BookPDF Available

Katalog Prac Studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS

Authors:

Abstract

nierzadko jesteśmy przez państwa pytani, na czym polegają nasze studia, czego się można nauczyć na grafice, oraz co można robić z dyplomem studiów licencjackich. równie nierzadko jesteśmy zmuszeni odpowiadać państwu, że to zależy, bo to naprawdę zależy i to głównie od państwa; chęci, motywacji i ciekawości, o której szerzej za chwilę. w tym miejscu przygotowaliśmy zestaw prac studenckich, które mają nakreślić państwu zakres obowiązywania naszych studiów. zdecydowana większość prezentowanych projektów dotyczy użytkowego wykorzystania grafiki jako narzędzia komunikacyjnego. dużo czasu poświęcamy funkcjonalnym uwarunkowaniom designu i komunikacji, szczególnie w kontekście zrównoważonego rozwoju i projektowania — dowodem na to niech będzie niniejszy katalog prac — którego geneza zawiera się w kilku akapitach poniżej.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.