ArticlePDF Available

Avrupa Bölgeciliğinin Krizinin Sosyo-Ekonomik ve Jeopolitik Boyutları

Authors:
İstinye Üniversitesi
... Merkez ülkelerde ise medyanın yönlendirici gücünü (Pakkan, 2020: 169) de arkasına alan hâkim sınıflar, ırkçılık gibi ideolojiler üzerinden dünya sistemine yer etmiş hiyerarşileri korumaya yönelir. 11 Eylül saldırılarının ertesinde veya Arap Baharı'nı takiben Suriye ve Libya gibi ülkelerden kaynaklı mülteci krizinin patlak vermesiyle ABD ve Avrupa'da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının artması bu bağlama oturtulabilir (Gürcan, 2019a;d'Appollonia, 2017;Bandhauer, 2015). Tabii, Batıcılık ve cinsiyetçilik gibi akımlar, coğrafî konumlanıştan bağımsız, her yerde hâkim sınıfların aracı olarak kullanıma girebilir (Wallerstein, 2000: 79-82). ...
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.