ArticlePDF Available

Les plantes rares del Baix Empordà, unes joies a preservar

Authors:

Abstract and Figures

A la comarca del Baix Empordà s’hi fan una seixantena de plantes que podem qualificar de rares: en les poques poblacions que tenen el nombre d’individus és baix i, per tant, són en clar perill de desaparèixer. La pèrdua de diversitat vegetal i animal és un dels problemes de l’anomenat canvi global i malauradament el Baix Empordà no n’és una excepció. En aquest escrit donem a conèixer quines són les plantes més rares que es coneixen i les que ja han desaparegut, amb l’objectiu que serveixi d’eina per tal d’evitar futures extincions.
Content may be subject to copyright.
... Amb aquests antecedents, considerem que no hi ha arguments sòlids per atribuir a Salvinia natans un origen aŀlòcton i, per tant, excloure que no pogués ser un dels elements de les comunitats autòctones d'herbes aquàtiques d'aigua dolça de les terres baixes del nord-est de Catalunya, un dels grups de la flora del territori que ha experimentat una regressió més intensa i que encara no s'ha frenat. Sembla que les darreres observacions es van fer al baix Ter l'any 1996 (Vilar & Bou, 2019) i després no s'ha retrobat, tot i que es tracta d'una zona amb un esforç de prospecció notable. Es pot haver extingit, però segons els criteris de la IUCN s'ha de qualificar com a CR, ja que no ha passat un període de 50 anys des de la darrera observació. ...
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.