Conference PaperPDF Available

THE IMPORTANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE OF HOBBY GARDENS

Authors:

Abstract

With the increasing population in recent years, the pressure of mankind on nature has increased. As a result of these pressures; urban green spaces decreased, human-nature relationship weakened and this situation led to the emergence of ecological problems in cities. People wanted to re-connect with nature, breathe and reach reliable organic food products. The aim of this research; Turkey in the urban open green area system in place to examine by the principles of plant design and to examine the importance of hobby gardens with land observation studies. As a result of the research, it has been determined that hobby gardens are used for purposes such as obtaining products however, the results reached were based on the fact that the reason for the formation of hobby gardens was social benefits rather than the expectation of agricultural products.
International Marmara Sciences Congress
(Autumn 2019)
01 03 November 2019 KOCAELI
NATURAL AND APPLIED SCIENCES
PROCEEDINGS E-BOOK
-Natural and Applied Sciences-
(Full Papers and Abstracts)
Organizer Sponsors
This congress proceedings book is published as an electronic format as e-book.
All rights reserved.
Editorial Board
Sciences: Assoc.Prof.Dr. Arif ÖZKAN
Assist.Prof.Dr. Serdar BİROĞUL
Lect. Dr. Ömer GÜNGÖR
Lect. Mustafa OF
Lect. Barış DEMİR
Research Asist. Çağatay TAŞDEMİRCİ
ISBN: 978-605-69509-6-4
Address Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli,
TÜRKİYE
Phone +90 262 303 1000
E-mail info@imascon.com
Web www.imascon.com
All legal and ethical responsibility of the studies belongs to the authors. All
rights reserved. The copyright of this proceedings book belongs to Kocaeli
University. It can not be copied or reproduced without permission.
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
vi
TARIMSAL FAALİYETİN KOCAELİ İÇİN ÖNEMİ ................................................................................................ 190
THE IMPORTANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE OF HOBBY GARDENS ...................................................... 195
EXAMINATION OF ADAPTATION OF NATURAL AQUATIC PLANTS IN ANTALYA EXPO/TURKEY ................... 201
EFFECTS OF AQUATİC PLANTS ON WATER TREATMENT IN WETLANDS ......................................................... 211
EKLEMELİ METAL İMALAT TEKNOLOJİLERİ İÇİN METAL TOZU ÜRETİM YÖNTEMLERİ .................................... 219
ÇOK KATLI POLİAMİD KOMPOZİT BORUNUN EXTRÜZYON İLE ÜRETİMİNDE ALEV UYGULAMASININ MEKANİK
ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ .......................................................................................................... 228
TÜKETİCİLERİN SERA SEBZESİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İZMİR İL MERKEZİ
ÖRNEĞİ ........................................................................................................................................................ 234
TÜRKİYE’DE YUMURTA ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, İHRACATI VE GELECEĞİ ........................................................... 240
PATATES CİPSİ ATIKSULARININ MİKROALG İLE ARITIMI................................................................................ 246
ISPARTA ORMAN VARLIĞININ DURUMU VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİN İRDELENMESİ ...................................... 249
HAVZA YÖNETİMİNDE CBS VE UZAKTAN ALGILAMANIN ÖNEMİ .................................................................. 255
THE IMPORTANCE OF URBAN FORM IN URBAN AESTHETICS AND LANDSCAPE ARCHITECTURE ................... 261
THE EVALUATION OF TOKAT-AMASYA HIGHWAY (GOVERNOR ZEKAI GÜMÜŞDIŞ HIGHWAY) PLANTING
DESIGN IN TERMS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE ....................................................................................... 266
FPGA TABANLI SAYISAL DEVRELER İÇİN SENTEZLENEBİLİR TAMSAYI ÇARPMA İŞLEMİ YAPAN IP ÇEKİRDEĞİ
TASARIMI ..................................................................................................................................................... 274
ISI İLETİMİ TEMELLİ GRİ GÖRÜNTÜ KENAR BELİRLEME OPERATÖRÜ ............................................................ 280
ISI İLETİMİ TEMELLİ GRİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME YÖNTEMİ .......................................................................... 289
SPLİT KLİMALARDA R22 YERİNE, ÇEVRE DOSTU R32 VE R410A KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUF
POTANSİYELİ İLE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ ...................................................... 298
KİŞİSEL TOZ ÖRNEKLEME VE GRAVİMETRİK ANALİZ METOTLARININ UYGULANMASINDA, İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM
TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLARDA KARŞILAŞILAN UYGUNSUZLUKLAR ..................................... 310
AMELİYATHANELERDE KULLANILAN TIBBİ CİHAZLARDA PERİYODİK, ÖNLEYİCİ VE KESTİRİMCİ BAKIM ......... 317
PİEZO ELEKTRİK KUVVET SENSÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE BELİRSİZLİK ANALİZİ ...................................... 322
ANTALYA KONYAALTI CADDESİNDE YEŞİL DALGA KORİDORU ÜZERİNDEKİ EŞ PERİYOTLU STATİK
KOORDİNASYONLU SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNDE FAZ FARKININ MODÜLER ARİTMETİK YÖNTEMİYLE
HESAPLANMASI............................................................................................................................................ 329
ANTALYADA SİNYALİZE KAVŞAKLARDA FLAŞ MODUNUN FARKLI SENARYOLU MİKROSİMİLASYON
MODELLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................................................................................... 334
SCREENING OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF DECOCTION AND INFUSION OF THYMUS SIPYLEUS BOISS.
AND T. ZYGIOIDES GRISEB. ........................................................................................................................... 340
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE OLUŞABİLECEK MİNERAL STRESİNE KARŞI İKİ BUĞDAY GENOTİPİNDE TOLERANSLI
TÜRÜN BELİRLENMESİ .................................................................................................................................. 346
ORMANLARDAKİ KARBON HAVUZLARI ........................................................................................................ 352
STENTLER, ÖZELİKLERİ VE MEKANİK TESTLERİ .............................................................................................. 358
ELEKTROANSEFALOGRAFİ SİNYALLERİ İLE FARKLI SENARYOLARDA EPİLEPSİ NÖBET TESPİTİ ........................ 364
DYNAMIC MODELING OF 3-DOF RRP TYPE SERIAL ROBOTIC MANIPULATOR USING LAGRANGE-EULER
METHOD ...................................................................................................................................................... 371
AN INVESTIGATION ON PARAMETERS AFFECTING OIL AND GAS DRILLING EFFICIENCY ................................ 378
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
xiv
SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Ahmet Küçük (Kocaeli U)
Prof. Dr. Alaeddin Bobat (Kocaeli U)
Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek (Gebze Teknik U)
Prof. Dr. Bahadır Akın (Necmettin Erbakan U)
Prof. Dr. Durmuş Kaya (Kocaeli U)
Prof. Dr. Engin Özdemir (Kocaeli U)
Prof. Dr. Fabienne Dumoulin (Gebze Teknik U)
Prof. Dr. Fatma Çanka Kılıç (Kocaeli U)
Prof. Dr. Fazilet Burcu Candan (Kocaeli U)
Prof. Dr. C. Gazi Uçkun (Kocaeli U)
Prof. Dr. Hanefi Bayraktar (Bayburt U)
Prof. Dr. Hasan Latif (Kocaeli U)
Prof. Dr. Hasan Tutar (Sakarya U)
Prof. Dr. Hülya Gündüz Çekmecelioğlu (KocaeliU)
Prof. Dr. Hysen Mankolli (Editor of IJEES, USA)
Prof. Dr. İlyas Uygur (Düzce U)
Prof. Dr. Juan Carlos (Roca U. of Huelva, Spain)
Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit (Kocaeli U)
Prof. Dr. M. Emin Özdemir (Uludağ U)
Prof. Dr. Maan T. J. Maaroof (Mousul U., Iraq)
Prof. Dr. Mahmut Durmuş (Gebze Teknik U)
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş (Bitlis Eren U)
Prof. Dr. Mustafa Yaşar (Karabük U)
Prof. Dr. Numan Akdoğan (Gebze Teknik U)
Prof. Dr. Novo Palakalovic (East Sarajevo U, Bosnia and
Herzegovina)
Prof. Dr. Olena Demyanyuk (Institute of Agroecology and
Environmental Management, Ukraine)
Prof. Dr. Resul Kara (Düzce U)
Prof. Dr. Shahabuddin Memon (University of Sindh,
Pakistan)
Prof. Dr. Sibel Zor (Kocaeli U)
Prof. Dr. Şükrü Dursun (Konya Teknik U)
Prof. Dr. Ümit Alnıaçık (Kocaeli U)
Prof. Dr. Vefa Ahsen (Gebze Teknik U)
Prof. Dr. Tamara Milenkovic Kerkovic (University of Nis,
Serbia)
Assoc. Prof. Dr. Azeta Tartaraj (Aleksander Moisiu
Durres University, Albania)
Assoc. Prof. Dr. Flora Merko (Aleksander Moisiu
Durres University, Albania)
Assoc. Prof. Dr. Eda Bezhani (Aleksander Moisiu
Durres University, Albania)
Assoc. Prof. Dr. Brunela Trebicka (Aleksander Moisiu
Durres University, Albania)
Assoc. Prof. Dr. Lyudmyla Symochko (Uzhhorod National
University, Ukraine)
Assoc. Prof. Dr. Nagip Skenderi (University of Prishtina,
Kosovo)
Assoc. Prof. Dr. Natalya Gudkova (The State Ecological
Academy, Ukraine)
Assoc. Prof. Dr. Arif Özkan (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Arzu Yüce Morkoyunlu (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Ayşe GÜNSEL (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Ebubekir Ayan (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Erdinç Doğancı (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Esra Alnıaçık (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Fadime Sertçelik (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Fatih Koç (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Ferah Yıldız (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Gönül Konakay (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Halil Atmaca (Artro Klinik)
Assoc. Prof. Dr. Hasan Kaya (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Dikme (İstanbul Gelişim U)
Assoc. Prof. Dr. M. Kenan Döşoğlu (Düzce U)
Assoc. Prof. Dr. Orhan Gezici (Ömer Halis Demir U)
Assoc. Prof. Dr. Öznur Gökkaya (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Samad Rahimi Aghdam (Tabriz U, Iran)
Assoc. Prof. Dr. Serhat Duman (Düzce U)
Assoc. Prof. Dr. Selda Uca (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Sinan Aydın (Kocaeli U)
Assoc. Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp (İstanbul
Gelişim U)
Assoc. Prof. Dr. Yunus Taş (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Mazin Nazar Fadhel (Mosul U, Iraq)
Assist. Prof. Dr. A. Arzu Arı Bural (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar (Düzce U)
Assist. Prof. Dr. Aysun Kaya (İstanbul Gelişim U)
Assist. Prof. Dr. Fatih Sevgi (Selçuk U)
Assist. Prof. Dr. Fatma Oğuz Erdoğan(Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. İpek Sucu (İstanbul Gelişim U)
Assist. Prof. Dr. Kamuran Soylu (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Merve Doğancı (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Nermin Demirkol (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Oğuz Polatel (Kocaeli U)
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
xv
Assist. Prof. Dr. Oğuzhan Karahan (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Larissa Shragina (Mechnikov U, Ukraine)
Assist. Prof. Dr. Rüştü Taştan (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Safiye Bozkurt Ekren (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Seher Uçkun (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Serpil Özkurt Sivrikaya (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Serdar Biroğul (Düzce U)
Assist. Prof. Dr. Seyil Najimudinova (Kırgızistan Türkiye
Manas U)
Assist. Prof. Dr. Taner Erdoğan (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Vystavkina Daria (Mechnikov U, Ukraine)
Assist. Prof. Dr. Yasemin Katrancı (Kocaeli U)
Assist. Prof. Dr. Yusuf Budak (Kocaeli U)
Phd. Alba Ramallari (Aleksandër Moisiu U, Albania)
Phd. Alma Zisi (Aleksandër Moisiu U, Albania)
Phd. Blerina Vrenozi (Tirana U, Albania)
Phd. Mirela Alushllari (University of Albania, Albania)
Phd. Cand. Daniela Lika (Aleksander Moisiu Durres U,
Albania)
Phd. Jonida Gashi (Aleksander Moisiu Durres U, Albania)
Phd. Sonila Zerelli (Aleksander Moisiu Durres U, Albania)
Phd. Violeta Neza (Aleksander Moisiu Durres U, Albania)
Phd. Cand. Ariola Harizi (Aleksander Moisiu Durres U,
Albania)
Phd. Saeid Shojaei (University of Tabriz, Iran)
Dr. Ömer Güngör (Kocaeli U)
Dr. Ruhan Özel (Kocaeli U)
Dr. Moses M. Solomon (King Fahd University of Petroleum
and Minerals, Saudia Arabia)
Dr. Emma Gurashi Nikolaoy (University Of Patras, Greece)
Dr. Hisham M. Alidrisi (King Abdulaziz University, Saudi
Arabia)
Osman Taylan, King Abdulaziz University, Saudi Arabia
Dr. Thawee Numsakulwong (Rajamangala University of
Technology Isan, Tayland)
Dr. Reyhan Dadash (Azerbaycan Devlet Pedagoji
Üniversitesi, Azerbaycan)
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
195
THE IMPORTANCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE OF HOBBY GARDENS
Prof. Dr. Bahriye GÜLGÜN
Ege University Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture, Izmir/Turkey
bahriye.gulgun@hotmail.com
Lecturer ŞühedaBasire AKÇA
ZonguldakBülent Ecevit University, Çaycuma Vocational School of Food and Agriculture, Çaycuma-
Zonguldak/Turkey
sbasire.akca@beun.edu.tr*
Assist. Prof. Dr. Kübra YAZİCİ
TokatGaziosmanpaşa University; Faculty of Agriculture, Department of Horticulture Tokat/Turkey
k-yazici-karaman@hotmail.com
Abstract
With the increasing population in recent years, the pressure of mankind on nature has increased. As a
result of these pressures; urban green spaces decreased, human-nature relationship weakened and this
situation led to the emergence of ecological problems in cities. People wanted to re-connect with
nature, breathe and reach reliable organic food products. The aim of this research; Turkey in the urban
open green area system in place to examine by the principles of plant design and to examine the
importance of hobby gardens with land observation studies. As a result of the research, it has been
determined that hobby gardens are used for purposes such as obtaining products however, the results
reached were based on the fact that the reason for the formation of hobby gardens was social benefits
rather than the expectation of agricultural products.
Keywords: Green area, Plant design, Social benefit, Hobby gardens
INTRODUCTION
Hobby gardens are important for the orientation of nature away from urban stress. Today, people are
isolated from the soil, the beautiful flowering fragrant trees and the sounds of birds. Also they live
continued in multi-storey reinforced concrete buildings. However, people desire to get closer to nature
with the flowers growing on our balcony or in a corner of their houses.
Figure 1 Example of hobby garden
However, the human-soil-plant relationship which had been transformed from the vine gardens of
Babylon in the past, from the gardens of the Yıldız Palace of the Ottoman Period to the form of pots of
flowers that were used only as a decor, should in fact be highly regarded because it was a meaningful
and important relationship in human life in many fields from psychology to economy nutrition.
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
196
Figure 2 Example of hobby garden
Instead of accepting the fact that human beings are a part of nature and trying not to harm her
accordingly, people saw herself as the master of nature. As a result of the mistakes made have been
paid off as an increasingly worsening environment and ecosystem from natural disasters such as
earthquakes, floods and landslides. However, many steps are still being taken to return from wrongs
and to turn towards the right and the beautiful. Therefore, in this study; Hobby gardens which provide
the opportunity for tasting and healthy eating by removing the organic products we have grown from
our own branches that provide us with positive energy, which alleviates stress for a while for the
people living in the city. Also neighborhood began to disappear in recent years, the situation in Turkey
of the garden as a hobby pursuit that led to the consolidation of friendship concepts, benefits, design
principles are discussed. The aim of this study is to promote awareness of the need to support and
sustain the hobby gardens in Turkey which have so many benefits to society, human health and urban
ecosystem.
The Definition and Importance of Hobby Gardens
Hobby gardens are places where urban people living between high-rise concrete piles embrace nature
and come together in social groups. Different definitions of hobby gardens have been made (Önder
and Polat, 2008; Özkan,, 2001; Wiegand, 1990). The most comprehensive definition of these is as
follows; Hobby gardens are urban recreation areas which are created by the effort of creating an area
where the people of the city connecting with nature and green, relax, exhibit their own soul beauties
despite the negativities of urbanization and spend time together; small garden facilities, public
gardens, city gardens, etc. (Tezer and Solduk 2012).
Figure 3. Example of hobby garden
Hobby gardens help people relax psychologically as well as many activities. For interdisciplinary
collaborative work on Hobby Gardens, local municipalities and administrations and resources should
be used as much as necessary for planning and design practices and sustainability, also evaluations
should be made for their preservation and maintenance (Önder and Polat, 2008). Children know the
soil from an early age and their understand the importance and to catch up with the chance to grow in
communication with nature, to plant with his own hands with his parents planted grows, fruit, or to
witness the smell of beautiful flowers, is one of the most important steps to protect and transfer these
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
197
areas to the future (Yılmaz et al., 2006; Oğuz, 2000).Therefore, it has positive effects for both human
health and the existence of the country's lands. Concepts supporting Hobby Gardens are given in Table
1.
Figure 4. Example of hobby garden
Table 1. Concepts supporting hobby gardens
It is seen as an activity that is not considered as an important economic activity in
urban areas, separated from the dominant economic activities in urban settlements,
as well as can be used as recreation area and contributes to urban aesthetic values.
Products grown in the hobby garden are divided into food (cereals, root crops,
vegetables and fruits, aromatic and medicinal plants and animal products) and non-
food products (ornamental plants, firewood and industrial agricultureUNP,
1996;UNP,2000;Tezel, 2012).
According to Lampkin (1994), ecological agriculture; is an approach that integrates
human, environment and economically sustainable agricultural production system.
The purpose of this; agricultural system is to produce human and animal food on
condition that it protects natural resources and cleanses it from harmful and
diseased elements.
According to Genç (2009); the concept of sustainability is used not only for
agriculture but also for other sectors that have direct or indirect links to natural
resources.The fact that the agricultural sector interacts with the environment to a
great extent and the use of natural resources in the sector makes the concept of
sustainability also important for agriculture. Therefore, threats of exposure to the
environment and natural resources affect agriculture;agriculture alsocan also
adversely affect the environment and natural resources.
It is basically a system based on nature, which is seen as providing the order of life
and nature by making use of the blessings that it offers to us with minimal or no
intervention. There is no place for chemical or artificial substances in this
system(Bilgi, 2013).
Historical Process of Hobby Gardens
When we look at the history of Hobby Gardens for the first time more than 100 years ago, the first rise
in the discipline of Landscape Architecture in the 1850s, the period of industry and wars, ıt began
with the industrialization movement in Germany.In these hobby gardens, it was aimed to alleviate the
problems of collective working life with garden works. As a result of the small garden planning
activities which gained great speed after the Second World War, today the number of small gardens
available have reached a very large size in every city in Germany and It has become an indispensable
part of social life for the German people (Kef, 2015;Çelik, 2018; Hanna, 2000).Hobby Gardens have a
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
198
widespread application in today's Europe. While the application form in Europe is usually in the form
of lifetime lease the Hobby Garden a few years or annual of renting in Turkey (Kef, 2015; Aliagaoglu
and Alevkayali, 2017; Celik, 2018).
General Features of Hobby Gardens
They are usually established by local governments and municipalities. However, it has also established
by the university, individuals, associations both in Europe and in Turkey,
They are rented to the city inhabitants for a period of time under certain rules and at a cost.
The facility is managed by a voluntary association and an elected manager.
They have the necessary structures such as walking path, sports area, parking and parking area.
They are located in or adjacent to the city.
Area sizes should be 20-200 m2.
Products such as vegetables, fruits and flowers are grown. Hobby gardes are not accommodation.
They are built on first class agricultural land. Slope values should be less than 2%(Kef, 2015;
Aliagaoglu and Alevkayali, 2017; Celik, 2018).
Considering the features to be considered while choosing a place in Hobby Gardens;
The distribution of green spaces within the city and the positioning of the green spaces in a way to
create a spatial integrity should be considered.
Cemetery, swamp, etc. places that offer bad odor and unhealthy environments should not be
selected; areas that are least affected by floods and other disasters should be selected.
It should be accessible from almost every point of the city. Turkey ranged from 2-17 km away from
the center of the settlement; the average distance should be 7 km.
When choosing a location, areas of size sufficient to comply with the ideal measurements should be
selected.
These areas should be included in the city zoning plan and expert opinion should be taken into
consideration considering the parameters such as location, size, ecosystem effects of these gardens
and the expert opinions should be obeyed when choosing the site. (Kef, 2015; Aliagaoglu and
Alevkayali, 2017; Celik, 2018)
Planning and design principles of Hobby Gardens
Hobby Garden planning principles that municipalities should consider in the planning process are as
follows: (Kef, 2015; Aliagaoglu and Alevkayali, 2017; Celik, 2018);
Economic, social and environmental conditions should be in equal effect on the design and
operation of the garden,
Fully involve interested interest groups and users in the planning of the garden,
Focus on the systematic problems associated with the planning and operation of the garden,
taking into,
Bringing water to the edge of the area,
Anchoring the field after plowing,
Provided drainage,
Be prepared for manual processing,
Land allocation to a certain extent, account long-term trends and constraints.
Considering the Hobby Gardens on a larger scale, design considerations are as follows:
They are such assite selection, security, accessibility and accessibility, sunbathing time, water
resources, soil structure, multi-use, use of fence, architectural and technical features of hut / shelter
types, road-walk and bicycle path planning in multiple Hobby Gardens, parking, children's
playground, sports facilities, common areas, service businesses(Kef, 2015; Aliağaoğlu and Alevkayali,
2017; Çelik, 2018).
Benefits of Hobby Gardens
Hobby gardens have a positive effect on community psychology and community lives because of
removing people from the noisy and stifling environment created by urbanization.
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
199
Plants which they produced in these gardens increase the rate of active green areas of the city and
make a positive contribution to the ecosystem. They are also beneficial to the ecosystem and have
a positive impact on the urban climate.
Hobby gardens draw the boundaries of urbanization and thus they prevent the destruction of
natural environment.
Hobby gardens contribute to neighborhood relations and social peace by bringing together people
who are separated from city life (Kef, 2015; Aliağaoğlu and Alevkayali, 2017; Çelik, 2018).
Figure 6. Example of hobby garden
Status of Hobby Garden in Turkey
Due to the increasing industrial and urbanization in Turkey open- green areas especially agricultural
areas are being lost every day. In the 1980s, hobby gardens were seen the first example in
Turkey.Turkey's first Hobby garden was established in Bursa located 10 km from the city center in
Küçükbalıklı (Bursa Small Garden Plant). In this facility were provided by Bursa Metropolitan
Municipality in an area of 26,500 m² where there were 86 parcels which each of them was 200 in
size.
There were different reasons for the late establishment of Hobby Garden in Turkey. These reasons;
In Anatolia, house types were already built in the 20th century. By the end of the day, people had
not completely separated from nature, and hence there was less need for Hobby Gardens, which
led to a delay in establishment times.
Local administrators got to know late Hobby Gardens in our country.
Local authorities had avoided the use of Hobby Gardens beyond their original purpose, delaying
the establishment of Hobby Gardens (Kef, 2015; Aliagaoglu and Alevkayali, 2017; Celik, 2018)
According to data in 2016 hobby garden managed by local governments in metropolitan cities were 28
pieces in Turkey. 7 of these were in Eskisehir, 5 in Kayseri, 2 in Mersin, 1 in Gaziantep and there
were also hobby gardens in our provinces such as İstanbul, Konya, Bursa, Balıkesir and Tokat.
Conclusion and Suggestions
In the past, unfortunately People produced the fruits of vegetables in their own gardens but our lives
are among the piles of concrete in our journey to transform the people who supply these needs from
the markets and markets. With the theme of return to nature and natural which is becoming more
widespread in our country as in the whole world recently, efforts to create opportunities to live in this
direction come to the forefront. From this point of view, people are more sensitive to the protection of
nature and take care to consume products that cause the least harm to the environment. They also
spend time and money to overcome the negativity that comes between them and create places where
they can spend time with nature. A way to get away from the intense stress of urban and business life
for a while and spend time with nature has become popular recently. It is estimated that the world
population will double in 2038, thus predicting that urban agriculture will gain much more importance
in the future. Population growth and rapid urbanization caused consume natural habitats and
deterioration of ecosystem and decrease of agricultural land and many problems threatening food
safety in urban areas. Hobby gardens, which do not provide economic contributions to management
International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019
Proceedings Book (Natural and Applied Sciences)
200
and urban people, also have positive contributions to urban ecosystem and urban appearance. For this
reason, the support of hobby gardens will make positive contributions to the city, individuals both
financially and spiritually by local and central governments. Supporting and increasing of hobby
gardens are promising in terms of sustainability in Turkey.
References
Aliagaoglu, A., and Alevkayalı, A. (2017). Balıkesir’de Hobi Bahçeleri: Özellikler ve Sorunlar. Marmara
Coğrafya Dergisi(35), 195-203.
Bilgi, MG. (2013).Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim
Pratikleri, Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 29 sayfa 31-44
Çelik, S. (2018). Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçerisinde Hobi Bahçelerinin Tasarım İlkeleri ve Yönetimi
Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi.
Hanna, A.K., 2000. Rethinking Urban Poverty: A Look at Community Gardens. Bulletin of Science,
Technology&Society, Vol.20(3):207-216.
Kef, F. Ş. (2015). Hobi Bahçelerinin Planlanması ve Tasarımı: Konya Karatay Karaaslan Hobi Bahçesi. Bartın:
Yüksek Lisans Tezi.
Kılıç, H., 1995. İzmir Kent Örneğinde Kent Küçük Bahçeleri Planlama Olanakları Üzerine Araştırmalar. Ege
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. ksek Lisans Tezi. 105s., Bornova,
İzmir.
Laınpkin, N H Vc Padel, S , 1994 The Economics of Organic Farming an International Perspective, Cab
International, UK
Oğuz, D. (2000). Hobi Bahçeleri ve Avrupa Ülkelerinden Örnekler. Ekin Dergisi(14), 93-97.
Önder, S., & Polat, A. T. (2008). Peyzaj Tasarım Süreci Kapsamında Konya Kenti içinYeni Bir Hobi Bahçesi
Oluşturulması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18-25.
Özkan, B., Kaplan, A., Aslan, N., Kılıç, H. 1996. Ülkemizde Kent Küçük Bahçe Parklarının Gelişimi Üzerine
Bir Araştırma. Ekoloji Çevre Dergisi Yıl:5 Sayı:18, s:18-21, ISSN 1300-1361, Ankara.
Özkan, M. B. (2001). Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. İzmir: EgeÜniversitesi.
Tapur, T. (2018). Konya İl Merkezinde Bulunan Hobi Bahçeleri. Timad, 13(25), 109-122.
Tezer, A. and Solduk, B. (2012).İstanbul metropolitan alanının sürdürülebilir kentsel gelişmesinde “Kentsel
Tarım” potansiyeli,Erişimlinki:http://www.skb.gov.tr/istanbul-metropoliten-alaninin-surdurulebilir-kentsel-
gelismesinde-kentsel-tarim-potansiyeli-s1245k/
Wiegand, G., 1990. Philadelphia a Well Cultivated City. Philadelphia Inquirer, Philadelphia, PA. August/1990.
The Landscape Institute Library. London.
Yılmaz, H., Turgut, H & Demircan, N. (2006). Erzurum Kent Halkının Hobi Bahçesi Hakkındaki Görüşlerinin
Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 96-110.
UNDP, 1996. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities, Habitat II Series, UN., First Edition.
UNDP, 2001. Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities, Habitat II Series, UN., Second Edition.
Https://Www.Alnatura.De/~/Media/Images/Content/Panorama/Gesellschaft/Schrebergarten_02.Png
Https://Www.Menderesturel.Com.Tr/İmages/Large/726dfc1849a1ccf22895f84725872f9f.Jpg
Http://Www.Kgv-Volkspark-Dinslaken.De/İmages/Bild1.Jpg
Https://Upload.Wikimedia.Org/Wikipedia/Commons/A/A1/Kleingarten_%2801%29_2006-07-20.Jpg
Https://Goksallarinsaat.Com/Wp-Content/Uploads/2018/12/İzmit-Hobi-Bah%C3%A7esi-4.Jpg
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Şehirler dogadan uzak yerlesmelerdir. Bu ozellik Sanayi Devriminden gunumuze daha belirgin bir hal almis; yerlesmeler beton yiginina donusmustur. Acik ve yesil alanlar buyuyen sehirlerde yasayan insanlarin, gunese, isik, hava, bitki ve ferah alanlara duyduklari ihtiyactan ortaya cikmistir. Acik ve yesil alanlarin bir ornegi de hobi bahceleridir. Bunlar insanlarin dogayla iliskilerini yeniden duzenleme potansiyeline sahip alanlardir. Avrupa’da gecmisi eski olan hobi bahceleri, Turkiye’de 1980’li yillarin ortasindan itibaren yayginlasmaya baslamistir. Bu calismada Balikesir sehrinde bulunan hobi bahcelerinin yer secimi, planlama acisindan ozellikleri, kullanici ihtiyaclarinin ve taleplerinin belirlenmesi amaclanmaktadir. Calismada verileri anket uygulamasi ile elde edilmis ve istatistiki olarak cesitli ozellikler arasinda capraz sorgulama da yapilmistir. Sonuc olarak gorulmektedir ki hobi bahceleri bircok olumlu ozellige sahiptir. Ancak ortak kullanim alanlari ve yer seciminde eksilikler soz konusudur.
Article
it has been determined that the urban "community garden" park whichfeatures itselfas the öpen rec- reational space against the highly urbanized areas, has gradually entered into the new phase of urban deve- lopment in Türkiye, although it has also been established mthin the last decade. Contribution ofthe local administrations in Türkiye to adopt the urban "community garden" park idea would undoubtly serve as the solutionfor improving the quality of urban life. Key VVords: Urban Community Garden, Urban Green Area, Urban Öpen Space.
Ahmet Küçük (Kocaeli U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Ahmet Küçük (Kocaeli U)
Alaeddin Bobat (Kocaeli U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Alaeddin Bobat (Kocaeli U)
Ayşe Gül Gürek (Gebze Teknik U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Ayşe Gül Gürek (Gebze Teknik U)
Bahadır Akın (Necmettin Erbakan U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Bahadır Akın (Necmettin Erbakan U)
Durmuş Kaya (Kocaeli U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Durmuş Kaya (Kocaeli U)
Engin Özdemir (Kocaeli U)
 • Prof
 • Dr
Prof. Dr. Engin Özdemir (Kocaeli U)