ArticlePDF Available

Dünyada genetiği değiştirilmiş ürünler pazar yapısı ve sosyo-ekonomik değerlendirme

Authors:

Abstract

Ticari üretiminin 22. yılında GD bitkiler global düzeyde 1,5 milyar hektar ekilebilir arazinin yaklaşık % 12’sinde yetiştirilmektedir. Bu bitkiler 2016 yılında özellikleri açısından; % 47 HT (herbisit toleranslı), % 12 Bt (insekt toleranslı) ve % 41 yığın özellikli ve tür açısından; soya fasulyesi (% 50), mısır (% 22), pamuk (% 12), kanola (% 5) ve diğer türler (% 11) şeklinde sınıfandırılmıştır. Genetik mühendisliği sayesinde hâlihazırdaki ürünler dışında yakın gelecekte; endüstriyel üretime daha uygun, farmasötik sanayi için önemli girdileri üretebilen, besleyici özelliği zenginleştirilmiş, kuraklık gibi zor iklim koşullarına, tuzluluk ve uygun olmayan pH seviyesi gibi çevresel stres faktörlerine ve zararlılara karşı dayanıklılığı arttırılmış türlerin üretilmesi planlanmaktadır. Günümüzde üretilen GD bitkilerin çiftçilere ve üretici ülkelere fayda sağladığı çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. Sürdürülebilirlik ve sosyo-ekonomik değerlendirme çalışmalarında bu ürünlerin avantaj ve potansiyel faydaları açıklanmıştır. Ancak GD ürünlerin kamuoyu tarafından kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir. Bunun öncelikli nedenleri, alanla ilgili bilinmezlikler, önyargılar ve olası risk unsurlarının yarattığı endişe durumu olabilir. GD bitkiler hakkında oluşturulan risk analiz raporları da bu bitkilerin insan sağlığına ve ekosisteme etkisini değerlendiren deneysel çalışmaların yapılması konusuna vurgu yapmaktadır. Gelecekte dünyayı besleme ve alternatif enerji kaynaklarının üretimi hususunda faydalı olabileceğinden bahsedilen bu ürünlerin potansiyelinden yararlanabilmek için üretim öncesinde uzman ekiplerin işbirliğiyle sağlık, biyogüvenlik ve sürdürülebilirlik yönüyle çeşitli Ar-Ge çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır.
85
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
Dünyada genetiği değiştirilmiş ürünler pazar yapısı
ve sosyo-ekonomik değerlendirme
Tuğba SARIHAN ŞAHİN*, Yılmaz ARAL**, Arzu GÖKDAİ*





    

 
   

     
   
      
      
    
   
     



    
    
    
    

     
      
    
   
    
    
    
   
    
    

Anahtar sözcükler: 
   

     
     

      




        
     

     

 

            

86 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
       
       
     
     

     



       
     

      





       






     


Keywords:   
   


     
     






   
   
     

      
      
  

    
    
      

     
      
    

    
      
  

    

   
      

     
  

   

   
    
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
87
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
    
    
    
     

 
   
    
     
      
      
      
    
      

      
    




     
   
 

     
    
    
    
    
    
      
     
      
     

     
     
     


     
     
    
    

     






      

    
    

    
    
     
      
     
   
       
     
       
     
   
    
     
      
88 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
     
     



   
  
  
    
 aşı    
 çalışmalarısürmektedir 
      
   
hücre, doku ve organların 
     
      
     
  büyüyen     
      çevre
kirletici madde içeren
    
 
    
    
    
    
     

     
 Tüm bunların kimliklendirilmesi 
Dünya

    

       

 
    
    
   
   
  
       
     

   

  
    
    
    
    
     
     
     
      

     
    
   

     
     
    
      
    
    
   


    

Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
89
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
    
     
    
    
    

    
    
 
      
      
    
    
    
     
      
      
     
      

      
    
    
    
     
     
    

    


    
   
      


    
    
    
    
     
      
       
     
    
    
    
     
    
    
    

      
     


    
    
      
      
    


   
     
       
      
    
      
     
      

90 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
     
      
      
      
   
       
      
     
     
     
     


     
    
      
      
     

      

     
     



    
       
      
    
    
       
    
       
       
    
    

   

    
    
  

   
     
    





  
       
    
    
     
      

    
     

       


     
    

      
 
    
     
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
91
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper

     

     
    
       


      
      

     
    
    
    
     


    
    
     
     

  
     

Global area of biotech crops, 1996-2016
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
92 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
     
      
  
      
       
alan    

     
    



     
     
    


      
      
     
      
     

     
      
     


     
    
     



      
   

    
     
     
 
     

     
    
    


      

Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper

Distribution of biotech crops by crop, between 2015 and 2016, million hectare
   
      
    22  
      
    
      
    
      
      
      
93
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper

     
     
     
    
    
    
 
   

      


Distribution of biotech crops by country between 2015 and 2016, million hectares
     
     
2      
      
  6 6 
  6 6 
6  2 2 
  2 2 
  2 2 
      
       
      
       
       
     
      
      
      
       
       
       
       
22       
       
       
       
26       
       
       
      
94 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
    

     
      


 :     
    


      




   
    
      



    

    
   
   
      
     

    
     
    

  
    
   
    
       
  

    
     





     
     

     
      

      
      

    
       
    
      
    
   
    
   

    
  


   

    
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
95
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
    
      
    
    
  
     
    
    
    
2

      

      
    
     
     
       
 

 
 
  

     

     
     
 

      
    
     
      
   

     
    
      
     
     

     
    
      
     

   
      
     
    
     
        
     
     
      
      

      
    
    
       
     
     
  
     
    
     

     
  
    
96 www.veteriner.org.tr/tr/dergi


     


   
    
      
       
  

     
       
     
    
      



    
    
    
    
     
      
    
    
    
      
     

    
    

     
     

   
      
      

     
      



    
     

   
 

       
      
     
     

     
    
      
      


   
    
      


    
       
       

Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
97
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
     
   
     

 
    

      
    
    

     

   




     
      

       
     



       
    
       
     

    
      

     
     

    
     
     

      
       

    
    

    


   




       


     
     
   
     


     
     
     
 
   
   
98 www.veteriner.org.tr/tr/dergi

     
    

    

      
    
  

       

    
     
    
      
   


      
   
    

    


     
   
    

    

     
     


     

    
     

       
      


      

       
     



   



     


     
   
     

     
    
     
   

     
     
     
     
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
99
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
    
    
    
   
      
       
     
      
     
     
     
    
     

    

    
     
     
      



 
      
     
    
    
      
    

     


     
 
      
    
    
     
     
 
     
     

     
     
  
    
    
    


    
    
      


    

   
    

    
  


      
    
     

100 www.veteriner.org.tr/tr/dergi

     
      

    


Bacillus thuringiensis
(Bt)     


     
     
      

    Bacillus thuringiensis
     
     

     

    
     
     


        
    Bacillus thuringiensis
    
      
    




     
    
   


     
  
   
    
     
     
Tablo 4: GD ürünlerden çilik seviyesinde elde edilen ekonomik kazanımlar ve verimlilik * (7, 21)
Table 4: Economic gains and productivity of biotech crops at farm level*
1996-2014 1996-2015 2014 2015
Ekonomik Kazanımlar
Toplam (Milyar $) 150,3 167,8 17,8 15,4
a. 
(milyar $, %) 52,6 (%35) 46,9 (%28) 2,7 (%15) 2,3 ( %15)
b. (milyar $, %) 97,7 (%65) 120,9 (%72) 15,1(%85) 13,1 (%85)
Verimlilik (Milyon ton)
Toplam 514,7 574 75 65,8
a.  158,4 180,3 20,2 21,9
b.  322,4 358,0 50,8 40,3
c.  24,7 25,2 2,9 2,2
d.  9,2 10,6 1,2 1,4
* Azalan pestisit ve çilik maliyetlerine bağlı olarak
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
101
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper

      
     
     
     

     
    


      
      
   
        

      
     
    


     





 
     

      


      
    
     
     
     
     
     
      
    
     
        
       
    

     
     
      
     

    
    
    

       
   

    


    

    

    

    
       
     


102 www.veteriner.org.tr/tr/dergi

     

   
    
       
     
     
     

    

    
     
     
   
   
    
      
    
     
    
   
       
    
   
     
    

    
     


     
    
   
     
 


    
       
    

   

    

   
   
    
       
     
    
  
    
    

       
     
     
 



    
    
    
   
    

    
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
103
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
      
     

    




    
      
     
     


    

     
    
     
     
    
    
    
     
     
  
  
      
     
     
    
    
    
   


     
     

    
    
   
     
      
     
   

     

 
     
   
   
      
    


      
    
      



     
     
     
     
     
   
    
   
      
104 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
    


    

     


     
      
    
    




    



    
    

     
    
   
     
     
   
   

  
      
    
    
     

      
     

    
    
     
     
    
   

     
    
   
    
    
     
     

    
    
    
   

    
      
    
    
    
    
   

     
     
    
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
105
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
    
    
    
    
      
     

    
    


  

   
  
    
    
     
      




    
    
   
   
      
     
     
    
  
   
   


1.     
Social and Economic Issues - Genetically
Modified Food.     

2.      
 Economic and Agronomic Impact of
Commercialized GM Crops: a Meta-Analysis. J
151
3.     Terminatör Gen
Teknolojisi ve Biyoçeşitlilik Üzerine Olan Etkileri.
J of Aari, 18
4. Genetically Modified
Organisms (GMO’s).54
5.  

6. Global Income
and Production Impacts of Using GM Crop
Technology 1996–2013.    6 

7.      GM Crops:
Global Socio-economic and Enviromental Impacts
1996–2014. 


8.      Promise and Issues
of Genetically Modified Crops. Curr Opin Plant
Biol16
9.       
  Hayvan Beslemede Genetik Olarak
Değiştirilmiş Bitkilerin (GMO) Kullanımı, Genetik
Olarak Değiştirilmiş Yemler ve Özellikleri 
     

106 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
10.      Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar.
23
11. Dünya’da GDO Mevzuatı,
Ticareti ve Uygulamalarının Kar
   




12.      
  Stop Worrying; Start
Growing.13
13. Statistical Yearbook 2012.


14. World Deforestation Slows Down
as more Forests are Better Managed.  


15.  Genetically Enginereed
Animals Consumer Q&A.  




16.     
The First Decade of Genetically Engineered
Crops in the United States.


17.    

A Meta Analysis on Farm-level Costs and
Benefits of GM Crops.3
18.      
  
      What
are the Socio-economic Impacts of Genetically
Modified Crops Worldwide? A Systematic Map
Protocol.3
19.       
  What have been the Farm-level
Economic Impacts of the Global Cultivation of
GM Crops?.   
11
20.  Executive Summary: Global
Status of Commercialized Biotech/GM Crops: Brief
49-2014 


21. Global Status of Commercialized
Biotech/GM Crops: 2016, Brief 52. 



22.      
Genetiği Değiştirilmiş Mısır
Bitkisinin Bazı Böcek Türlerine Karşı Direnci
Üzerine Değerlendirmeler.
2
23.   Soya Sektör Raporu. 


24.   ISAAA Report on Global
Status of Biotech/GM Crops 


25. 
  Assessing the potential economic
benefits to farmers from various GM crops
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
107
www.veteriner.org.tr/tr/dergi
Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
becoming available in the European Union by
2025: Results from an expert survey. 

26.     
       
Assessment of the Economic Performance of GM
crops Worldwide.

 

27.   Cartagena Protokolü ve
Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı. 
20
28.       A Meta-
analysis of the Impacts of Genetically Modified
Crops.9
29.      
     

      
Assessment of the Safety of
Foods Derived from Genetically Modified (GM)
Crops. Food Chem Toxicol42
30.    Genetically Engineered
Plants and Foods: a Scientist’s Analysis of the
Issues (Part II). Annu Rev Plant Biol, 
31.        
  International
Workshop on Socio-economic Impacts of
Genetically Modified Crops.
 

32.   1972: First Recombinant
  

33. Biyoteknolojik
Uygulamalara ve Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalara (GDO) İlişkin Tüketici
Davranışları.8
34. 

Tarım Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar ve
Uygulamalar: Bitki Biyoteknolojisi. 




35.      Yield Eects
of Genetically Modified Crops in Developing
Countries.299
36.    Roundup Ready
Soybeans in Argentina: Farm-level and Aggregate
Welfare Eects.32
37. The Economics of Genetically
Modified Crops.1

38. The Impact
of Bt Cotton on Poor Households in Rural India
46
39.    Türkiye’de GDO Mevzuatı.
 
   

40.     



41.     Gdo’lu Yemler.



108 www.veteriner.org.tr/tr/dergi
42.   2016 Yılı Hububat Sektör
Raporu,
 

43.   Genetik.   

44.    The Impact of Genetic
Modification of Human Foods in the 21st Century:
A Review. 18
45. 
The Cost of Delaying Approval of Golden Rice.
17
46.    Tarımsal ve Hayvansal
Ürünlerde Modern Biyoteknoloji ve Organik
Üretim.23

47.    Bitkisel Üretimde Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünleri ile
Biyogüvenlik.  


  





    



Vet Hekim Der Derg 89(2): 85-108,2018 Çağrılı Makale / Invited Paper
Conference Paper
Full-text available
In 1925, after the perfect land regression around the Blue Nile river in Gezira region, Sudan was noticed by the British colonists that were established Gezira irrigation scheme for the purpose of providing cotton for textile industry to Lancashire mills in the UK. Even after the colonization, the scheme was expanded and still continues to produce cotton as major cultivated crop. Currently, this scheme is representing one of the largest agricultural scheme is irrigated via gravity irrigation system under the administration by Sudanese government. Besides, it is a huge source of economic improvement and sustainability of Sudan. The aim of this work is assessing one of the largest gravity irrigated systems in the Blue Nile River, Gezira region, Sudan’ environmental impacts during the history up to now. As research sampling methodology, non-probability sampling is applied with 10 individuals for key informant interviews. It is enlightening to its ecological effects of Gezira region. The positive influents of the scheme were the amazing achievements implementing agricultural irrigation programme in the large scale. On the other hand, the negative impact of the scheme was increase plenty of risks that follow applying this scheme, such as application of mass quantity of several agricultural chemicals. It is resulted in, requirements of protection in environmental and human health. For instance, the mosquito (malaria vector mosquito; Anopheles) population was increased and consequently malaria disease was observed. As a smart biological solution, the western mosquitofish (Gambusia affinis) that were feeding themselves with mosquito’ s larvae and pupae were presented in this river. Even though there are already few proposed solutions are existed, there is still necessity of increase number of effective and sustainable solutions for the region. In conclusion, for increasing and optimizing compatibility with the surrounding environment without being harmful, more agroecological protection measurements are needed.
Conference Paper
Full-text available
Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli rolü olan tarımsal üretim insan ihtiyaçlarını karşılamada her zaman öncelikli bir alan olmuştur. Tarım ve buna bağlı yapılan faaliyetler ülkelerin ekonomik refahını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle beraber tarımsal arazilerde uygulanan geleneksel yöntemler artan ihtiyaçları karşılamada yetersiz bir duruma gelmiştir. Bu yüzden tarımda kaliteyi artırmak ve ihtiyaçları karşılamak için yeni teknolojilerin ortaya çıkması bir gereklilik olmuştur. Bitki, toprak ve hava koşullarını tohumdan tüketiciye ulaşana kadar çeşitli araçlarla kontrol ederek üretim verimliliği artırmayı hedefleyen bu sistemlerin tümüne Akıllı Tarım denilmektedir. Hassas tarım ise yine aynı doğrultuda akıllı tarımda bulunan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak arazide sadece bölgeye özgü tarım yapılmasını sağlayan ve bu sayede tarımsal girdi miktarını azaltmayı hedefleyen teknolojiler bütünüdür. Bu iki kavram hem dünyada hem de ülkemizde gittikçe artan düzeyde kullanılmaya başlanmakta ve her geçen gün daha fazla yaygın hale gelmektedir. Tarım sektörü için yeni olan nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, robotik gibi akıllı teknolojiler daha fazla ekonomiklik ve verimlilik sağladığından tarımsal üretimin şeklini değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma akıllı ve hassas tarımın genel yapısı ve bu alanlardaki dünya ve ülkemizde kullanılan mevcut teknolojilerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı ayrıca kullanılmasından ortaya çıkan zorluklar açıklanmıştır. Dünya genelinde kullanılmaya başlanan akıllı ve hassas tarım ülkeler tarafından artan düzeyde benimsenmekte ancak hem dünyada hem de ülkemizde bu teknolojilerin bazı altyapı, arazi ve teknik eleman yetersizliğinden gelişmesi ve uygulanmasının yavaş bir şekilde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sorunların tarım politikaları ve destekleri sayesinde üretici açısından ürün kalitesi ve veriminde daha etkili sonuçlar elde edileceği ortaya konulmuştur.
Article
Full-text available
Background Genetically modified (GM) crops have generated a great deal of controversy. Since commercially introduced to farmers in 1996, the global area cultivated with GM crops has increased 94-fold. The rapid adoption of GM technology has had substantial socio-economic impacts which a vast amount of technical and non-technical literature has addressed in the last two decades. However, contradictory results between individual studies abound. Extensive and transparent reviews concerning this contentious and complex issue could help promote evidence-based dialogue among the diverse parties involved. Methods This protocol specifies the methodology for identifying, evaluating, and mapping evidence related to the main review question: what are the socio-economic impacts of genetically modified crops worldwide? This question has been subdivided into the following topics: (a) farm-level impacts; (b) impacts of coexistence regulations; (c) impacts along the supply chain; (d) consumer-level impacts; (e) impacts on food security; and (f) environmental economic impacts. The search strategy includes the identification of primary studies from general scientific databases; global, regional, and national specialist databases; an on-line search engine; institutional websites; journal websites; subject experts/researchers; and serendipity. Searches will be conducted in six languages (Chinese, English, French, German, Portuguese, and Spanish). Identified studies will be screened for inclusion/exclusion criteria by a group of multi-language reviewers. Finally, pre-defined data from the studies will be extracted, mapped, and presented in a report. Potential research gaps will be identified and discussed, and the review process will be documented in an open-access database (i.e. CADIMA, http://www.cadima.info/).
Article
Full-text available
Background Despite the rapid adoption of genetically modified (GM) crops by farmers in many countries, controversies about this technology continue. Uncertainty about GM crop impacts is one reason for widespread public suspicion. Objective We carry out a meta-analysis of the agronomic and economic impacts of GM crops to consolidate the evidence. Data Sources Original studies for inclusion were identified through keyword searches in ISI Web of Knowledge, Google Scholar, EconLit, and AgEcon Search. Study Eligibility Criteria Studies were included when they build on primary data from farm surveys or field trials anywhere in the world, and when they report impacts of GM soybean, maize, or cotton on crop yields, pesticide use, and/or farmer profits. In total, 147 original studies were included. Synthesis Methods Analysis of mean impacts and meta-regressions to examine factors that influence outcomes. Results On average, GM technology adoption has reduced chemical pesticide use by 37%, increased crop yields by 22%, and increased farmer profits by 68%. Yield gains and pesticide reductions are larger for insect-resistant crops than for herbicide-tolerant crops. Yield and profit gains are higher in developing countries than in developed countries. Limitations Several of the original studies did not report sample sizes and measures of variance. Conclusion The meta-analysis reveals robust evidence of GM crop benefits for farmers in developed and developing countries. Such evidence may help to gradually increase public trust in this technology.
Article
Full-text available
The impact of genetically modified (GM) crops on the poor in developing countries is still the subject of controversy. While previous studies have examined direct productivity effects of Bacillus thuringiensis (Bt) cotton and other GM crops, little is known about wider socioeconomic outcomes. We use a microeconomic modelling approach and comprehensive survey data from India to analyse welfare and distribution effects in a typical village economy. Bt cotton adoption increases returns to labour, especially for hired female workers. Likewise, aggregate household incomes rise, including for poor and vulnerable farmers. Hence, Bt cotton contributes to poverty reduction and rural development.
Article
The present paper presents a meta-analysis of the economic and agronomic performance of genetically modified (GM) crops worldwide. Bayesian, classical and non-parametric approaches were used to evaluate the performance of GM crops v. their conventional counterparts. The two main GM crop traits (herbicide tolerant (HT) and insect resistant (Bt)) and three of the main GM crops produced worldwide (Bt cotton, HT soybean and Bt maize) were analysed in terms of yield, production cost and gross margin. The scope of the analysis covers developing and developed countries, six world regions, and all countries combined. Results from the statistical analyses indicate that GM crops perform better than their conventional counterparts in agronomic and economic (gross margin) terms. Regarding countries’ level of development, GM crops tend to perform better in developing countries than in developed countries, with Bt cotton being the most profitable crop grown.
Article
The growing area of genetically modified (GM) crops has substantially expanded since they were first commercialized in 1996. Correspondingly, the adoption of GM crops has brought huge economic and environmental benefits. All these achievements have been primarily supported by two simple traits of herbicide tolerance and insect resistance in the past 17 years. However, this situation will change soon. Recently, the advance of new products, technologies and safety assessment approaches has provided new opportunities for development of GM crops. In this review, we focus on the developmental trend in various aspects of GM crops including new products, technical innovation and risk assessment approaches, as well as potential challenges that GM crops are currently encountering.
Article
Genetically modified (GM) crops have been used commercially for more than 10 years. Available impact studies of insect-resistant and herbicide-tolerant crops show that these technologies are beneficial to farmers and consumers, producing large aggregate welfare gains as well as positive effects for the environment and human health. The advantages of future applications could even be much bigger. Given a conducive institutional framework, GM crops can contribute significantly to global food security and poverty reduction. Nonetheless, widespread public reservations have led to a complex system of regulations. Overregulation has become a real threat for the further development and use of GM crops. The costs in terms of foregone benefits may be large, especially for developing countries. Economics research has an important role to play in designing efficient regulatory mechanisms and agricultural innovation systems.
Article
Ten years after the first generation of genetically engineered (GE) varieties became commercially available, adoption of these varieties by U.S. farmers is widespread for major crops. Driven by farmers' expectations of higher yields, savings in management time, and lower pesticide costs, the adoption of corn, soybean, and cotton GE varieties has increased rapidly. Despite the benefits, however, environmental and consumer concerns may have limited acceptance of GE crops, particularly in Europe. This report focuses on GE crops and their adoption in the United States over the past 10 years. It examines the three major stakeholders of agricultural biotechnology and finds that (1) the pace of R&D activity by producers of GE seed (the seed firms and technology providers) has been rapid, (2) farmers have adopted some GE varieties widely and at a rapid rate and benefited from such adoption, and (3) the level of consumer concerns about foods that contain GE ingredients varies by country, with European consumers being most concerned.