases of NF managed in our hospital in Somalia 3 years. 13 (65%) patients
had abdominal wall - (NF of the anterior, lateral and posterior regions), The 4 (20%) patients of NF
involved the chest wall- (NF of the anterior and posterior regions), 3 (15%) patients’ perianal region
with Fournier’s gangrene (Fournier gangrene secondary to necrotizing fasciitis). The atypical NF is
increasing worldwide and there is no recent data available in our country, we tried in this study to elude
the atypical NF and some of its risk factors among the adult patients attending to our hospital. The
atypical necrotizing fasciitis has risk factors; in this research we found that the most common risk factor
was diabetic. Our study we can conclude that males are more prone to develop.
NF is an uncommon but potentially mortal malady. It is a surgical emergency with a high morbidity
and mortality rate. This situation is more widespread in men, diabetes mellitus being the most
widespread comorbid malady. The NF more common in extremities. We report here typical cases of
necrotizing infections of the trunk, this type of NF is a rare but life-threatening infection with high a
mortality rate [8]. NF is many times severe, rapidly advancing, and related with sepsis and multi-organ
failure. Despite progress in care, mortality from NF remains high, approximately between 20% and 30%
[9]. Mortality rate, in present study was observed to be 30%- one patient dying on the day of acceptance
after the broad debridement. The limitation of this study was retrospective and limited number of
patients included in the study. As a result, in patients with NF, we think that early diagnosis and drainage
are crucial for reducing the spread of the disease.
Ahmed A, et al. Life Med Sci 2022; 1(1): 20-23.
23
Declaration of interest: The authors declare no conflict of interest and alone is responsible for the content
and writing of the paper.
Financial Disclosure: The authors declared that this study received no financial support.
This article previously published as: “Somalia Turkey Journal of Medical Science 2020; 1(1): 6-8.” Currently, Somalia Turkey
Journal of Medical Science was merged with Life and Medical Sciences.
References
1. Sarkut P, Işık Ö, Öztürk E, Gülcü B, Ercan İ, Yılmazlar T.
Gender does not affect the prognosis of Fournier's
gangrene: a case-matched study. Ulus Travma Acil Cerrahi
Derg 2016; 22(6): 541-4. [ ] [ ]
2. Sehmi S, Osaghae S. Type II diabetes mellitus: new
presentation manifesting as Fournier's gangrene. JRSM
Short Rep 2011; 2(6): 51. [ ] [ ]
3. Heijkoop B, Parker N, Spernat D. Fournier's gangrene:
not as lethal as previously thought? A case series. ANZ J
Surg 2019; 89(4): 350-2. [ ] [ ]
4. Erichsen Andersson A, Egerod I, Knudsen VE, Fagerdahl
AM. Signs, symptoms and diagnosis of necrotizing fasciitis
experienced by survivors and family: a qualitative Nordic
multi-center study. BMC Infect Dis 2018; 18(1): 429.
[ ] [ ]
5. Khalid M, Junejo S, Mir F. Invasive Community Acquired
Methicillin-Resistant Staphylococcal Aureus (CA-MRSA)
Infections in Children. J Coll Physicians Surg Pak 2018;
28(9): S174-7. [ ] [ ]
6. Fernando SM, Tran A, Cheng W, Rochwerg B,
Kyeremanteng K, Seely AJE, et al. Necrotizing Soft Tissue
Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination,
Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and
Meta-Analysis. Ann Surg 2019; 269(1): 58-65. [ ]
[ ]
7. Fais P, Viero A, Viel G, Giordano R, Raniero D,
Kusstatscher S, et al. Necrotizing fasciitis: case series and
review of the literature on clinical and medico-legal
diagnostic challenges. Int J Legal Med 2018; 132(5): 1357-
66. [ ] [ ]
8. Yaşar NF, Uylaş MU, Badak B, Bilge U, Öner S, İhtiyar E,
Çağa T, Paşaoğlu E. Can we predict mortality in patients
with necrotizing fasciitis using conventional scoring
systems? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017; 23(5): 383-
8. [ ] [ ]
9. Naseer U, Steinbakk M, Blystad H, Caugant DA.
Epidemiology of invasive group A streptococcal infections in
Norway 2010-2014: a retrospective cohort study. Eur J Clin
Microbiol Infect Dis 2016; 35(10): 1639-48. [ ]
[ ]
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Background: Necrotizing soft tissue infection is the most serious of all soft tissue infections. The patient's life is dependent on prompt diagnosis and aggressive treatment. Diagnostic delays are related to increased morbidity and mortality, and the risk of under- or missed diagnosis is high due to the rarity of the condition. There is a paucity of knowledge regarding early indications of disease. The aim of the study has thus been to explore patients' and families' experiences of early signs and symptoms and to describe their initial contact with the healthcare system. Methods: A qualitative explorative design was used to gain more knowledge about the experience of early signs and symptoms. Fifty-three participants from three study sites were interviewed. The framework method was used for data analysis. Results: Most of the participants experienced treatment delay and contacted healthcare several times before receiving correct treatment. The experience of illness varied among the participants depending on the duration of antecedent signs and symptoms. Other important findings included the description of three stages of early disease progression with increase in symptom intensity. Pain experienced in necrotizing soft tissue infections is particularly excruciating and unresponsive to pain medication. Other common symptoms were dyspnea, shivering, muscle weakness, gastrointestinal problems, anxiety, and fear. Conclusion: Our study adds to the understanding of the lived experience of NSTI by providing in-depth description of antecedent signs and symptoms precipitating NSTI-diagnosis. We have described diagnostic delay as patient-related, primary care related, or hospital related and recommend that patient and family narratives should be considered when diagnosing NSTI to decrease diagnostic delay.
Article
Full-text available
Necrotizing fasciitis (NF) is a life-threatening infection of soft tissues spreading along the fasciae to the surrounding musculature, subcutaneous fat and overlying skin areas that can rapidly lead to septic shock and death. Due to the pandemic increase of medical malpractice lawsuits, above all in Western countries, the forensic pathologist is frequently asked to investigate post-mortem cases of NF in order to determine the cause of death and to identify any related negligence and/or medical error. Herein, we review the medical literature dealing with cases of NF in a post-mortem setting, present a case series of seven NF fatalities and discuss the main ante-mortem and post-mortem diagnostic challenges of both clinical and forensic interests. In particular, we address the following issues: (1) origin of soft tissue infections, (2) micro-organisms involved, (3) time of progression of the infection to NF, (4) clinical and histological staging of NF and (5) pros and cons of clinical and laboratory scores, specific forensic issues related to the reconstruction of the ideal medical conduct and the evaluation of the causal value/link of any eventual medical error.
Article
Full-text available
Introduction: Female gender is accepted as a poor prognostic factor for Fournier’s gangrene (FG). However, there’s been a paucity of data in the literature regarding this matter. This case-matched study was designed to investigate the impact of gender on the outcomes of FG. Materials and Methods: Study patients were retrieved from a 120-patient, prospectively maintained database. Thirty-two female patients with FG were case-matched to 32 male patients based on the symptom duration (days), FG severity index (FGSI) score, patient age, etiology, and presence of diabetes (DM) terms. Outcomes of FG were compared between the two groups. Results: Median age was 57 (22-80) years, and 35 (54.7%) patients had DM. Patients underwent an average of 3 (1-9) debridements, and 15 (23.4%) of them received a diverting stoma. The overall mortality rate was 28.1% (18 of 64 patients). Female gender was associated with widespread disease (p= 0.009), increased need for consecutive debridements (p= 0.005), prolonged length of intensive care unit (ICU) stay (p= 0.035), and increased split thickness skin graft (STSG) reconstruction requirement (p= 0.040). However, mortality rates were comparable between the two genders (p= 0.264). Conclusions: FG is more widespread in females compared to males and seems to be associated with the anatomical features of female pelvis. However, female gender is not a factor affecting the prognosis of patients with FG.
Article
Full-text available
Streptococcus pyogenes or group A streptococcus (GAS) causes mild to severe infections in humans. GAS genotype emm1 is the leading cause of invasive disease worldwide. In the Nordic countries emm28 has been the dominant type since the 1980s. Recently, a resurgence of genotype emm1 was reported from Sweden. Here we present the epidemiology of invasive GAS (iGAS) infections and their association with emm-types in Norway from 2010–2014. We retrospectively collected surveillance data on antimicrobial susceptibility, multilocus sequence type and emm-type, and linked them with demographic and clinical manifestation data to calculate age and sex distributions, major emm- and sequence types and prevalence ratios (PR) on associations between emm-types and clinical manifestations. We analysed 756 iGAS cases and corresponding isolates, with overall incidence of 3.0 per 100000, median age of 59 years (range, 0–102), and male 56 %. Most frequent clinical manifestation was sepsis (49 %) followed by necrotizing fasciitis (9 %). Fifty-two different emm-types and 67 sequence types were identified, distributed into five evolutionary clusters. The most prevalent genotype was emm1 (ST28) in all years (range, 20–33 %) followed by 15 % emm28 in 2014. All isolates were susceptible to penicillin, 15 % resistant to tetracycline and <4 % resistant to erythromycin. A PR of 4.5 (95 % CI, 2.3–8.9) was calculated for emm2 and necrotizing fasciitis. All emm22 isolates were resistant to tetracycline PR 7.5 (95 % CI, 5.8–9.9). This study documented the dominance of emm1, emergence of emm89 and probable import of tetracycline resistant emm112.2 into Norway (2010–2014). Genotype fluctuations between years suggested a mutual exclusive dominance of evolutionary clades.
Article
Full-text available
We report a case of a man whose unusual first presentation of diabetes mellitus type II mani-fested as Fournier's gangrene. Case report A 58-year-old fisherman was admitted complain-ing of a one-week history of painful, discharging scrotal swelling (Figure 1). He had recently been feeling thirstier than normal but was not a known diabetic. He had no significant past medical history other than smoking 40 cigarettes daily for the last 40 years. The initial impression by the GP at onset was a fur-uncle for which he was started on a course of flu-cloxacillin. However, the symptoms worsened culminating in scrotal skin discolouration, pain and foul smelling discharge. He was systemically well without fever. On examination, he was obese with swollen, oedematous black necrotic right scrotal skin. The clinical diagnosis was Fournier's gangrene and initial management was with fluids and antibiotics. Urine dipstick showed >1000 mmol/L glucose and 40 mmol/L ketones. The fasting blood sugar was 16.1 mmol/L. Therefore, a diagnosis of dia-betes mellitus type II, of which Fournier's gangrene is a known complication, was made. He underwent emergency examination under anaesthetic, cystoscopy, catheterization, scrotal exploration and debridement of all obvious gang-renous tissue. The whole of the right hemiscrotum and adjoining thigh were necrotic (Figures 2 and 3). Cystoscopy was normal. The postoperative recovery was uncomplicated. The diabetic and tissue viability nursing teams were involved. When the wound became healthy the option of early skin grafting was declined, preferring healing by secondary intention. In respect to his newly diagnosed diabetes, he was started on Metformin 850 mg b.d. with dietary advice. He was ultimately discharged home in a satisfactory condition with arrangement for wound care in the community.
Article
Staphylococci are gram-positive bacteria divided into coagulase positive and coagulase negative classes, Staphylococcus aureus is the most important bacterium of this class. Epidemiology of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has changed a lot. It is no more the problem of only hospitalised patients. Children coming from community has also been increasingly affected by MRSA-called community acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) infection. The higher severity of CA-MRSA is due to its ability to produce the toxin Panton-Valentine Leukocidin (PVL) associated with staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) type IV gene. Here, we are presenting five cases of CA-MRSA infection in children having age range 0.5 months to 11 years. All of them had invasive MRSA infection finally diagnosed as causing empyema thoracis, infective endocarditis, psoas abscess and necrotising fasciitis. Early surgical intervention, quick microbiological recognition of the pathogen, and appropriate antimicrobial therapy helped save their lives.
Article
Background Fournier's gangrene (FG) is a necrotizing fasciitis involving the perineum, external genitalia or perianal area. A rare condition with a historically high mortality rate (20–40%), our objective was to provide an up to date mortality rate for patients treated with multimodal therapy in a tertiary referral centre. Methods A retrospective review of a prospective database of FG patients treated at our tertiary referral centre was conducted. The primary end point was survival. Secondary end points included total hospital and intensive care unit (ICU) length of stay (LOS), number and type of procedures as well as considering co‐morbidities at presentation as potential predisposing factor. Results were compared to those in current literature. Results Between 2012 and 2017, 15 patients were diagnosed with FG at our tertiary referral centre. One was excluded as decision to palliate was made at presentation. Of the remaining 14 patients, 13 survived representing a mortality rate of 7%. In surviving patients, total LOS was between 10 and 71 days, with a mean LOS of 36 days and median LOS of 34 days. Eight required ICU with ICU LOS between 1 and 42 days, with a mean of 10 and median of 4. Number of debridement procedures ranged from 3 to 17 with a mean and median of 6. Six patients required adjunctive procedures and 10 required reconstructive procedures. Conclusion While a prolonged admission and multiple operations are expected, early diagnosis and aggressive multimodal treatment may result in a significantly better survival outcome than those quoted in previous literature.
Article
BACKGROUND: This study compared the predictive accuracy of four scoring systems, namely Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II), and Mortality in Emergency Department (MEDS), for estimating prognosis in patients with necrotizing fasciitis. METHODS: Seventy-four patients who presented with necrotizing fasciitis were retrospectively examined. The ability of the scoring systems to predict mortality was assessed by comparing the estimated mortality rates in mortality groups (survivors/non-survivors), and mortality rates among survivors and non-survivors with an estimated mortality of >10%, 30%, and 50% in the scoring systems were compared in pairs. RESULTS: Estimated mortality rates in the survivor and non-survivor groups were different for all the scoring systems. The estimated mortality rates of APACHE II and SAPS II were much closer to the actual mortality rates than the other two scoring systems. When the predicted mortality rates were analyzed as limits for a mortality risk, the predicted mortality rate by APACHE II was superior to that by SAPS II. CONCLUSION: The studied scoring systems had significantly higher predicted mortality rates in non-survivors than in survivors; however, they all underestimated the mortality rate. APACHE II and SAPS II were relatively superior for estimating mortality in patients with necrotizing fasciitis. APACHE II rather than the other scoring systems should be currently used.
Article
BACKGROUND: Female gender is accepted as a poor prognostic factor for Fournier’s gangrene (FG). However, there is a paucity of data in the literature regarding this matter. This case-matched study was designed to investigate the impact of gender on outcomes of FG. METHODS: Study patient data were retrieved from 120-patient, prospectively maintained database. Thirty-two female patients with FG were case-matched to 32 male patients based on symptom duration (days), FG severity index score, patient age, etiology, and presence of diabetes mellitus (DM) terms. Outcomes of FG were compared between the 2 groups. RESULTS: Median age was 57 years (range: 22-80 years), and 35 (54.7%) patients had DM. Patients underwent average of 3 debridement procedures (range: 1–9 debridements), and 15 (23.4%) received diverting stoma. Overall mortality rate was 28.1% (18 of 64 patients). Female gender was associated with widespread disease (p=0.009), increased need for consecutive debridements (p=0.005), prolonged length of intensive care unit stay (p=0.035), and increased requirement for split-thickness skin graft reconstruction (p=0.040). However, mortality rates were comparable between genders (p=0.264). CONCLUSION: FG is often more extensive in females and seems to be associated with anatomical features of female pelvis. However, female gender is not a factor affecting prognosis of patients with FG.
Necrotizing Soft Tissue Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination, Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and Meta-Analysis
  • S M Fernando
  • A Tran
  • W Cheng
  • B Rochwerg
  • K Kyeremanteng
  • Aje Seely
Fernando SM, Tran A, Cheng W, Rochwerg B, Kyeremanteng K, Seely AJE, et al. Necrotizing Soft Tissue Infection: Diagnostic Accuracy of Physical Examination, Imaging, and LRINEC Score: A Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Surg 2019; 269(1): 58-65. [ ] [