Article
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Wat is de rol van leidinggevenden bij het geven en benutten van professionele ruimte in teams? Aan de hand van de literatuur en interviews met 17 opleidingsmanagers in het hoger onderwijs verkennen we het concept ‘professionele ruimte’ en de mogelijkheden voor leidinggevenden om effectief gebruik van professionele ruimte in teams te stimuleren. Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (O&O), nummer 4, 2019.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... (van Middelkoop & van den Berg, 2019) ...
Book
Full-text available
In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. Veel hogescholen zijn zoekend naar hoe zij dat het beste kunnen doen. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe teams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren. Werk je als opleiding met één opleidingsteam, of werk je met meerdere teams in de vorm van jaarteams, of semesterteams? Vorm je een team rondom een beperkte groep studenten, die je als team gedurende de hele opleiding begeleidt, of formeer je teams rondom praktijkopdrachten voor de studenten? Al deze mogelijkheden kwamen in dit onderzoek voorbij. We hebben ervoor gekozen om niet een klassiek onderzoeksrapport te schrijven, maar een publicatie waarin we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar verweven en vanuit die inzichten handreikingen geven voor de praktijk. We beogen hogescholen verder te helpen met effectief teamwerk. Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.