DataPDF Available

Basic Amputee Mobility Score (BAMS, 0-8 point) - Norwegian version - Manual and score-sheet.

Authors:
  • Bispebjerg and Frederiksberg Hospital - University of Copenhagen

Abstract

Beskrivelse og anvendelse: BAMS [1] er et verktøy som kan brukes til daglig vurdering av basismobilitet for pasienter med beinamputasjon. Basismobilitet er aktiviteter definert som: 1. Fra ryggliggende i seng til sittende på sengekant og tilbake til ryggliggende i seng 2. Fra sittende på sengekant til stol/rullestol med armlener og tilbake til sittende på sengekant 3. Selvstendig med rullestol, innendørs 4. Fra sittende i stol/rullestol med armlener til ettbeins stående og tilbake til sittende i stol/rullestol Ved bruk skal innledningen vaere at pasienten introduseres for en gitt aktivitet av fysioterapeuten eller annet helsepersonell. Ved forflytning fra seng til rullestol, kan f.eks. følgende informasjon gis: "Vi skal nå finne ut av hvor mobil og sikker du er når du skal flytte deg fra sengekanten til rullestolen, og så tilbake til sittende på sengekanten". Hver av de fire aktiviteter skåres fra 0-2, som gir en daglig skår fra 0-8 poeng. 1. Fra ryggliggende til sittende på sengekant og tilbake: Pasienten kommer fra ryggliggende (ikke hevet hodeende) til sittende på sengekant og tilbake til ryggliggende i seng. Behandlingsbenk kan brukes hvis pasienten f.eks. bruker spesialmadrass. Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at det ikke er nødvendig med verken muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn. Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan vaere alt fra muntlig veiledning til massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler. Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å komme opp og sitte: Dette forstås som at pasienten, som til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke kommer opp i sittende på sengekant. 2. Fra sittende på sengekant til stol/rullestol med armlener og tilbake Pasienten kommer fra sittende på sengekant til sittende i stol/rullestol med armlener og tilbake til sittende på sengekant (armlene på rullestol kan tas av ved lav forflytning). Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at det ikke er nødvendig med verken muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn. Hjelpemidler som forflytningsbrett og/eller ganghjelpemiddel kan tas i bruk. Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan vaere alt fra muntlig veiledning til massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler. Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å komme over i stol/rullestol: Dette forstås som at pasienter, som til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke er i stand til å komme over i stol/rullestol.
Norsk versjon af Vegar Hjermundrud, OsloMet, 2020 efter dansk versjon af Morten Tange Kristensen, Anni Østergaard Nielsen og
Ulla Madsen Topp, PMR-C, Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, RegionH, oktober 2012. Norsk
kontaktperson: Vegar Hjermundrud, vegarh@oslomet.no, Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknologi,
Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag, OsloMet
Basic Amputee Mobility Score (BAMS)
Norsk skåringsnøkkel
Beskrivelse og anvendelse:
BAMS [1] er et verktøy som kan brukes til daglig vurdering av basismobilitet for pasienter med
beinamputasjon. Basismobilitet er aktiviteter definert som:
1. Fra ryggliggende i seng til sittende på sengekant og tilbake til ryggliggende i seng
2. Fra sittende på sengekant til stol/rullestol med armlener og tilbake til sittende på sengekant
3. Selvstendig med rullestol, innendørs
4. Fra sittende i stol/rullestol med armlener til ettbeins stående og tilbake til sittende i stol/rullestol
Ved bruk skal innledningen være at pasienten introduseres for en gitt aktivitet av fysioterapeuten eller
annet helsepersonell. Ved forflytning fra seng til rullestol, kan f.eks. følgende informasjon gis: "Vi skal nå
finne ut av hvor mobil og sikker du er når du skal flytte deg fra sengekanten til rullestolen, og så tilbake
til sittende på sengekanten".
Hver av de fire aktiviteter skåres fra 0-2, som gir en daglig skår fra 0-8 poeng.
1. Fra ryggliggende til sittende på sengekant og tilbake:
Pasienten kommer fra ryggliggende (ikke hevet hodeende) til sittende på sengekant og tilbake til
ryggliggende i seng. Behandlingsbenk kan brukes hvis pasienten f.eks. bruker spesialmadrass.
Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at det ikke er nødvendig med verken
muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn.
Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan være alt fra muntlig veiledning til massiv hjelp
fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler.
Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å komme opp og sitte: Dette forstås som at pasienten, som
til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke kommer opp i sittende på
sengekant.
2. Fra sittende på sengekant til stol/rullestol med armlener og tilbake
Pasienten kommer fra sittende på sengekant til sittende i stol/rullestol med armlener og tilbake til sittende
på sengekant (armlene på rullestol kan tas av ved lav forflytning).
Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at det ikke er nødvendig med verken
muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn. Hjelpemidler som
forflytningsbrett og/eller ganghjelpemiddel kan tas i bruk.
Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan være alt fra muntlig veiledning til massiv hjelp
fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler.
Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å komme over i stol/rullestol: Dette forstås som at
pasienter, som til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke er i stand til å
komme over i stol/rullestol.
Norsk versjon af Vegar Hjermundrud, OsloMet, 2020 efter dansk versjon af Morten Tange Kristensen, Anni Østergaard Nielsen og
Ulla Madsen Topp, PMR-C, Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, RegionH, oktober 2012. Norsk
kontaktperson: Vegar Hjermundrud, vegarh@oslomet.no, Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Medisinsk teknologi,
Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag, OsloMet
3. Selvstendig med rullestol, innendørs
Pasienten kommer seg rundt på avdelingen i rullestol, inklusive retningsskift.
Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at det ikke er nødvendig med verken
muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn.
Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan være alt fra muntlig veiledning til hjelp fra en
person til å skyve rullestolen.
Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å komme over og sitte i en rullestol: Dette forstås som at
pasienter, som til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke er i stand til å
komme over og sitte i en rullestol.
4. Fra sittende i stol/rullestol med armlener til ettbeins stående og tilbake
Det skåres 2 når funksjonen klares selvstendig: Ved selvstendig forstås at pasienten kan reise seg fra
sittende i stol/rullestol med armlener til stående på gjenværende bein (evt. ved bruk av protese hvis
bilateralt amputert etter siste amputasjon) og sette seg ned igjen, uten verken muntlig veiledning eller
personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn. Alle hjelpemidler, som f.eks. armlener, prekestol,
sengegjerde eller gangbane, kan tas i bruk.
Det skåres 1 ved behov for personstøtte: Personstøtte kan være alt fra muntlig veiledning til massiv hjelp
fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler.
Det skåres 0 for pasienter som ikke er i stand til å reise seg opp: Dette forstås som at pasienter, som til tross
for massiv hjelp fra en eller flere personer, inklusive hjelpemidler, ikke er i stand til å reise seg opp.
Referanser:
1. Kristensen MT, Nielsen AØ, Topp UM, Holmehave-Brandt J, Petterson CF, Gebuhr P. Development
and psychometric properties of the Basic Amputee Mobility Score for use in patients with a major
lower extremity amputation. Geriatr Gerontol Int. 2018;18:138145.
Norsk versjon af Vegar Hjermundrud, OsloMet, 2020 efter dansk versjon af Morten Tange Kristensen, Fysioterapeut, Seniorforsker,
PhD, Physical Medicine and Rehabilitation Research Copenhagen (PMR-C), Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Amager-
Hvidovre Hospital, 2010. Norsk kontaktperson: Vegar Hjermundrud, vegarh@oslomet.no, Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og
Medisinsk teknologi, Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørfag, OsloMet
Basic Amputee Mobility Score (BAMS)
ID:
Innlagt på grunn av:
Transfemoral amputasjon (TFA)
Transtibial amputasjon (TTA)
Annet:
Operasjonsdato:
Skåringsskjema Norsk versjon
BAMS (0-2 poeng): Se skåringsnøkkel for BAMS før bruk av testen:
(2 poeng): Kan selvstendig, uten verken muntlig veiledning eller personstøtte, heller ikke av sikkerhetsmessige hensyn
(1 poeng): Kan med muntlig veiledning og/eller massiv hjelp fra en eller flere personer
(0 poeng): Kan ikke, til tross for massiv hjelp fra en eller flere personer
Nivå før
aktuelle
amputasjon
Postoperativ dag / dato
/
/
/
Nivå
ved
utskrivelse
Aktiviteter
1. Fra ryggliggende i seng til
sittende på sengekant og
tilbake til ryggliggende i seng
2. Fra sittende på sengekant
til stol/rullestol med
armlener og tilbake til
sittende på sengekant
3. Selvstendig med rullestol,
innendørs
4. Fra sittende i stol/rullestol
med armlener til ettbens
stående og tilbake til
sittende i stol/rullestol
Daglig BAMS:
0-8 poeng
Daglig BAMS (0-8 poeng) er den sammenlagte skåren for de fire utførte aktivitetene på testdagen.
Annet:
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.