ArticlePDF Available

Graaf Willem II en Haarlems stadsrecht

Authors:

Abstract

Haarlem kreeg op 23 november 1245 stadsrecht van graaf Willem II. Daarmee mocht het voortaan zelf rechtspreken en stedelijke wetten opstellen. Wel moest het de graaf bijstaan met belastingen en krijgslieden.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.