ChapterPDF Available

Šperk Ulriky baronky von Levetzow------ Jewellery of baroness Ulrike von Levetzow

Authors:

Abstract

The jewellery of baroness Ulrike von Levetzow belongs to the most significant jewellery with Bohemian garnet. It is a very rare set of extraordinarily big Bohemian garnets. In 2018, a detailed historical/material analysis and restoration of the whole set took place. High gold fineness of the whole jewellery was confirmed by means of X-ray fluorescence analysis. The experts managed to discover that the paired bracelets were very likely not created in the same time, although they are visually practically identical. Further, the jewellery stones were examined which were identified as Bohemian garnets from the Central Bohemian Uplands.------ Šperky Ulriky baronky von Levetzow patří mezi jedny z nejvýznamnějších šperků s českým granátem, jedná se o velmi vzácný soubor mimořádně velkých českých granátů. V roce 2018 proběhla detailní historicko-materiálová analýza celé soupravy spojená navíc s jejím restaurováním. Pomocí rentgenofluorescenční analýzy byly potvrzeny vysoké ryzosti zlata celého šperku, podařilo se odhalit, že párové náramky i přesto, že jsou vizuálně prakticky identické, velmi pravděpodobně nevznikly ve stejné době. Dále byly studovány kameny šperku, které byly identifikovány jako české granáty pocházející z Českého středohoří.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.