ChapterPDF Available

Cetatea dacică Piatra Roșie. Observații cu privire la fortificația de pe platou

Authors:
ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA
ARHEOVEST
VII1
-IN HONOREM SABIN ADRIAN LUCA-
Interdisciplinaritate în Arheologie
Timişoara, 23 noiembrie 2019
JATEPress Kiadó
Szeged
2019
Editor: Sorin FORȚIU
Coordonator: Dorel MICLE
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA
Coperta: Alice DUMITRAȘCU
Foto: Sabin Adrian LUCA; Editare grafică: Aurelian SCOROBETE
Această lucrarea a apărut sub egida:
© ArheoVest, Timișoara, 2019
Președinte Lorena SMADU
www.arheovest.com
ISBN 978-963-315-419-9 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-417-5 (I. kötet/volumul)
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.
315
CETATEA DACICĂ PIATRA ROȘIE. OBSERVAȚII CU
PRIVIRE LA PLANUL FORTIFICAȚIEI DE PE PLATOU
Aurora Pețan*
* Centrul de Studii al Fundației Dacica, Alun; aurora.petan@dacica.ro
Abstract. The Dacian fortress Piatra Roșie (Hunedoara county, RO) benefited from only one
archaeological research campaign, in 1949. The archaeologists tried to resume the research in
2004, but they did not continue. Even though a monograph of this site was published in 1954,
information about Piatra Roșie is few and often inaccurate. The only plan of the fortress is
already 70 years old and is a very approximate sketch, containing many errors. Recently, the
Dacica Foundation has initiated a topographical survey, which resulted in the first precise plan
of this fortress. The differences from the old sketch are important, and the data provided by
this plan suggest several new interpretations. This paper provides the scientific community
with the first accurate plan of the fortress and rises some questions regarding the fortifications.
Keywords: Piatra Roșie, Dacian Fortresses, Kingdom, architecture, topographical survey.
1. Date preliminare
1.1. Amplasarea cetății
Cetatea dacică Piatra Roșie face parte din grupul de fortificații și așezări din are-
alul Sarmizegetusei Regia, capitala Regatului Dac. Este situată în satul Alun1, comuna
Boșorod, jud. Hunedoara, pe teritoriul Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclo-
vina. A fost inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în anul 1999, ca parte compo-
nentă a sitului serial “Cetățile dacice din Munții Orăștiei”, împreună cu cetățile dacice
Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia, Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Bănița
(jud. Hunedoara) și Căpâlna (jud. Alba).
Cetatea ocupă un vârf izolat (831 m), greu accesibil, în sectorul sud-vestic al
Munților Șureanu (Fig. 1), situat între Valea Alunului (numită de localnici “Valea
Stângului”), Valea Luncanilor și Valea Roșie.
Fortificațiile se află pe platoul superior, care a fost îndreptat artificial (Fig. 2),
și pe versantul estic, iar numeroase terase antropogene, constituind așezarea civilă din
1 Lucrările de specialitate continuă să folosească vechiul nume “Luncani – Piatra Roșie”, care
nu mai este de actualitate. Până la reforma administrativă din 1952 a existat doar satul Luncani,
care îngloba toate cătunele de munte din zonă, inclusiv cătunul Alun, pe teritoriul căruia se află
cetatea. După 1952, Alun a devenit sat al comunei Boșorod. Situl nu mai ține astăzi de Luncani,
ci de Alun/Boșorod.
316
Fig. 1. Localizarea cetății dacice Piatra Roșie.
Fig. 2. Dealul Piatra Roșie, vedere
dinspre SV.
Fig. 3. Dealul Piatra Roșie, vedere
aeriană dinspre NV2.
jurul cetății, au fost amenajate atât pe deal, în locurile unde panta o permitea (pe ver-
sanții estic și nordic), cât și pe văile și dealurile din apropierea acestuia.
Latura vestică și cea sudică sunt stâncoase și abrupte (Fig. 3), inaccesibile, pe
2 Foto Marius TOADER.
317
când versantul nordic poate fi urcat, dar cu dificultate. Pe latura sa estică, dealul este
legat de relieful din jur printr-o șa, singura cale de acces spre cetate. De aici, o potecă
tăiată în stâncă chiar de daci, duce până pe platou, unde se află majoritatea structurilor
antice.
1.2. Istoricul cercetărilor
Dealul cetății, cu forma sa particulară și versanții stâncoși roșiatici, a constituit
de timpuriu un reper vizual în zonă. Prima atestare în scris a acestui toponim datează
încă din secolul al XV-lea3, dar el este cu siguranță mai vechi. Ruinele erau probabil
cunoscute de localnicii din apropiere și de ciobani, dar primele observații asupra aces-
tora vor fi consemnate abia în sec. al XIX-lea.
Cel dintâi care menționează în scris urmele unor ruine de cetate în acest loc
este procuratorul fiscal Paul TÖRÖK, care în 1803 a anchetat o serie de descoperiri de
tezaure făcute la Grădiștea Muncelului de săteni din Ocolișul Mic și Vâlcelele Bune.
În drum spre Grădiște, Török a trecut și pe la Piatra Roșie și a relatat în scris ce a obser-
vat pe teren4. În 1838, preotul Michael ACKNER vizitează cetatea, tot în drum spre
Grădiștea Muncelului. El descrie cu destule amănunte cetatea: terasele, zidurile, teh-
nica de construcție a acestora și alte detalii5.
Piatra Roșie a fost mai bine cunoscută de către cărturarii sec. al XIX-lea decât
cetățile de la Costești-Cetățuie și Blidaru, din pricina faptului cea mai accesibilă
cale spre Grădiștea Muncelului era dinspre vest, dinspre Valea Hațegului, prin Bretea
Română, apoi prin hotarul Boșorodului și Târsa-Prihodiște. La acea vreme, Valea Gră-
diștii era impracticabilă de la Costești în amonte și prin urmare, mulți dintre cei care
voiau să viziteze ruinele de la Grădiștea Muncelului treceau prin apropierea celor de
la Piatra Roșie6.
În 1884, TÉGLÁS Gábor, împreună cu fratele său și cu câțiva colegi, vizitea-
ză cetatea Piatra Roșie și face câteva observații. TÉGLÁS Istvan desenează un plan al
platoului, o bucată de zid și niște blocuri căzute7.
În sfârșit, în 1910, Academia Maghiară din Budapesta trimite o comisie de
savanți ca să evalueze potențialul științific al cetăților dacice din această zonă. Comisia,
conduă de FINÁLY Gábor, ajunge și la Piatra Roșie8. Șase ani mai târziu este publicat
un amplu raport, care include și primele fotografii cu ruinele de la Piatra Roșie9 (Fig.
4). Conform lui Dimitie Marin TEODORESCU, care vizitează cetatea la un deceniu
după Finály, echipa savantului maghiar ar fi săpat trei turnuri. Teodorescu descrie și
el platoul și urmele vizibile10.
3 Daicoviciu, 1954, p. 24.
4 Jakó, 1971, p. 441-442.
5 Ackner, 1844, p. 25-26.
6 Pețan, 2018, p. 427.
7 Bajusz, 2005, p. 277-279.
8 Pețan, 2018, p. 184.
9 Finály, 1916, p. 40-42.
10 Teodorescu, Roska, 1923, p. 21-23.
318
Cercetările arheologice sistematice s-au concentrat într-o singură mare cam-
panie, în vara anului 1949, sub conducerea lui Constantin DAICOVICIU, și au durat
70‒75 de zile11. Cu aceasă ocazie este redactat și un plan provizoriu al cetății. Timp
de mai mult de o jumătate de secol, cetatea nu a mai stârnit interesul arheologilor.
Cercetările au fost reluate abia în 2004, cu intenția de a fi continuate, dar s-au oprit în
anul următor12.
Câteva contribuții științifice dedicate sau incluse în lucrări cu subiect mai larg
privesc aspecte particulare precum ar-
tefacte descoperite la Piatra Roșie în
timpul săpăturilor arheologice, întâm-
plător sau prin braconaj13, arhitectură
și tehnici de construcție14 ș.a.
Începând cu anul 2010, cetatea
a constituit subiectul unor proiecte de
cercetare ale Centrului de Studii al
Fundației Dacica, axate pe cercetări
noninvazive (măsurători topografice,
studii de petrografie)15.
În anul 2012, situl a fost inclus
într-un amplu proiect de cercetare fi-
nanțat de Ministerul Culturii, intitulat
Programul multianual de cercetări
arheologice din Munții Orăștiei” și
Fig. 4. Cercetări la Piatra Roșie
în anul 191016.
coordonat de Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca17.
În octombrie 2012, echipa de cercetători a efectuat măsurători topografice în sit,
însă rezultatele nu au fost făcute publice până astăzi. Proiectul a fost suspendat în anul
următor. Echipa a continuat să solicite (și să obțină) autorizație de cercetare și în anii
următori18, însă la Piatra Roșie nu a desfășurat niciun fel de cercetări în teren.
În 2015 a luat startul o serie de cercetări preventive pe o terasă antropogenă din
apropierea cetății. Cercetările au fost prilejuite de o solicitare de descărcare de sarci
arheologică în vederea plantării unei livezi, s-au desfășurat pe parcursul mai multor cam-
panii și au fost conduse de arheologul Iosif Vasile FERENCZ, de la Muzeul Civilizației
11 Daicoviciu et alii, 1950, p. 142. În monografie, Daicoviciu susține că săpăturile au durat trei
luni (Daicoviciu, 1954, p. 32).
12 Glodariu et alii, 2005. Raportul de săpătură este publicat fără documentație grafică.
13 Pavel, Andrițoiu, 1994; Florea, Suciu, 1995; Ferencz, Bodo, 1999-2000; Ferencz, Rădeanu,
2002; Rustoiu, Ferencz, 2002; Sîrbu et alii, 2005; Florea, Ferencz, 2007; Florea, 2014.
14 Popa, 1977; Glodariu, 1983; Antonescu, 1984.
15 Cetean, Pețan, 2017.
16 Finály, 1916, pl. III/2.
17 http://cetati-dacice.ro/program-de-cercetare (accesat 18.08.2019).
18 Autorizația solicitată era pentru întreg șantierul arheologic “Cetățile dacice din Munții Orăș-
tiei”, care include și dealul Piatra Roșie.
319
Dacice și Romane din Deva. Deși situată în afara cetății (și a zonei de protecție a aces-
teia), foarte probabil terasa aparținea în vremea dacilor "cartierului" arondat cetății
Piatra Roșie. Rezultatele acestor campanii vin să aducă informații inedite și prețioase
cu privire la viața și istoria cetății și a așezărilor din preajma sa19.
1.3. Planul lui Constantin Daicoviciu
Rezultatele campaniei din 1949 au fost prezentate într-un raport publicat în
anul următor20, apoi în monografia dedicată acestei cetăți, apărută patru ani mai târ-
ziu21. Raportul de săpătură este însoțit de o schiță a cetății, un plan provizoriu. C-tin
Daicoviciu, conștient de calitatea scăzută a planului (realizat foarte probabil doar cu
ruleta), propune, cu această ocazie, “ridicarea exactă a planului și situației de către
un arhitect și topograf22. Acest lucru nu se va întâmpla, iar aceeași schiță, cu ușoare
completări, va fi publicată și în monografia cetății (Fig. 5). Acesta va rămâne până
astăzi singurul plan publicat vreodată și va fi reluat în publicațiile ulterioare de către
specialiști. În plus, va fi folosit la realizarea de modele 3D ale cetății realizate atât de
pasionați, cât și de echipa oficială.
Conform datelor furnizate de Daicoviciu, pe platoul stâncos, îndreptat și ame-
najat de daci, a fost amplasată o fortificație rectangulară, din piatră ecarisată, cu dimen-
siunile 102×45 m. Aceasta ocupa doar două treimi din suprafața platoului, iar la cele
patru colțuri avea turnuri interioare, la care se adaugă un turn de curtină pe latura estică.
Accesul în interiorul incintei se făcea prin turnul din colțul nord-estic, la care ducea
o monumentală scară din piatră. În interiorul fortificației se afla o clădire cu două încă-
peri și un pridvor absidat, iar în exteriorul incintei a existat un templu cu coloane (des-
ființat în vremea dacilor) și două clădiri cu destinație necunoscută. Pe o terasă inferioa
au fost identificate urmele unei clădiri cu două încăperi, dintre care una absidată, la
care ducea o alee pavată ce se desprindea din scara de piatră. Alte terase situate mai
jos de platou, foarte puțin cercetate, au găzduit probabil locuințe și ateliere. O a doua
incintă, edificată din piatră locală, pământ și palisadă din lemn, se întindea pe versan-
tul estic, închizând terasele menționate anterior și înglobând două turnuri inițial izolate
(turnurile A și B). Alte două turnuri, rămase izolate, au fost identificate în două puncte
ale cetății: unul la baza căii de acces spre cetate, controlând accesul spre platou (turnul
C), și altul pe versantul nordic al dealului (turnul D, rămas până astăzi necercetat). Un
detaliu interesant îl constituie existența, chiar în fața intrării în incinta de pe platou, a
unei mari doline, din interiorul căreia cercetările din 1949 au scos la lumină artefacte
deosebite.
Piatra de construcție folosită la cetatea Piatra Roșie este calcarul oolitic, exploa-
tat în mare măsură din cariera dacică de la Măgura Călanului, la care se adaugă piatra
19 Ferencz, Roman, 2016. Deși trimis spre publicare, raportul pentru anul 2017 a fost omis de
către editorii volumului Cronica Cercetărilor Arheologice din România – campania 2017; acesta
poate fi însă consultat on-line, vezi Ferencz, Micle, 2019.
20 Daicoviciu et alii, 1950.
21 Daicoviciu, 1954.
22 Daicoviciu et alii, 1950, p. 148.
320
Fig. 5. Planul lui Constantin DAICOVICIU23.
locală. Deși amplasată pe o stâncă din calcar, constructorii cetății nu a putut folosi prea
mult piatra locală, care era prea dură pentru a fi prelucrată. Din acest motiv, ei au utilizat
calcarul moale de la Măgura Călanului, care era mai ușor de fasonat, chiar dacă trans-
portul pietrei de la aproape 30 km distanță presupunea eforturi mari. Analizele petro-
grafice sugerează chiar că e posibil să se fi folosit calcar din mai multe surse (cariere),
rămase încă neidentificate24. La fel ca în multe alte locuri, prezența unor gospodării
23 Daicoviciu, 1954, pl. II.
24 Cetean, Pețan, 2017, p. 823.
321
moderne în apropierea ruinelor a afectat starea de conservare a cetății, deoarece sătenii
au transportat cantități mari de blocuri și lespezi din sit pentru a le refolosi la construc-
țiile lor. Dat fiind că situl a fost cercetat atât de puțin, cronologia fortificațiilor nu este
clară. Se admite, în general, că fortificația de pe platou, împreună cu scara de piatră și
turnurile A‒D, reprezintă o etapă mai veche, databilă în vremea lui Burebista, iar cea
de-a doua fortificație, de pe versant, ar reprezenta o extindere din vremea lui Decebal,
determinată de necesitatea întăririi sistemului defensiv în fața pericolului roman25.
Această etapizare, nesusținută de argumente arheologice clare, a fost criticată de unii
cercetători străini26.
Planul publicat de Daicoviciu a fost analizat de arhitectul Dinu ANTONESCU,
care a semnalat unele erori27. Unele dintre observațiile arhitectului sunt deosebit de
interesante și vom face referire la ele mai jos. Republicări ale acestui plan se găsesc
în mai multe lucrări, însă fără modificări28.
2. Măsurătorile topografice din 2012
În primăvara anului 2012, la inițiativa și cu finanțarea Fundației Dacica, a fost
realizată prima ridicare topografică a cetății dacice Piatra Roșie29. Aceasta a inclus tere-
nul și elementele arhitectonice de pe platou, precum și incinta de pe versantul estic,
însă a fost limitată de starea de conservare a ruinelor.
Structurile din piatră nu au fost dezvelite decât parțial în 1949, iar între timp
s-au acoperit cu pământ sau/și vegetație. Nu am intervenit pentru curățarea/dezvelirea
acestora (activități care ar fi necesitat aprobări speciale), ci ne-am limitat la ceea ce
se vedea cu ochiul liber. Prin urmare, nu am putut include fundațiile celor două clă-
diri din afara fortificației de pe platou, nici fundația clădirii de pe platou30. Este vizibilă
fundația clădirii absidate de pe terasa de sub platou, precum și baza de piatră a pridvo-
rului absidat a "palatului" de pe platou. Au fost puse pe plan toate blocurile vizibile.
Zidurile fortificației au fost de asemenea înregistrate piatră cu piatră, atât cât erau dez-
velite. Pe unele segmente erau vizibile ambele paramente, pe altele doar unul, iar pe
unele porțiuni nu am găsit nimic la suprafață. În aceeași situație se află și cele patru
turnuri conservate.
În ce privește fortificația de pe platou, a fost înregistrat un număr suficient de
25 Daicoviciu, 1954, p. 124-125.
26 Strobel, 1998, p. 207 și urm.
27 Antonescu, 1984, p. 137, fig. 75.
28 Glodariu, 1983, fig. 34/1; Stefan, 2005, p. 219, fig. 99; Florea, 2011, p. 155, fig. 36.
29 Există informații cu privire la o ridicare topografică incompletă, realizată în 2004‒2005, însă
datele nu au fost făcute publice. De asemenea, așa cum am arătat mai sus, în octombrie 2012
s-a mai făcut o ridicare topografică, finanțată de Ministerul Culturii, însă nici aceasta nu a fost
făcută publică.
30 Traseul vechilor săpături (care au urmărit fundațiile clădirilor și zidurile din piatră) este vizibil
totuși în imaginile surprise din dronă. Aceste informații vor fi folosite mai departe cu precau-
țiile de rigoare, deoarece nu avem certitudinea că urmează cu fidelitate traseul structurilor din
piatră.
322
Fig. 6. Rezultatele măsurătorilor topografice din 2012, suprapuse vechiului plan (Stancu, online a)
323
blocuri pentru a putea fi formulate câteva observații. Segmentele care nu se văd pe teren
fie nu au fost dezvelite în urma săpăturilor din 1949, fie nu au fost găsite de arheologi.
Această din urmă situație ridică probleme interesante, care vor fi discutate mai jos.
În interiorul incintei răsăritene a fost înregistrat traseul drumului (acoperit par-
țial de scara de piatră) și cel al aleii care se desprinde din acesta și duce la clădirea absi-
dată. Blocurile și lespezile din structura celor două căi de acces nu au fost înregistrate.
Cele trei turnuri de pe versantul estic nu au putut fi identificate cu precizie,
deoarece au fost aproape complet demontate de localnici în vremurile recente. Am
evitat ne orientăm după șanțurile rămase, deoarece acestea sunt neregulate și nu
sugerează cu claritate perimetrul zidurilor.
Nici perimetrul incintei de pe versantul estic nu este clar. Valul este vizibil în
unele locuri, dar este complet aplatizat/dispărut pe porțiuni destul de lungi. Prin urma-
re, ne-am rezumat la ridicarea topografică a terenului și am înregistrat doar latura estică
a incintei, care este mai bine conservată. Celealte trei laturi pot fi deduse, deoarece
urmează terenul.
Am obținut o foarte bună imagine a teraselor artificiale amenajate de daci, cu-
prinse în incinta 2. De asemenea, a fost înregistrată dolina situată aproape de intrarea
în cetate.
Datele rezultate au fost prelucrate de către Mihai STANCU (România de Vis),
care a realizat noul plan al cetății dacice Piatra Roșie în baza acestei ridicări topografice.
De asemenea, pentru a pune în evidență diferențele față de vechiul plan, cele două pla-
nuri au fost suprapuse31 (Fig. 6).
3. Fortificația de pe platou
În 1949, în momentul începerii săpăturii, nu se vedea la suprafață nimic din
perimetrul incintei de pe platou32. Se puteau identifica doar unele dintre turnuri (care
fuseseră parțial dezvelite de căutătorii de comori și probabil de echipa lui Finály), așa
încât prima sarcină a lui C-tin Daicoviciu a fost aceea de a decoperta zidurile, pentru
a se putea determina forma și suprafața incintei. Așa cum am arătat mai sus, conform
planului schițat în 1949 și publicat în 1950, incinta este dreptunghiulară, are turnuri
interioare la toate cele patru colțuri și un al cincilea pe latura estică. Tot din acest plan
rezultă că toate laturile acesteia au fost dezvelite, exceptând jumătatea vestică a laturii
de sud, care nu a fost găsită pe teren. S-a constatat că cel mai bine păstrate sunt laturile
de nord și de est ale fortificației, în vreme ce cele de sud și de vest sunt cele mai "stri-
cate". Înălțimea zidurilor, constatată de Daicoviciu, era de 1‒2 asize, deci maximum
1 m, acesta ajungând doar la turnuri la 3‒5 asize.
31 Materialele rezultate, toate în format digital, se pot vizualiza și descărca on-line, vezi Stancu,
2019. Îi datorez lui Mihai STANCU o serie de observații valoroase, rezultate în urma numeroa-
selor discuții pe care le-am avut cu el pe parcursul ultimilor ani. Interpretarea noului plan, cu
toate revelațiile, dificultățile și semnele de întrebare pe care acesta le ridică, i se datorează în
mare măsură. Îi mulțumesc și pe această cale pentru munca documentată, pasionată și caracte-
rizată de modestie.
32 Daicoviciu, 1954, p. 35.
324
Observațiile de pe teren arată însă că lucrurile stau diferit. Este evidentă graba
cu care s-a lucrat și dorința de a se obține, înainte de toate, o planimetrie. Zidurile nu
au fost săpate integral pe niciuna dintre laturi, ci doar la joncțiunea cu turnurile, iar în
majoritatea cazurilor doar unul dintre paramente. Nu s-a atins nivelul steril pe niciuna
dintre laturi: s-a săpat doar până s-a dat de blocurile din asiza superioară, atât cât
se poată intui traseul zidului.
Măsurătorile efectuate în 2012 au adus o serie de corecții. Altitudinea maximă
este de 831 m, punct situat în interiorul fortificației. Fortificația nu este orientată per-
fect pe axa nord‒sud, așa cum se credea până acum, ci cu o deviere de 9° spre est. Axa
lungă a fortificației, măsurată pe mijlocul incintei, de la exteriorul laturii nordice până
la exteriorul laturii sudice, are 106,35 m – spre deosebire de 108 (la interior 102), cât
comunicase Daicoviciu. Latura nordică a putut fi măsurată, dat fiind că ambele turnuri
de la capetele zidului sunt conservate. Ea are are 46 m – cu 1 m mai mult decât în ve-
chea măsurătoare. Laturile vestică și sudică sunt incomplet păstrate, turnul de sud-vest
nu există pe teren, iar cel de sud-est este dezvelit doar parțial, astfel încât lungimea
acestor trei laturi nu a putut fi stabilită cu exactitate. Ea nu poate fi dedusă cu precizie
din axa lungă a incintei și latura nordică, deoarece traseul zidurilor prezintă neregula-
rități și indicii clare că incinta nu a fost perfect rectangulară, aspecte asupra căror vom
insista mai jos.
3.1. Amplasarea și funcționalitatea laturilor lungi
Din planul lui C-tin Daicoviciu reiese că pe platoul dealului Piatra Roșie a fost
amplasată o incintă dreptunghiulară cu ziduri din piatră fasonată, având toate laturile
situate pe platou și turnuri interioare la colțuri. Zidurile ar fi avut 4‒5 m înălțime, iar
turnurile încă pe atâta33. În interior se afla o singură clădire din lemn, de mari dimen-
siuni, cu un pridvor absidat. Arhitectul Dinu ANTONESCU observă că, dacă urmăm
această reconstituire, clădirea era practic îngropată într-o cazemată34. Acesta a mai sesi-
zat că distanța mică dintre ziduri și peretele cerdacului clădirii ar fi provocat iarna tro-
ieniri de lungă durată. Din punct de vedere practic, era o soluție foarte proastă, care
făcea aproape de nelocuit acea clădire.
De fapt, reconstituirea lui Daicoviciu este eronată. Greșeala a constat, în primul
rând, în amplasarea zidurilor lungi (de est și de vest). Planul ne înfățișează aceste ziduri
urmând curba de nivel și fiind amplasate pe platou. Turnurile, de asemenea, ar fi fost
toate amplaste integral pe platou. Arheologul nu pomenește nimic în textul monogra-
fiei despre acest aspect. Reconstituirea propusă de el respectă datele de pe plan (Fig. 7).
În realitate, cele două laturi lungi nu se află pe platou, ci pe versanți, iar turnu-
rile de colț sunt și ele coborâte în raport cu platoul și au fost construite în trepte. Acest
lucru se poate observa și cu ochiul liber (Fig. 8) și a fost confirmat de ridicarea topo-
grafică din 2012.
Măsurătorile topografice au arătat marginea platoului constituie curba de
nivel cu cota 830 m. Paramentul exterior al zidului vestic se află între cotele 826.6 și
33 Daicoviciu, 1954, p. 39-40, 44.
34 Antonescu, 1984, p. 138-139.
325
827.8, iar cel interior între 828 și 829.2. Paramentul exterior al zidului estic se află la
cota 825.5 (în singurul punct în care acesta e vizibil), iar cel interior între cotele 827.1
și 828.2. Variațiile sunt date de faptul că
zidurile urmează terenul, nu se află perma-
nent la aceeași cotă. Rezultă o diferență de
nivel între platou și asiza vizibilă a para-
mentului exterior de 3,4 m pentru latura
vestică și 4,5 m pentru cea estică. Dife-
rența este în realitate mai mare, dat fiind
că noi vedem acum doar ce a fost dezvelit
de către arheologi, dar în pământ există
încă cel puțin o asiză.
Fig. 7. Latura de est, încercare de
reconstituire35.
Fig. 8. Paramentul exterior al laturii de vest în zona decroșului.
D. Antonescu presupune că baza ambelor paramente ale zidurilor se afla pe ace-
lași nivel pe versant și că spațiul dintre zid și stânca platoului a fost umplut cu pământ,
fapt care ar fi dus la lărgirea platoului. Această soluție ar fi presupus o terasare lată de
cca 3,5 m care să taie versantul pe toată lungimea zidului (Fig. 9).
Cum însă nu s-a săpat până la stâncă, nu putem ști dacă cele două paramente
erau într-adevăr la același nivel. Ar fi fost mai practic ca paramentul interior să aibă
talpa mai sus decât cel exterior, iar zidul să fie situat "în trepte" pe versant, așa cum de
35 Daicoviciu, 1954, p. 44, fig. 9.
326
altfel sunt amplasate și turnurile. Obser-
vațiile de pe teren sugerează același lu-
cru, cu precizarea că imaginea poate fi
înșelătoare, câtă vreme nu cunoaștem
cât se adâncește în pământ paramentul
interior (Fig. 10).
Soluția propusă de Mihai STANCU
pleacă de la această supoziție, a ampla-
sării paramentelor pe versanți la cote
diferite (Fig. 11).
Din cele de mai sus rezultă că zidu-
rile de est și de vest nu erau laturi ale
unei incinte situate pe platou: rolul lor
principal trebuie să fi fost acela de zi-
Fig. 9. Zidul cetății, reconstituire36.
Fig. 10. Latura vestică a fortificației.
duri de suținere. Amenajarea platoului a putut duce la instabilizarea marginilor acestuia,
mai cu seamă a abruptei laturi de vest. Amplasarea celor două ziduri pe versanți putea
avea rolul de a fortifica marginile platoului, care era astfel "îmbrăcat" de cele două zi-
duri. Astfel de ziduri se găsesc și în alte situri dacice din zonă, însă funcționalitatea lor
36 Antonescu, 1984, p. 136, fig. 74.
327
Fig. 11. Reconstituire virtuală a laturii estice37.
nu a fost încă îndeajuns discutată, cu excepția zidurilor de terasă de la Sarmizegetusa
Regia și Fețele Albe.
Un argument în plus în favoarea acestei funcționalități îl constituie faptul că
zidul vestic se află pe marginea unei prăpăstii, deasupra unei stânci aproape verticale.
Niciun dușman nu putea urca spre platou din acea direcție. Prin urmare, un zid de apă-
rare ar fi fost inutil pe acea latură.
Latura estică era cea mai expusă, singura accesibilă pentru un atacator. Pentru
acest zid se poate admite și un rol de apărare, chiar dacă nu se ridica mult peste nive-
lul platoului. Totuși, un perete vertical de peste 4 m era o piedică serioasă în fața unui
atacator.
Situația este însă mai complexă. Zidul nordic și cel sudic se află situate pe pla-
tou, iar o estimare a înălțimii lor este dificil de făcut. Logica ne îndeamnă să admitem
că se ridicau deasupra platoului la aceeași înălțime cu celelalte două ziduri. Dar care a
fost această înălțime? Cât de înalte puteau fi aceste ziduri pentru a nu îngropa cu totul
clădirea de pe platou? De asemenea, se ridică întrebarea dacă laturile scurte au fost
construite odată cu cele lungi, dacă acestea din urmă au avut permanent rolul de ziduri
de susținere sau au fost transformate la un moment dat în laturi ale unei incinte, făcând
joncțiunea cu zidurile scurte (scenariu care ar implica o datare mai târzie și a turnuri-
lor). Un răspuns este greu fără o reluare a săpăturilor arheologice.
3.2. Latura vestică
Deși pe planul publicat în anul 1950 latura de vest a incintei este redată integral
până la joncțiunea cu presupusul turn de sud-vest, astăzi nu se pot vedea pe teren decât
trei segmente de zid, separate între ele de spații mari. Este sigur că Daicoviciu nu a găsit
latura întreagă, câtă vreme el însuși declară că aceasta era “mult stricată”, mai ales de
37 Stancu, online b.
328
la cotitură spre sud38. De altfel, terenul este surpat pe jumătatea sudică a acestei laturi,
iar acest lucru cu siguranță nu s-a întâmplat după 1949, fapt confirmat de loclanici.
Reprezentarea de pe plan este una ipotetică, arheologii fiind împinși de logică să admi-
tă că latura vestică făcea joncțiunea cu cea sudică. În realitatea situația este mult mai
complicată.
Traseul zidului vestic nu este liniar, ca al celorlalte ziduri, ci este frânt, formând
un decroș la o depărtare de 55,5 m de capătul nordic al zidului. Aici zidul cotește, fă-
când un unghi spre coastă, care iese în afară cu cca 2 m, apoi își continuă drumul spre
sud. C-tin Daicoviciu afirmă că nu putem cunoaște rostul acestei cotituri, iar Hadrian
DAICOVICIU crede că rolul său echivala cu acela unui al șaselea turn, D. Antonescu
consideră și el că era un contrafort, iar Ioan GLODARIU o plasează eronat la zidul de
est, susținând că rostul ei este acela de a crea mai mult spațiu pe platou, în partea de
sud-est a acestuia39.
Măsurătorile noastre au evidențiat că segmentul de după cotitură nu continuă
pe aceeași direcție cu cel dinaintea cotiturii, așa cum l-a redat Daicoviciu, ci are o tra-
iectorie oblică. Unghiul măsurat la decroș, spre exterior, este de 101°, iar cel pe care
latura oblică îl face cu decroșul, este de 91°. Este cert că nu se poate vorbi de o singură
latură, ci de două. Se poate observa ușor că cele două segmente urmează cu fidelitate
terenul, iar decroșul a avut probabil rolul de a facilita modificarea direcției zidului,
care trebuia să urmărească curba de nivel. Nu se poate spune, în acest moment, cât
anume înaintează acest zid spre sud, doar săpăturile viitoare vor putea da un răspuns.
Totuși, este foarte puțin probabil ca această latură să se întâlnească cu cea sudică, așa
cum se va vedea mai departe.
3.3. Latura sudică
Și latura de sud pune probleme inteteresante. Daicoviciu susține că este prost
păstrată, asemenea celei de vest, dar că acest lucru nu se poate datora alunecării zidu-
lui, așa cum s-a întâmplat pe versantul vestic. Săpătura a fost începută de la turnul sud-
estic, iar zidul a fost dezvelit pe o lungime de 15,8 m de la colțul exterior al turnului.
În mod neașteptat, zidul se termină brusc, fără urme vizibile de distrugere. S-a sondat
terenul la 2 m vest de capătul zidului, dar nu s-a găsit nicio urmă a acestuia. O altă
săpătură la cca 3 m de cea dintâi, tot spre vest, pare să nu fi dat nici ea rezultate. Dis-
tanța de la paramentul exterior la marginea sudică a platoului este de cca 6 m, deci
Daicoviciu avea dreptate că nu poate fi vorba de o prăbușire a zidului pe versant. El
presupune că zidul a fost desfăcut în timpuri mai noi, fără precizeze cine și în ce
scop ar fi avut interesul să facă acest lucru40.
Singurii care ar fi fost interesațivalorifice piatra fasonată din cetate erau săte-
nii din zonă. Un astfel de scenariu nu are însă temei, din trei motive. În primul rând,
sătenii au luat piatră din locurile cele mai apropiate de cărare (începând cu turnul avan-
38 Daicoviciu, 1954, p. 35.
39 Daicoviciu, 1954, p. 35; Daicoviciu, 1972, p. 133 (citând o comunicare, din 1966, a lui Florin
MEDELEȚ); Antonescu, 1984, p. 136; Glodariu, 1983, p. 126.
40 Daicoviciu, 1954, p. 85.
329
sat C) și nu aveau de ce să se deplaseze până la zidul de sud, care reprezintă cea mai
îndepărtată sursă de piatră din întreaga zonă a cetății în raport cu calea de acces. În
al doilea rând, o desfacere a zidului de către săteni ar fi lăsat urme, deoarece nu se poate
imagina că aceștiau au luat sistematic absolut toate blocurile, până la ultima asiză, și
au curățat emplectonul, așa încât să nu mai rămână nicio urmă. În al treilea rând, așa
cum însuși Daicoviciu mărturisește, în momentul începerii săpăturilor, zidurile se aflau
integral sub pământ, doar turnurile fiind vizibile (și nici acelea toate). Deci, dacă zidul
de sud ar fi fost demontat în capătul de vest de către săteni în vremuri mai recente, tere-
nul trebuie să fi arătat deranjat în momentul în care au început săpăturile.
Există două indicii importante, care ne pot lămuri în legătură cu soarta aces-
tui zid. Primul privește turnul de sud-vest, care ar fi trebuit să se lege de porțiunea acum
absentă a zidului de sud. Urmele acestui turn nu au fost găsite pe teren, iar presupu-
nerea lui Daicoviciu că colțul platoului s-a surpat în acel loc este plauzibilă. Dacă acolo
a existat la un moment dat un turn, acesta s-a prăbușit, împreună cu terenul de sub el,
antrenând și o parte a zidului de sud. Ca urmare, partea rămasă pe teren nu se mai lega
de nimic. Dacă prăbușirea ar fi avut loc după cucerirea cetății, zidul de sud ar fi tre-
Fig. 12. Latura sudică a fortificației.
buit să rămână incomplet, ruinat. Or, aici intervine cel de-al doilea indiciu: zidul de
sud pare să fie complet. Capetele zidului sunt închise cu ajutorul unor blocuri așeza-
te perpendicular pe fețele celor două paramente, ceea ce sugerează fie că zidul a fost
construit de la început doar pe acea distanță, fie că a fost refăcut, după o eventuală pră-
bușire a colțului platoului (Fig. 12). Este interesant de remarcat că acest zid nu obtu-
rează intarea în clădire, ci se oprește în dreptul ei.
Rezultă din cele de mai sus latura sudică nu se întâlnește cu cea vestică.
Prin urmare, se ridică întrebarea: a existat un turn în colțul sud-vestic?
330
3.4. Problema turnului sud-vestic (T5)
Nu s-a găsit niciun indiciu direct pe platou cu privire la existența turnului din
colțul de sud-vest al incintei. Ceea ce Daicoviciu marchează pe plan drept un segment
din peretele turnului, nu se poate regăsi pe teren, unde nici nu există de fapt teren, lo-
cul fiind situat "în aer", îndreptul unui perete aproape vertical.
Arheologul clujean prespune că acest turn a existat deoarece o incintă rectan-
gulară care avea turnuri la trei dintre colțuri avea toate șansele să dețină un astfel de
turn și la cel de-al patrulea colț. Evident, nu e vorba de o certitudine, ci de o presu-
punere logică.
Singura observație pe care Daicoviciu o face cu privire la acest turn este aceea
că este “distrus41, fără să putem înțelege din aceasta dacă socotește că a fost distrus
intenționat într-o anumită etapă de existență a cetății sau a fost distrus de trecerea tim-
pului și de vitregiile naturii. Cu toate acestea, vorbind mai departe despre turnurile cetă-
ții, el include turnul nr. 5 în analizele sale, spunând, de exemplu, că avea podeaua din
pământ bătut, la fel ca turnurile 1, 3 și 442, sau că avea intrarea doar pe latura interioa-
43. I. Glodariu preia informația și spune că turnul a fost distrus44, din exprimare
reieșind că este vorba de o distrugere intenționată. La fel se exprimă și Antonescu45.
Primul lucru care trebuie remarcat cu privire la locul în care ar fi trebuit să se
afle acest turn este că acesta ar fi fost virtual situat în afara platoului. Prelungirea latu-
rilor de sud și de vest până în punctul în care acestea s-ar fi întâlnit, pentru a forma col-
țul sud-vestic, nu ar fi fost posibilă cu o asemenea configurație a terenului. Nu este
exclus ca acest colț al platoului să se fi surpat la un moment dat, antrenând cu el orice
construcție se va fi aflat deasupra sa. Dacă acolo a existat cândva un turn, cu siguranță
acesta s-a prăbușit odată cu terenul de sub el și cu segmentele adiacente din zidul de
sud și de vest. Dar când s-a produs această catastrofă?
La fel de plauzibilă este și varianta în care terenul a fost așa încă de la începutul
amenajării platoului, iar acel turn nu a existat niciodată.
La baza versantului vestic se pot vedea astăzi numeroase blocuri de calcar faso-
nat, prăbușite (Fig. 13). Acestea nu au mai fost semnalate până acum în literatura de
specialitate. C. Daicoviciu și echipa sa probabil nu au știu de existența lor.
Datele pe care le-am înregistrat cu GPS-ul arată că aceste piese se află dispuse
pe o lățime de cca 100 m pornind de la baza peretului spre Valea Roșie (câteva au ajuns
chiar mai departe, până în albia râului), cu o concentrare mare în dreptul capătului sudic
al laturii vestice (Fig. 14). Nu am putut identifica niciun bloc de colț cu jgheaburi în
diagonală, care ar fi reprezentat un indiciu al existenței unui turn. Un calcul simplu ne
arată că un turn cu înălțimea de 4 m trebuie să fi avut cel puțin 80 de blocuri cu jghea-
buri în diagonală (2 paramente × 4 colțuri × 10 asize), dacă ar fi luăm în calcul doar
41 Daicoviciu, 1954, p. 43.
42 Daicoviciu, 1954, p. 44.
43 Daicoviciu, 1954, p. 45.
44 Glodariu, 1983, p. 102.
45 Antonescu, 1984, p. 132.
331
Fig. 13. Blocuri căzute pe versantul vestic la dealului.
Fig. 14. Zona cu piese căzute pe versant.
blocurile amplasate pe colțurile turnului. Jgheaburile în diagonală se găsesc însă adesea
și pe blocurile învecinate celui de pe colț, astfel încât numărul acestora ar fi trebuit să
fie mult mai mare. Deși multe dintre blocurile prăbușite pe versant sunt astăzi acope-
332
rite de vegetație sau pământ, faptul că nici măcar o singură piesă de acest fel nu a putut
fi identificată între sutele de piese vizibile la suprafață poate constitui un argument de
natură statistică împotriva existenței unui turn, cel puțin în faza finală de funcționare
a cetății.
Blocurile care acum se află căzute pe versant provin, cu mare probabilitate, din
zidul ale cărui urme se văd acum pe teren. E greu de imaginat că ar putea proveni din-
tr-o fază mai veche și au fost abandonate acolo, dat fiind că reprezentau un material de
construcție valoros, iar recuperarea lor ar fi presupus eforturi și costuri mai mici decât
aducerea altora noi din carieră, pentru o eventuală refacere a zidului.
Trebuie arătat că, pe lângă blocurile
obișnuite de zid, pe versant se află prăbi-
te și o serie de elemente arhitectonice al
căror rol este greu de determinat. Inventa-
rierea și analizarea lor ar putea furniza in-
formații interesante. E posibil ca unele
dintre acestea să provină de la construcții
dezafectate și fi fost refolosite în zid.
Un exemplu interesant îl constituie un
disc de calcar, cu diametrul de 40 cm, în
care s-a tăiat un jgheab ("babă") aseme-
nea celor din blocurile zidurilor (Fig. 15).
Discul pare provină de la templul cu
baze de calcar care a funcționat în secto-
rul nordic al platoului și a fost desființat
de daci.
În al doilea, rând, așa cum am ară-
tat mai sus, cele două laturi la joncțiunea
Fig. 15. Disc de calcar cu "babă",
căzut pe versantul vestic al dealului.
cărora ar fi trebuit să se afle turnul, nu se întâlnesc în realitate și nici nu se apropie de
colțul platoului.
Prin urmare, nu există niciun indiciu cu privire la existența unui turn în colțul
sud-vestic, cel puțin nu în ultima fază a cetății. Toate datele pe care le deținem în pre-
zent arată că colțul sud-vestic al fortificației era deschis. Zona deschisă nu era expusă,
deoarece versanții sunt foarte abrupți pe ambele laturi. Este posibil să fi existat o moda-
litate de închidere a acestui colț, care nu a fost evidențiată încă de arheologi (de pildă o
structură din lemn).
3.5. Latura nordică
Deși reprezentată pe planul din 1949 ca o latură continuă, care leagă turnul de
poartă (T2) cu turnul de nord-vest (T1), latura nordică a fortificației nu poate fi văzu
pe teren decât pe două segmente, cele care se leagă de turnuri (Fig. 16). Între acestea
se găsește un spațiu aparent necercetat, cu lungimea de aproximativ 9 m.
Cercetările din 2004 arată că această latură a fost demontată la un moment
dat, cel puțin pe o porțiune. De-a lungul paramentului interior a fost identificat un
pavaj din piatră locală, lat de 0,5 m, care acoperă și blocurile din asiza superioară a
zidului,
333
Fig. 16. Latura nordică a fortificației (foto Marius TOADER).
fapt care demonstrează că zidul a fost dezafectat, fiind suprapus de acest pavaj46. Seg-
mentul cercetat în această campanie se află la o distanță de doar 2 m de turnul nord-
vestic. Nu știm cât de lat era acest pavaj, deci pe ce lungime zidul fusese desființat.
Din păcate, cercetările nu au mai continuat, pentru a aduce lămuriri suplimentare.
Existența unei deschideri în zidul nordic ar fi fost necesară, mai ales după ridi-
carea valului incintei II, întrucât, în absența ei, ar fi fost foarte dificilă (dacă nu impo-
sibilă) comunicarea între sectorul sudic (sectorul de platou închis de ziduri) și sectorul
nordic (situat în afara incintei). Acest din urmă sector era inaccesibil dinspre vest și
nord, iar pe latura estică era închis de valul incintei II. Dacă latura nordică a fortifica-
ției ar fi fost continuă, sectorul nordic al platoului ar fi rămas complet izolat, cel puțin
în perioada de după construirea incintei II. Or, în acest sector se aflau clădiri, deci
trebuia să existe o comunicare între cele două sectoare. Prin urmare, este posibil ca
deschiderea din zid să fi constituit o poartă prin care cele două sectoare comunicau –
dacă nu cumva zidul fusese desființat chiar pe o lungime mai mare decât se presupune
acum. O astfel de intrare secundară este presupusă și de autorii cercetării din 2004, care
și-au propus lămurirea acestei chestiuni într-o campanie viitoare, însă acest lucru nu
s-a mai întâmplat.
46 Glodariu et alii, 2005.
334
3.6. Latura estică
Latura estică a fortificației pare să
ridice mai puține probleme decât celelal-
te laturi (cel puțin în acest stadiu al cerce-
tării), deși nu este vizibilă pe teren decât
în câteva locuri.
Aceasta nu a fost dezvelită decât pe
mici porțiuni pe paramentul interior și a
fost identificată în câteva secțiuni pe para-
mentul exterior. Porțiunea cea mai vizibi-
lă este cea din dreptul turnului de curtină,
unde paramentul interior este dezvelit.
Acest parament mai poate fi văzut la jonc-
țiunea cu cele două turnuri de colț. Seg-
mentele decopertate sunt astăzi în mare
măsură acoperite de vegetație (Fig. 17).
Așa cum am arătat mai sus, acesta
este, în primul rând, un zid de terasă, un
zid de susținere, a cărui înălțime de cca
4 m constituia totodată o piedică serioa-
să în fața unui atac.
4. Considerații finale
Fortificația de pe platou, în forma sa sur-
prinsă de arheologi și de măsurătorile to-
pografice, pare să reprezinte etapa finală a
Fig. 17. Latura estică a fortificației,
paramentul interior.
unei structuri care nu știm cum va fi arătat la începuturile sale. Noul plan rezultat în
urma ridicării topografice ne înfățișează o imagine neașteptată a incintei. Nu mai pu-
tem vorbi de o formă rectangulară, ci de una pentagonală. De fapt, nici nu mai putem
vorbi de o incintă propriu-zisă, câtă vreme zidurile nu se închid. Rezumând, latura nor-
dică a fost în mod cert demontată pe o bună bucată, cea sudică pare să fi fost desfiin-
țată (sau să nu fi existat niciodată) pe treimea sa dinspre vest, latura vestică are două
segmente în unghi obtuz, cele două laturi care ar fi trebuit să se întâlnească în colțul
sud-vestic nu se întâlnesc, din turnul care ne-am fi așteptat să se afle acolo nu există
nicio urmă.
Există într-adevăr trei unghiuri (aproximativ) drepte, toate trei cu turnuri inte-
rioare, fapt care ar putea sugera existența, într-o fază anterioară, a unei incinte rectan-
gulare, așa cum și-o imagina Daicoviciu, cu turnuri la toate cele patru colțuri. În acest
scenariu, ceea ce se vede acum pe teren ar trebui să reprezinte faza cea mai târzie, rezul-
tată în urma unor modificări făcute de daci la incinta inițială. Astfel de modificări au
putut fi determinate de surparea colțului sud-vestic al platoului chiar în vremea dacilor,
poate din pricina greutății construcțiilor pe care trebuia să le suporte terenul. Este plau-
zibil însă și scenariul unui cutremur în Antichitate: indicii ale unui astfel de eveniment
335
produs în vremea dacilor există cel puțin în cazul unui turn din apropierea cetății Bli-
daru47.
Prăbușirea colțului sud-vestic al platoului, împreună cu turnul și zidurile din
acea zonă, precum și năruirea unor alte eventuale construcții, a putut fi percepută ca
o catastrofă de către locuitorii cetății. Este posibil să fi urmat o perioadă de abandon,
determinată de o superstiție, de dificultatea refacerilor și de costurile mari pe care le
presupuneau acestea sau de consecințele directe ale unor modificări geologice (de ex.
dispariția unei căi de acces, pierderea unei surse de apă ș.a.). Refacerile s-ar putea situa
în perioada conflictelor cu romanii, când se depun eforturi de fortificare în mai multe
cetăți, însă nu avem niciun argument cert în favoarea acestei datări.
Nu mai puțin plauzibil este cel de-al doilea scenariu, în care fortificația care a
avut de la început această formă și un colț deschis. Zidul de piatră cu bastioane de la
Costești-Cetățuie sau "centurile" de piatră de la cetatea Bănița ne arată că dacii "zideau
munții" adaptându-se la teren. Ei nu căutau neapărat formele regulate și închise, ci
întăreau laturile mai fragile sau mai expuse. Așa cum am arătat, cele două segmente
ale laturii vestice urmează cu fidelitate terenul, aceasta fiind singura variantă posibilă
de întărire a marginii platoului.
Măsurătorile noastre topografice mai evidențiază un detaliu important. Deși
clădirea din interiorul fortificației nu a putut fi măsurată, deoarece temelia ei nu era
vizibilă, talpa de piatră a cerdacului a fost găsită pe mai multe segmente și a putut fi
pusă pe plan. S-a observat astfel că latura vestică a cerdacului este perfect paralelă cu
segmentul oblic al zidului vestic. Imaginile din dronă arată că și șanțurile rezultate în
urma dezvelirii clădirii sunt aliniate pe același ax. Cu alte cuvinte, clădirea trebuie să
fi fost contemporană sau posterioară etapei în care a fost construit acest segment cu
decroș.
Karl STROBEL a remarcat cantitatea foarte mică de materiale (inclusiv cera-
mică) descoperită pe platou și conchide că fortificația nu a putut fi folosită vreme înde-
lungată. El crede că a fost construită abia după anul 89 dHr, în vremea lui Decebal48.
Cercetările de pe latura nordică arată însă că fortificația a avut cel puțin două faze. Lu-
crurile sunt cu atât mai complicate, cu cât unele indicii sugerează și o prezență târzie,
din Evul Mediu, în arealul cetății49.
Abandonarea cercetărilor după 1949 (cu o fulgurantă revenire în 2004) pare să
fi închis dosarul acestui sit. Puține informații noi au ieșit la iveală între timp, iar acelea
legate doar de artefacte braconate sau descoperiri întâmplătoare. Iată însă că o ridicare
topografică poate furniza date noi prețioase, chiar dacă întrebările pe care acestea le
ridică sunt mai numeroase decât răspunsurile. Interpretarea acestor date rămâne deschisă
și așteaptă sprijin de la viitoarele săpături arheologice.
47 Pescaru et alii, 2014, p. 8.
48 Strobel, 1998, p. 210-212.
49 Popa, 1977.
336
BIBLIOGRAFIE
Ackner, 1844 Michael ACKNER, Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpa-
ten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, ausdem
Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landes-kunde,
I Band, II Heft, 1844, p. 1-33.
Antonescu,
1984
Dinu ANTONESCU, Introducere în arhitectura dacilor, Ed. Tehnică,
București, 1984, 220 pg.
Bajusz, 2005 István BAJUSZ (ed), Téglás István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések
(Însemnarile lui Teglas Istvan. Notițe arheologice), Ed. Scientia, Cluj-
Napoca, 2005, 2 vol., 1172 pg., ISBN 973-7953-48-7.
Cetean, Pețan,
2017
Valentina CETEAN, Aurora PEȚAN, Investigații petrografice la ceta-
tea dacică Piatra Roșie, În: ArheoVest, Nr. V: In Honorem Doina Benea,
Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 25 noiembrie
2017, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie,
Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2017,
Vol. 1: pp. 1–580 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 581–1282, ISBN 978-963-
315-358-1 (Összes / General), ISBN 978-963-315-359-8 (I. kötet/volumul
1), ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul 2); Vol. 2, p. 803-826,
online http://arheovest.com/simpozion/arheovest5/36.pdf
Daicoviciu,
1954
Constantin DAICOVICIU, Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Monogra-
fie arheologică, Ed. Academiei RPR, București, 1954, 167 pg.+ XX pl.
Daicoviciu,
1972
Hadrian DAICOVICIU, Dacia de la Burebista la cucerirea romană,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1972, 410 pg.
Daicoviciu et
alii, 1950
Constantin DAICOVICIU [și colaboratorii], Studiul traiului dacilor în
Munții Orăștiei, În: Studii și Cercetări de Istorie Veche, I, 1950, p. 137-
148.
Ferencz, Bodó,
1999-2000
Iosif Vasile FERENCZ, Cristina BODÓ, Noi piese descoperite la Piatra
Roşie (judeţul Hunedoara), În: Sargeția, 28-29, 1999-2000, p. 169-182.
Ferencz,
Micle, 2019
Iosif Vasile FERENCZ, Dorel MICLE, Raport de cercetare arheologică
preventivă Sat Alunu, com Boșorod, online, https://www.researchgate.
net/publication/334224558_RaportcronicaAlunu2017 (accesat 18.08.2019).
Ferencz,
Rădeanu, 2002
Iosif Vasile FERENCZ, Virginia RĂDEANU 2002, A few pieces recently
found in the surroundings of the Dacian fortress of Piatra Roșie, În:
Corneliu GAIU (ed), Ateliere și tehnici meșteșugărești. Contribuții
arheologice - Ateliers et techniques artisanaux. Contributions archéo-
logiques, Biblioteca Muzeului Bistrița, Historica, Complexul Muzeal
Județean Bistrița-Năsăud, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 270 pg., ISNB
973-8445-12-4; p. 145-159.
Ferencz,
Roman, 2016
Iosif Vasile FERENCZ, Cristian Constantin ROMAN, 64. sat Alunu,
com. Boșorod, jud. Hunedoara. Punct: „Terasa Dacica 1”, În: Cronica
Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015, A L-a Sesi-
une Națională de Rapoarte Arheologice Târgu-Jiu, 26‒28 mai 2016,
Ministerul Culturii, Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”,
Institutul Național al Patrimoniului, Comisia Naţională de Arheologie,
Direcţia Patrimoniu Cultural, Consiliul Județean Gorj, Biblioteca Jude-
țeană Gorj “Christian Tell”, [București], 2016, 642 pg., ISSN 2343-91
337
9X, ISSN-I 2343-919X; p. 118-120.
Finály, 1916 Gábor FINÁLY, A Gredistyei dák várak, În: Archeologiai Értesítő, 36,
1916, p. 11-43.
Florea, 2011 Gelu FLOREA, Dava et oppidum. Débuts de la genèse urbaine en
Europe a la fin du deuxième âge du fer, Centre d'études Transylvaines,
Cluj-Napoca, 2011, 190 pg., ISBN 978-973-7784-54-4.
Florea, 2014 Gelu FLOREA, Late Iron Age spits from Dacia / Quel type de festin en
Dacie, à la fin de l’Âge du Fer? Ustensiles à servir la viande, În: Studia
UBB, Series Historia, 59, 1, 2014, p. 106-114.
Florea,
Ferencz, 2007
Gelu A. FLOREA, Iosif Vasile FERENCZ, Un nouveau „bouclier” de
la fin de deuxième âge du fer découvert à Piatra Roșie, În: Acta Musei
Napocensis, 41-42, I, 2004-2005 (2007), p. 47-54.
Florea, Suciu,
1995
Gelu A. FLOREA, Liliana SUCIU, Observaţii cu privire la scutul de
la Piatra Roşie, În: Ephemeris Napocensis, V, 1995, p. 47-61.
Glodariu, 1983 Ioan Glodariu, Arhitectura dacilor. Civilă și militară (sec. II î.e.n. – sec.
I e.n.), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983, 198 pg.
Glodariu et
alii, 2005
Ioan GLODARIU, Gelu FLOREA, Liliana SUCIU, Iosif V. FERENCZ,
133. Luncani, com. Boșorod, jud. Hunedoara, punct Piatra Roșie, În:
Mircea Victor ANGELESCU, Florela VASILESCU (eds), Carmen BEM,
Irina NICOLAE (red.) [et alii], Cronica Cercetărilor Arheologice din
România. Campania 2005, [prezentată la] a XL-a ediţie a Sesiunii Anu-
ale de Rapoarte Arheologice, Constanţa 31 mai‒3 iunie 2006, Ministerul
Culturii și Cultelor, Comisia Naţională de Arheologie, Direcţia Generală
Patrimoniu Cultural Național, Compartimentul Arheologie, Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, ciMeC - Institutul de Memo-
rie Culturală, 2006, 546 pg., ISBN 973-7930-07-X; p. 211-213.
Jakó, 1971 Sigismund JAKÓ, Date privitoare la cercetările arheologice de la Gră-
diştea Muncelului în anii 1803-1804 (II), În: Acta Musei Napocensis,
VIII, 1971, p. 439-455.
Pavel,
Andrițoiu, 1994
Viorica PAVEL, Ion ANDRIŢOIU, Tezaurul de monede romane repub-
licane de la cetatea dacică de la Piatra Roşie, În: Apulum, 31, 1994, p.
79-121.
Pescaru et alii,
2014
Adriana PESCARU, Gelu FLOREA, Răzvan MATEESCU, Paul PUPE-
ZĂ, Cătălin CRISTESCU, Cristina BODO, Eugen PESCARU, The Da-
cian fortress from Costeşti-Blidaru Recent archaeological research.
The towers from La Vămi, Poiana Lui Mihu, Platoul Faeragului, În:
Journal of Ancient History and Archaeology, 1, 1, 2014, p. 3-28.
Pețan, 2018 Aurora PEȚAN, Sarmizegetusa Regia. 1. Redescoperirea cetății, Ed.
Dacica, Alun, 2018, 600 p. + 33 pl., ISBN 978-606-8538-00-6 (gene-
ral), 978-606-8538-01-3 (volum).
Popa, 1977 Radu POPA, Observaţii privind zidurile de mortar din cetăţile dacice
hunedorene, În: Sargeția, 13, 1977, p. 277-284.
Rustoiu,
Ferencz, 2002
Aurel RUSTOIU, Iosif Vasile FERENCZ, Piese ornamentale de car din
Dacia Preromană, În: Thraco-Dacica, XXIII, 1-2, 2002, p. 231-242.
Sîrbu et alii,
2005
Valeriu SÎRBU, Nicolae CERIŞER, Vasile Romulus IOAN, Un depozit
de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, com. Boşorod,
judeţul Hunedoara) - A Deposit of Dacian Iron Objects in Piatra Roşie
338
(Luncani village, Boşorod commune, Hunedoara County), Bibliotheca
Septemcastrensis, XV, Ed. Altip, Sibiu, 2005, 106 pg., ISBN 973-772
4-67-4.
Stancu, online
a
Mihai STANCU, Cetatea dacică Piatra Roșie - schițe, relevee, planuri,
online http://dacians.romaniadevis.ro/blog/32 (accesat 27.08.2019).
Stancu, online
b
Mihai STANCU, „Murus dacicus”, reconstituire virtuală 3D v3, online
http://www.romaniadevis.ro/dacia/zona-geto-daca/reconstituiri-3d/item/
murus-dacicus-reconstituire-virtuala-3d-3 (accesat 27.08.2019).
Stefan, 2005 Alexandre Simon STEFAN, Les guerres daciques de Domitien et de
Trajan: architecture militaire, topographie, images et histoire, Collec-
tion de l'École française de Rome, 353, École française de Rome, Roma,
2005, 804 pg., ISBN 2-7283-0638-9.
Strobel, 1998 Karl STROBEL, Dacii. Despre complexitatea mărimilor etnice, politice
și culturale ale istoriei spațiului Dunării de Jos (II), În: Studii și Cerce-
tări de Istorie Veche și Arhologie, 49, 2, 1998, p. 207-227.
Teodorescu,
Roska, 1923
Dimitie Marin TEODORESCU, Márton ROSKA, Cercetări arheolo-
gice în Munții Hunedoarei, Ed. Cartea Românească, Cluj, 1923, 55 pg.
... The hillfort also had a 2 m diameter wide cistern cut into the stone. To the north from the upper fort the cylindrical limestone plinths were found from a temple with rectangular ground plan, and the apsidal plan building on the 1 st terrace probably functioned as a temple or a cultic place (Peţan 2019;Peţan -Sîrbu 2020). ...
Article
Full-text available
One of the main forms of expression of the power of the Dacian Kingdom, with its capital at Sarmizegetusa Regia, was represented by the monumental constructions built in ashlar stone, the result of a mixture between local traditions and Greek and Roman influences. The fortified acropolis at Piatra Roșie is one of the main components of this center of power and one of the most important archaeological sites from the Late Iron Age in Romania. In 1999 it was inscribed on the World Heritage List as part of the serial site “Dacian Fortresses in the Orăștie Mountains”. This paper presents the most recent data regarding the stones used in the construction of the Piatra Roșie fortress, the most important building material from the point of view of volume and durability. The historiographical and archaeological data, the field investigations and measurements, together with the mineralogical analysis of stone varieties have been corroborated with specific interpretations for construction engineering and 3D modeling applied in the evaluation of the dimension stone volume. The present approach constitutes an absolute novelty for the site of Piatra Roșie, and, also, a model that can be applied to the specific conditions of the other Dacian Fortresses.
Article
Full-text available
The large number of isolated towers scattered in different spots of the hill on which the Dacian fortress at Blidaru was built intrigued the archaeologists right from the beginning of the excavations. In recent campaigns 4 of the 17 towers known until today were tested and some interesting construction details were observed. This paper presents an overview of the main results, a second one is ment to be soon published, dealing with the archeology and history of the Blidaru fortress in the light of recent excavations.This first part comprises only a short presentation of the fortress itself, of the cisterns and of the temples found there during the excavations.
Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpaten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, ausdem Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landes-kunde, I Band, II Heft, 1844
 • Ackner Michael
Michael ACKNER, Reisebericht über einen Theil der südlichen Karpaten, welche Siebenbürgen vonden Kleinen Walachei treunen, ausdem Jahre 1838, În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landes-kunde, I Band, II Heft, 1844, p. 1-33.
Introducere în arhitectura dacilor
 • Antonescu Dinu
Dinu ANTONESCU, Introducere în arhitectura dacilor, Ed. Tehnică, București, 1984, 220 pg.
Téglás István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések (Însemnarile lui Teglas Istvan
 • Bajusz István
István BAJUSZ (ed), Téglás István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések (Însemnarile lui Teglas Istvan. Notițe arheologice), Ed. Scientia, Cluj-Napoca, 2005, 2 vol., 1172 pg., ISBN 973-7953-48-7.
 • Cetean Valentina
 • Pețan Aurora
 • Investigații Petrografice La Cetatea Dacică Piatra Roșie
Valentina CETEAN, Aurora PEȚAN, Investigații petrografice la cetatea dacică Piatra Roșie, În: ArheoVest, Nr. V: In Honorem Doina Benea, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara, 25 noiembrie 2017, Vol. 1: Arheologie, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2017, Vol. 1: pp. 1-580 + DVD-ROM, Vol. 2: pp. 581-1282, ISBN 978-963-315-358-1 (Összes / General), ISBN 978-963-315-359-8 (I. kötet/volumul 1), ISBN 978-963-315-360-4 (II. kötet/volumul 2);
În: Studii și Cercetări de Istorie Veche, I, 1950
 • Daicoviciu Constantin
Constantin DAICOVICIU [și colaboratorii], Studiul traiului dacilor în Munții Orăștiei, În: Studii și Cercetări de Istorie Veche, I, 1950, p. 137-148.
Ateliere și tehnici meșteșugărești. Contribuții arheologice -Ateliers et techniques artisanaux. Contributions archéo-logiques
 • Iosif Vasile
 • Ferencz Virginia
Iosif Vasile FERENCZ, Virginia RĂDEANU 2002, A few pieces recently found in the surroundings of the Dacian fortress of Piatra Roșie, În: Corneliu GAIU (ed), Ateliere și tehnici meșteșugărești. Contribuții arheologice -Ateliers et techniques artisanaux. Contributions archéo-logiques, Biblioteca Muzeului Bistrița, Historica, Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 270 pg., ISNB 973-8445-12-4; p. 145-159.
În: Cronica Cercetărilor Arheologice din România
 • Iosif Vasile
 • Cristian Constantin
 • Roman Alunu
 • Jud Boșorod
 • Hunedoara
 • Punct
Iosif Vasile FERENCZ, Cristian Constantin ROMAN, 64. sat Alunu, com. Boșorod, jud. Hunedoara. Punct: "Terasa Dacica 1", În: Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015, A L-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice Târgu-Jiu, 26-28 mai 2016, Ministerul Culturii, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Institutul Național al Patrimoniului, Comisia Naţională de Arheologie, Direcţia Patrimoniu Cultural, Consiliul Județean Gorj, Biblioteca Județeană Gorj "Christian Tell", [București], 2016, 642 pg., ISSN 2343-91
 • Finály Gábor
 • Gredistyei
 • Várak
Gábor FINÁLY, A Gredistyei dák várak, În: Archeologiai Értesítő, 36, 1916, p. 11-43.
Débuts de la genèse urbaine en Europe a la fin du deuxième âge du fer, Centre d'études Transylvaines
 • Florea Gelu
 • Dava
 • Oppidum
Gelu FLOREA, Dava et oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europe a la fin du deuxième âge du fer, Centre d'études Transylvaines, Cluj-Napoca, 2011, 190 pg., ISBN 978-973-7784-54-4.