Article

TÜRKİYE’DE İÇMİMARLIK EĞİTİMİNİN TEMEL ALAN SORUNSALI/The Broad/Narrow Field Problems of Interior Architecture/Design Education in Turkey

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık Eğitimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • E Aközer
Aközer, E. (2013). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık Eğitimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Güçlükler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 3(1), 27-37. doi:10.5961/jhes.2013.056
Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi
 • A Eriş
 • A E Özkul
 • B Kurtuluş
 • D Günay
 • F Şenses
 • Ö Demir
 • . . Özgen
Eriş, A., Özkul, A. E., Kurtuluş, B., Günay, D., Şenses, F., Demir, Ö.,... Özgen, T. (2009). Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi,. Ankara: T.C. Yükseköğretim Kurulu.
Karatay Üniversitesi Duyurular: İnşaat Müh., İç Mimarlık ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri Öğr. Üyesi Alım İlanı. 15 Nisan 2019 karatay
 • Rektörlüğü Karatay Üniversitesi
Karatay Üniversitesi Rektörlüğü. (2019, Nisan 15). Karatay Üniversitesi Duyurular: İnşaat Müh., İç Mimarlık ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri Öğr. Üyesi Alım İlanı. 15 Nisan 2019 karatay.edu. tr: https://www.karatay.edu.tr/Duyuru/1849/insaat-muh-ic-mimarlik-ve-cerrahi-tip-bilimleribolumleri-ogr-uyesi-alim-ilani.html
Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği
 • T C Avrupa Birliği
 • Bakanlığı
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2015, Mayıs 18). Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2015 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı. 10 Mayıs 2019. ua.gov.tr: http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2015-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. 7 Şubat
 • Tyyç
TYYÇ. (2010). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. 7 Şubat 2019 Yükseköğretim Kurulu (YÖK): http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/?pid=20
Doçentlik Başvuru Şartları (2019 Mart Dönemi) Güzel Sanatlar Temel Alanı. uak
 • Üak
ÜAK. (2019, Mart). Doçentlik Başvuru Şartları (2019 Mart Dönemi) Güzel Sanatlar Temel Alanı. uak.gov.tr: http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo4_2019M_071217.pdf
Bologna Süreci Nedir? 10 Şubat
YÖK. (2009, Aralık 16). Bologna Süreci Nedir? 10 Şubat 2019. Yükseköğretim Kurulu,Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı: https://uluslararasi.yok.gov.tr/uluslararasilasma/bologna/temelbilgiler/bologna-sureci-nedir