Article

Veet silmissä ja kuset housuissa

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Teoksessa Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja (toim. Päivi Naskali). Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C 14, Katsauksia ja puheenvuoroja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Kirjoittajat Monika Alakurtti, Mervi Anttila, Mervi Autti, Tuula Jääskeläinen, Liisa Karjalainen, Eini Kenttälä, Teija Kortelainen, Mervi Kutuniva, Riikka Lamppu, Eveliina Olsson, Sini Valle

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.