ArticlePDF Available

Marková, A., „Histaryčnaja śviadomaść jak pradmiet samareflieksii ŭ češskaj histaryjahrafii“ [Historical Consciousness in the Mirror of Czech Historiography: Reflections], in: Bielaruski histaryčny ahliad, Vol 19, part 1-2 (36-37), 2012, pp. 180-211.

Authors:

Abstract

Артыкул знаёміць чытача з тэарэтычнымі канцэпцыямі, мадэлямі і падыходамі да вывучэння гістарычай свядомасці (чэш. historické vědomí, англ. historical consciousness), распаўсюджанымі зараз у сучасных чэшскіх гуманітарных і гістарычных даследваннях. У артыкуле аналізуюцца падыходы, метадалогія і канцэпцыі, распрацаваыя Міраславам Грохам, Йіржы Шубртам і іншымі чэшскімі даследчыкамі. Акрамя таго, у артыкуле закранаецца тэорыя сімвалічных цэнтраў (чэш. symbolické centrum, англ. symbolical center) гісторыі ад Мілаша Гавелкі, якая разглядаецца на прыкладзе трансфармацыі чэшскай дзяржаўнай гістарычнай палітыкі і наратыва аб чэшскім гусіцскім руху. Артыкул прадстаўлае каштоўную метадалагічна-тэарэтычную базу, якую можна выкарыстаць пры даследванні гістарычай свядомасці і яе крыніц.
Гістарычная свядомасць
як прадмет самарэфлексіі
ў чэшскай гістарыяграфіі*
Алена Маркава
 гістарычная свядомасць  
     
-
      
       
      
      
гістарычная свядомасць

 -
      -
    
 
-
      -

     

    
-

*           -
         


Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
180
Гістарычная свядомасць
у перспектыве яе развіцця
      
     
      -
      
1

      
        
      
2
    
       
      гістарычная
свядомасць    масавая гістарычная
свядомасць     -
   
    
     -
     -
      
      
     -
       
1 
   
     
      
       -
     

  
    -


2 

        

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 181

   -

        
 
-
       
-
-
      

       
3
      
        
гістарычная
свядомасць     
      -


        -

    -
český obrozenecký
lid       -
      -

-



    
3 
      
         
      



Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
182
     
    
     

      

      

      
       -
 масавую   
      
      
  свядомасці гістарычнай    

     
 
-
      
         

    
 
      
     
      
      
       

  
     


       
      

    
         

 


Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 183
     

      
     


      
-
-



    -
 

-

     -
       


-
  
  масавую гістарычную свядомасць 
      
     
-
       
гістарычную свядомасць»6

   -
     
     
  масавая свядомасць  

6    
       


Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
184
     -
       

      
     


-
 гістарычная свядо-
масць

 -
      
    
    
       
    
     -
     
       
 
     -
     
-
      
-
    

 гістарычная свядомасць 
         -
     
     
        
          

         
   
          

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 185
     
     -
     

    
  
       гіс
та рычная традыцыя9.   
     
      -
10.
Нацыянальную традыцыю   -
         
-
     Нацыя-
нальная традыцыя    
   -
    


      
     
       -
       
     

-
      
      
      

     -

     
      
        
 
10 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
186
-
     
-
    
-
11
       -
      
    -
    

Міфы і традыцыі


     

-
      
      
      
    міфа 
традыцыі-
12
      

гістарычную свядомасцьнацыяналь-
ную традыцыю.    
  


-

11 
12 


Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 187
       
 
-

 
      
        -
 -
      

     
      
     
13
       
     -

 
   
      -
 

      

     -
      -
      
    
    
        
      
    
традыцыі



13 
 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
188
    
       
    
      
      

      -

      

дэміфікацыя дэміфалагізацыяДэміфікацыя

-


     

    
        
    
     
       

    -
 

16
     -
      


Дэміфалагізацыя    -
    

  
    

16        

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 189
      -
     
-
-


       
 
      
      


       

    
       -

   
      
       -
     -
    


    


         

   


       
       
     




 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
190
   
 
        
    
    
      
20
    
     

     -

     -


    
  


     
    
      

    
    
 
    


    
     
     

 
21
20 
21         
        
     
Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 191
      -
 
     

     
   22  

  23  
     
     

-

     
    
     
     
       

     -
-


-

      -
        

     
  


22          

23      



  
2002)
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
192



      

 
     



      
      -
      

     
-
  

-

     
     
     -


-



     
          

      
-

 
 
Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 193
-
    
      
      -
      -
        
      

     
    26   
     
     
      
     
      
    
-
      -
     
       
       
     



     

     
     

       -

-
     
 
26        
 
     

Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
194

    
       


-

     
      
        
   
      




     
      -


 
      

-
   


      
-

    

 -
       
    -
       -
 
-

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 195
Спрэчка пра сэнс чэшскай гісторыі
    
  спрэчка
пра сэнс чэшскай гісторыі
       

      
      
      
      

       

 сэнсу
ўласнай гісторыі

       

    
      

   -



      
       
   -
       
     
     
      

      
    
 
      
 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
196
    


      
 
       
-
        


      

  
      
    
     
      
-
     
 -
  
 -
 


     

      

    
      

     

 

 
        

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 197
     
„чэшскае пы-
танне”-


      
 
     
       
      -
      
    
 


      
     
     -
      
     -
      
    
      -
     
       -
     

     

     

Нармалізацыя      
      
     
      
    
      


Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
198
      

     
     сімвалічных
цэнтраў -
     
     -
     
     
    
30-


     
 

-

      
      

-
31
   
 

-
-
      

     
      
    
   
-

30 
31 
Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 199
     



       
       
     

        


-
 
-
      

-
      -

     
        
       
     
      
      

 
     
    
     -
       
     

Гістарычная свядомасць
і яе праяўленні сёння

-
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
200

     


  

    




      -
     
32
     -
   гістарычная свядомасць
        
    



-
      



   
 


      -

       
      
32 




Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 201


     


      
-
      -
     

  
     
      

33-
-

      
     -
      -
   гістарычная свядомасць  
-



-


     






33 
 

       
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
202


 калектыўнай
памяці-

-

ідэалагічнай сістэмы -


 -
-
  
     
        

-
36
-
    
      
 

36        
  
      
       
    
    
  
    
    
   
      
      

     
     
        


Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 203
      -
        
    

       -

 

      
-

         
       
     
  -
    
     
     

-
      

калектыўная памяць
  
      -

     
-
      
    


 калектыўнай памяццю    
    
      
      
     
 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
204
     
         
    
     
     
      
     -
      


    

      

   




      -
      
-

 
      -
 
    
      -
 
     

     
         
      

    
       
     
     
focus groups
Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 205
 



      
    
      -
     
      

     

     
      
     
    
     
     
    


   

 

      -


  

        
       
 
-

      
     
     
     
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
206
      
     
      -
 
      -
     

    


-
-

       
-


-
      
       
     

       

      




      
-


 
      

     

Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 207
-
     
     


      


    
      
       
     
-

         

       
-
-

 -
-

-

 
    -
  
     




    
       
     

 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
208
     
      
  



 

-

      
  -

        

-

     

  
     -

     -
  
       
   

     
       



  
        
       
    

         
Алена Маркава. Гістарычная свядомасць як прадмет самарэфлексіі 209
       

     

      
       

        
       
      -
  
      

 -
   
      
       
     
     

      
     

 

      

 
      

     

 
      


 
Беларускі Гістарычны Агляд Том 19
210
-


-
        

  гістарычная свядомасць  

     

-
-

-
  

      

-



      
      
     
       
     
      
    
     
    -

  
 -

    -
    


Historical consciousness as a subject
of self-reflection in Czech
historiographical discourse
Alena Marková
-

  
-
-
 -

-
         
-
    
-

 


-
-

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.