PreprintPDF Available

Intenzív heti kurzus-vagy a kevesebb néha több?

Authors:
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

A projekt heti, intenzív heti kurzusok hirdetése nem ismeretlen fogalom sem külföldi, sem magyar egyetemeken. Alapvetően tömbösített, nagyobb szervezett óramennyiséget jelöl, melyet a szemeszter bizonyos időszakára hirdetnek meg. Általában azt láthatjuk, hogy elsősorban: - módszertani (pl. statisztikai alapismeretek), - egy-egy szoftver megismerését célzó (pl. SPSS; Matlab; STATA), - készségfejlesztő (pl. prezentációs technikák), - idegen nyelvi oktatás cserehallgatóknak, - nemzetközi tekintetben jól meghatározható sláger téma köré szervezik ezeket a kurzusokat. Jelen tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyik hallgatójával való beszélgetés során formálódott, az ő gondolatait pedig nemzetközi kutatásokban is bizonyított, külföldi és hazai egyetemek jó gyakorlatain keresztül kívánja ismertetni. A projekt heti kurzusok általában tehát 1-3 hét alatt lezajló, intenzív és tömbösített munkaórát igénylő, többnyire választható kurzusok formájában kerülnek megszervezésre. Láthatjuk, hogy az egyetemek kutatási profiljától függetlenül számos esetben megtalálhatjuk ezeket a kurzusokat, valamint külföldi egyetemeken a téli és nyári iskolák kurzusai hasonló tematikában és célkitűzésekkel valósulnak meg.
1
Intenzív heti kurzus- vagy a kevesebb néha több?
Urbanovics Anna
1
Sasvári Péter
2
Bevezetés
A projekt heti, intenzív heti kurzusok hirdetése nem ismeretlen fogalom sem külföldi, sem magyar
egyetemeken. Alapvetően tömbösített, nagyobb szervezett óramennyiséget jelöl, melyet a szemeszter
bizonyos időszakára hirdetnek meg.
Általában azt láthatjuk, hogy elsősorban:
- módszertani (pl. statisztikai alapismeretek),
- egy-egy szoftver megismerését célzó (pl. SPSS; Matlab; STATA),
- készségfejlesztő (pl. prezentációs technikák),
- idegen nyelvi oktatás cserehallgatóknak,
- nemzetközi tekintetben jól meghatározható sláger téma köré szervezik ezeket a kurzusokat.
Jelen tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) egyik hallgatójával való beszélgetés során
formálódott, az ő gondolatait pedig nemzetközi kutatásokban is bizonyított, külföldi és hazai
egyetemek jó gyakorlatain keresztül kívánja ismertetni.
A projekt heti kurzusok általában tehát 1-3 hét alatt lezajló, intenzív és tömbösített munkaórát igénylő,
többnyire választható kurzusok formájában kerülnek megszervezésre. Láthatjuk, hogy az egyetemek
kutatási profiljától függetlenül számos esetben megtalálhatjuk ezeket a kurzusokat, valamint külföldi
egyetemeken a téli és nyári iskolák kurzusai hasonló tematikában és célkitűzésekkel valósulnak meg.
1. Budapesti Corvinus Egyetem projekt heti szabadon választható kurzusainak
működési rendje
A BCE Magyarországon az egyik legkiemelkedőbb társadalomtudományi egyetem. Mind kutatási
profiljaikban, mind nemzetköziesítési folyamataikban, mind képzési módszertanukban és szakjainak
tematikájában igyekeznek a külföldi, főleg nyugati nemzetközileg is elismert egyetemek jó gyakorlatait
implementálni. Ezzel olyan versenyképes lehetőségeket kínálnak hallgatóiknak, mely bizonyítható
eredményeket hoz tanulmányi és tudományos versenyeken, projekteken, és tudományos
teljesítményekben. Az egyetem számos akkreditációs program tagja, kiterjedt nemzetközi mobilitási
lehetőségekkel és partnerhálózattal rendelkezik nem csak európai, de a legismertebb Európán kívül
intézményeket is becsatornázva, együttműködve ezekkel. Ezért a kurzusaik és képzéseik tematikájában
prioritásként kezelik a nemzetközi szakirodalomra, nemzetközileg elismert módszertanra és
nemzetközi oktatókra (vagy magyar oktatók, de külföldi tudományos tapasztalatokkal) való építkezést,
a mobilitást és kredit elismerést segítendő.
A BCE számos nemzetközi hallgatót fogad mind rendes képzési, mind nemzetközi mobilitási
programokon belül, ezért kiemelten fontos, hogy a lehető legkevesebb vizsgaidőszakban teljesítendő
kollokviumot vagy szóbeli vizsgát hirdessenek. Ez azt is jelenti egyben, hogy a szemeszter során intenzív
órai munka alapján kapnak a hallgatók érdemjegyeket és a gyakorlati oktatás előtérben van.
1
E-mail: anna.urbanovics@gmail.com
2
E-mail: petersasvariphd@gmail.com
2
A projekt heti szabadon választható kurzusok is ezen célkitűzések jegyében kerülnek meghirdetésre. A
legtöbb ilyen kurzus 3-6 ECTS kredit értékben, az őszi szünet, vagy tavaszi szünet utáni első hétben
zajlik. A hallgatóknak ilyenkor a szemeszter során tradicionális keretek között meghirdetett kurzusai
elmaradnak általában. A projekt heti szabadon választható kurzusokat a rendes tantárgy felvételi
időszakban szükséges felvenni a Neptun rendszerben.
Struktúra szerint:
- csak a 9. projekt héten lesznek órák,
- a szorgalmi időszak 1-8 oktatási heteiben órarend szerinti órák és 9. héten tömbösített órák is
lesznek,
- a szorgalmi időszak 9. hetében tömbösített órák és ezt követően a szorgalmi időszak 10-13
oktatási heteiben órarend szerinti órák lesznek,
- a szorgalmi időszak minden oktatási hetében órarend szerinti órák lesznek és a 9. projekt héten
is lesz óra
A BCE Sociology MA szakon tanuló hallgatóknak kínált kurzusok címei:
- Practical Dynamic Programming with Applications in Economics (3 ECTS)
- International Trade and Development (4 ECTS)
- Introduction to Game Theory (6 ECTS)
- Future of Redistribution (6 ECTS)
- Portfolio Construction and Risk Management (3 ECTS)
- Mechanism Design in Matching Markets (6 ECTS)
- Political Economy of Post-Communist Transition in Central and Eastern Europe (6 ECTS)
- Capital, Labor and Power in the Age of Automation (6 ECTS)
- Trade Wars and Globalization (3 ECTS)
Felvett kurzus az órarendben az alábbi módon jelenik meg.
1. ábra: Intenzív heti kurzus és a Neptun
Ebből jól látszik, hogy valóban intenzív munkaórát jelent, négy nap alatt 24 akadémiai órányi
mennyiségben. Ez megegyezik azzal a mennyiséggel, ami a 12 hét 1 alkalom/ hét struktúra adna.
3
2. Projekt heti kurzusok módszertani sajátosságai
Érdemes az intenzív heti kurzusok tanmenetbe való illesztésének lehetőségét a hallgatói tapasztalatok
szempontjából is megvizsgálni. Scott (2003) kvalitatív elemzése úgy találta, hogy a hallgatók
egyértelműen az intenzív heti kurzusokat részesítik előnyben, de csak bizonyos kulcstényezők megléte
esetén. Ezek hiánya könnyen fájdalmasan unalmassá tehetik a kurzusokat.
1. táblázat: Nemzetközi példák az intenzív kurzusokat hirdető intézményekről
Sorszám
Intézmény neve
Ország
Kurzus címe
1
Bonn-Cologne Graduate School
of Physics and Astronomy
Németország
Quantum Technologies3
2
Bonn-Cologne Graduate School
of Physics and Astronomy
Németország
The flow of entropy in solids4
3
Deakin University
Ausztrália
Engineering Intensive Week for Cloud
Campus students5
4
European Spatial and Planning
Network (ESDP)6
Több ország
Intensive Programme7
5
Queen’s University Faculty of
Health Sciences
Kanada
Intensive weeks (módszertan és
könyvtárshasználat)8
6
University of Cologne
Németország
Reactions and targets for low-energy
nuclear physics experiments9
7
University of Southern
Queensland
Ausztrália
Master of Business Administration
Master of Project Management10
3
Intensive Week Course Quantum Technologies, https://www.oscar.uni-
bonn.de/eventsfolder/intensive-week-2019
4
Intensive Week Course The flow of entropy in solids, http://gradschool.physics.uni-
koeln.de/Dokumente/Intensive_Week_CondMatter_2019_2_small.pdf
5
Engineering Intensive Week for Cloud Campus students,
https://www.deakin.edu.au/engineering/engineering-intensive-week
6
ESDP Partner intézetek: Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria (Olaszország), TU Berlin (Németország), National Technical University of Athens (Görögország),
University College London (Egyesült Királyság), Universidade de Aveiro (Portugália), Cardiff University (Egyesült
Királyság), University of Newcastle upon Tyne (Egyesült Királyság), Università di Milano Bicocca (Olaszország),
Harokopio University of Athens (Görögország), Politecnico di Torino (Olaszország), Universiteit Utrecht
(Hollandia), KTH-Royal Institute of Technology (Svédország), Middle East Technical University of Ankara
(Törökország), Universitat de Barcelona (Spanyolország), Politecnico di Milano (Olaszország), Coventry University
(Egyesült Királyság), WU (Wirtschäftsuniversität Wien) (Ausztria), Universität Wien (Ausztria), Universitat
Autonoma de Barcelona (Spanyolország), Lulea University of Technology (Svédország), Universiteit Van
Amsterdam (Hollandia), Technical University of Kenya (Kenya), Università degli Studi di Napoli (Olaszország),
Università degli Studi di Salerno (Olaszország)
7
Intensive Programme General Information, https://esdp-network.net/intensive-programme-general-
information
8
HQ Programs Intensive Weeks, https://healthsci.queensu.ca/hqprograms/programs/doctor-
philosophy-health-quality/intensive-weeks
9
BCGS Intensive Week Course, https://www.ikp.uni-koeln.de/students/intensive-week-2019/
10
Postgraduate intensive workshops, https://www.usq.edu.au/current-students/academic/residential-
schools/postgrad-intensive-workshops
4
A kulcstényezők tekintetében az egyik legfontosabb az oktató személyiségéhez, professzionalitásához
kapcsolódó tulajdonságok köre:
- Lelkesedés: a hallgatók azokat az oktatókat kedvelik, akik lelkesedéssel, már-már szenvedéllyel
adják át az oktatott kurzus témáját. Az oktató lelkesedése könnyen átragad a hallgatóra, aki
ezáltal több energiát hajlandó a tanulásnak szentelni, végső soron fontosabbá és
jelentőségteljesebbé téve az adott kurzust;
- Tudás, tapasztalat és jó kommunikációs készségek: az oktató tárgyi tudása és a kurzus
témájának ismerete nem feltétlenül elégséges, a hallgatók jobban értékelik a tárgyi tudás
mellett felhalmozott gyakorlati tapasztalatot. Az oktatónak életre kell keltenie tárgyát,
képesnek kell lennie arra, hogy elmagyarázza annak jelentőségét, mindezt érthető és érdekes
megfogalmazásban.
- Hajlandóság a tanulásra és a konzultálásra: a hallgatók az olyan oktatókat kedvelik, akik
hajlandóak kilépni a tudás egyedüli letéteményesének szerepéből és társsá, a tanulási
folyamat részesévé válni, meghallgatván a hallgatók véleményét, ötleteit, teret engedvén
nekik a kurzus menetének alakításában, a beadandó feladatok meghatározásában, még akár a
kurzus tematikájának módosításában is.
- Hallgatói orientáció: a megkérdezett hallgatók közül sokan úgy érzékelték, hogy a legtöbb
oktató az oktató-hallgató viszonyt feleslegesnek tekinti, ezzel azt a benyomást keltvén, hogy a
hallgató nem fontos, szerepe jelentéktelen. Az oktató erősítheti a hallgatók tanulási élményét
az intenzív heti kurzusokon, ha érezteti, hogy minden egyes hallgatóval törődik a kurzus
folyamán.
Az olyan oktatási módszerek felhasználása kerül előtérben az intenzív heti kurzusok során, amelyek
kreativitásuk és változatosságuk által fenn képesek tartani a hallgatók motivációját és érdeklődését:
- Aktív tanulás: a hallgatók egyhangúan hangsúlyozták az aktív tanulás fontosságát. A hallgatók
már bizonyos szintű előzetes tudással érkeznek a kurzusra, minél aktívabban tudnak részt
venni a kurzus anyagának elsajátításában, annál gyorsabban és hatékonyabban épülnek be a
kurzus által adott ismeretek a meglévő tudáskészletükbe.
- A csoporttársak közötti interakció és a téma megvitatása: az egyik legfontosabb oktatási
módszer következetes alkalmazása a csoporttársak közötti interakció és a tananyag kis és
nagyobb csoportokban történő megvitatása. A hallgatók elmondása szerint az interakció
növelte érdeklődésüket a téma iránt, és azáltal tette lehetővé a hatékonyabb tanulást, hogy az
interakció révén szóban is megfogalmazhatták a témával kapcsolatos véleményüket.
- A téma mélységi áttekintése a széles körű információátadás helyett: mivel a tanulási folyamat
gyorsabb az intenzív heti kurzusokban, az oktatónak összeszedetten és könnyen követhetően
kell előadni a kurzus anyagát. Kevesebb téma mélységi áttekintése hasznosabb, mert a túl sok
tématerület érintése és a látszólag lényegtelen, nagy mennyiségű információ tanulása
túlterheléssel jár és megnehezíti a megtanult anyag későbbi felidézését és alkalmazását.
A hatékony intenzív heti kurzusok sikeréhez szükségesek a megfelelő tantermi és csoporttársak közötti
körülmények is:
- Csoporttársak közötti kapcsolatok: a hallgatók fontosnak tartják, hogy az oktató segítse elő a
szoros kapcsolatot mind a hallgatók között, mind pedig a hallgatók és az oktató között a
bizalom és a részvétel szintjének növelése érdekében.
- Hangulat és közérzet a tanórán: a nyugodt tantermi légkör jelentősen javítja az intenzív heti
kurzusok tanulási élményét a hallgatók szerint. Ennek elérése érdekében az oktatónak
törekednie kell a támogató, előítéletektől mentes tantermi légkör kialakítására.
5
Az intenzív heti kurzusok teljesítményértékelési gyakorlata is eltér a hagyományos féléves kurzusok
teljesítményértékelésétől:
- A beadandó feladatokat illetően: a kisebb, rövidebb idő alatt teljesíthető feladatokat részesítik
előnyben a hallgatók. A hallgatóknak időre van szükségük, hogy a kurzus anyagát elsajátítsák,
a túl sok feladat ennek teljesítését akadályozza.
- Vizsga: az intenzív heti kurzusok hallgatói elutasítják a hagyományos teszt-jellegű vizsgákat,
mert megítélésük szerint azok inkább magolásra ösztönöznek. Ehelyett esszé-jellegű vizsgákat
javasolnak, amelyekben jobban bemutathatják a tudásokat, vagy akár gyakori rövidebb
teszteket. A teljesítményértékelés egyéb módjai is felmerültek, mint például a csoport-projekt,
vagy az órai prezentáció.
Ha ezen kulcstényezők jelen vannak az intenzív kurzusokban, számos szempontból a járulhatnak hozzá
annak sikerességéhez. A fókuszált, megszakítatlan tanulás lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy
mélyebben elmerüljenek a témában, és ne kelljen más tárgyakra is figyelmet fordítaniuk, esetleg
rangsorolni az egyes kurzusok fontossága között, ami elsősorban a hagyományos kurzusok esetében
fordul elő. Az adott téma mélyebb megvitatása szintén a tananyag hatékonyabb elsajátítását segíti
elő, ahogyan egy hallgató fogalmazott, kevésbé valószínű, hogy egy intenzív kurzuson olyasmi hangzik
el, hogy "ezzel ma nem foglalkozhatunk, mert nincs rá elég idő." Mivel az intenzív kurzusokon a
hangsúly az alapvető fogalmakra helyeződik, a hallgatóknak nem kell redundáns, vagy a kurzus
témájától távolabb eső kérdésekkel foglalkozniuk. A fenti tényezőknek köszönhetően a hallgatók
jobban memorizálható tanulási élményről számolnak be, amely hosszabb távon tudáskészletük része
marad, és alapot ad ismereteik további gyarapításához. Az intenzív heti kurzusok további előnye, hogy
a mélyebb kapcsolatok, a bajtársiasság és a közösségi érzés kialakítása révén hozzájárul a
csoporttársak közötti kapcsolatok és a tanórák hangulatának javulásához is. Mindezen tényezők
együttesen azt eredményezik, hogy a hallgatók úgy érzik, az intenzív heti kurzusokon jobb tanulmányi
teljesítmény elérésére képesek, mint a hagyományos, egy szemeszteren át tartó kurzusokon.
3. Következtetések, javaslatok
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) minden képzése és szakja kínál olyan kurzusokat és
tantárgyakat, melyeket az intenzív /projekt hét keretein belül innovatív oktatási módszerekkel meg
lehetne oldani. Tipikusan ilyenek a módszertani, és egy-egy specifikus kérdésre koncentráló tárgyak,
melyek oktatása intenzív formában akár hozzáadott értéket is teremthetne az intézmény hallgatói
számára. A külföldi hallgatók igényeit is jobban kielégítené, valamint a magyar hallgatók elé állított
tanulmányi követelményeket és terheket csökkenthetné, átstrukturálhatná, ha a szabadon választható
kurzusaikat nem a vizsgaidőszakban kollokvium vagy szóbeli vizsga által, hanem a félév közben órai
tevékenységekkel tudnák teljesíteni. Ez különösen fontos egy olyan egyetemen, ahol a hallgatóknak
átlagosan 9-10 különböző tantárgyat kell teljesíteni félévenként. A megszokottól eltérő tanulási
élmény, az interaktív feldolgozása egy-egy témának csoportmunka, projektfeladatok, beadandó
esszék, önálló kutatás, önálló multimédia tartalomkészítés, szimulációs gyakorlat formában való
feldolgozása elmélyíthetné, a hallgatóhoz közelebb hozhatná adott tananyagot, a munkája során jól
használható készségeket erősíthetné bennük (vitakultúra, prezentációs készség, önálló feladat- és
problémamegoldás, csoportmunka, önálló kutatás és elemzés).
Mindezen hozadékokat és lehetőségeket mérlegelve érdemes az NKE oktatóinak is elgondolkodni
azon, hogy melyik kurzusokat és milyen formában tudnák meghirdetni egy-egy intenzív kurzus
keretében.
6
Felhasznált irodalom
Scott, P. A. 2003. Attributes of high-quality intensive courses. New Directions for Adult and Continuing
Education 97: 2938
John V. Kucsera & Dawn M. Zimmaro (2010): Comparing the Effectiveness of Intensive and Traditional
Courses, College Teaching, 58:2, 62-68
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
This chapter outlines the best teaching strategies to use in intensive courses to achieve the best possible learning outcomes.