ArticlePDF Available

Marková, A., „Stav zemědělství a postavení rolnictva na území západního Běloruska během 20. let 20. století“ [Agriculture and Social Situation of Peasantry on the Territory of the West Belarus in the 1920s], in: Lidé města, Sv. 11, 2009(1), s. 193-213.

Authors:

Abstract

Tento článek se věnuje rozboru dobové hospodářské a sociální situaci, ve které se ocitlo rolnictvo území tzv. Západního Běloruska v rámci Rzeczpospolité během 20. let 20. století. Tato pro rolníky často tísnivá situace se stávala nosným podkladem pro ukotvení a rozvoj běloruské politické a národní agitace, která měla radikálnější povahu a slučovala sociální, národní a politické levicové požadavky. Během velice krátkého období tato agitace tak dokázala získat značný ohlas mezi běloruským rolnictvím. V článku se rozebírá, jak sociálně-hospodářské faktory v kombinaci s národním útlakem Bělorusů jako etnické menšiny v rámci dobové Rzeczpospolité odehrály hlavní roli během politické a národní mobilizace obyvatelstva a vedly k rapidnímu nárůstu národního hnutí.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.